Пошук по фразі «Стаття 177-1 КУпАП»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 12
 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...шення – це кодифікований закон, що регламентує суспільні відносини щодо притягнення до адміністративної відповідальності. купап україни набрав чинності 7 грудня 1984 року. кодекс про адміністративні правопорушення складається з 5 розділів і 33 глав і має ...
 2. Стаття 177. Види об'єктів цивільних прав
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ... інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага. {офіційне тлумачення положень статті 177 див. в рішенні конституційного суду № 31-рп/2009 від 10.12.2009}
 3. Стаття 177. Придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...оїв домашнього вироблення - тягне за собою накладення штрафу від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {стаття 177 із змінами, внесеними згідно з указом пвр № 316-11 від 29.05.85, законом № 55/97-вр від 07.02.97} {статтю 177-1 виключено ...
 4. Стаття 177. Управління майном дитини
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...визначити свої потреби та інтереси, батьки здійснюють управління її майном, враховуючи такі потреби та інтереси. {частина перша статті 177 в редакції закону № 2620-iv від 02.06.2005} 2. батьки малолітньої дитини не мають права без дозволу органу опіки та піклув...
 5. Стаття 177. Навігаційна помилка
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ...азваних осіб під час навантаження, розміщення, вивантаження або здавання вантажу, перевізник несе відповідальність за правилами статті 176 цього кодексу.
 6. Стаття 177. Загальнодержавні програми використання та охорони земель
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  1. Загальнодержавні програми використання та охорони земель розробляються з метою забезпечення потреб населення і галузей економ
 7. Стаття 177. Встановлення порядку з'ясування обставин справи та дослідження доказів
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. Суд, заслухавши пояснення сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, встановлює порядок з'ясування обставин, на які ст
 8. Стаття 177. Мета і підстави застосування запобіжних заходів
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...и слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим...
 9. Стаття 177. Умови знищення або руйнування окремих категорій товарів
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Відповідно до положень цього Кодексу та вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України чи центральними органами виконавчої в
 10. Стаття 177. Соціально-комунальні зобов'язання суб'єктів господарювання
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ...обмеженою працездатністю та організовувати їх професійну підготовку. 2. суб'єкти господарювання відповідно до частини четвертої статті 175 цього кодексу можуть, незалежно від статутної мети своєї діяльності, брати на себе зобов'язання про господарську допомогу ...
 11. Стаття 177. Обов'язки громадян по забезпеченню схоронності жилих будинків
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ...користування жилими приміщеннями, утримання жилого будинку і придомової території та типовим договором найму жилого приміщення. стаття 178. сприяння громадянам у проведенні поточного ремонту жилих приміщень виконавчі комітети місцевих рад народних депутатів под...
 12. Стаття 177. Обмеження залучення жінок, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, до надурочних робіт і направлення їх у відрядження
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ... чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, не можуть залучатись до надурочних робіт або направлятись у відрядження без їх згоди. {стаття 177 із змінами, внесеними згідно з указом пвр № 4841-11 від 30.10.87; законом № 871-12 від 20.03.91}
 13. Стаття 177-2. Виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ромадян з конфіскацією фальсифікованих алкогольних напоїв, тютюнових виробів та обладнання для їх вироблення. {кодекс доповнено статтею 177-2 згідно із законом № 1685-iii від 20.04.2000}
 14. Стаття 177. Особливості судових рішень за наслідками розгляду справ, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, та їх оскарження
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...их порушень і надсилає її до органів чи осіб, уповноважених вжити у зв'язку з цим заходів, встановлених законом. {частина перша статті 177 в редакції закону № 3099-iv від 17.11.2005} 2. копії судового рішення невідкладно видаються особам, які брали участь у спр...
 15. Стаття 177. Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...нарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення. 3. дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища або організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шк...
 16. Стаття 177. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...ні протягом календарного року від провадження господарської діяльності, оподатковуються за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 цього кодексу. 177.2. об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним д...
 17. Стаття 179. Особливості обчислення строків у справах, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, та наслідки їх порушення
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  1. на обчислення строків, встановлених статтями 172-177 цього кодексу, не поширюються правила частин другої - десятої статті 103 цього кодексу. 2. строки, встановлені статт...
 18. Стаття 196. Ухвала про застосування запобіжних заходів
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...аходу слідчий суддя, суд зазначає відомості про: 1) кримінальне правопорушення (його суть і правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону україни про кримінальну відповідальність), у якому підозрюється, обвинувачується особа; 2) обставини, ...
 19. Стаття 1. Право сімей з дітьми на державну допомогу
  Про державну допомогу сім'ям з дітьми
  ...шими законами або міжнародними договорами україни, згода на обов'язковість яких надана верховною радою україни. { частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно із законами n 177-iv ( 177-15 ) від 26.09.2002, n 5290-vi ( 5290-17 ) від 18.09.2012 } у разі, ...
 20. Стаття 184. Суд апеляційної інстанції
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...ий суд як адміністративний суд чи окружний адміністративний суд), що ухвалив рішення. 2. у випадку, визначеному частиною шостою статті 177 цього кодексу, судом апеляційної інстанції є вищий адміністративний суд україни.
 21. Стаття 183. Тримання під вартою
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ься виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м’яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього кодексу, крім випадків, передбачених частиною п’ятою статті 176 цього кодексу. {частина перша статті 183 із змінами...
 22. Стаття 492. Застосування до неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ... особливо тяжкого злочину, за умови, що застосування іншого запобіжного заходу не забезпечить запобігання ризикам, зазначеним у статті 177 цього кодексу. 3. про затримання і взяття під варту неповнолітнього негайно сповіщаються його батьки чи особи, які їх замі...
 23. Стаття 186-1. Гарантії особам, які виховують малолітніх дітей без матері
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  гарантії, встановлені статтями 56, 176, 177, частинами третьою - восьмою статті 179, статтями 181, 182, 182-1, 184, 185, 186 цього кодексу, поширюються так...
 24. Стаття 63. Заборона залучення до надурочних робіт
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  до надурочних робіт (стаття 62) забороняється залучати: 1) вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (стаття 176); 2) осіб, молодших ві...
 25. Стаття 20. Інстанційна підсудність адміністративних справ
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...та апеляційних адміністративних судів у касаційному порядку як суд касаційної інстанції. у випадку, визначеному частиною шостою статті 177 цього кодексу, вищий адміністративний суд україни переглядає в апеляційному порядку як суд апеляційної інстанції судові рі...
 26. Стаття 21. Передача матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації або трудового колективу
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...рактеру вчиненого правопорушення і особи правопорушника до нього доцільно застосувати захід громадського впливу. {частину другу статті 21 виключено на підставі закону № 2342-iii від 05.04.2001} про заходи громадського впливу, застосовані до осіб, які вчинили пр...
 27. Стаття 189. Розгляд клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...у клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього кодексу. {частина четверта статті 189 в редакції закону № 5076-vi від 05.07.2012}
 28. Стаття 178. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов’язаний оцінити ...
 29. Стаття 276. Місце розгляду справи про адміністративне правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення. { офіційне тлумачення положення частини першої статті 276 див. в рішенні конституційного суду n 5-рп/2015 ( v005p710-15 ) від 26.05.2015 } справи про адміністративні правопорушення...
 30. Стаття 184. Клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжних заходів
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...опорушення, в якому підозрюється або обвинувачується особа; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону україни про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати, обвинувач...
 31. Стаття 203. Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...трок, а так само порушення правил транзитного проїзду через територію україни, крім порушень, передбачених частиною другою цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. недодержання ін...
 32. Стаття 499. Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  .... участь захисника у кримінальному провадженні є обов’язковою. 4. за наявності достатніх підстав вважати, що особа, передбачена статтею 498 цього кодексу, вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, за яке кримінальним кодексом україни п...
 33. Стаття 193. Порядок розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті. 2. слідчий суддя, суд, до якого прибув або доставлений підозрюваний, обвинувачений для участі у розгляді клопотання про засто...
 34. Стаття 176. Порушення авторського права і суміжних прав
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...нарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення. 3. дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища або організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шк...
 35. Стаття 50. Внесення змін до податкової звітності
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  50.1. у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містя...
 36. Стаття 222. Органи Національної поліції
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...і вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина пе...
 37. Стаття 194. Застосування запобіжного заходу
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...винуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м’яких запобіжних заходів для запоб...
 38. Стаття 167. Ставки податку
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...сотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2-167.6 цієї статті) у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і вина...
 39. Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...и міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою - четвертою та сьомою статті 41, статтями 41-1 - 41-3, 42-1, 42-2, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, частинами другою, четвер...
 40. Стаття 164. База оподаткування
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...ий оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального оподатковуваного доходу з урахуванням пункту 164.6 цієї статті на суми податкової знижки такого звітного року. базою оподаткування для доходів, отриманих від провадження господарської або н...
Страницы: 12


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 104
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
онлайн
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 7
Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38 (067) 630-77-35
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08

Загрузка
Наверх