Пошук по фразі «Стаття 156-3 КУпАП»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...шення – це кодифікований закон, що регламентує суспільні відносини щодо притягнення до адміністративної відповідальності. купап україни набрав чинності 7 грудня 1984 року. кодекс про адміністративні правопорушення складається з 5 розділів і 33 глав і має ...
 2. Стаття 156. Розбещення неповнолітніх
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...іку, - караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. {абзац другий частини першої статті 156 в редакції закону № 600-vi від 25.09.2008} 2. ті самі дії, вчинені щодо малолітньої особи або батьком, матір'ю, вітчимом, ...
 3. Стаття 156. Призначення справи до розгляду
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...права має бути призначена до розгляду не пізніше семи днів після закінчення дій підготовки до судового розгляду. {частина друга статті 156 із змінами, внесеними згідно із законом № 2453-vi від 07.07.2010 - зміни щодо здійснення повноважень верховного суду украї...
 4. Стаття 156. Надання допомоги засудженим у трудовому і побутовому влаштуванні
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...ення інформацію для організації трудового і побутового влаштування засудженого за обраним ним місцем проживання. {частина перша статті 156 в редакції закону № 1186-vi від 08.04.2014} 2. в установах виконання покарань організовуються курси підготовки засуджених ...
 5. Стаття 156. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...ьшення статутного капіталу товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом. {частина друга статті 156 із змінами, внесеними згідно із законом № 4212-vi від 22.12.2011} 3. у випадках, встановлених статутом товариства і законо...
 6. Стаття 156. Особливості оподаткування страховика
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  156.1. до доходів страховика, крім доходів, передбачених статтями 135 і 136 цього кодексу, належать також доходи від страхової діяльності. 156.1.1. для цілей оподаткування під доходом від ст...
 7. Стаття 156. Відмова сторін від договору до відходу судна
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ...т призначення вантажу, призначеного для перевезення, у випадках, передбачених законом. випадки, передбачені у пунктах 3, 5 цієї статті, не можуть бути підставою для відмови від договору морського перевезення вантажу без відшкодування іншій стороні збитків, якщо...
 8. Стаття 156. Права та обов'язки неповнолітніх батьків
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. Неповнолітні батьки мають такі ж права та обов'язки щодо дитини, як і повнолітні батьки, і можуть їх здійснювати самостійно.
 9. Стаття 156. Зупинення та поновлення провадження у справі
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...ги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави - до надходження відповіді на доручення. {частину першу статті 156 доповнено пунктом 5 згідно із законом № 1837-vi від 21.01.2010} 2. суд має право зупинити провадження у справі в разі: 1) ...
 10. Стаття 156-1. Порушення законодавства про захист прав споживачів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ня штрафу від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. відмова особами, зазначеними у частині першій цієї статті, громадянину-споживачу в реалізації його права в разі придбання ним товару неналежної якості - тягне за собою накладення штраф...
 11. Стаття 156. Підстави відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  Власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки, заподіяні внаслідок: а) вилучення (викупу) сільськогосподарських уг
 12. Стаття 156. Розгляд клопотання про відсторонення від посади
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ... підозрюваного чи обвинуваченого, його захисника. 2. слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог статті 155 цього кодексу, повертає його прокурору, про що постановляє ухвалу. 3. під час розгляду клопотання слідчий суддя, суд має п...
 13. Стаття 156. Права і обов'язки членів сім'ї власника жилого будинку (квартири)
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ...витратах вирішуються в судовому порядку. до членів сім'ї власника будинку (квартири) належать особи, зазначені в частині другій статті 64 цього кодексу. припинення сімейних відносин з власником будинку (квартири) не позбавляє їх права користування займаним прим...
 14. Стаття 156-2. Порушення встановленого порядку промислової переробки, зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ... накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {кодекс доповнено статтею 156-2 згідно із законом № 1685-iii від 20.04.2000}
 15. Стаття 156. Переробка товарів для вільного обігу на митній території України
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Дозволяється ввезення товарів для переробки на митній території України з метою подальшого митного оформлення продуктів перер
 16. Стаття 156. Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...еоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі. дії, передбачені частиною першою чи третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення...
 17. Стаття 156-3. Порушення встановлених законодавством вимог щодо заборони реклами та спонсорства тютюнових виробів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ... до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення...
 18. Стаття 156. Правомочності щодо використання винаходу, корисної моделі та промислового зразка
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ...осподарювання, що є роботодавцем для винахідника (винахідників) або автора (авторів) об'єктів, зазначених у частині першій цієї статті, щодо прав на одержання патенту і права використання зазначених об'єктів інтелектуальної власності регулюються цивільним кодек...
 19. Стаття 156. Заборона передачі у виробництво зразків нових машин та інших засобів виробництва, впровадження нових технологій, що не відповідають вимогам охорони праці
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...хнологій без дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, забороняється. {стаття 156 із змінами, внесеними згідно із законами № 3694-12 від 15.12.93, № 5462-vi від 16.10.2012}
 20. Стаття 156. Законопроект про внесення змін до розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України" подається до Верховної Ради України Президентом України або не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України.
