Пошук по фразі «Стаття 201 КПКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...роцесуальний кодекс україни регулює порядок кримінального провадження на території україни. кодекс набрав чинності 20 листопада 2012 року. кримінальний процесуальний кодекс складається з 11 розділів і 46 глав. даний кодифікований закон замінив кримінально-про...
 2. Стаття 201. Організація виробничого навчання
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...им орган організує індивідуальне, бригадне, курсове та інше виробниче навчання за рахунок підприємства, організації, установи. {стаття 201 із змінами, внесеними згідно із законом № 871-12 від 20.03.91}
 3. Стаття 201. Незаконне вилучення паспортів і прийняття їх у заставу
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ... заставу - тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {стаття 201 із змінами, внесеними згідно із законами № 296/95-вр від 11.07.95, № 55/97-вр від 07.02.97}
 4. Стаття 201. Контрабанда
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...о семи років. 2. та сама дія, вчинена за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або службовою особою з використанням службового становища, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти ро...
 5. Стаття 201. Загальногосподарські (публічні) гарантії виконання зобов'язань
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ...дян і юридичних осіб, передавати частину своїх коштів для формування єдиного страхового фонду публічної застави. {частина перша статті 201 із змінами, внесеними згідно із законом № 245-vii від 16.05.2013}
 6. Стаття 201. Обов'язок суду зупинити провадження у справі
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...ністративного судочинства; 5) призначення або заміни законного представника у випадках, передбачених частинами першою - третьою статті 43 цього кодексу; {пункт 5 частини першої статті 201 із змінами, внесеними згідно із законом № 3551-iv від 16.03.2006} 6) звер...
 7. Стаття 201. Особисті немайнові блага
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Особистими немайновими благами, які охороняються цивільним законодавством, є: здоров'я, життя; честь, гідність і ділова репут
 8. Стаття 201. Податкова накладна
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...уповноваженої платником особи, та зареєструвати її в єдиному реєстрі податкових накладних. {абзаци перший - третій пункту 201.1 статті 201 замінено одним абзацом згідно із законом № 71-viii від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із законом № 643-viii від ...
 9. Стаття 201. Підстави для зміни судового рішення
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  1. Підставами для зміни постанови або ухвали суду першої інстанції є: 1) правильне по суті вирішення справи чи питання, але із п
 10. Стаття 201. Витрати у разі збільшення продовження терміну круїзу
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  У випадку збільшення терміну круїзу через непередбачені обставини організатор круїзу несе всі додаткові витрати, пов'язані з над
 11. Стаття 201. Грошова оцінка земельних ділянок
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  1. Грошова оцінка земельних ділянок визначається на рентній основі. 2. Залежно від призначення та порядку проведення грошова оці
 12. Стаття 201. Застосування норм цього Кодексу до відносин щодо обов'язку батьків утримувати повнолітніх дочку, сина
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. До відносин між батьками і дочкою, сином щодо надання їм утримання застосовуються норми статей 187, 189-192 і 194-197 цього К
 13. Стаття 201. Клопотання підозрюваного, обвинуваченого про зміну запобіжного заходу
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...опотання про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування чи зміну додаткових обов’язків, передбачених частиною п’ятою статті 194 цього кодексу та покладених на нього слідчим суддею, судом, чи про зміну способу їх виконання. 2. копія клопотання та мате...
 14. Стаття 201. Тимчасове зберігання товарів під митним контролем
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Товари з моменту пред’явлення їх органу доходів і зборів до поміщення їх у відповідний митний режим можуть перебувати на тимч
 15. Стаття 203. Строки, на які зупиняється провадження у справі
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених: 1) пунктами 1, 2 і 5 частини першої статті 201 цього кодексу - до залучення до участі у справі правонаступника чи законного представника; 2) пунктом 3 частини першої ста...
 16. Стаття 120-1. Порушення термінів реєстрації податкових накладних, що підлягають наданню покупцям - платникам податку на додану вартість, та розрахунків коригування до таких податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ... додану вартість, та розрахунків коригування до таких податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених статтею 201 цього кодексу, тягнуть за собою накладення на платників податку на додану вартість, на яких відповідно до вимог статей 19...
 17. Стаття 96-1. Спеціальна конфіскація
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...х установах, іншого майна, включаючи майно третіх осіб, у випадках, визначених цим кодексом, за вчинення злочину, передбаченого статтями 146-150-1, 152-156, 190-192, 198, 201, 209-212-1, 222, 233, 255-260, 301-320, 354, 361-365-2, 368-369-3 цього кодексу. {коде...
 18. Стаття 250. Проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ... врятуванням життя людей та запобіганням вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, передбаченого розділами і, іі, vi, vii (статті 201 та 209), ix, xiii, xiv, xv, xvii особливої частини кримінального кодексу україни, негласна слідча (розшукова) дія може бут...
 19. Стаття 389-9. Порядок розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...ть чи відсутність підстав для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, передбачених статтею 389-10 цього кодексу. 4. якщо до суду надійшла заява про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського...
 20. Стаття 222-2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...мців та осіб без громадянства, про транзитний проїзд через територію україни, а також питання щодо реєстрації місця проживання (статті 197-201, частина перша статті 203, статті 204, 205, 206). від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну...
 21. Стаття 208. Оподаткування послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  208.1. цією статтею встановлюються правила оподаткування в разі постачання особою-нерезидентом, яку не зареєстровано як платника податку, послуг,...
 22. Стаття 198. Податковий кредит
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  .... до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з: {абзац перший пункту 198.1 статті 198 в редакції закону № 643-viii від 16.07.2015} а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на мит...
 23. Типова форма трудового договору з працівником, діяльність якого пов'язана з державною таємницею
  Трудовой договор, контракт → Типова форма трудового договору з працівником, діяльність якого пов'язана з державною таємницею
  ...ься своєчасно повідомляти про це посадових осіб, які надали допуск до державної таємниці. працівник ознайомлений з вимогами статті 6 закону україни "про порядок виїзду з україни і в'їзду в україну громадян україни" щодо обов'язку здачі пас...
 24. Стаття 216. Підслідність
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ро кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування. {частина перша статті 216 із змінами, внесеними згідно із законом № 901-viii від 23.12.2015} 2. слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідув...
 25. Стаття 209. Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...у діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства та відповідає критеріям, встановленим у пункті 209.6 цієї статті (далі - сільськогосподарське підприємство), може обрати спеціальний режим оподаткування. 209.2. згідно із спеціальним режимом ...
 26. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 121
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: 0964989772
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: предоставляется по согласию


Загрузка
Наверх