Пошук по фразі «Стаття 163 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 12
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 163. Об'єкт оподаткування
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  163.1. об'єктом оподаткування резидента є: 163.1.1. загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; 163.1.2. доходи з джерела їх...
 3. Стаття 163-12. Порушення умов видачі векселів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...,- тягне за собою накладення штрафу від чотирьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {кодекс доповнено статтею 163-12 згідно із законом № 2511-vi від 09.09.2010}
 4. Стаття 163-8. Маніпулювання на фондовому ринку
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...упою осіб або особою, яку протягом року піддано адміністративному стягненню за правопорушення, передбачене частиною першою цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {кодекс...
 5. Стаття 163. Цінні папери та їх види
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ... папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам. {абзац другий частини першої статті 163 в редакції закону № 5178-vi від 06.07.2012} 2. в україні можуть випускатися і перебувати в обігу пайові, боргові та інші ц...
 6. Стаття 163. Завдання охорони земель
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  Завданнями охорони земель є забезпечення збереження та відтворення земельних ресурсів, екологічної цінності природних і набутих
 7. Стаття 163. Видача спеціального одягу та інших засобів індивідуального захисту
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...ий організувати комплектування та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативних актів про охорону праці. {стаття 163 із змінами, внесеними згідно із законом № 3694-12 від 15.12.93}
 8. Стаття 163-14. Порушення порядку здійснення операцій з електронними грошима
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ... суб'єкта господарювання від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. дія, передбачена частиною першою цієї статті, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, - тягне за собою накладення ш...
 9. Стаття 163. Зміст постанови
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...ня набрання постановою законної сили або після одержання її копії, якщо постанова виконується негайно). {пункт 4 частини першої статті 163 доповнено абзацом сьомим згідно із законом № 2453-vi від 07.07.2010}
 10. Стаття 163-7. Діяльність на фондовому ринку без ліцензії
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ою накладення штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. дії, передбачені частиною першою цієї статті, пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах, - тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неопод...
 11. Стаття 163. Відкриття судового засідання
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. У призначений для розгляду справи час головуючий відкриває судове засідання і оголошує, яка справа розглядатиметься. 2. Секре
 12. Стаття 163-6. Неподання документів, подання яких передбачено законодавством про депозитарну систему України
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...їни, - тягне за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {кодекс доповнено статтею 163-6 згідно із законом № 801-vi від 25.12.2008;  в редакції закону № 5178-vi від 06.07.2012}
 13. Стаття 163-9. Незаконне використання інсайдерської інформації
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...от до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. примітка. під особами, які вчинили дії, передбачені цією статтею, розуміються: посадові особи емітента, у тому числі ті, які були посадовими особами емітента на момент ознайомлення з інсайде...
 14. Стаття 163-10. Порушення порядку внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...бліку - тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {кодекс доповнено статтею 163-10 згідно із законом № 801-vi від 25.12.2008;  в редакції закону № 5178-vi від 06.07.2012}
 15. Стаття 163-5. Приховування інформації про діяльність емітента
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ... штрафу від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. дії, передбачені частинами першою - третьою цієї статті, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятисо...
 16. Стаття 163-1. Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...адення штрафу у розмірі від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, - тягнуть за собою накладення ш...
 17. Стаття 163. Поняття виробничого кооперативу
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Виробничим кооперативом є добровільне об'єднання громадян на засадах членства для спільної виробничої або іншої господарської
 18. Стаття 163-3. Невиконання законних вимог посадових осіб органів доходів і зборів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...аконних вимог посадових осіб органів доходів і зборів, перелічених у у підпунктах 20.1.3, 20.1.24, 20.1.30, 20.1.31 пункту 20.1 статті 20 податкового кодексу україни, - тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від п'яти до десяти неоподаткову...
 19. Стаття 163-13. Порушення порядку приймання готівки для подальшого її переказу
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...омерційного агента банку від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. дія, передбачена частиною першою цієї статті, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, - тягне за собою накладення ш...
