Пошук по фразі «Стаття 206 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 206. Плата за землю
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  1. Використання землі в Україні є платним. Об'єктом плати за землю є земельна ділянка. 2. Плата за землю справляється відповідно
 3. Стаття 206. Суборенда
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  Фрахтувальник може в межах прав, що надаються йому за договором чартеру (фрахтування) судна на певний час, укласти від свого іме
 4. Стаття 206. Розірвання господарського зобов'язання
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. господарське зобов'язання може бути розірвано сторонами відповідно до правил, встановлених статтею 188 цього кодексу. 2. державний контракт підлягає розірванню у разі зміни або скасування державного замовлення, яким передбач...
 5. Стаття 206. Зміст ухвали суду апеляційної інстанції
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...ння суду першої інстанції в ухвалі зазначається, у чому полягає незаконність чи необґрунтованість цього рішення. {частина третя статті 206 із змінами, внесеними згідно із законом № 2453-vi від 07.07.2010}
 6. Стаття 206. Протидія законній господарській діяльності
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. {стаття 206 із змінами, внесеними згідно із законом № 4025-vi від 15.11.2011}
 7. Стаття 206. Стягнення з дитини витрат на догляд та лікування батьків
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. у виняткових випадках, якщо мати, батько є тяжко хворими, інвалідами, а дитина (стаття 6 цього кодексу) має достатній дохід (заробіток), суд може постановити рішення про стягнення з неї одноразово або протягом пев...
 8. Стаття 206. Наслідки закриття провадження у справі
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...ження у справі суд постановляє ухвалу. 2. якщо провадження у справі закривається з підстав, визначених пунктом 1 частини першої статті 205 цього кодексу, суд повинен повідомити заявникові, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд таких справ. 3. у разі закрит...
 9. Стаття 206. Правочини, які можуть вчинятися усно
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Усно можуть вчинятися правочини, які повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення, за винятком правочинів, які підляга
 10. Стаття 206-2. Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ... вважається великою, якщо вона у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. {кодекс доповнено статтею 206-2 згідно із законом № 642-vii від 10.10.2013} {статтю 207 виключено на підставі закону № 4025-vi від 15.11.2011} {статтю ...
 11. Стаття 206-1. Незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства територією України
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...їв - від ста двадцяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені повторно або групою осіб, або щодо кількох іноземців та осіб без громадянства, а так само перевезення інозе...
 12. Стаття 206. Порушення порядку надання іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів та сприяння в наданні інших послуг
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ий кордон україни, - тягнуть за собою накладення штрафу від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {стаття 206 із змінами, внесеними згідно із законами № 55/97-вр від 07.02.97, № 2247-iii від 18.01.2001, № 2342-iii від 05.04.2001; в ...
 13. Стаття 206. Особливості оподаткування операцій під час переміщення товарів через митний кордон України залежно від обраного митного режиму
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...иторію україни товарів у митному режимі імпорту оподатковуються податком за ставкою, визначеною підпунктом 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 цього кодексу, крім операцій: 206.2.1. із ввезення товарів, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197 та підро...
 14. Стаття 206. Загальні обов’язки судді щодо захисту прав людини
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...чення безпеки особи згідно із законодавством. 7. слідчий суддя зобов’язаний діяти в порядку, передбаченому частиною шостою цієї статті, незалежно від наявності заяви особи, якщо її зовнішній вигляд, стан чи інші відомі слідчому судді обставини дають підстави дл...
 15. Стаття 206. Тимчасове зберігання товарів на складах, розташованих поза межами пунктів пропуску через державний кордон України на територіях аеропортів, морських та/або річкових портів
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...опуск цих товарів на митну територію україни або про відмову в такому пропуску, крім випадків, зазначених у частині п’ятій цієї статті. 4. у разі прийняття органом доходів і зборів рішення про пропуск товарів, розміщених на складі тимчасового зберігання, розташ...
 16. Стаття 208. Правочини, які належить вчиняти у письмовій формі
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ... правочини між юридичними особами; 2) правочини між фізичною та юридичною особою, крім правочинів, передбачених частиною першою статті 206 цього кодексу; 3) правочини фізичних осіб між собою на суму, що перевищує у двадцять і більше разів розмір неоподатковуван...
 17. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 18. Стаття 222-2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...мців та осіб без громадянства, про транзитний проїзд через територію україни, а також питання щодо реєстрації місця проживання (статті 197-201, частина перша статті 203, статті 204, 205, 206). від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну...
 19. Стаття 582. Особливості затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за межами України
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ка розшукується компетентними органами іноземних держав, та негайно інформує відповідну регіональну прокуратуру. {частина третя статті 582 із змінами, внесеними згідно із законом № 1697-vii від 14.10.2014} 4. про затримання таких осіб відповідна регіональна про...
 20. Стаття 277. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи. справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 42-2, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 106-1, 106-2, 162, 173, 173-1, 173-2, 178, 185, частиною першою статті 185-3,...
 21. Стаття 202. Порядок звільнення особи з-під варти
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...під вартою або його зміну на інший запобіжний захід, про звільнення особи з-під варти у випадку, передбаченому частиною третьою статті 206 цього кодексу, або у випадку закінчення строку дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою підозрюваний, обвин...
 22. Стаття 265-2. Тимчасове затримання транспортних засобів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...явності підстав вважати, що водієм вчинено порушення, передбачені частинами першою, другою, третьою, четвертою, шостою і сьомою статті 121, частиною третьою статті 122 (в частині порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загр...
 23. Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...и міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою - четвертою та сьомою статті 41, статтями 41-1 - 41-3, 42-1, 42-2, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, частинами другою, четвер...
 24. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...о доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та відповідно до законів україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “про охорону прав на пром...
 25. Стаття 477. Поняття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...почате слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінальних правопорушень, передбачених: 1) частиною першою статті 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження без обтяжуючих обставин), статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження), час...
 26. Стаття 216. Підслідність
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ро кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування. {частина перша статті 216 із змінами, внесеними згідно із законом № 901-viii від 23.12.2015} 2. слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідув...
 27. Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати: 1) уповноважені на те посадові особи: органів вну...
 28. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  Защита прав собственности → Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  ...роду м. полтава ""200р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку), відповідно до п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 29. Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...ня волі, у центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі; {підпункт "в" підпункту 197.1.7 пункту 197.1 статті 197 із змінами, внесеними згідно із законом № 4834-vi від 24.05.2012} г) харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх та пр...
 30. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 36
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
онлайн
Фото користувача
Сімейний юрист
м. Київ
відповідей за тиждень: 8
Телефон: (050) 105-33-11
не в мережі
Фото користувача
Марта Змисла
м. Львів
відповідей за тиждень: 7
Телефон: +38(099)445-52-40

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08

Загрузка
Наверх