Пошук по фразі «Стаття 155 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 12
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 155-2. Обман покупця чи замовника
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ю накладення штрафу від двох до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або вчинені у великих...
 3. Стаття 155. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...сті, - караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. {абзац другий частини першої статті 155 в редакції закону № 600-vi від 25.09.2008} 2. ті самі дії, вчинені батьком, матір'ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклув...
 4. Стаття 155. Статутний капітал акціонерного товариства
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...зміщення. публічне розміщення акцій здійснюється після отримання свідоцтва про реєстрацію першого випуску акцій. {частина друга статті 155 в редакції закону № 514-vi від 17.09.2008} 3. якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартіст...
 5. Стаття 155. Відправлення судна з неповним вантажем
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  У разі, якщо відправнику надано для перевезення все судно, перевізник зобов'язаний на вимогу відправника відправити судно в плав
 6. Стаття 155. Гарантії прав громадян, які мають у приватній власності жилий будинок (квартиру)
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ...авлено права користування жилим будинком (квартирою), крім випадків, установлених законодавством союзу рср і української рср. ( стаття 155 із змінами, внесеними згідно із законом n 3187-12 від 06.05.93 )
 7. Стаття 155. Об'єкти прав інтелектуальної власності
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ...ограми; інші об'єкти, передбачені законом. 2. загальні умови захисту прав інтелектуальної власності на об'єкти, зазначені у цій статті, визначаються цивільним кодексом україни.
 8. Стаття 155. Особливості оподаткування виробників сільськогосподарської продукції
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  підприємства, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, визначеної статтею 209 цього кодексу, сплачують податок у порядку і в розмірах, передбачених цим розділом, за підсумками звітного податкового ро...
 9. Стаття 155. Залишення позовної заяви без розгляду
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...засідання без поважних причин, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності; {пункт 4 частини першої статті 155 із змінами, внесеними згідно із законами № 2453-vi від 07.07.2010, № 4054-vi від 17.11.2011} 5) надійшло клопотання позива...
 10. Стаття 155. Правовий статус осіб, які відбули покарання
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  Особи, які відбули покарання, несуть обов'язки і користуються правами, встановленими для громадян України, з обмеженнями, що пер
 11. Стаття 155. Заборона введення в експлуатацію підприємств, які не відповідають вимогам охорони праці
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ... від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, дозвіл на початок його роботи. {стаття 155 із змінами, внесеними згідно з указом пвр № 4617-10 від 24.01.83; законами № 3694-12 від 15.12.93, № 5462-vi від 16.10.201...
 12. Стаття 155-1. Порушення порядку проведення розрахунків
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...н і на посадових осіб - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення...
 13. Стаття 155. Клопотання про відсторонення від посади
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ння особи від посади. із клопотанням про відсторонення особи від посади до органів державної влади, зазначених у частині третій статті 154 цього кодексу, має право звернутися прокурор, а про відсторонення від посади члена національного агентства з питань запобі...
 14. Стаття 155. Умови реалізації продуктів переробки на митній території України
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Якщо умовами переробки іноземних товарів на митній території України передбачено проведення розрахунків частиною продуктів їх
 15. Стаття 155. Відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову, та повернення предмета застави
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ..., якщо позов про відшкодування збитків не подано протягом двох місяців після настання обставин, визначених частиною першою цієї статті. також предмет застави повертається позивачеві, якщо набрало законної сили рішення суду про задоволення позову або якщо сторон...
 16. Стаття 155. Здійснення батьківських прав та виконання батьківських обов'язків
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. Здійснення батьками своїх прав та виконання обов'язків мають ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської гідності. 2
 17. Стаття 155. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за видання актів, які порушують права власників земельних ділянок
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  1. У разі видання органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування акта, яким порушуються права особи щодо володінн
 18. Стаття 155. Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...трафу від одного до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. дії, передбачені частинами першою та другою цієї статті, вчинені особою , яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладенн...
 19. Стаття 155. Законопроект про внесення змін до Конституції України, крім розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України", попередньо схвалений більшістю від конституційного складу Верховної Ради України, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради України за нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради України.
  Конституція України
 20. Стаття 218. Адміністративні комісії
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 45, 46, 92, 99, 103-1 - 104-1, статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями 138, 141, 142, 149-...
 21. Стаття 203. Підстави для залишення позовної заяви без розгляду або закриття провадження у справі
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...йному порядку і позовна заява залишається без розгляду або провадження у справі закривається з підстав, встановлених відповідно статтями 155 і 157 цього кодексу. 2. якщо судом першої інстанції ухвалено законне та обґрунтоване судове рішення, а обставини, які ст...
 22. Стаття 228. Підстави для залишення позовної заяви без розгляду або закриття провадження у справі
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...ві рішення в касаційному порядку і залишає позовну заяву без розгляду або закриває провадження у справі з підстав, встановлених статтями 155 і 157 цього кодексу. 2. суд касаційної інстанції визнає законні судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій так...
 23. Стаття 156. Розгляд клопотання про відсторонення від посади
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ... підозрюваного чи обвинуваченого, його захисника. 2. слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог статті 155 цього кодексу, повертає його прокурору, про що постановляє ухвалу. 3. під час розгляду клопотання слідчий суддя, суд має п...
 24. Стаття 164-4. Несвоєчасне здавання виторгу
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...инені особою повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від сорока трьох до ста сімдесяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {к...
 25. Стаття 152. Зґвалтування
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ... від трьох до п'яти років. 2. зґвалтування, вчинене повторно або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 153-155 цього кодексу, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. 3. зґвалтування, вчинене групою осі...
 26. Стаття 244-4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ... розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про захист прав громадян-споживачів (статті 155, 155-2 частина друга статті 156, статті 156-1, 156-2, 156-3, 167 - стосовно правопорушень під час реалізації продукції про...
 27. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 28. Стаття 242. Підстави проведення експертизи
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...римати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 кримінального кодексу україни. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, з...
 29. Стаття 164-2. Порушення законодавства з фінансових питань
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ні особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одно з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {кодекс доповнено с...
 30. Про ліцензування видів господарської діяльності
  ...3, ст.145 n 852-iv ( 852-15 ) від 22.05.2003, ввр, 2003, n 36, ст.276 n 1280-iv ( 1280-15 ) від 18.11.2003, ввр, 2004, n 12, ст.155 n 1282-iv ( 1282-15 ) від 18.11.2003, ввр, 2004, n 13, ст.180 n 1344-iv ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ввр, 2004, n 17-18, ст.250 ...
 31. Стаття 395. Розгляд клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...вого розгляду клопотання, про що сторони повідомляються письмово не пізніше ніж за десять днів до його розгляду. {частина друга статті 395 із змінами, внесеними згідно із законом № 1837-vi від 21.01.2010} 3. за заявою будь-якої із сторін і за наявності поважних...
 32. Стаття 222. Органи Національної поліції
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...і вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина пе...
 33. Стаття 286. Оподаткування митом товарів при переміщенні через митний кордон України залежно від обраного митного режиму
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...становлених главою 14 цього кодексу. 3. у разі поміщення товарів у митний режим реімпорту відповідно до пункту 3 частини другої статті 78 цього кодексу суми вивізного мита, сплачені при експорті цих товарів, повертаються особам, які їх сплачували, або їх правон...
 34. Про здійснення державних закупівель
  ...правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому закону. 3. внести зміни до таких законодавчих актів україни: 1) у статті 164-14 кодексу україни про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (відомості верховної ради урср, 1984 р., додаток до n 5...
 35. Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...и міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою - четвертою та сьомою статті 41, статтями 41-1 - 41-3, 42-1, 42-2, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, частинами другою, четвер...
 36. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...о доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та відповідно до законів україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “про охорону прав на пром...
 37. Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати: 1) уповноважені на те посадові особи: органів вну...
 38. Стаття 477. Поняття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...почате слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінальних правопорушень, передбачених: 1) частиною першою статті 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження без обтяжуючих обставин), статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження), час...
 39. Стаття 152. Порядок обчислення податку
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  152.1. податок нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною пунктом 151.1 статті 151 цього кодексу, від податкової бази, визначеної згідно зі статтею 149 цього кодексу. податок, отриманий від діяльності, яка...
 40. Про акціонерні товариства
  1. цей закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім другого речення частини другої статті 20, яке набирає чинності через тридцять місяців з дня опублікування цього закону. { пункт 1 розділу xvii із змінами, внесеними...
Страницы: 12


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 6
Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380505459070

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: предоставляется по согласию

Загрузка
Наверх