Пошук по фразі «Стаття 159 КВКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...асті громадськості; порядку застосування до засуджених заходів впливу с метою профілактики та виправлення їх поведінки. в  квк вказаний також порядок звільнення від відбування  покарань, надання допомоги звільненим від відбування покарань, нагляду т...
 2. Стаття 159. Порушення правил торгівлі на ринках
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...мадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {стаття 159 із змінами, внесеними згідно із законами № 55/97-вр від 07.02.97, № 2342-iii від 05.04.2001}
 3. Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. {частину першу статті 159 доповнено абзацом другим згідно із законом № 191-viii від 12.02.2015} {частина перша статті 159 із змінами, внесеними згід...
 4. Стаття 159. Порушення таємниці голосування
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...ой самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років. {стаття 159 в редакції закону № 3504-iv від 23.02.2006}
 5. Стаття 159. Загальні збори акціонерів
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ... ліквідація наглядової ради та інших органів товариства, обрання та відкликання членів наглядової ради; {пункт 2 частини другої статті 159 в редакції закону № 514-vi від 17.09.2008} 3) затвердження річного звіту товариства; {пункт 3 частини другої статті 159 в ...
 6. Стаття 159. Виконання постанови судді про встановлення та припинення адміністративного нагляду
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  1. постанова судді про встановлення або припинення адміністративного нагляду у випадках, передбачених пунктами "б" і "г" статті 3 закону україни "про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі", надсилається судом начальнику...
 7. Стаття 159. Законність і обґрунтованість судового рішення
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  1. Судове рішення повинно бути законним і обґрунтованим. 2. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального
 8. Стаття 159. Предмет і строк договору найму жилого приміщення в будинку (квартирі), що належить громадянинові
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ...приміщення (кухня, коридор, комора та ін.). жиле приміщення здається наймачеві на визначений строк або без зазначення строку. ( стаття 159 із змінами, внесеними згідно із законом n 3187-12 від 06.05.93 )
 9. Стаття 159. Безнадійна та сумнівна заборгованість
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...ься на проценти та комісії, щодо яких було сформовано страховий резерв за рахунок збільшення витрат згідно з пунктом 159.2 цієї статті. 159.1.2. платник податку - покупець зобов'язаний зменшити витрати на вартість заборгованості, визнану судом чи за виконавчим ...
 10. Стаття 159. Обов'язок працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...ють, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу. {стаття 159 із змінами, внесеними згідно з указами пвр № 2240-10 від 29.07.81, № 4617-10 від 24.01.83; законом № 3694-12 від 15.12.93}
 11. Стаття 159. Перешкоди щодо заходу в порт
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  Якщо внаслідок заборони властей, стихійних явищ або інших причин, не залежних від перевізника, судно не може зайти в порт призна
 12. Стаття 159. Правомочності суб'єктів господарювання щодо комерційного найменування
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. Суб'єкт господарювання - юридична особа або громадянин-підприємець може мати комерційне найменування. Громадянин-підприємець
 13. Стаття 159. Вирішення судом спору щодо участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...го відпочинку, відвідування дитиною місця його проживання тощо), місце та час їхнього спілкування. {абзац перший частини другої статті 159 із змінами, внесеними згідно із законом № 1397-vi від 21.05.2009} в окремих випадках, якщо це викликано інтересами дитини,...
 14. Стаття 159. Безпосередність судового розгляду. Перерви в судовому засіданні
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. Суд під час розгляду справи повинен безпосередньо дослідити докази у справі. 2. Справа розглядається одним і тим самим складо
 15. Стаття 159. Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим переробки на митній території
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Іноземні товари, поміщені у митний режим переробки на митній території, зберігають статус іноземних товарів. 2. Продукти пере
 16. Стаття 159. Порядок розгляду земельних спорів органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  {назва статті 159 із змінами, внесеними згідно із законом № 5462-vi від 16.10.2012} 1. земельні спори розглядаються центральним органом вико...
 17. Стаття 159-1. Порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ... певною діяльністю на строк до трьох років та із спеціальною конфіскацією. 3. дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно, - караються штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними ро...
 18. Стаття 174. Дистанційний фрахт
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ... пошкодження вантажу з причин, за які перевізник не несе відповідальності, фрахт сплачується повністю. у випадках, передбачених статтями 154, 157, 158, 159 цього кодексу, фрахт сплачується пропорційно пройденій відстані.
 19. Стаття 263. Вирішення судом спорів щодо участі баби, діда, прабаби, прадіда, братів, сестер, мачухи, вітчима у вихованні дитини
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...пір щодо участі баби, діда, прабаби, прадіда, брата, сестри, мачухи, вітчима у вихованні дитини вирішується судом відповідно до статті 159 цього кодексу.
 20. Стаття 5. Повноваження місцевих рад щодо прийняття рішень, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...міністративну відповідальність, а також рішення з питань боротьби з епізоотіями, за порушення яких відповідальність встановлено статтею 107 цього кодексу. сільські, селищні, міські ради встановлюють відповідно до законодавства правила, за порушення яких адмініс...
 21. Стаття 96-3. Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...арактеру є: 1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього кодексу; 2...
 22. Стаття 218. Адміністративні комісії
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 45, 46, 92, 99, 103-1 - 104-1, статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями 138, 141, 142, 149-...
 23. Стаття 219. Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 92, 99 (коли правопорушення вчинено громадянином), статтями 104, 141, 142, 152, 159, статтею 175-1 (за порушення, вчинені у ...
 24. Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...ання, а в частині раніше проведеної оплати - за таким курсом, що діяв на дату здійснення оплати. {підпункт 153.1.2 пункту 153.1 статті 153 із змінами, внесеними згідно із законом № 3609-vi від 07.07.2011 - застосовується при визначенні податкових зобов'язань з ...
 25. Про акціонерні товариства
  1. цей закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім другого речення частини другої статті 20, яке набирає чинності через тридцять місяців з дня опублікування цього закону. { пункт 1 розділу xvii із змінами, внесеними...
 26. Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати: 1) уповноважені на те посадові особи: органів вну...
 27. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: 0964989772
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 10
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх