Пошук по фразі «Стаття 183 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 12
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 183. Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...опомоги або аварійних служб - тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {стаття 183 із змінами, внесеними згідно із законом № 55/97-вр від 07.02.97}
 3. Стаття 183. Перерви для годування дитини
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...ї і з врахуванням бажання матері. перерви для годування дитини включаються в робочий час і оплачуються за середнім заробітком. {стаття 183 із змінами, внесеними згідно з указами пвр № 4617-10 від 24.01.83, № 4841-11 від 30.10.87; законом № 1096-iv від 10.07.200...
 4. Стаття 183. Порушення права на отримання освіти
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...ям волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. {стаття 183 із змінами, внесеними згідно із законом № 270-vi від 15.04.2008}
 5. Стаття 183. Речі подільні та неподільні
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Подільною є річ, яку можна поділити без втрати її цільового призначення. 2. Неподільною є річ, яку не можна поділити без втра
 6. Стаття 183. Оголошення показань свідків
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. У разі відкладення розгляду справи показання свідків, зібрані за судовими дорученнями в порядку забезпечення доказів під час
 7. Стаття 183-2. Скорочене провадження
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...’єкта владних повноважень або розпорядника інформації щодо розгляду звернення або запиту на інформацію; {пункт 1 частини першої статті 183-2 в редакції закону № 1170-vii від 27.03.2014 } 2) оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів вла...
 8. Стаття 183. Порядок реєстрації платників податку
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ... платник податку, подає до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву. {пункт 183.1 статті 183 із змінами, внесеними згідно із законом № 443-vii від 05.09.2013} 183.2. у разі обов'язкової реєстрації особи як платника ...
 9. Стаття 183. Митний режим відмови на користь держави
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Відмова на користь держави - це митний режим, відповідно до якого власник відмовляється від іноземних товарів на користь держ
 10. Стаття 183. Планування капітального ремонту державного житлового фонду
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  У державних планах економічного і соціального розвитку Української РСР встановлюються завдання виконавчим комітетам обласних, мі
 11. Стаття 183. Завдання землеустрою
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  Основними завданнями землеустрою є: а) реалізація політики держави щодо науково обґрунтованого перерозподілу земель, формування
 12. Стаття 183. Визначення розміру аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...ітей, аліменти стягуються за вирахуванням тієї рівної частки, що припадала на дитину, яка досягла повноліття. {частину четверту статті 183 виключено на підставі закону № 2677-vi від 04.11.2010}
 13. Стаття 183. Тримання під вартою
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ься виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м’яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього кодексу, крім випадків, передбачених частиною п’ятою статті 176 цього кодексу. {частина перша статті 183 із змінами...
 14. Стаття 183-3. Особливості провадження у справах за зверненням органів доходів і зборів
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  {назва статті 183-3 із змінами, внесеними згідно із законами № 4496-vi від 13.03.2012, № 406-vii від 04.07.2013} 1. провадження у справах за...
 15. Стаття 183-5. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами з приводу видворення іноземців та осіб без громадянства
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...нкту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території україни. {частина перша статті 183-5 в редакції закону № 5453-vi від 16.10.2012} {зміни до частини першої статті 183-5 див. в законі № 5459-vi від 16.10.2012...
 16. Стаття 183. Відповідальність за простій судна з вини відправника або одержувача вантажу
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  За простій судна внаслідок непред'явлення або несвоєчасного пред'явлення вантажу, затримки навантажувально-розвантажувальних роб
 17. Стаття 183. Особливості укладання господарських договорів за державним замовленням
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ...мовників. 3. укладення сторонами договору за державним замовленням (державного контракту) здійснюється в порядку, передбаченому статтею 181 цього кодексу, з урахуванням особливостей, передбачених законодавством. державний контракт укладається шляхом підписання ...
 18. Стаття 183. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  1. Організатор (організатори) зборів, мітингів, походів, демонстрацій чи інших мирних зібрань мають право звернутися до адмініст
 19. Стаття 183-1. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...м адміністративним судом за місцем розташування нерухомого майна, що підлягає примусовому відчуженню. {положення частини другої статті 183-1 стосовно підсудності апеляційному адміністративному суду як суду першої інстанції та вищому адміністративному суду украї...
 20. Стаття 183-6. Особливості провадження у справах щодо підтвердження обґрунтованості вжиття суб'єктами владних повноважень заходів реагування під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...я заходів реагування, обґрунтованість яких підлягає підтвердженню судом. 3. позовна заява має відповідати вимогам, установленим статтею 106 цього кодексу. у разі якщо порушення, яке стало підставою для вжиття заходів реагування, було виявлено відповідним суб’єк...
 21. Стаття 183-4. Особливості провадження у справах за зверненням Служби безпеки України щодо накладення арешту на активи, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активів та надання доступу до них
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...ідпис уповноваженої особи суб'єкта владних повноважень, що скріплюється печаткою. 3. у разі порушення вимог частини другої цієї статті суд повідомляє про це заявника та визначає строк для усунення недоліків. невиконання вимог суду в установлений ним строк тягне...
