Пошук по фразі «Стаття 21 Про фермерське господарство»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 12345678910 ... 138
 1. Розділ IX. ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ І ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЛЕНІВ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ТА ОСІБ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ ЗА ТРУДОВИМ ДОГОВОРОМ (КОНТРАКТОМ)
  Про фермерське господарство
 2. Про фермерське господарство
 3. Стаття 2. Законодавство про фермерське господарство
  Про фермерське господарство
  1. відносини, пов'язані із створенням, діяльністю та припиненням діяльності фермерських господарств, регулюються конституцією україни ( 254к/96-вр ), земельним кодексом україни ( 2768...
 4. Стаття 35. Підстави для припинення діяльності фермерського господарства
  Про фермерське господарство
  діяльність фермерського господарства припиняється у разі: 1) реорганізації фермерського господарства; 2) ліквідації фермерського господарства; 3) визнання фермерського...
 5. Стаття 12. Склад земель фермерського господарства
  Про фермерське господарство
  1. землі фермерського господарства можуть складатися із: а) земельної ділянки, що належить на праві власності фермерському господарству як юридичній особі; б) земельних ділянок, що належать громадянам - членам фермерського г...
 6. Стаття 4. Голова фермерського господарства
  Про фермерське господарство
  1. головою фермерського господарства є його засновник або інша визначена в статуті особа. 2. голова фермерського господарства представляє фермерське господарство перед органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями та окремими громадян...
 7. Стаття 31. Землі фермерського господарства
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  1. землі фермерського господарства можуть складатися із: а) земельної ділянки, що належить на праві власності фермерському господарству як юридичній особі; б) земельних ділянок, що належать громадянам - членам фермерського г...
 8. Стаття 21. Відповідальність фермерського господарства
  Про фермерське господарство
  ...е може бути звернено стягнення. 3. за порушення кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, санітарних і ветеринарних норм, правил, вимог щодо якості продукції та інших нормативно-правових актів, що регулюють здійснення господарської діяльності, голова ф...
 9. Стаття 114. Фермерське господарство
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ...та діяльністю фермерських господарств, регулюються цим кодексом, а також законом про фермерське господарство, іншими законами. {стаття 114 із змінами, внесеними згідно із законом № 2454-iv від 03.03.2005} {статтю 115 виключено на підставі закону № 3269-vi від 2...
 10. Стаття 32. Держава і фермерське господарство
  Про фермерське господарство
  1. держава гарантує дотримання і захист майнових та інших прав і законних інтересів фермерського господарства. 2. органи державної влади та органи місцевого самоврядування здійснюють контр...
 11. Стаття 1. Поняття фермерського господарства
  Про фермерське господарство
  1. фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукц...
 12. Стаття 22. Фермерське господарство як об'єкт майнових прав
  Про фермерське господарство
  1. фермерське господарство як цілісний майновий комплекс включає майно, передане до складеного капіталу, не розподілений прибуток, майнові та інші зобов'язання. 2. за рішенням членів фермерського господарства відповідно до закону фермерське господарст...
 13. Стаття 24. Господарська діяльність фермерського господарства
  Про фермерське господарство
  ...ває за рахунок власних доходів та інших джерел, не заборонених законодавством. 2. фермерське господарство самостійно визначає напрями своєї діяльності, спеціалізацію, організує виробництво сільськогосподарської продукції, її переробку та реалізацію, на власн...
 14. Стаття 36. Порядок припинення діяльності фермерського господарства
  Про фермерське господарство
  ... суму податку, обчислену в розмірі, встановленому для фермерського господарства, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 34 цього закону, та викупу земельної ділянки для суспільних потреб чи примусового відчуження її з мотивів суспільної необхідно...
 15. Стаття 31. Оподаткування фермерського господарства
  Про фермерське господарство
  оподаткування фермерського господарства провадиться у порядку, встановленому законом.
 16. Стаття 3. Члени фермерського господарства
  Про фермерське господарство
  ... або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти). { статтю 3 доповнено частиною третьою згідно із законом n 1661-vi ( 1661-17 ) від 21.10.2009 }
 17. Стаття 19. Формування майна фермерського господарства
  Про фермерське господарство
  ...ерського господарства (складеного капіталу) можуть входити: будівлі, споруди, облаштування, матеріальні цінності, цінні папери, продукція, вироблена господарством в результаті господарської діяльності, одержані доходи, інше майно, набуте на підставах, що не ...
 18. Стаття 26. Кооперація фермерських господарств
  Про фермерське господарство
  ...и, кооперативні банки, спілки, інші об'єднання, а також бути засновниками (учасниками) господарських товариств. { частина перша статті 26 із змінами, внесеними згідно із законом n 2864-iv ( 2864-15 ) від 08.09.2005 } створені за участю фермерських господарств о...
 19. Стаття 23. Успадкування фермерського господарства
  Про фермерське господарство
  1. успадкування фермерського господарства (цілісного майнового комплексу або його частини) здійснюється відповідно до закону. 2. якщо фермерське господар...
 20. Стаття 25. Забезпечення якості продукції, вирощеної фермерським господарством
  Про фермерське господарство
  ... фермерське господарство зобов'язане дотримуватися встановлених відповідно до законодавства екологічних, ветеринарно-санітарних правил і норм щодо якості виробленої продукції та інших вимог. 2. реалізація сільськогосподарської продукції, що виробляється ферм...
 21. Стаття 20. Право власності на майно, яке використовується для ведення фермерського господарства
  Про фермерське господарство
  майно фермерського господарства належить йому на праві власності. майнові права, що входять до складеного капіталу фермерського господарства, передаються йому на визначений у стат...
 22. Стаття 18. Право фермерського господарства на користування природними ресурсами
  Про фермерське господарство
  фермерське господарство має право використовувати для потреб господарства загальнопоширені корисні копалини (пісок, глина, гравій, торф тощо), лісові угіддя, ...
 23. Стаття 30. Страхування майна фермерського господарства
  Про фермерське господарство
  страхування майна фермерського господарства здійснюється відповідно до закону.
 24. Стаття 9. Надання допомоги фермерським господарствам
  Про фермерське господарство
  { назва статті 9 в редакції закону n 2864-iv ( 2864-15 ) від 08.09.2005 } 1. новоствореним фермерським господарствам у період становлення (пе...
 25. Стаття 17. Використання земель фермерських господарств іншими особами
  Про фермерське господарство
  1. на землях фермерських господарств особи мають право вільного проходу, проїзду всіма видами транспорту по дорогах, пересування на човнах, купання у водоймах на належних фермерсь...
 26. Стаття 28. Бухгалтерський облік і звітність фермерського господарства
  Про фермерське господарство
  фермерське господарство веде бухгалтерський облік результатів своєї роботи і подає відповідним органам фінансову звітність, статистичну і...
 27. Стаття 10. Український державний фонд підтримки фермерських господарств
  Про фермерське господарство
  { назва статті 10 в редакції закону n 2864-iv ( 2864-15 ) від 08.09.2005 } український державний фонд підтримки фермерських господарств є дер...
 28. Стаття 33. Представницький орган фермерських господарств
  Про фермерське господарство
  ..., що реалізує державну аграрну політику, брати участь у її засіданнях з правом дорадчого голосу. { абзац перший частини третьої статті 33 із змінами, внесеними згідно із законом n 5462-vi ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } { абзац другий частини третьої статті 33 вик...
 29. Розділ II. СТВОРЕННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
  Про фермерське господарство
 30. Розділ IV. ЗЕМЛІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
  Про фермерське господарство
 31. Розділ V. МАЙНО ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
  Про фермерське господарство
 32. Стаття 13. Приватизація земельних ділянок членами фермерських господарств
  Про фермерське господарство
  ...господарства, передаються безоплатно у приватну власність у рахунок земельної частки (паю). 3. дія частин першої та другої цієї статті не поширюється на громадян, які раніше набули права на земельну частку (пай). 4. громадяни україни, які до 1 січня 2002 року о...
 33. Розділ VI. ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
  Про фермерське господарство
 34. Розділ VII. ДІЯЛЬНІСТЬ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
  Про фермерське господарство
 35. Розділ X. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
  Про фермерське господарство
 36. Стаття 5. Громадяни, які мають право на створення фермерського господарства
  Про фермерське господарство
  ...й дієздатний громадянин україни, який досяг 18-річного віку та виявив бажання створити фермерське господарство. { частина перша статті 5 в редакції закону n 3523-vi ( 3523-17 ) від 16.06.2011 } громадяни, що створили фермерське господарство, мають право облашту...
 37. Стаття 32. Приватизація земельних ділянок членами фермерських господарств
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  ...частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради. 2. дія частини першої цієї статті не поширюється на громадян, які раніше набули права на земельну частку (пай).
 38. Стаття 93. Особливості банкрутства фермерського господарства
  Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
  ...дається до господарського суду за наявності письмової згоди всіх членів фермерського господарства. {абзац перший частини другої статті 93 із змінами, внесеними згідно із законом № 1258-vii від 13.05.2014} заява підписується головою фермерського господарства. 3....
 39. Розділ III. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
  Про фермерське господарство
 40. Розділ VIII. ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ ОРГАН ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
  Про фермерське господарство
Страницы: 12345678910 ... 138


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 7
Телефон: kasanovn535@gmail.com
онлайн
Фото користувача
Boychenko Lyudmila
м. Кіровоград
відповідей за тиждень: 3
Телефон: +380932302047

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: предоставляется по согласию
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25

Загрузка
Наверх