Пошук по фразі «Стаття 154 КПКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  Кримінальний процесуальний кодекс України регулює порядок кримінального провадження на території України. Кодекс набрав чинно
 2. Стаття 154. Контроль за утриманням будинків (квартир), що належать громадянам
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ...онавчі комітети місцевих рад народних депутатів здійснюють контроль за утриманням будинків (квартир), що належать громадянам. ( стаття 154 із змінами, внесеними згідно із законом n 3187-12 від 06.05.93 )
 3. Стаття 154. Порушення правил тримання собак і котів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...оди здоров'ю людей або їх майну, а так само повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскаціє...
 4. Стаття 154. Таємниця нарадчої кімнати
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  1. Під час ухвалення судового рішення ніхто не має права перебувати в нарадчій кімнаті, крім складу суду, який розглядає справу.
 5. Стаття 154. Статут акціонерного товариства
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. установчим документом акціонерного товариства є його статут. 2. статут акціонерного товариства крім відомостей, передбачених статтею 88 цього кодексу, має містити відомості про: розмір статутного капіталу; умови про категорії акцій, що випускаються товариств...
 6. Стаття 154. Вивантаження небезпечного вантажу
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  якщо навантажений з відома і за згодою перевізника вантаж, зазначений у статті 153 цього кодексу, стане небезпечним для судна, іншого вантажу або людей, які знаходяться на судні, то перевізник вправі обійт...
 7. Стаття 154. Загальні положення відсторонення від посади
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...с судового провадження на строк не більше двох місяців. строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього кодексу. 3. питання про відсторонення від посади осіб, що призначаються президентом україни, вирішується президентом...
 8. Стаття 154. Права батьків по захисту дитини
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. Батьки мають право на самозахист своєї дитини, повнолітніх дочки та сина. 2. Батьки мають право звертатися до суду, органів д
 9. Стаття 154. Примушування до вступу в статевий зв'язок
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  1. Примушування жінки чи чоловіка до вступу в статевий зв'язок природним або неприродним способом особою, від якої жінка чи чоло
 10. Стаття 154. Звільнення від оподаткування
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...аженим органом відповідно до закону україни "про основи соціальної захищеності інвалідів в україні". {абзац другий пункту 154.1 статті 154 із змінами, внесеними згідно з законом № 5083-vi від 05.07.2012} у разі порушення вимог щодо цільового використання вивіль...
 11. Стаття 154. Порядок дострокового звільнення від відбування покарання
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...ія застосовується законом до громадян, засуджених судами україни, незалежно від місця відбування ними покарання. {частину другу статті 154 виключено на підставі закону № 1186-vi від 08.04.2014} 3. стосовно засудженого, щодо якого відповідно до статей 81, 82 кри...
 12. Стаття 154. Порядок митного оформлення продуктів переробки
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Під час реекспорту продуктів переробки вони підлягають декларуванню органам доходів і зборів з поданням переліку українських
 13. Стаття 154. Додержання вимог щодо охорони праці при проектуванні, будівництві (виготовленні) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...яться в дію після будівництва або реконструкції, технологічні процеси повинні відповідати нормативним актам про охорону праці. {стаття 154 із змінами, внесеними згідно із законом № 3694-12 від 15.12.93}
 14. Стаття 154. Регулювання відносин щодо використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. Відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються цим К
 15. Стаття 154. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за порушення права власності на землю
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування без рішення суду не мають права втручатись у здійснення власником
 16. Стаття 154. Заміна виду забезпечення позову або скасування заходів забезпечення позову
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...безпечення позову іншим. заява про заміну способу забезпечення позову розглядається судом у строки, встановлені частиною другою статті 153 цього кодексу. на заміну способу забезпечення позову за заявою відповідача потрібна згода позивача, за винятком випадку, в...
 17. Стаття 154. Законопроект про внесення змін до Конституції України може бути поданий до Верховної Ради України Президентом України або не менш як третиною народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
  Конституція України
 18. Стаття 174. Дистанційний фрахт
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ... пошкодження вантажу з причин, за які перевізник не несе відповідальності, фрахт сплачується повністю. у випадках, передбачених статтями 154, 157, 158, 159 цього кодексу, фрахт сплачується пропорційно пройденій відстані.
