Пошук по фразі «Стаття 175 ПКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Податковий кодекс України (ПКУ)
  податковий кодекс україни набув чинності 01.01.2011 року. пк регулює відносини в сфері податків і зборів та визначає вичерпний перелік зборів та податків, що установлені  в україні. в...
 2. Повітряний кодекс України (ПКУ)
  Повітряний кодекс України регулює правові основи діяльності у галузі авіації. Державне регулювання діяльності та використання
 3. Стаття 175. Прострочення оплати фрахту
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ... встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту. { зміни до статті 175 див. в законі n 5502-vi ( 5502-17 ) від 20.11.2012 }
 4. Стаття 175-1. Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...передження або накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {абзац другий частини першої статті 175-1 із змінами, внесеними згідно із законом № 1512-vi від 11.06.2009} повторне протягом року вчинення порушення, передбачено...
 5. Стаття 175. Обмеження праці жінок на роботах у нічний час
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...ьних термінів застосування праці жінок у нічний час затверджується кабінетом міністрів україни. зазначені у частині першій цієї статті обмеження не поширюються на жінок, які працюють на підприємствах, де зайняті лише члени однієї сім'ї. {стаття 175 із змінами, ...
 6. Стаття 175. Забезпечення схоронності житлового фонду
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  Державні і громадські органи, підприємства, установи, організації, службові особи зобов'язані дбати про схоронність житлового фо
 7. Стаття 175. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...датковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {стаття 175 із змінами, внесеними згідно з указами пвр № 3282-11 від 19.12.86, № 7542-11 від 19.05.89, законом № 55/97-вр від 07.02.97...
 8. Стаття 175. Виконання ухвали про арешт майна
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
 9. Стаття 175. Відповідальність за зобов'язаннями територіальних громад
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Територіальні громади відповідають за своїми зобов'язаннями своїм майном, крім майна, на яке відповідно до закону не може бут
 10. Стаття 175. Право спільної сумісної власності батьків і дітей
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. Майно, набуте батьками і дітьми за рахунок їхньої спільної праці чи спільних коштів, належить їм на праві спільної сумісної в
 11. Стаття 175. Митний режим знищення або руйнування
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Знищення або руйнування - це митний режим, відповідно до якого іноземні товари під митним контролем знищуються або приводятьс
 12. Стаття 175. Порядок встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  межі адміністративно-територіальних одиниць встановлюються в порядку та відповідно до закону. {статтю 176 виключено на підставі закону № 497-viii від 02.06.2015}
 13. Стаття 175. Мирова угода сторін
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. Мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на основі взаємних поступок і може стосуватися лише прав та обо
 14. Стаття 175. Майново-господарські зобов'язання
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ...ей, передбачених цим кодексом. 2. суб'єктами майново-господарських зобов'язань можуть бути суб'єкти господарювання, зазначені у статті 55 цього кодексу, негосподарюючі суб'єкти - юридичні особи, а також органи державної влади, органи місцевого самоврядування, н...
 15. Стаття 175. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...ї відповідальності нею здійснено виплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати громадянам. {стаття 175 із змінами, внесеними згідно із законом № 1027-vi від 19.02.2009}
 16. Стаття 175. Визначення суми процентів, сплачених платником податку за користування іпотечним житловим кредитом з метою нарахування податкової знижки
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...коефіцієнта, що враховує мінімальну площу житла для визначення податкової знижки, розрахованого відповідно до пункту 175.3 цієї статті. у разі якщо будинок (квартиру, кімнату) збудовано за рахунок іпотечного житлового кредиту, частина суми процентів, що включає...
 17. Стаття 175. Особливості провадження у справах щодо оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії, їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп референдуму, інших суб'єктів ініціювання референдуму, офіційних спостерігачів від суб'єктів виборчого процесу
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  {назва статті 175 із змінами, внесеними згідно із законом № 2487-vi від 10.07.2010} 1. право оскаржувати дії чи бездіяльність кандидатів, їх...
 18. Стаття 55. Заборона роботи в нічний час
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  забороняється залучення до роботи в нічний час: 1) вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років (стаття 176); 2) осіб, молодших вісімнадцяти років (стаття 192); 3) інших категорій працівників, передбачених законодавством. робота ж...
 19. Стаття 223. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ... законодавства у сфері пожежної безпеки, невиконанням приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду (статті 120, 175, 175-2, 188-8). від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та кон...
 20. Стаття 177. Соціально-комунальні зобов'язання суб'єктів господарювання
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ...обмеженою працездатністю та організовувати їх професійну підготовку. 2. суб'єкти господарювання відповідно до частини четвертої статті 175 цього кодексу можуть, незалежно від статутної мети своєї діяльності, брати на себе зобов'язання про господарську допомогу ...
 21. Стаття 218. Адміністративні комісії
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 45, 46, 92, 99, 103-1 - 104-1, статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями 138, 141, 142, 149-...
 22. Стаття 219. Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 92, 99 (коли правопорушення вчинено громадянином), статтями 104, 141, 142, 152, 159, статтею 175-1 (за порушення, вчинені у ...
 23. Стаття 177. Особливості судових рішень за наслідками розгляду справ, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, та їх оскарження
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...их порушень і надсилає її до органів чи осіб, уповноважених вжити у зв'язку з цим заходів, встановлених законом. {частина перша статті 177 в редакції закону № 3099-iv від 17.11.2005} 2. копії судового рішення невідкладно видаються особам, які брали участь у спр...
 24. Стаття 222. Органи Національної поліції
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...і вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина пе...
 25. Стаття 176. Особливості провадження у справах, пов'язаних із виборами Президента України
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...я, підприємств, установ, закладів та організацій, їх посадових та службових осіб можуть бути оскаржені у порядку, передбаченому статтею 174 цього кодексу. акти чи дії виборчих блоків, об'єднань громадян, крім тих, які відповідно до закону, статуту (положення) о...
 26. Стаття 130. Попереднє судове засідання
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...данні судового рішення у разі відмови від позову, визнання позову, укладення мирової угоди проводиться в порядку, встановленому статтями 174 і 175 цього кодексу. 5. якщо між сторонами укладено договір про передачу спору на вирішення третейського суду, суд поста...
 27. Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати: 1) уповноважені на те посадові особи: органів вну...
 28. Стаття 166. Податкова знижка
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...одатковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року. {підпункт 166.1.2 пункту 166.1 статті 166 із змінами, внесеними згідно із законом № 4661-vi від 24.04.2012} 166.2. документальне підтвердження витрат, що включаютьс...
 29. Стаття 7. Особи, які належать до інвалідів війни
  Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту
  ...вань, участі у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, інших уражень ядерними матеріалами; {пункт 2 частини другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із законом № 3200-iv від 15.12.2005} {пункт 3 частини другої статті 7 виключено на підставі зак...
 30. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 41
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Your Protect
м. Миколаїв
відповідей за тиждень: 9
Телефон: (050) 105-33-11

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Загрузка
Наверх