Пошук по фразі «Стаття 221 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 221. Особливості обчислення податку з тютюнових виробів
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...ізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну. {пункт 221.3 статті 221 із змінами, внесеними згідно із законом № 71-viii від 28.12.2014} 221.4. контроль за дотриманням суб'єктами господарювання...
 3. Стаття 221. Органи, які розглядають трудові спори
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...окове звільнення від виборної платної посади членів громадських та інших об'єднань громадян за рішенням органів, що їх обрали. {стаття 221 із змінами, внесеними згідно з указом пвр № 4617-10 від 24.01.83; законами № 871-12 від 20.03.91, № 2134-12 від 18.02.92, ...
 4. Стаття 221. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...загальнодоступного документа, оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається. {частина перша статті 221 із змінами, внесеними згідно із законом № 314-vii від 23.05.2013} 2. під час ознайомлення з матеріалами досудового розслід...
 5. Стаття 221. Повернення судна лізингодавцю
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  У разі повернення судна лізингодавець має право на частину лізингової плати, належної за користування судном. Внески, сплачені л
 6. Стаття 221. Прострочення кредитора
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ...оржник відповідає за виконання на загальних підставах. 3. у разі якщо кредитор не виконав дій, зазначених у частині першій цієї статті, за погодженням сторін допускається відстрочення виконання на строк прострочення кредитора.
 7. Стаття 221. Касаційний розгляд справи у судовому засіданні
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...суддів за правилами розгляду справи судом першої інстанції з урахуванням особливостей, встановлених цією главою. {частина перша статті 221 із змінами, внесеними згідно із законом № 4054-vi від 17.11.2011} 2. після відкриття судового засідання і вирішення клопот...
 8. Стаття 221. Роз'яснення рішення суду
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. Якщо рішення суду є незрозумілим для осіб, які брали участь у справі, або для державного виконавця, суд за їхньою заявою пост
 9. Стаття 221. Згода опікуна, піклувальника на усиновлення дитини
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. На усиновлення дитини, над якою встановлено опіку або піклування, а також на усиновлення дитини, над батьками якої встановлен
 10. Стаття 221. Правові наслідки вчинення правочину малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...бою вчинила фізична особа з повною цивільною дієздатністю, то вона зобов'язана повернути особам, вказаним у частині першій цієї статті, все те, що вона одержала за таким правочином від малолітньої особи. 4. дієздатна сторона зобов'язана також відшкодувати збитк...
 11. Стаття 221-1. Місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди та Верховний Суд України
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ійні суди, вищі спеціалізовані суди та верховний суд україни розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 185-3 цього кодексу. постанова суду, прийнята за результатами розгляду такої справи, є остаточною і оскарженню не підлягає. {...
 12. Стаття 221. Порядок декларування автотранспортних засобів комерційного призначення, які перевозять товари через митний кордон України
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Автотранспортний засіб комерційного призначення, що використовується для переміщення товарів через митний кордон України, не
 13. Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...и міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою - четвертою та сьомою статті 41, статтями 41-1 - 41-3, 42-1, 42-2, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, частинами другою, четвер...
 14. Стаття 250. Прокурорський нагляд за виконанням законів при провадженні в справах про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ушення, а також вчиняти інші передбачені законом дії. при провадженні у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4 - 172-9 цього кодексу, участь прокурора у розгляді справи судом є обов'язковою. { стаття 250 із змінами, внесеними згі...
 15. Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  {статтю 172-2 виключено на підставі закону № 221-vii від 18.04.2013} {статтю 172-3 виключено на підставі закону № 221-vii від 18.04.20...
 16. Стаття 223. Правові наслідки вчинення правочину фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за межами її цивільної дієздатності
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ... обмежена, за межами її цивільної дієздатності без згоди піклувальника, може бути згодом схвалений ним у порядку, встановленому статтею 221 цього кодексу. 2. у разі відсутності такого схвалення правочин за позовом піклувальника може бути визнаний судом недійсни...