 22. Стаття 309. Форми забезпечення сплати митних платежів фінансовою гарантією. Види фінансових гарантій
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...сьмового зобов’язання надається у паперовому або електронному вигляді на суму митних платежів за: {абзац перший частини третьої статті 309 із змінами, внесеними згідно із законом № 183-vii від 04.04.2013} 1) однією митною декларацією в межах однієї зовнішньотор...
 23. Стаття 307. Умови надання фінансових гарантій
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...митних платежів, якщо інше не передбачено цим кодексом. фінансова гарантія діє на всій митній території україни. {частина третя статті 307 із змінами, внесеними згідно із законом № 183-vii від 04.04.2013} 4. інформаційна взаємодія між гарантами та органами дохо...
 24. Стаття 199. Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення у пунктах пропуску через державний кордон України
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...нспортних засобів комерційного призначення у пунктах пропуску через державний кордон україни, встановлений частиною першою цієї статті, не застосовується до операцій з накопичення в пунктах пропуску через державний кордон україни суднових партій товарів, що вив...
 25. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 26. Стаття 218. Адміністративні комісії
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 45, 46, 92, 99, 103-1 - 104-1, статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями 138, 141, 142, 149-...
 27. Стаття 219. Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 92, 99 (коли правопорушення вчинено громадянином), статтями 104, 141, 142, 152, 159, статтею 175-1 (за порушення, вчинені у ...
 28. Стаття 432. Повноваження органів доходів і зборів щодо встановлення вимог до облаштування та організації роботи вільних митних зон
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...льної митної зони та належного обладнання пропускних пунктів (крім вільних митних зон сервісного типу); {пункт 1 частини першої статті 432 із змінами, внесеними згідно із законом № 183-vii від 04.04.2013} 2) встановлення обмежень щодо порядку та засобів доступу...
 29. Стаття 181. Вимоги щодо реєстрації осіб як платників податку
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...тися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 цього кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку першої - третьої групи. {пункт 181.1 статті 181 із змінами, вн...
 30. Стаття 364. Виділ частки із майна, що є у спільній частковій власності
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...й власності. 2. якщо виділ у натурі частки із спільного майна не допускається згідно із законом або є неможливим (частина друга статті 183 цього кодексу), співвласник, який бажає виділу, має право на одержання від інших співвласників грошової або іншої матеріал...
 31. Стаття 256. Постанови суду, які виконуються негайно
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...ння, прийнятого на підставі резолюцій ради безпеки оон, зняття арешту з таких активів та надання доступу до них; {частину першу статті 256 доповнено пунктом 8 згідно із законом № 3266-vi від 21.04.2011} {пункт 9 частини першої статті 256 виключено на підставі з...
 32. Стаття 197. Апеляційний розгляд справи в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  {назва статті 197 із змінами, внесеними згідно із законом № 2453-vi від 07.07.2010} 1. суд апеляційної інстанції може розглянути справу в по...
 33. Стаття 321. Тривалість перебування під митним контролем
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...щення цих товарів, транспортних засобів у відповідний митний режим не може перевищувати 180 календарних днів. {частина четверта статті 321 в редакції закону № 183-vii від 04.04.2013} 5. товари, транспортні засоби комерційного призначення, які перебувають під ми...
 34. Стаття 311. Фінансова гарантія, що надається у вигляді документа
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...дав гарантію у вигляді документа, вимогу щодо сплати митних платежів у разі: 1) перевищення більше ніж на 10 днів встановленого статтею 95 цього кодексу строку доставки товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем,...
 35. Стаття 233. Загальні правила переміщення (пересилання) міжнародних поштових та експрес-відправлень через митний кордон України
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...центральної сортувальної станції, та направляє його під митним контролем до органу доходів і зборів призначення. {частина третя статті 233 із змінами, внесеними згідно із законом № 183-vii від 04.04.2013} 4. у пункті пропуску через державний кордон україни до т...
 36. Стаття 412. Зупинення дії та анулювання дозволу
  Митний кодекс України (МКУ)
  ... що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, - в межах строку, встановленого частиною першою цієї статті, але не більше, ніж до моменту виконання цих вимог; 2) у разі закінчення строків дії договорів оренди територій, приміщень, ре...
 37. Стаття 182. Застава
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього кодексу. 2. застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особо...
 38. Стаття 99. Строк звернення до адміністративного суду
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...ом вимог. для звернення до адміністративного суду суб'єкта владних повноважень щодо справ, зазначених у пункті 5 частини першої статті 183-2 цього кодексу, встановлюється 15-денний строк, який обчислюється з дня виявлення суб'єктом владних повноважень підстав д...
 39. Стаття 222. Органи Національної поліції
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...і вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина пе...
 40. Стаття 255. Завершення митного оформлення
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та всіх необхідних документів і відомостей, передбачених статтями 257 і 335 цього кодексу. 2. строк, зазначений у частині першій цієї статті, може бути перевищений на час виконання відповідн...
Страницы: 12


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Boychenko Lyudmila
м. Кіровоград
відповідей за тиждень: 7
Телефон: +380932302047
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 5
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх