Пошук по фразі «Стаття 181-1 КУпАП»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...шення – це кодифікований закон, що регламентує суспільні відносини щодо притягнення до адміністративної відповідальності. купап україни набрав чинності 7 грудня 1984 року. кодекс про адміністративні правопорушення складається з 5 розділів і 33 глав і має ...
 2. Стаття 181-1. Заняття проституцією
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ... - тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {кодекс доповнено статтею 181-1 згідно з указом пвр № 4134-11 від 12.06.87, із змінами, внесеними згідно із законом № 55/97-вр від 07.02.97} {статтю 18...
 3. Стаття 181. Вимоги щодо реєстрації осіб як платників податку
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...тися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 цього кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку першої - третьої групи. {пункт 181.1 статті 181 із змінами, вн...
 4. Стаття 181. Поняття землеустрою
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  Землеустрій - це сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та раціо
 5. Стаття 181. Домашній арешт
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...арешту передається для виконання органу національної поліції за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого. {частина третя статті 181 із змінами, внесеними згідно із законом № 901-viii від 23.12.2015} 4. орган національної поліції повинен негайно поставити...
 6. Стаття 181. Азартні ігри, ворожіння в громадських місцях
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...чинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від семи до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією г...
 7. Стаття 181. Використання свідком письмових записів
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. Свідок, даючи показання, може користуватися записами в тих випадках, якщо його показання пов'язані з будь-якими обчисленнями
 8. Стаття 181. Нерухомі та рухомі речі
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. До нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці
 9. Стаття 181. Завершення митного режиму знищення або руйнування
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Митний режим знищення або руйнування завершується після виконання операцій із знищення або руйнування товарів та декларування
 10. Стаття 181. Способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...дку, встановленому кабінетом міністрів україни. 5. якщо після виконання аліментних зобов'язань згідно з частиною четвертою цієї статті один з батьків не виїхав на постійне проживання у державу, з якою україна не має договорів про правову допомогу, та залишився ...
 11. Стаття 181. Загальний порядок укладання господарських договорів
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ...ня замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладення даного виду договорів. {частина перша статті 181 із змінами, внесеними згідно із законом № 1206-vii від 15.04.2014} 2. проект договору може бути запропонований будь-якою з...
 12. Стаття 181. Порядок надання відпустки для догляду за дитиною і зарахування її до стажу роботи
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...а для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати (частини третя та шоста статті 179 цього кодексу) надаються за заявою жінки або осіб, зазначених у частині сьомій статті 179 цього кодексу, повністю або част...
 13. Стаття 181. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...акого повідомлення відповідач зобов'язаний отримати в суді копію позовної заяви та доданих до неї документів. {частина четверта статті 181 в редакції закону № 4054-vi від 17.11.2011} 5. адміністративна справа з приводу рішень, дій або бездіяльності державного в...
 14. Стаття 181. Обмеження відповідальності перевізника при незазначеній вартості вантажу
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ...ятком вартості контейнера або іншого транспортного пристрою відправника (фрахтувальника), вартість якого визначається згідно зі статтею 182 цього кодексу. угода про зменшення зазначених сум є недійсною. перевізник не має права на обмеження відповідальності, пер...
 15. Стаття 181. Технічне обслуговування та ремонт будинків громадського житлового фонду і будинків житлово-будівельних кооперативів
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  Державні житлово-експлуатаційні і ремонтно-будівельні служби здійснюють за договором технічне обслуговування та ремонт будинків
 16. Стаття 181. Посягання на здоров'я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  1. Організація або керівництво групою, діяльність якої здійснюється під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконанн
 17. Стаття 9. Розрахункова одиниця
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  розрахунковою одиницею, зазначеною у статтях 181, 194, 309, 318, 352 цього кодексу, є одиниця "спеціального права запозичення", визначена міжнародним валютним фондом. сум...
 18. Стаття 182. Добровільна реєстрація платників податку
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  182.1. якщо особа, яка відповідно до пункту 181.1 статті 181 цього кодексу не є платником податку у зв'язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встано...
