Пошук по фразі «Стаття 157 КПКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  Кримінальний процесуальний кодекс України регулює порядок кримінального провадження на території України. Кодекс набрав чинно
 2. Стаття 157. Виселення членів сім'ї власника жилого будинку (квартири)
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  членів сім'ї власника жилого будинку (квартири) може бути виселено у випадках, передбачених частиною першою статті 116 цього кодексу. виселення провадиться у судовому порядку без надання іншого жилого приміщення. ( стаття 157 із змінами, вне...
 3. Стаття 157. Строки розгляду справ
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...ям особливостей розгляду справи, суд ухвалою може подовжити розгляд справи, але не більш як на п'ятнадцять днів. {частина друга статті 157 із змінами, внесеними згідно із законом № 2453-vi від 07.07.2010 - зміни щодо здійснення повноважень верховного суду украї...
 4. Стаття 157. Вирішення батьками питань щодо виховання дитини
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...окремо від дитини. договір укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню. {абзац перший частини четвертої статті 157 із змінами, внесеними згідно із законом № 1397-vi від 21.05.2009} той з батьків, хто проживає з дитиною, у разі його ухиле...
 5. Стаття 157. Надання допомоги особам, звільненим з місць відбування покарання
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...а надається за рахунок коштів державного бюджету україни у порядку, встановленому міністерством юстиції україни. {частина друга статті 157 із змінами, внесеними згідно із законом № 1254-vi від 14.04.2009; в редакції закону № 5461-vi від 16.10.2012} 3. особи, як...
 6. Стаття 157. Закриття провадження у справі
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...ї, які були стороною у справі. 2. якщо провадження у справі закривається з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої цієї статті, суд повинен роз'яснити позивачеві, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд таких справ. 3. про закриття провадження у спра...
 7. Стаття 157. Оподаткування неприбуткових установ та організацій
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  157.1. ця стаття застосовується до неприбуткових установ та організацій, зареєстрованих згідно з вимогами законодавства та внесених контролюючи...
 8. Стаття 157. Відмова сторін від договору під час рейсу
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  кожна із сторін внаслідок настання будь-якої з обставин, зазначених у статті 156 цього кодексу, може відмовитися від договору також під час рейсу. у цьому випадку відправник відшкодовує перевізнику всі з...
 9. Стаття 157. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...им органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, заходів, що забезпечать безпеку працівників. {стаття 157 із змінами, внесеними згідно з указами пвр № 2240-10 від 29.07.81, № 4617-10 від 24.01.83; законами № 3694-12 від 15.12.93...
 10. Стаття 157. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів зменшити статутний капітал шляхом зменшення номінальн
 11. Стаття 157. Порядок відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  1. Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядуванн
 12. Стаття 157. Залишки і відходи, що утворилися в результаті переробки товарів
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...у переробки товарів. 2. за бажанням декларанта або уповноваженої ним особи залишки або відходи, зазначені в частині першій цієї статті, можуть декларуватися за одним класифікаційним кодом згідно з укт зед, за умови, що цьому коду відповідає найбільша ставка мит...
 13. Стаття 157. Правомочності щодо використання торговельної марки
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом. 2.
 14. Стаття 157. Вирішення питання про відсторонення від посади
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. Слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявніст
 15. Стаття 157. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.
  Конституція України
  Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.
 16. Стаття 157. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. 3. діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб або членом виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням свого службов...
 17. Стаття 174. Дистанційний фрахт
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ... пошкодження вантажу з причин, за які перевізник не несе відповідальності, фрахт сплачується повністю. у випадках, передбачених статтями 154, 157, 158, 159 цього кодексу, фрахт сплачується пропорційно пройденій відстані.
 18. Стаття 203. Підстави для залишення позовної заяви без розгляду або закриття провадження у справі
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...йному порядку і позовна заява залишається без розгляду або провадження у справі закривається з підстав, встановлених відповідно статтями 155 і 157 цього кодексу. 2. якщо судом першої інстанції ухвалено законне та обґрунтоване судове рішення, а обставини, які ст...
 19. Стаття 228. Підстави для залишення позовної заяви без розгляду або закриття провадження у справі
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...ві рішення в касаційному порядку і залишає позовну заяву без розгляду або закриває провадження у справі з підстав, встановлених статтями 155 і 157 цього кодексу. 2. суд касаційної інстанції визнає законні судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій так...
 20. Стаття 156-3. Порушення встановлених законодавством вимог щодо заборони реклами та спонсорства тютюнових виробів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ... до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення...
 21. Стаття 152. Порядок обчислення податку
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  152.1. податок нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною пунктом 151.1 статті 151 цього кодексу, від податкової бази, визначеної згідно зі статтею 149 цього кодексу. податок, отриманий від діяльності, яка...
 22. Стаття 169. Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. суд відкладає розгляд справи в межах строків, встановлених статтею 157 цього кодексу, у разі: 1) неявки в судове засідання однієї із сторін або будь-кого з інших осіб, які беруть участь у спра...
 23. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: 0964989772
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: +380952114823


Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх