Пошук по фразі «Стаття 182 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 182. Добровільна реєстрація платників податку
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  182.1. якщо особа, яка відповідно до пункту 181.1 статті 181 цього кодексу не є платником податку у зв'язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встано...
 3. Стаття 182. Державна реєстрація прав на нерухомість
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. {частина перша статті 182 із змінами, внесеними згідно із законом № 1878-vi від 11.02.2010} 2. державна реєстрація прав на нерухомість є публічною, ...
 4. Стаття 182. Мета землеустрою
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  Мета землеустрою полягає в забезпеченні раціонального використання та охорони земель, створенні сприятливого екологічного середо
 5. Стаття 182. Порушення недоторканності приватного життя
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...нищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації, крім випадків, передбачених іншими статтями цього кодексу, - караються штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними...
 6. Стаття 182. Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...ну не може бути меншим, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, за винятком випадків, передбачених статтею 184 цього кодексу. {частина друга статті 182 в редакції закону № 2901-iv від 22.09.2005}
 7. Стаття 182. Відпустки жінкам, які усиновили дітей
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...синовили дитину (або одночасно двох і більше дітей), надаються відпустки для догляду за нею на умовах і в порядку, встановлених статтями 179 і 181 цього кодексу. {стаття 182 із змінами, внесеними згідно з указами пвр № 4617-10 від 24.01.83, № 6237-10 від 21.12....
 8. Стаття 182. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...о вони не заінтересовані у справі або представників органів опіки та піклування, а також служби у справах дітей. {частина перша статті 182 із змінами, внесеними згідно із законом № 1397-vi від 21.05.2009} 2. свідкам, які не досягли шістнадцятирічного віку, голо...
 9. Стаття 182. Експлуатація та ремонт житлового фонду в сільській місцевості
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  Експлуатація та ремонт жилих будинків, що належать колгоспам, радгоспам та іншим підприємствам, установам, організаціям, розташо
 10. Стаття 182. Відповідальність перевізника за втрату або пошкодження контейнера
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  За втрату або пошкодження контейнера чи іншого пристрою відправника (фрахтувальника) перевізник несе відповідальність у таких ро
 11. Стаття 182. Особливості укладання попередніх договорів
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. За попереднім договором суб'єкт господарювання зобов'язується у певний строк, але не пізніше одного року з моменту укладення
 12. Стаття 182. Застава
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього кодексу. 2. застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особо...
 13. Стаття 182. Відповідальність осіб за недотримання митного режиму знищення або руйнування
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Відповідальність, передбачену цим Кодексом та іншими законодавчими актами України за недотримання умов митного режиму знищенн
 14. Стаття 182-1. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - інваліда з дитинства підгрупи А I групи
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...упи, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 цього кодексу). за наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 ка...
 15. Стаття 182. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами суб'єктів владних повноважень про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...до місця чи часу їх проведення тощо). 2. позовна заява, яка надійшла в день проведення заходів, визначених частиною першою цієї статті, або після цього, залишається без розгляду. {частина друга статті 182 в редакції закону № 721-vii від 16.01.2014 - втратив чин...
 16. Стаття 182. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ої діяльності - від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення...
 17. Стаття 186-1. Гарантії особам, які виховують малолітніх дітей без матері
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  гарантії, встановлені статтями 56, 176, 177, частинами третьою - восьмою статті 179, статтями 181, 182, 182-1, 184, 185, 186 цього кодексу, поширюються так...
 18. Стаття 184. Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...вляють, що факти, які мають значення для справи, їм відомі особисто, вони за їх згодою можуть бути допитані як свідки згідно із статтями 180-182 цього кодексу.
 19. Стаття 200. Розмір аліментів на повнолітніх дочку, сина
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...у, сина у твердій грошовій сумі і (або) у частці від заробітку (доходу) платника аліментів з урахуванням обставин, зазначених у статті 182 цього кодексу. 2. при визначенні розміру аліментів з одного з батьків суд бере до уваги можливість надання утримання други...
 20. Стаття 5. Повноваження місцевих рад щодо прийняття рішень, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...міністративну відповідальність, а також рішення з питань боротьби з епізоотіями, за порушення яких відповідальність встановлено статтею 107 цього кодексу. сільські, селищні, міські ради встановлюють відповідно до законодавства правила, за порушення яких адмініс...
 21. Стаття 184. Визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  .... 3. якщо розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, менше мінімального розміру, передбаченого частиною другою статті 182 цього кодексу, то дитині призначається відповідно до закону державна допомога в розмірі різниці між визначеним розміром ал...
 22. Стаття 218. Адміністративні комісії
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 45, 46, 92, 99, 103-1 - 104-1, статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями 138, 141, 142, 149-...
 23. Стаття 219. Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 92, 99 (коли правопорушення вчинено громадянином), статтями 104, 141, 142, 152, 159, статтею 175-1 (за порушення, вчинені у ...
 24. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 25. Стаття 181. Обмеження відповідальності перевізника при незазначеній вартості вантажу
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ...ятком вартості контейнера або іншого транспортного пристрою відправника (фрахтувальника), вартість якого визначається згідно зі статтею 182 цього кодексу. угода про зменшення зазначених сум є недійсною. перевізник не має права на обмеження відповідальності, пер...
 26. Зразок. Договір дарування житлового будинку
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування житлового будинку
  ...з укладенням цього договору несе обдаровуваний(на). 4.7. право власності на жилий будинок підлягає державній реєстрації (ст.182 цивільного кодексу україни). 4.8. зміст ст.ст.182, 377, 717, 722 цивільного кодексу україни, ст.ст.120,125,126 земельного к...
 27. Стаття 183. Порядок реєстрації платників податку
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ... платник податку, подає до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву. {пункт 183.1 статті 183 із змінами, внесеними згідно із законом № 443-vii від 05.09.2013} 183.2. у разі обов'язкової реєстрації особи як платника ...
 28. Стаття 222. Органи Національної поліції
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...і вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина пе...
 29. Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...и міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою - четвертою та сьомою статті 41, статтями 41-1 - 41-3, 42-1, 42-2, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, частинами другою, четвер...
 30. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...о доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та відповідно до законів україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “про охорону прав на пром...
 31. Стаття 477. Поняття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...почате слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінальних правопорушень, передбачених: 1) частиною першою статті 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження без обтяжуючих обставин), статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження), час...
 32. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  Защита прав собственности → Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  ...роду м. полтава ""200р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку), відповідно до п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 33. Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати: 1) уповноважені на те посадові особи: органів вну...
 34. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 7
Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: 0990550842

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх