Пошук по фразі «Стаття 174 ПКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Податковий кодекс України (ПКУ)
  податковий кодекс україни набув чинності 01.01.2011 року. пк регулює відносини в сфері податків і зборів та визначає вичерпний перелік зборів та податків, що установлені  в україні. в...
 2. Повітряний кодекс України (ПКУ)
  Повітряний кодекс України регулює правові основи діяльності у галузі авіації. Державне регулювання діяльності та використання
 3. Стаття 174. Дистанційний фрахт
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ... пошкодження вантажу з причин, за які перевізник не несе відповідальності, фрахт сплачується повністю. у випадках, передбачених статтями 154, 157, 158, 159 цього кодексу, фрахт сплачується пропорційно пройденій відстані.
 4. Стаття 174. Скасування арешту майна
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. {абзац перший частини першої статті 174 із змінами, внесеними згідно із законом № 314-vii від 23.05.2013} арешт майна також може бути скасовано повністю чи частко...
 5. Стаття 174. Відповідальність за зобов'язаннями держави
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Держава відповідає за своїми зобов'язаннями своїм майном, крім майна, на яке відповідно до закону не може бути звернено стягн
 6. Стаття 174. Роботи, на яких забороняється застосування праці жінок
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...’я, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці. {стаття 174 із змінами, внесеними згідно із законами № 871-12 від 20.03.91, № 3694-12 від 15.12.93, № 5462-vi від 16.10.2012}
 7. Стаття 174. Підстави виникнення господарських зобов'язань
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. Господарські зобов'язання можуть виникати: безпосередньо із закону або іншого нормативно-правового акта, що регулює господарс
 8. Стаття 174. Право власності дитини на майно, призначене для її розвитку, навчання та виховання
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. Майно, придбане батьками або одним із них для забезпечення розвитку, навчання та виховання дитини (одяг, інші речі особистого
 9. Стаття 174. Порядок надання квартир, відшкодування вартості будинків (квартир), будівель та пристроїв, що зносяться, і умови їх перенесення
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ...ртир), будівель та пристроїв, що зносяться, і умови, за яких провадиться їх перенесення, встановлюються радою міністрів срср. ( стаття 174 із змінами, внесеними згідно із законом n 3187-12 від 06.05.93 )
 10. Стаття 174. Органи, які приймають рішення про встановлення та зміну меж адміністративно-територіальних одиниць
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  ... крим, обласними, київською та севастопольською міськими радами за поданням відповідних сільських, селищних рад. {частина друга статті 174 в редакції закону № 5003-vi від 21.06.2012} 3. рішення про встановлення і зміну меж районів у містах приймається міською р...
 11. Стаття 174. Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...и сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення; б) вартість власності, зазначеної в підпунктах "а", "б", "ґ" пункту 174.1 цієї статті, що успадковується особою, яка є інвалідом i групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклуван...
 12. Стаття 174. Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ... від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. {стаття 174 із змінами, внесеними згідно із законом № 270-vi від 15.04.2008}
 13. Стаття 174. Розпорядження товарами, поміщеними у митний режим переробки за межами митної території, в разі відкликання дозволу на переробку
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...ені до іншого митного режиму в порядку, визначеному цим кодексом. 2. у разі невиконання підприємством вимог частини першої цієї статті зобов’язання, забезпечені гарантією (якщо така гарантія надавалася), підлягають виконанню.
 14. Стаття 174. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. Позивач може відмовитися від позову, а відповідач - визнати позов протягом усього часу судового розгляду, зробивши усну заяву
 15. Стаття 174. Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії і бойових припасів або без такої. {стаття 174 в редакції закону № 148/96-вр від 25.04.96; із змінами, внесеними згідно із законами № 55/97-вр від 07.02.97, № 5289-vi ві...
 16. Стаття 174. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, інформаційних агентств, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації та інформаційних агентств, які порушують законодавство про вибори та референдум
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  {назва статті 174 із змінами, внесеними згідно із законом № 709-vii від 21.11.2013} 1. право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність орган...
 17. Стаття 13. Відповідальність неповнолітніх
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ом від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративні правопорушення, застосовуються заходи впливу, передбачені статтею 24-1 цього кодексу. у разі вчинення особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років адміністративних правопорушень, перед...
 18. Стаття 176. Особливості провадження у справах, пов'язаних із виборами Президента України
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...я, підприємств, установ, закладів та організацій, їх посадових та службових осіб можуть бути оскаржені у порядку, передбаченому статтею 174 цього кодексу. акти чи дії виборчих блоків, об'єднань громадян, крім тих, які відповідно до закону, статуту (положення) о...
 19. Стаття 285. Оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення і вручення копії постанови
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ручається особам, щодо яких її винесено, в порядку, встановленому митним кодексом україни ( 4495-17 ). у випадках, передбачених статтею 258 цього кодексу, копія постанови уповноваженої посадової особи у справі про адміністративне правопорушення вручається особі...
 20. Стаття 179. Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації)
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...ов'язаний подавати річну декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) відповідно до цього кодексу. {пункт 179.1 статті 179 із змінами, внесеними згідно із законом № 4661-vi від 24.04.2012} 179.2. відповідно до цього розділу обов'язок платника по...
 21. Стаття 265. Вилучення речей і документів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...орушення, виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду речей, вилучаються посадовими особами органів, зазначених у статтях 234-1, 234-2, 244-4, 262 і 264 цього кодексу. вилучені речі і документи зберігаються до розгляду справи про адміністративне п...
 22. Стаття 100. Зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  {назва статті 100 із змінами, внесеними згідно із законом № 222-vii від 18.04.2013} 1. речовий доказ, який був наданий стороні кримінального...
 23. Стаття 130. Попереднє судове засідання
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...данні судового рішення у разі відмови від позову, визнання позову, укладення мирової угоди проводиться в порядку, встановленому статтями 174 і 175 цього кодексу. 5. якщо між сторонами укладено договір про передачу спору на вирішення третейського суду, суд поста...
 24. Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...и міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою - четвертою та сьомою статті 41, статтями 41-1 - 41-3, 42-1, 42-2, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, частинами другою, четвер...
 25. Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати: 1) уповноважені на те посадові особи: органів вну...
 26. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 115
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: 0964989772
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: предоставляется по согласию


Загрузка
Наверх