  Конституція України
  Повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів I, III і XIII цієї Конституції з одного й того самого питання можли
 21. Стаття 218. Адміністративні комісії
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 45, 46, 92, 99, 103-1 - 104-1, статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями 138, 141, 142, 149-...
 22. Стаття 244-4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ... розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про захист прав громадян-споживачів (статті 155, 155-2 частина друга статті 156, статті 156-1, 156-2, 156-3, 167 - стосовно правопорушень під час реалізації продукції про...
 23. Стаття 151. Ставки податку
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  151.1. основна ставка податку становить 18 відсотків. {абзац перший пункту 151.1 статті 151 із змінами, внесеними згідно із законом № 1166-vii від 27.03.2014} положення зазначеного пункту застосовуються з урахуванн...
 24. Стаття 157. Відмова сторін від договору під час рейсу
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  кожна із сторін внаслідок настання будь-якої з обставин, зазначених у статті 156 цього кодексу, може відмовитися від договору також під час рейсу. у цьому випадку відправник відшкодовує перевізнику всі з...
 25. Стаття 200. Відмова від договору організатора круїзу
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ...уїзу має право відмовитися від договору морського круїзу у разі виникнення до початку круїзу обставин, зазначених у пунктах 1-4 статті 156 цього кодексу. якщо ці обставини трапились після початку круїзу і привели до його припинення, договір анулюється. у цьому ...
 26. Стаття 96-1. Спеціальна конфіскація
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...х установах, іншого майна, включаючи майно третіх осіб, у випадках, визначених цим кодексом, за вчинення злочину, передбаченого статтями 146-150-1, 152-156, 190-192, 198, 201, 209-212-1, 222, 233, 255-260, 301-320, 354, 361-365-2, 368-369-3 цього кодексу. {коде...
 27. Стаття 13. Відповідальність неповнолітніх
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ом від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративні правопорушення, застосовуються заходи впливу, передбачені статтею 24-1 цього кодексу. у разі вчинення особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років адміністративних правопорушень, перед...
 28. Стаття 189. Відмова перевізника від договору
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  перевізник має право відмовитися від договору морського перевезення пасажира при настанні обставин, зазначених у пунктах 1-4 статті 156 цього кодексу. договір морського перевезення пасажира припиняється без відмови сторін при настанні обставин, зазначених у ...
 29. Стаття 21. Передача матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації або трудового колективу
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...рактеру вчиненого правопорушення і особи правопорушника до нього доцільно застосувати захід громадського впливу. {частину другу статті 21 виключено на підставі закону № 2342-iii від 05.04.2001} про заходи громадського впливу, застосовані до осіб, які вчинили пр...
 30. Стаття 158. Продовження строку відсторонення від посади та його скасування
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ... має право звернутися з клопотанням про продовження строку відсторонення від посади, яке розглядається в порядку, передбаченому статтею 156 цього кодексу. {частина перша статті 158 із змінами, внесеними згідно із законом № 1700-vii від 14.10.2014} 2. слідчий су...
 31. Стаття 152. Порядок обчислення податку
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  152.1. податок нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною пунктом 151.1 статті 151 цього кодексу, від податкової бази, визначеної згідно зі статтею 149 цього кодексу. податок, отриманий від діяльності, яка...
 32. Зразок довіреності від імені неповнолітньої дитини
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності від імені неповнолітньої дитини
  Довіреність Місто Київ, першого лютого дві тисячі одинадцятого року. Я, Петренко Микола Іванович, 15.01.1996 ро
 33. Стаття 106. Президент України:
  Конституція України
  ...ипломатичних представників іноземних держав; 6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін конституції україни відповідно до статті 156 цієї конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою; {офіційне тлумачення пункту 6 частини перш...
 34. Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...и міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою - четвертою та сьомою статті 41, статтями 41-1 - 41-3, 42-1, 42-2, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, частинами другою, четвер...
 35. Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати: 1) уповноважені на те посадові особи: органів вну...
 36. Стаття 148-2. Порушення порядку та умов надання послуг зв'язку в мережах загального користування
  Про телекомунікації
  ...зичних осіб - суб'єктів господарської діяльності в розмірі від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; "стаття 148-4. використання технічних засобів та обладнання, що застосовуються в мережах зв'язку загального користування, без документ...
 37. Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...ання, а в частині раніше проведеної оплати - за таким курсом, що діяв на дату здійснення оплати. {підпункт 153.1.2 пункту 153.1 статті 153 із змінами, внесеними згідно із законом № 3609-vi від 07.07.2011 - застосовується при визначенні податкових зобов'язань з ...
 38. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: 0964989772
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 8
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08

Загрузка
Наверх