Пошук по фразі «Стаття 158 КПКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  Кримінальний процесуальний кодекс України регулює порядок кримінального провадження на території України. Кодекс набрав чинно
 2. Стаття 158. Органи, що вирішують земельні спори
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  ...амоврядування та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. {частина перша статті 158 із змінами, внесеними згідно із законом № 5462-vi від 16.10.2012} 2. виключно судом вирішуються земельні спори з приводу в...
 3. Стаття 158. Види судових рішень
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  1. Судове рішення, яким суд вирішує спір по суті, викладається у формі постанови. 2. Судове рішення, яким суд зупиняє чи закрива
 4. Стаття 158. Еквівалентна компенсація
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Продукти, отримані в результаті переробки еквівалентних товарів, для цілей застосування цієї глави вважаються продуктами пере
 5. Стаття 158. Договір найму жилого приміщення в будинку (квартирі), що належить громадянинові
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ...ку на предмет договору, строк, на який він укладається, визначати права і обов'язки наймодавця і наймача та інші умови найму. ( стаття 158 із змінами, внесеними згідно із указом пвр n 2444-xi ( 2444-11 ) від 27.06.86, законом n 3187-12 від 06.05.93 )
 6. Стаття 158. Продовження строку відсторонення від посади та його скасування
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ... має право звернутися з клопотанням про продовження строку відсторонення від посади, яке розглядається в порядку, передбаченому статтею 156 цього кодексу. {частина перша статті 158 із змінами, внесеними згідно із законом № 1700-vii від 14.10.2014} 2. слідчий су...
 7. Стаття 158. Особливості оподаткування прибутку підприємств, отриманого у зв'язку із впровадженням енергоефективних технологій
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...та впровадження, критеріям енергоефективності та включені до галузевих програм з енергоефективності. {абзац другий пункту 158.2 статті 158 із змінами, внесеними згідно з законом № 5083-vi від 05.07.2012} ведення державного реєстру підприємств, установ, організа...
 8. Стаття 158. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу щодо полегшення і оздоровлення умов праці працівників
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...ення запиленості та загазованості повітря у виробничих приміщеннях, зниження інтенсивності шуму, вібрації, випромінювань тощо. {стаття 158 із змінами, внесеними згідно із законом № 3694-12 від 15.12.93}
 9. Стаття 158. Обмеження щодо випуску цінних паперів та щодо виплати дивідендів
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...й у загальному обсязі статутного капіталу акціонерного товариства не може перевищувати двадцяти п'яти відсотків. {частину другу статті 158 виключено на підставі закону № 3480-iv від 23.02.2006} 3. акціонерне товариство не має права оголошувати та виплачувати ди...
 10. Стаття 158. Припинення договору без відмови сторін
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  Договір морського перевезення вантажу припиняється без відмови сторін і без обов'язку однієї відшкодувати іншій заподіяні припин
 11. Стаття 158. Встановлення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  адміністративний нагляд встановлюється щодо осіб, зазначених у статті 3 закону україни "про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі", за постановою судді в порядку...
 12. Стаття 158-1. Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...удовому засіданні в загальному порядку. 10. участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції згідно з правилами цієї статті може відбуватися під час розгляду справ у судах першої, апеляційної, касаційної інстанцій та перегляду справ верховним судом у...
 13. Стаття 158-2. Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...бавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. {кодекс доповнено статтею згідно із законом № 3169-iv від 01.12.2005}
 14. Стаття 158. Правомочності щодо використання торговельної марки, право на яку належить кільком особам
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. Торговельна марка, право на яку належить кільком особам, - це марка, що відрізняє товари і послуги учасників об'єднання підпр
 15. Стаття 158. Розгляд судом справи у судовому засіданні
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. Розгляд судом цивільної справи відбувається в судовому засіданні з обов'язковим повідомленням осіб, які беруть участь у справ
 16. Стаття 158. Вирішення органом опіки та піклування спору щодо участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. За заявою матері, батька дитини орган опіки та піклування визначає способи участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею тог
 17. Стаття 158-1. Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...вними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років. 2. діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, кандидатом на виборах, членом виборчої комісії чи комісії з референду...
 18. Стаття 158. Законопроект про внесення змін до Конституції України, який розглядався Верховною Радою України, і закон не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради України не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту.
  Конституція України
  ...повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення конституції україни. {офіційне тлумачення положення частини другої статті 158 див. в рішенні конституційного суду № 8-рп/98 від 09.06.98}
 19. Стаття 158. Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...о займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років. 4. дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб, членом виборчої комісії чи комісії з референдуму, службовою особою з в...
 20. Стаття 174. Дистанційний фрахт
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ... пошкодження вантажу з причин, за які перевізник не несе відповідальності, фрахт сплачується повністю. у випадках, передбачених статтями 154, 157, 158, 159 цього кодексу, фрахт сплачується пропорційно пройденій відстані.
 21. Стаття 32-1. Арешт з утриманням на гауптвахті
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...онним судом (суддею). арешт з утриманням на гауптвахті не може застосовуватися до військовослужбовців-жінок. {главу 3 доповнено статтею 32-1 згідно із законом № 158-viii від 05.02.2015}
 22. Стаття 17. Дисциплінарний батальйон
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ... військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період (крім військовослужбовців-жінок). {стаття 17 із змінами, внесеними згідно із законом № 158-viii від 05.02.2015}
 23. Стаття 77. Праця засуджених військовослужбовців
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...після їх завершення до закінчення відбудовного періоду, який закінчується в момент офіційного оголошення про це. {частина перша статті 77 із змінами, внесеними згідно із законом № 158-viii від 05.02.2015} 2. праця засуджених військовослужбовців організовується ...
 24. Стаття 313. Органи, що виконують постанови про конфіскацію предмета, грошей
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...них внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, виконуються державними виконавцями в порядку, встановленому законом. { стаття 313 із змінами, внесеними згідно з указами пвр n 2010-11від 03.04.86, n 2444-11 від 27.06.86, n 3282-11 від 19.12.86, n 4134-1...
 25. Стаття 62. Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...вослужбовців замість позбавлення волі не може застосовуватися до осіб, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі. {стаття 62 із змінами, внесеними згідно із законом № 158-viii від 05.02.2015}
 26. Стаття 189. Відмова перевізника від договору
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  перевізник має право відмовитися від договору морського перевезення пасажира при настанні обставин, зазначених у пунктах 1-4 статті 156 цього кодексу. договір морського перевезення пасажира припиняється без відмови сторін при настанні обставин, зазначених у ...
 27. Стаття 24. Види адміністративних стягнень
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...міністративний арешт; 8) арешт з утриманням на гауптвахті. законами україни може бути встановлено й інші, крім зазначених у цій статті, види адміністративних стягнень. законами україни може бути передбачено адміністративне видворення за межі україни іноземців і...
 28. Стаття 154. Загальні положення відсторонення від посади
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...с судового провадження на строк не більше двох місяців. строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього кодексу. 3. питання про відсторонення від посади осіб, що призначаються президентом україни, вирішується президентом...
 29. Стаття 84. Матеріально-побутове та медичне забезпечення засуджених військовослужбовців
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...ів, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, зараховують на їхні особові рахунки. {частина третя статті 84 із змінами, внесеними згідно із законом № 158-viii від 05.02.2015} 4. хворих засуджених військовослужбовців у разі потреби ...
 30. Стаття 71. Порядок виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...ання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців обчислюється з дня, визначеного вироком суду, з урахуванням відповідно до статті 72 кримінального кодексу україни часу тримання засудженого в місцях попереднього ув'язнення. 5. на засуджених військовослужбов...
 31. Стаття 156-3. Порушення встановлених законодавством вимог щодо заборони реклами та спонсорства тютюнових виробів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ... до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення...
 32. Стаття 407. Самовільне залишення військової частини або місця служби
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...асно на службу без поважних причин тривалістю понад один місяць, вчинене особами, зазначеними в частинах першій або другій цієї статті, - караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років. 4. самовільне залишення військової частини або місця служби, ...
 33. Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...и міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою - четвертою та сьомою статті 41, статтями 41-1 - 41-3, 42-1, 42-2, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, частинами другою, четвер...
 34. Стаття 15. Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, за вчинення адміністративних правопорушень
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ... може бути застосовано громадські роботи, виправні роботи і адміністративний арешт. інші, крім зазначених у частині першій цієї статті, особи, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів або спеціальних положень про дисципліну, у випадках, прямо передбачени...
 35. Стаття 24. Прикінцеві положення
  Про ліцензування видів господарської діяльності
  ...6, ст. 317, n 38, ст. 350, n 42-43, ст. 378, n 48, ст. 415; 2000 р., n 5, ст. 34, n 6-7, ст. 37): { абзац другий частини п'ятої статті 24 втратив чинність на підставі кодексу n 436-iv ( 436-15 ) від 16.01.2003 } статтю 4 викласти в такій редакції: "стаття 4. об...
 36. Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати: 1) уповноважені на те посадові особи: органів вну...
 37. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +38 (096)-109-76-08
Телефон: 0974104400
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 3
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх