Пошук по фразі «Стаття 189 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 12
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 189. Ціна у господарських зобов'язаннях
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ...ися як тариф, розмір плати, ставки або збору, крім ставок і зборів, що використовуються в системі оподаткування. {частина перша статті 189 в редакції закону № 5007-vi від 21.06.2012} 2. ціна є істотною умовою господарського договору. ціна зазначається в договор...
 3. Стаття 189. Порушення правил відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...о-граверних майстерень - тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {стаття 189 із змінами, внесеними згідно із законом № 55/97-вр від 07.02.97; в редакції закону № 2247-iv від 16.12.2004}
 4. Стаття 189. Продукція, плоди та доходи
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Продукцією, плодами та доходами є все те, що виробляється, добувається, одержується з речі або приноситься річчю. 2. Продукці
 5. Стаття 189. Самоврядний контроль за використанням та охороною земель
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  Самоврядний контроль за використанням та охороною земель здійснюється сільськими, селищними, міськими, районними та обласними ра
 6. Стаття 189-3. Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, - тягнуть за собою на...
 7. Стаття 189. Облік працівників, які не досягли вісімнадцяти років
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  На кожному підприємстві, в установі, організації має вестися спеціальний облік працівників, які не досягли вісімнадцяти років, і
 8. Стаття 189. Вимагання
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  1. Вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потер
 9. Стаття 189. Дослідження висновку експерта
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. Висновок експерта оголошується в судовому засіданні. 2. Для роз'яснення і доповнення висновку експерту можуть бути поставлені
 10. Стаття 189. Розгляд клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...у клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього кодексу. {частина четверта статті 189 в редакції закону № 5076-vi від 05.07.2012}
 11. Стаття 189. Відмова перевізника від договору
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  перевізник має право відмовитися від договору морського перевезення пасажира при настанні обставин, зазначених у пунктах 1-4 статті 156 цього кодексу. договір морського перевезення пасажира припиняється без відмови сторін при настанні обставин, зазначених у ...
 12. Стаття 189. Договір між батьками про сплату аліментів на дитину
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. Батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір та строки виплати. Умови договору
 13. Стаття 189. Особливості визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг в окремих випадках
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  189.1. у разі здійснення операцій відповідно до пункту 198.5 статті 198 цього кодексу база оподаткування за необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що скл...
 14. Стаття 189. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...ва реєструється у день її надходження до адміністративного суду апеляційної інстанції в порядку, встановленому частиною третьою статті 15-1 цього кодексу, та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу. {частина перша статті 189 в редакції закону № 1...
 15. Стаття 189. Відповідальність за неналежне використання житлового фонду та інші порушення житлового законодавства
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ...аконодавством союзу рср і української рср може бути встановлено відповідальність і за інші порушення житлового законодавства. { стаття 189 із змінами, внесеними згідно із законом n 2367-vi ( 2367-17 ) від 29.06.2010 }
 16. Стаття 189. Тимчасовий пропуск транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Транспортні засоби комерційного призначення, що використовуються для переміщення товарів та/або пасажирів через митний кордон
 17. Стаття 189-2. Порушення правил виготовлення та порядку обліку і зберігання печаток та штампів, а так само виготовлення, ввезення, реалізація та використання самонабірних печаток
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ... втрату, - тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {кодекс доповнено статтею 189-2 згідно із законом № 2247-iv від 16.12.2004}
 18. Стаття 189-1. Порушення порядку видобутку, виробництва, використання та реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...н - суб'єктів підприємницької діяльності від восьми до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {кодекс доповнено статтею 189-1 згідно з указом пвр № 2010-11 від 03.04.86, із змінами, внесеними згідно із законом № 55/97-вр від 07.02.97; в редакції...
 19. Стаття 201. Застосування норм цього Кодексу до відносин щодо обов'язку батьків утримувати повнолітніх дочку, сина
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. до відносин між батьками і дочкою, сином щодо надання їм утримання застосовуються норми статей 187, 189-192 і 194-197 цього кодексу.