 19. Стаття 202. Звітні (податкові) періоди
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...дня такого місяця та закінчується днем такого анулювання. 202.2. платники податку, які відповідно до підпункту "б" пункту 154.6 статті 154 цього кодексу мають право на застосування нульової ставки податку на прибуток, на період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2...
 20. Стаття 11. Загальні вимоги до фінансової звітності
  Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
  ... встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати. { частина третя статті 11 із змінами, внесеними згідно із законом n 652-viii ( 652-19 ) від 17.07.2015 } 4. форми фінансової звітності підприємств (к...
 21. Стаття 153. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ... років. 2. те саме діяння, вчинене повторно або групою осіб, або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 152 або 154 цього кодексу, а також вчинене щодо неповнолітньої чи неповнолітнього, - карається позбавленням волі на строк ві...
 22. Стаття 77. Порядок проведення документальних планових перевірок
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...м органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. {абзац третій пункту 77.2 статті 77 із змінами, внесеними згідно з законом № 5083-vi від 05.07.2012} платники податків - юридичні особи, що відповідають критер...
 23. Стаття 155. Клопотання про відсторонення від посади
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ння особи від посади. із клопотанням про відсторонення особи від посади до органів державної влади, зазначених у частині третій статті 154 цього кодексу, має право звернутися прокурор, а про відсторонення від посади члена національного агентства з питань запобі...
 24. Стаття 14. Компетенція виконавчих комітетів обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів у галузі використання і забезпечення схоронності житлового фонду
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ...публіканського підпорядкування): 1) здійснюють державний контроль за використанням і схоронністю житлового фонду (частина перша статті 30); 2) керують житловим господарством, підпорядкованими підприємствами, установами та організаціями цієї галузі, забезпечують...
 25. Стаття 16. Компетенція виконавчих комітетів селищних, сільських Рад народних депутатів у галузі використання і забезпечення схоронності житлового фонду
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ..., на території відповідної ради: 1) здійснюють державний контроль за використанням і схоронністю житлового фонду (частина перша статті 30); 2) керують житловим господарством, забезпечують правильну експлуатацію і схоронність жилих будинків, що є у віданні ради,...
 26. Про банки і банківську діяльність
  ...ржавну виконавчу службу" та "про виконавче провадження" (відомості верховної ради україни, 2000 р., n 50, ст. 436) ( 2056-14 ); статтю 62 закону україни "про національний банк україни" ( 679-14 ) (відомості верховної ради україни, 1999 р., n 29, ст. 238; 2000 р...
 27. Стаття 15. Компетенція виконавчих комітетів районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів у галузі використання і забезпечення схоронності житлового фонду
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ...ї району, міста, району в місті: 1) здійснюють державний контроль за використанням і схоронністю житлового фонду (частина перша статті 30); 2) керують житловим господарством, забезпечують належний технічний стан, капітальний і поточний ремонт житлового фонду, щ...
 28. Стаття 218. Адміністративні комісії
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 45, 46, 92, 99, 103-1 - 104-1, статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями 138, 141, 142, 149-...
 29. Стаття 152. Порядок обчислення податку
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  152.1. податок нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною пунктом 151.1 статті 151 цього кодексу, від податкової бази, визначеної згідно зі статтею 149 цього кодексу. податок, отриманий від діяльності, яка...
 30. Стаття 49. Подання податкової декларації до контролюючих органів
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...мог цього кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. {абзац перший пункту 49.2 статті 44 в редакції закону № 71-viii від 28.12.2014} платники податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою нуль в...
 31. Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...и міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою - четвертою та сьомою статті 41, статтями 41-1 - 41-3, 42-1, 42-2, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, частинами другою, четвер...
 32. Стаття 477. Поняття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...почате слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінальних правопорушень, передбачених: 1) частиною першою статті 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження без обтяжуючих обставин), статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження), час...
 33. Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати: 1) уповноважені на те посадові особи: органів вну...
 34. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 100
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: 0964989772
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: +380952114823

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: предоставляется по согласию

Загрузка
Наверх