 20. Стаття 163. Операції щодо переробки товарів за межами митної території
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. під час переробки товарів за межами митної території україни можуть здійснюватися операції, зазначені у частині другій статті 150 цього кодексу.
 21. Стаття 163-11. Порушення порядку розкриття інформації на фондовому ринку
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...акладення штрафу від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. дія, передбачена частиною першою цієї статті, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, - тягне за собою накладення ш...
 22. Стаття 163. Органи, що здійснюють контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  {статтю 160 виключено на підставі закону № 1186-vi від 08.04.2014} {статтю 161 виключено на підставі закону № 1186-vi від 08.04.2014} ...
 23. Стаття 163. Право батьків на відібрання малолітньої дитини від інших осіб
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. Батьки мають переважне право перед іншими особами на те, щоб малолітня дитина проживала з ними. 2. Батьки мають право вимагат
 24. Стаття 163. Збереження жилої площі за тимчасово відсутніми наймачем та членами його сім'ї
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ...жиле приміщення у випадках і в межах строків, установлених частиною першою, пунктами 1 і 5 частини третьої і частиною четвертою статті 71 цього кодексу. тимчасова відсутність наймача та членів його сім'ї не звільняє їх від виконання обов'язків за договором найм...
 25. Стаття 163-2. Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів)
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...осадових осіб у розмірі від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, - тягнуть за собою накладення ш...
 26. Стаття 163. Платежі при одержанні вантажу. Право притримання вантажу
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ...лежне забезпечення. перевізник може не видавати вантаж до сплати сум або надання забезпечення, зазначених у частині першій цієї статті. право притримання вантажу перевізник зберігає у випадку здачі його на склад, що не належить одержувачу, за умови повідомлення...
 27. Стаття 163-15. Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги)
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...вих осіб юридичної особи від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. дія, передбачена частиною першою цієї статті, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, - тягне за собою накладення ш...
 28. Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...довий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. 2. якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує...
 29. Стаття 163-4. Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ької діяльності у розмірі від двох до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, - тягнуть за собою накладення ш...
 30. Стаття 163. Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  1. Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або че
 31. Стаття 163. Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску або порушення порядку здійснення емісії цінних паперів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ... вартість таких цінних паперів у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. {кодекс доповнено статтею 163 згідно із законом № 980-iv від 19.06.2003; із змінами, внесеними згідно із законом № 3201-iv від 15.12.2005; в редакції з...
 32. Стаття 244-17. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ... ринку розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням вимог законодавства на ринку цінних паперів (статті 163, 163-5, 163-6, частина перша статті 163-7, статті 163-8 - 163-11, 188-30). від імені національної комісії з цінних паперів...
 33. Стаття 164. Право застави на вантаж
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  для забезпечення вимог, зазначених у частині першій статті 163 цього кодексу, перевізник має право застави на вантаж, що перевозиться. право застави припиняється у випадках: 1) видачі в...
 34. Стаття 234-2. Органи доходів і зборів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...лядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку приймання готівки для подальшого її переказу (стаття 163-13), порушенням порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за ...
 35. Стаття 615. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...антитерористичної операції, у разі неможливості виконання у встановлені законом строки слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 163, 164, 234, 235, 247 та 248 цього кодексу, а також повноважень щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вар...
 36. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 37. Стаття 162-3. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...вил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння визнається здійсненим у великому розмірі, якщо вартість зазначених у цій статті предметів, незданих або непроданих, перевищує п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {кодекс доповнено статтею ...
 38. Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...и міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою - четвертою та сьомою статті 41, статтями 41-1 - 41-3, 42-1, 42-2, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, частинами другою, четвер...
 39. Стаття 234-3. Національний банк України
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку здійснення операцій з електронними грошима (стаття 163-14), порушенням банківського законодавства, нормативно-правових актів національного банку україни або здійсненням ризикови...
 40. Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати: 1) уповноважені на те посадові особи: органів вну...
Страницы: 12


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
не в мережі
Фото користувача
Lawyer
м. Львів
відповідей за тиждень: 7
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 6
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх