Пошук по фразі «Стаття 205 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 205. Форма правочину. Способи волевиявлення
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ... в письмовій (електронній) формі. сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом. {частина перша статті 205 із змінами, внесеними згідно із законом № 675-viii від 03.09.2015} 2. правочин, для якого законом не встановлена обов'язко...
 3. Стаття 205. Фіктивне підприємництво
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ... юридичним особам, вважається великою, якщо вона у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. {стаття 205 із змінами, внесеними згідно із законом № 4025-vi від 15.11.2011}
 4. Стаття 205. Невжиття заходів до забезпечення своєчасної реєстрації іноземців і осіб без громадянства
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...рації - тягне за собою попередження або накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {стаття 205 із змінами, внесеними згідно із законами № 55/97-вр від 07.02.97, № 2247-iii від 18.01.2001, № 2342-iii від 05.04.2001, № ...
 5. Стаття 205. Судові рішення суду апеляційної інстанції
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...одальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції. {пункт 6 частини першої статті 205 в редакції закону № 2453-vi від 07.07.2010} 2. суд апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги може св...
 6. Стаття 205. Визначення розміру аліментів на батьків
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. Суд визначає розмір аліментів на батьків у твердій грошовій сумі і (або) у частці від заробітку (доходу) з урахуванням матері
 7. Стаття 205. Виконання ухвали щодо обрання запобіжного заходу
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. Ухвала слідчого судді, суду щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
 8. Стаття 205. Реквізити договору чартеру (фрахтування) суден
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  У договорі чартеру (фрахтування) судна на певний час повинні бути вказані найменування сторін договору, назва судна, його техніч
 9. Стаття 205. Неприпустимість залучення до роботи, що не стосується спеціальності, яка вивчається
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  В період виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншим спеціальностям працівники не можуть використовуватись на будь
 10. Стаття 205. Підстави закриття провадження у справі
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. Суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо: 1) справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства; 2) на
 11. Стаття 205. Зміст економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  1. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель включає: а) надання податкових і кредитних пільг громадя
 12. Стаття 205. Припинення господарського зобов'язання у разі неможливості виконання
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. Господарське зобов'язання припиняється неможливістю виконання у разі виникнення обставин, за які жодна з його сторін не відпо
 13. Стаття 205-1. Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...збавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. {кодекс доповнено статтею 205-1 згідно із законом № 642-vii від 10.10.2013; із змінами, внесеними згідно із законом № 835-viii від 26.11.2015}
 14. Стаття 205. Митне оформлення товарів, які протягом строку тимчасового зберігання під митним контролем стали непридатними, були зіпсовані чи пошкоджені внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Товари, які протягом строку тимчасового зберігання під митним контролем стали непридатними, були зіпсовані чи пошкоджені внас
 15. Стаття 310. Підстави для скасування рішення із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...гає скасуванню в апеляційному порядку із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду з підстав, визначених статтями 205 і 207 цього кодексу. 2. якщо судом першої інстанції ухвалено законне і обґрунтоване рішення, смерть фізичної особи чи пр...
 16. Стаття 340. Підстави для скасування рішення із закриттям провадження в справі або залишенням заяви без розгляду
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...ягає скасуванню в касаційному порядку із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду з підстав, визначених статтями 205 і 207 цього кодексу. 2. якщо суд першої або апеляційної інстанції ухвалив законне і обґрунтоване рішення, смерть фізично...
 17. Стаття 206. Наслідки закриття провадження у справі
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...ження у справі суд постановляє ухвалу. 2. якщо провадження у справі закривається з підстав, визначених пунктом 1 частини першої статті 205 цього кодексу, суд повинен повідомити заявникові, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд таких справ. 3. у разі закрит...
 18. Стаття 209. Неспроможність суб'єкта підприємництва
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ... громадою або державою інакше як через відновлення його платоспроможності цей суб'єкт (боржник) відповідно до частини четвертої статті 205 цього кодексу визнається неспроможним. 2. нездатність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані су...
 19. Стаття 203. Порядок надання податкової декларації та строки розрахунків з бюджетом
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...аті протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого пунктом 203.1 цієї статті для подання податкової декларації. {пункт 203.2 статті 203 із змінами, внесеними згідно із законом № 1621-vii від 31.07.2014 з...
 20. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 21. Стаття 222-2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...мців та осіб без громадянства, про транзитний проїзд через територію україни, а також питання щодо реєстрації місця проживання (статті 197-201, частина перша статті 203, статті 204, 205, 206). від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну...
 22. Стаття 216. Підслідність
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ро кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування. {частина перша статті 216 із змінами, внесеними згідно із законом № 901-viii від 23.12.2015} 2. слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідув...
 23. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...о доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та відповідно до законів україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “про охорону прав на пром...
 24. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  Защита прав собственности → Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  ...роду м. полтава ""200р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку), відповідно до п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 25. Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати: 1) уповноважені на те посадові особи: органів вну...
 26. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 33
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
онлайн
Фото користувача
Сімейний юрист
м. Київ
відповідей за тиждень: 8
Телефон: (050) 105-33-11
не в мережі
Фото користувача
Марта Змисла
м. Львів
відповідей за тиждень: 7
Телефон: +38(099)445-52-40

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: (050) 105-33-11

Загрузка
Наверх