Пошук по фразі «Стаття 184 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 184. Зміст землеустрою
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  ...ання встановлення меж територій з особливими природоохоронними, рекреаційними і заповідними режимами; {пункт "ґ" частини першої статті 184 виключено на підставі закону № 497-viii від 02.06.2015} д) складання проектів відведення земельних ділянок; е) встановленн...
 3. Стаття 184-1. Неправомірне використання державного майна
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ... тягне за собою накладення штрафу від двох з половиною до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {кодекс доповнено статтею 184-1 згідно із законом № 358/95-вр від 05.10.95}
 4. Стаття 184. Анулювання реєстрації платника податку
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...ь оподатковуваних товарів/послуг, що надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була меншою від суми, визначеної статтею 181 цього кодексу, за умови сплати суми податкових зобов'язань у випадках, визначених цим розділом; б) будь-яка особа, зареєс...
 5. Стаття 184. Визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  .... 3. якщо розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, менше мінімального розміру, передбаченого частиною другою статті 182 цього кодексу, то дитині призначається відповідно до закону державна допомога в розмірі різниці між визначеним розміром ал...
 6. Стаття 184. Суд апеляційної інстанції
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...ий суд як адміністративний суд чи окружний адміністративний суд), що ухвалив рішення. 2. у випадку, визначеному частиною шостою статті 177 цього кодексу, судом апеляційної інстанції є вищий адміністративний суд україни.
 7. Стаття 184. Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...вляють, що факти, які мають значення для справи, їм відомі особисто, вони за їх згодою можуть бути допитані як свідки згідно із статтями 180-182 цього кодексу.
 8. Стаття 184. Порушення права на безоплатну медичну допомогу
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  1. Незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я - карається штрафом
 9. Стаття 184. Речі, визначені індивідуальними або родовими ознаками
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Річ є визначеною індивідуальними ознаками, якщо вона наділена тільки їй властивими ознаками, що вирізняють її з-поміж інших о
 10. Стаття 184. Поняття договору морського перевезення пасажира
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  За договором морського перевезення пасажира перевізник зобов'язується перевезти пасажира і його каютний багаж у пункт призначенн
 11. Стаття 184. Поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. У митний режим відмови на користь держави поміщуються іноземні товари. 2. Відмова від товарів на користь держави здійснюється
 12. Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ю накладення штрафу на батьків або осіб, що їх замінюють, від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {стаття 184 із змінами, внесеними згідно з указами пвр № 316-11 від 29.05.85, № 4452-11 від 21.08.87; законами № 244/94-вр від 15.11.9...
 13. Стаття 184. Фінансування затрат на експлуатацію та ремонт державного житлового фонду
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  Фінансування затрат на експлуатацію та ремонт (поточний і капітальний) житлового фонду місцевих Рад народних депутатів здійснюєт
 14. Стаття 184. Клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжних заходів
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...опорушення, в якому підозрюється або обвинувачується особа; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону україни про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати, обвинувач...
 15. Стаття 184-2. Порушення порядку або строків подання інформації про дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки (піклування) батьків
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ть за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {кодекс доповнено статтею 184-2 згідно із законом № 210/98-вр від 24.03.98}
 16. Стаття 184. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...ено у судовому порядку. звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років - частина шоста статті 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповнова...
 17. Стаття 184. Особливості укладання господарських договорів на основі вільного волевиявлення сторін, примірних і типових договорів
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ...дбуватися у спрощений спосіб або у формі єдиного документа, з додержанням загального порядку укладення договорів, встановленого статтею 181 цього кодексу. 3. укладення господарських договорів на основі примірних і типових договорів повинно здійснюватися з додер...
 18. Стаття 186-1. Гарантії особам, які виховують малолітніх дітей без матері
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  гарантії, встановлені статтями 56, 176, 177, частинами третьою - восьмою статті 179, статтями 181, 182, 182-1, 184, 185, 186 цього кодексу, поширюються так...
 19. Стаття 182. Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...ну не може бути меншим, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, за винятком випадків, передбачених статтею 184 цього кодексу. {частина друга статті 182 в редакції закону № 2901-iv від 22.09.2005}
 20. Стаття 192. Подання клопотання про застосування запобіжного заходу після затримання особи без ухвали про дозвіл на затримання
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ріальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а якщо це неможливо у строк, передбачений частиною другою статті 211 цього кодексу, - до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого особа була затримана. 2. клопотання про застос...
 21. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 22. Стаття 199. Порядок продовження строку тримання під вартою
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...го здійснюється досудове розслідування. 3. клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з’явилися нов...
 23. Стаття 200. Клопотання слідчого, прокурора про зміну запобіжного заходу
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну аб...
 24. Стаття 134. Випадки повної матеріальної відповідальності
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...ідприємству, установі, організації, у випадках, коли: 1) між працівником і підприємством, установою, організацією відповідно до статті 135-1 цього кодексу укладено письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності за незабезп...
 25. Стаття 41. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  крім підстав, передбачених статтею 40 цього кодексу, трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу може бути розірваний також у випадках:...
 26. Стаття 222. Органи Національної поліції
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...і вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина пе...
 27. Про ліцензування видів господарської діяльності
  ... ст.465 n 3317-iv ( 3317-15 ) від 12.01.2006, ввр, 2006, n 18, ст.155 n 3370-iv ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ввр, 2006, n 22, ст.184 n 3396-iv ( 3396-15 ) від 07.02.2006, ввр, 2006, n 22, ст.194 n 3447-iv ( 3447-15 ) від 21.02.2006, ввр, 2006, n 27, ст.230 n 3...
 28. Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...и міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою - четвертою та сьомою статті 41, статтями 41-1 - 41-3, 42-1, 42-2, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, частинами другою, четвер...
 29. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...о доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та відповідно до законів україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “про охорону прав на пром...
 30. Стаття 209. Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...у діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства та відповідає критеріям, встановленим у пункті 209.6 цієї статті (далі - сільськогосподарське підприємство), може обрати спеціальний режим оподаткування. 209.2. згідно із спеціальним режимом ...
 31. "Стаття 166-12. Порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності
  Про ліцензування видів господарської діяльності
  ...яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від вісімдеся...
 32. Стаття 183. Порядок реєстрації платників податку
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ... платник податку, подає до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву. {пункт 183.1 статті 183 із змінами, внесеними згідно із законом № 443-vii від 05.09.2013} 183.2. у разі обов'язкової реєстрації особи як платника ...
 33. Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати: 1) уповноважені на те посадові особи: органів вну...
 34. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  Защита прав собственности → Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  ...роду м. полтава ""200р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку), відповідно до п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 35. Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...ня волі, у центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі; {підпункт "в" підпункту 197.1.7 пункту 197.1 статті 197 із змінами, внесеними згідно із законом № 4834-vi від 24.05.2012} г) харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх та пр...
 36. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 7
Телефон: kasanovn535@gmail.com
не в мережі
Фото користувача
Boychenko Lyudmila
м. Кіровоград
відповідей за тиждень: 5
Телефон: +380932302047

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх