Пошук по фразі «Стаття 172 ПКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Податковий кодекс України (ПКУ)
  податковий кодекс україни набув чинності 01.01.2011 року. пк регулює відносини в сфері податків і зборів та визначає вичерпний перелік зборів та податків, що установлені  в україні. в...
 2. Повітряний кодекс України (ПКУ)
  Повітряний кодекс України регулює правові основи діяльності у галузі авіації. Державне регулювання діяльності та використання
 3. Стаття 172. Застосування праці інвалідів
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...ь та створити пільгові умови праці. залучення інвалідів до надурочних робіт та робіт у нічний час без їх згоди не допускається (статті 55, 63). {стаття 172 із змінами, внесеними згідно із законом № 3694-12 від 15.12.93}
 4. Стаття 172. Законодавство про корпоративні права держави
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ...равління об'єктами державної власності", іншими законами україни та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них. {стаття 172 в редакції закону № 4498-vi від 13.03.2012}
 5. Стаття 172. Порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...власності, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від трьох до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {стаття 172 із змінами, внесеними згідно із законами № 79/95-вр від 01.03.95, № 55/97-вр від 07.02.97; в редакції закону № 898-xiv від...
 6. Стаття 172. Розгляд клопотання про арешт майна
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ..., щодо якої здійснюється провадження. неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. {частина перша статті 172 із змінами, внесеними згідно із законом № 314-vii від 23.05.2013} 2. клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача п...
 7. Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ння штрафу від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. примітка. суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, які відповідно до частини першої статті 12 закону україни "про засади запобігання і протидії корупції" зобов’язані по...
 8. Стаття 172. Грубе порушення законодавства про працю
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...ною діяльністю на строк до п’яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців. {стаття 172 в редакції закону № 77-viii від 28.12.2014}
 9. Стаття 172. Роз'яснення спеціалістові його прав та обов'язків
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. Головуючий роз'яснює спеціалістові його права та обов'язки, встановлені цим Кодексом.
 10. Стаття 172-9. Невжиття заходів щодо протидії корупції
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  Невжиття передбачених законом заходів посадовою чи службовою особою органу державної влади, посадовою особою місцевого самовряду
 11. Стаття 172. Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...влі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 земельного кодексу україни залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку ...
 12. Стаття 172. Органи, через які діють територіальні громади у цивільних відносинах
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Територіальні громади набувають і здійснюють цивільні права та обов'язки через органи місцевого самоврядування у межах їхньої
 13. Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  {статтю 172-2 виключено на підставі закону № 221-vii від 18.04.2013} {статтю 172-3 виключено на підставі закону № 221-vii від 18.04.20...
 14. Стаття 172. Консервація деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  1. Консервації підлягають деградовані і малопродуктивні землі, господарське використання яких є екологічно небезпечним та економ
 15. Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ня штрафу від десяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. примітка. 1. суб'єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а", "б" пункту 2 частини першої статті 4 закону україни "про засади запобігання і п...
 16. Стаття 172. Обов'язок дитини, повнолітніх дочки та сина піклуватися про батьків
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. Дитина, повнолітні дочка, син зобов'язані піклуватися про батьків, проявляти про них турботу та надавати їм допомогу. 2. Повн
 17. Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви)
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ... неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого дарунка (пожертви). примітка. суб'єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а", "б" пункту 2 частини першої статті 4 закону україни "про засади запобігання і п...
 18. Стаття 172-8. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ю накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. примітка. суб'єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 4 закону україни "про засади запобігання і протидії корупції".
 19. Стаття 172. Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим переробки за межами митної території
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Українські товари, поміщені у митний режим переробки за межами митної території, отримують статус іноземних товарів з моменту
 20. Стаття 172. Оплата фрахту в разі відмови відправника від договору, якщо для перевезення було надано все судно
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ... плавання, залежно від того, який з цих двох моментів настав раніше; 2) повного фрахту та інших сум, зазначених у пункті 1 цієї статті, якщо відмова надійшла після одного з моментів, зазначених у пункті 1 цієї статті, і договір було укладено на один рейс; 3) по...
 21. Стаття 172. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...центральної виборчої комісії, члена цієї комісії оскаржуються до київського апеляційного адміністративного суду. {частина третя статті 172 в редакції закону № 1616-vi від 21.08.2009; із змінами, внесеними згідно із законом № 1699-vi від 04.11.2009} 4. рішення, ...
 22. Стаття 179. Особливості обчислення строків у справах, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, та наслідки їх порушення
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  1. на обчислення строків, встановлених статтями 172-177 цього кодексу, не поширюються правила частин другої - десятої статті 103 цього кодексу. 2. строки, встановлені статт...
 23. Стаття 250. Прокурорський нагляд за виконанням законів при провадженні в справах про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ушення, а також вчиняти інші передбачені законом дії. при провадженні у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4 - 172-9 цього кодексу, участь прокурора у розгляді справи судом є обов'язковою. { стаття 250 із змінами, внесеними згі...
 24. Стаття 55. Заборона роботи в нічний час
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  забороняється залучення до роботи в нічний час: 1) вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років (стаття 176); 2) осіб, молодших вісімнадцяти років (стаття 192); 3) інших категорій працівників, передбачених законодавством. робота ж...
 25. Стаття 177. Особливості судових рішень за наслідками розгляду справ, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, та їх оскарження
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...их порушень і надсилає її до органів чи осіб, уповноважених вжити у зв'язку з цим заходів, встановлених законом. {частина перша статті 177 в редакції закону № 3099-iv від 17.11.2005} 2. копії судового рішення невідкладно видаються особам, які брали участь у спр...
 26. Стаття 63. Заборона залучення до надурочних робіт
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  до надурочних робіт (стаття 62) забороняється залучати: 1) вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (стаття 176); 2) осіб, молодших ві...
 27. Стаття 244-20. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства про метрологію та метрологічну діяльність (статті 171, 171-1, 172 і 188-44). від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічног...
 28. Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  { положення частини першої статті 268, за яким обмежується право на вільний вибір особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, як захисника св...
 29. Стаття 171. Забезпечення жилими приміщеннями громадян, будинки яких підлягають знесенню у зв'язку з вилученням земельних ділянок
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ...амість надання квартир) можливість позачергового вступу до членів житлово-будівельних кооперативів і одержання в них квартир. ( стаття 171 із змінами, внесеними згідно із законом n 3187-12 від 06.05.93 ) стаття 172. перенесення жилих будинків та будівель, що пі...
 30. Стаття 175. Особливості провадження у справах щодо оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії, їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп референдуму, інших суб'єктів ініціювання референдуму, офіційних спостерігачів від суб'єктів виборчого процесу
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  {назва статті 175 із змінами, внесеними згідно із законом № 2487-vi від 10.07.2010} 1. право оскаржувати дії чи бездіяльність кандидатів, їх...
 31. Стаття 174. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, інформаційних агентств, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації та інформаційних агентств, які порушують законодавство про вибори та референдум
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  {назва статті 174 із змінами, внесеними згідно із законом № 709-vii від 21.11.2013} 1. право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність орган...
 32. Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...и міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою - четвертою та сьомою статті 41, статтями 41-1 - 41-3, 42-1, 42-2, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, частинами другою, четвер...
 33. Стаття 176. Особливості провадження у справах, пов'язаних із виборами Президента України
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...я, підприємств, установ, закладів та організацій, їх посадових та службових осіб можуть бути оскаржені у порядку, передбаченому статтею 174 цього кодексу. акти чи дії виборчих блоків, об'єднань громадян, крім тих, які відповідно до закону, статуту (положення) о...
 34. Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати: 1) уповноважені на те посадові особи: органів вну...
 35. Зразок договору поставки
  Договор поставки товаров, продукции → Зразок договору поставки
  ...и видачі в експлуатацію з урахуванням сезонної носки згідно з додатком 1 до постанови кабінету міністрів україни від 19.03.94 № 172 “про реалізацію окремих положень закону україни “про захист прав споживачів”. 3. умови поставки тов...
 36. Стаття 164. База оподаткування
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...ий оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального оподатковуваного доходу з урахуванням пункту 164.6 цієї статті на суми податкової знижки такого звітного року. базою оподаткування для доходів, отриманих від провадження господарської або н...
 37. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 42
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
онлайн
Фото користувача
Сімейний юрист
м. Київ
відповідей за тиждень: 9
Телефон: (050) 105-33-11
не в мережі
Фото користувача
Марта Змисла
м. Львів
відповідей за тиждень: 7
Телефон: +38(099)445-52-40

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08

Загрузка
Наверх