 17. Стаття 23. Органи управління товариством та їх посадові особи
  Про господарські товариства
  ...аженнями з управління товариством, якщо утворення такого органу передбачено установчими документами товариства. { частина друга статті 23 із змінами, внесеними згідно із законом n 769/97-вр від 23.12.97; в редакції закону n 191-viii ( 191-19 ) від 12.02.2015 } ...
 18. Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  { положення частини першої статті 268, за яким обмежується право на вільний вибір особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, як захисника св...
 19. Стаття 222. Правові наслідки вчинення правочину неповнолітньою особою за межами її цивільної дієздатності
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...вільної дієздатності без згоди батьків (усиновлювачів), піклувальника, може бути згодом схвалений ними у порядку, встановленому статтею 221 цього кодексу. 2. правочин, вчинений неповнолітньою особою за межами її цивільної дієздатності без згоди батьків (усиновл...
 20. Стаття 370. Провокація підкупу
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...а строк від трьох до семи років та зі штрафом від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {стаття 370 із змінами, внесеними згідно із законами № 1508-vi від 11.06.2009, № 2808-vi від 21.12.2010; в редакції закону № 3207-vi в...
 21. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 22. Стаття 220-2. Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...ох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до десяти років. {кодекс доповнено статтею 220-2 згідно із законом № 629-viii від 16.07.2015} {статтю 221 виключено на підставі закону № 4025-vi від 15.11.2011}
 23. Стаття 232. Трудові спори, що підлягають безпосередньому розглядові у районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...лату за час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи, за винятком спорів працівників, вказаних у частині третій статті 221 і статті 222 цього кодексу; 3) керівника підприємства, установи, організації (філіалу, представництва, відділення та іншог...
 24. Стаття 226. Правові наслідки вчинення правочину недієздатною фізичною особою
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. опікун може схвалити дрібний побутовий правочин, вчинений недієздатною фізичною особою, у порядку, встановленому статтею 221 цього кодексу. у разі відсутності такого схвалення цей правочин та інші правочини, які вчинені недієздатною фізичною особ...
 25. Стаття 369-2. Зловживання впливом
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...іскацією майна. примітка. особами, уповноваженими на виконання функцій держави, є особи, визначені в пунктах 1-3 частини першої статті 4 закону україни "про засади запобігання і протидії корупції". {кодекс доповнено статтею 369-2 згідно із законом № 3207-vi від...
 26. Стаття 364-1. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ... до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. примітка. у статтях 364, 364-1, 365-2, 368, 368-3, 368-4, 369, 369-2 та 370 цього кодексу під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти а...
 27. Стаття 368-2. Незаконне збагачення
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. 3. діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до де...
 28. Стаття 369. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк. 2. діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно, - караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років із штрафом від п’ятисот до однієї тисячі не...
 29. Стаття 368-3. Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...ям права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років. 4. дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднані з вимаганням неправомірної вигоди, - караються позбавлення...
 30. Стаття 368-4. Підкуп особи, яка надає публічні послуги
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...м права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 4. дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднані з вимаганням неправомірної вигоди, - караються позбавлення...
 31. Стаття 64-1. Представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ика юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, на участь у провадженні підтверджуються: 1) документами, передбаченими статтею 50 цього кодексу, якщо представником є особа, яка має право бути захисником у кримінальному провадженні; 2) копією установчих...
 32. Стаття 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 2. діяння, передбачене частиною першою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода у значному розмірі, - карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років ...
 33. Стаття 354. Підкуп працівника підприємства, установи чи організації
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк. 4. дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднані з вимаганням неправомірної вигоди, - караються штрафом від...
 34. Стаття 42. Підозрюваний, обвинувачений
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, аб...
 35. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...о доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та відповідно до законів україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “про охорону прав на пром...
 36. Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати: 1) уповноважені на те посадові особи: органів вну...
 37. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  Защита прав собственности → Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  ...роду м. полтава ""200р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку), відповідно до п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 38. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: (050) 105-33-11
не в мережі
Фото користувача
Марта Змисла
м. Львів
відповідей за тиждень: 7
Телефон: +38(099)445-52-40

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com

Загрузка
Наверх