 19. Стаття 184. Особливості укладання господарських договорів на основі вільного волевиявлення сторін, примірних і типових договорів
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ...дбуватися у спрощений спосіб або у формі єдиного документа, з додержанням загального порядку укладення договорів, встановленого статтею 181 цього кодексу. 3. укладення господарських договорів на основі примірних і типових договорів повинно здійснюватися з додер...
 20. Стаття 218. Адміністративні комісії
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 45, 46, 92, 99, 103-1 - 104-1, статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями 138, 141, 142, 149-...
 21. Стаття 186-1. Гарантії особам, які виховують малолітніх дітей без матері
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  гарантії, встановлені статтями 56, 176, 177, частинами третьою - восьмою статті 179, статтями 181, 182, 182-1, 184, 185, 186 цього кодексу, поширюються так...
 22. Стаття 219. Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 92, 99 (коли правопорушення вчинено громадянином), статтями 104, 141, 142, 152, 159, статтею 175-1 (за порушення, вчинені у ...
 23. Стаття 183. Особливості укладання господарських договорів за державним замовленням
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ...мовників. 3. укладення сторонами договору за державним замовленням (державного контракту) здійснюється в порядку, передбаченому статтею 181 цього кодексу, з урахуванням особливостей, передбачених законодавством. державний контракт укладається шляхом підписання ...
 24. Стаття 182. Відпустки жінкам, які усиновили дітей
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...синовили дитину (або одночасно двох і більше дітей), надаються відпустки для догляду за нею на умовах і в порядку, встановлених статтями 179 і 181 цього кодексу. {стаття 182 із змінами, внесеними згідно з указами пвр № 4617-10 від 24.01.83, № 6237-10 від 21.12....
 25. Стаття 183. Порядок реєстрації платників податку
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ... платник податку, подає до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву. {пункт 183.1 статті 183 із змінами, внесеними згідно із законом № 443-vii від 05.09.2013} 183.2. у разі обов'язкової реєстрації особи як платника ...
 26. Стаття 180. Платники податку
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...ланує провадити господарську діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням як платник податку у порядку, визначеному статтею 183 цього розділу; {підпункт 1 пункту 180.1 статті 180 із змінами, внесеними згідно із законом № 443-vii від 05.09.2013} 2) б...
 27. Стаття 212. Особи, які не можуть бути усиновлювачами
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...ральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я; {пункт 8 частини першої статті 212 із змінами, внесеними згідно із законом № 5462-vi від 16.10.2012} 9) є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадк...
 28. Про здійснення державних закупівель
  ...правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому закону. 3. внести зміни до таких законодавчих актів україни: 1) у статті 164-14 кодексу україни про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (відомості верховної ради урср, 1984 р., додаток до n 5...
 29. Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...и міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою - четвертою та сьомою статті 41, статтями 41-1 - 41-3, 42-1, 42-2, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, частинами другою, четвер...
 30. Стаття 184. Анулювання реєстрації платника податку
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...ь оподатковуваних товарів/послуг, що надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була меншою від суми, визначеної статтею 181 цього кодексу, за умови сплати суми податкових зобов'язань у випадках, визначених цим розділом; б) будь-яка особа, зареєс...
 31. Стаття 267. Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративних справах
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...ень, відповідального за виконання постанови, штраф у розмірі від десяти до тридцяти мінімальних заробітних плат. {частина друга статті 267 в редакції законів № 2453-vi від 07.07.2010, № 4054-vi від 17.11.2011} {положення частини другої статті 267, яке передбача...
 32. Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати: 1) уповноважені на те посадові особи: органів вну...
 33. Стаття 22. Прикінцеві положення
  Про податок з доходів фізичних осіб
  22.1. цей закон набирає чинності з 1 січня 2004 року. 22.1.1. підпункт 5.3.1 пункту 5.3 статті 5 та стаття 10 набирають чинності після набрання чинності законом, що регулює питання іпотеки, але не раніше 1 січня 2006 року...
 34. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 35
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: (050) 105-33-11
не в мережі
Фото користувача
Марта Змисла
м. Львів
відповідей за тиждень: 7
Телефон: +38(099)445-52-40


Загрузка
Наверх