 20. Стаття 185. Крадіжка
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ... організованою групою, - карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. примітка. 1. у статтях 185, 186 та 189-191 повторним визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цими...
 21. Стаття 1221. Місце відкриття спадщини
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...а - місцезнаходження основної частини рухомого майна. 3. в особливих випадках місце відкриття спадщини встановлюється законом. {статтю 1221 доповнено частиною третьою згідно із законом № 189-viii від 12.02.2015}
 22. Стаття 105. Товари, транспортні засоби, які можуть бути поміщені у митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...енням від оподаткування митними платежами поміщуються виключно товари, транспортні засоби комерційного призначення, зазначені у статті 189 цього кодексу та в додатках в.1-в.9, с, d до конвенції про тимчасове ввезення (м. стамбул, 1990 рік), на умовах, визначени...
 23. Стаття 244-1. Органи, які здійснюють державний пробірний контроль
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...них металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (частина друга статті 189-1). від імені органів, які здійснюють державний пробірний контроль, розглядати справи про адміністративні правопорушення і...
 24. Стаття 218. Адміністративні комісії
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 45, 46, 92, 99, 103-1 - 104-1, статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями 138, 141, 142, 149-...
 25. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 26. Стаття 188. Клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...о своєчасному прибуттю. 3. прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у пунктах 1, 2 частини четвертої статті 189 цього кодексу обставини.
 27. Стаття 187. Забезпечення прибуття особи для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...тання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, слідчий суддя, суд приймає рішення згідно зі статтею 189 цього кодексу. 3. у разі неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом і відсутності у слідчого судді, суд...
 28. Стаття 188. Порядок визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...нтів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів). {абзац перший пункту 188.1 статті 188 із змінами, внесеними згідно із законом № 657-vii від 24.10.2013; в редакції закону № 609-viii від 15.07.2015} при цьому б...
 29. Стаття 200. Клопотання слідчого, прокурора про зміну запобіжного заходу
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну аб...
 30. Стаття 199. Пропорційне віднесення сум податку до податкового кредиту
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...ник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накла...
 31. Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності лише за умисне вбивство (статті 115-117), посягання на життя державного чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу, члена громадського формуванн...
 32. Стаття 190. Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...лопотанні про застосування запобіжного заходу; висновку щодо існування обставин, зазначених у пунктах 1 або 2 частини четвертої статті 189 цього кодексу, для прийняття рішення про надання дозволу на затримання; 5) дату постановлення ухвали; 6) дату втрати закон...
 33. Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...и міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою - четвертою та сьомою статті 41, статтями 41-1 - 41-3, 42-1, 42-2, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, частинами другою, четвер...
 34. Стаття 289. Незаконне заволодіння транспортним засобом
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...олі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої. 3. дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застос...
 35. Стаття 106. Товари, що можуть поміщуватися у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...до конвенції про тимчасове ввезення (м. стамбул, 1990 рік) можуть поміщуватися товари (за винятком підакцизних), не зазначені у статтях 105, 189 цього кодексу, а також у додатках в.1-в.9, с, d до конвенції про тимчасове ввезення (м. стамбул, 1990 рік), або такі...
 36. Стаття 222. Органи Національної поліції
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...і вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина пе...
 37. Стаття 198. Податковий кредит
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  .... до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з: {абзац перший пункту 198.1 статті 198 в редакції закону № 643-viii від 16.07.2015} а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на мит...
 38. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...о доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та відповідно до законів україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “про охорону прав на пром...
 39. Стаття 477. Поняття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...почате слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінальних правопорушень, передбачених: 1) частиною першою статті 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження без обтяжуючих обставин), статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження), час...
 40. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  Защита прав собственности → Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  ...роду м. полтава ""200р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку), відповідно до п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
Страницы: 12


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Boychenko Lyudmila
м. Кіровоград
відповідей за тиждень: 7
Телефон: +380932302047
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 5
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх