Пошук по фразі «Стаття 153 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 153. Права батьків та дитини на спілкування
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. мати, батько та дитина мають право на безперешкодне спілкування між собою, крім випадків, коли таке право обмежене законом. {стаття 153 в редакції закону № 524-v від 22.12.2006}
 3. Стаття 153. Неправильно зазначений вантаж
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ...вантажу не повертається, а якщо він під час відправлення вантажу не був сплачений, то перевізник може стягнути його повністю. { стаття 153 із змінами, внесеними згідно із законом n 2189-vi ( 2189-17 ) від 13.05.2010 }
 4. Стаття 153. Сприяння держави в ремонті та благоустрої жилих будинків (квартир), що належать громадянам
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ...динків (квартир), що належать громадянам, за їх бажанням може провадитися підприємствами побутового обслуговування населення. ( стаття 153 із змінами, внесеними згідно із законом n 3187-12 від 06.05.93 )
 5. Стаття 153. Створення акціонерного товариства
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ... особами, а також державою в особі уповноваженого органу, територіальною громадою в особі уповноваженого органу. {частина перша статті 153 із змінами, внесеними згідно із законом № 514-vi від 17.09.2008} 2. якщо акціонерне товариство створюється кількома особам...
 6. Стаття 153. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ... років. 2. те саме діяння, вчинене повторно або групою осіб, або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 152 або 154 цього кодексу, а також вчинене щодо неповнолітньої чи неповнолітнього, - карається позбавленням волі на строк ві...
 7. Стаття 153. Припинення відбування покарання і порядок звільнення
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...тановленого зразка, де зазначаються підстави звільнення. на прохання особи, яка звільняється, видається довідка. {частина третя статті 153 в редакції закону № 1186-vi від 08.04.2014} 4. паспорт особі, яка звільняється від відбування покарання у виді арешту, обм...
 8. Стаття 153. Створення безпечних і нешкідливих умов праці
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ... схвалюють комплексні плани поліпшення умов, охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів і контролюють виконання цих планів. {стаття 153 із змінами, внесеними згідно з указом пвр № 8474-10 від 27.02.85; законами № 3694-12 від 15.12.93, № 5462-vi від 16.10.201...
 9. Стаття 153. Порядок організації і діяльності Конституційного Суду України, процедура розгляду ним справ визначаються законом.
  Конституція України
 10. Стаття 153. Гарантії права власності на земельну ділянку
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  1. Власник не може бути позбавлений права власності на земельну ділянку, крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими зако
 11. Стаття 153. Обсяг виходу продуктів переробки
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Органи доходів і зборів здійснюють контроль за обов’язковим обсягом виходу продуктів переробки, що утворюються в результаті п
 12. Стаття 153. Вихід суду для ухвалення рішення
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  1. Після судових дебатів суд виходить до нарадчої кімнати (приміщення, спеціально призначеного для ухвалення судових рішень) для
 13. Стаття 153. Продовження строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...нням про продовження строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом, яке розглядається у порядку, передбаченому статтею 151 цього кодексу. 2. слідчий суддя, суд відмовляє у продовженні строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним прав...
 14. Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...ання, а в частині раніше проведеної оплати - за таким курсом, що діяв на дату здійснення оплати. {підпункт 153.1.2 пункту 153.1 статті 153 із змінами, внесеними згідно із законом № 3609-vi від 07.07.2011 - застосовується при визначенні податкових зобов'язань з ...
 15. Стаття 153. Знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об'єктів озеленення населених пунктів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...і на посадових осіб або фізичних осіб - підприємців - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {стаття 153 із змінами, внесеними згідно із законами № 81/96-вр від 06.03.96, № 55/97-вр від 07.02.97, № 2924-vi від 13.01.2011}
 16. Стаття 153. Обов'язки суб'єктів господарювання щодо використання природних ресурсів
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. Суб'єкт господарювання, здійснюючи господарську діяльність, зобов'язаний: використовувати природні ресурси відповідно до ціль
 17. Стаття 153. Розгляд заяви про забезпечення позову, виконання ухвали про забезпечення позову
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...езпечення позову, негайно після її виконання. 8. суд, встановивши, що заяву про забезпечення позову подано без додержання вимог статті 151 цього кодексу, повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу. 9. ухвала про забезпечення позову виконується негайно в по...
 18. Стаття 154. Вивантаження небезпечного вантажу
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  якщо навантажений з відома і за згодою перевізника вантаж, зазначений у статті 153 цього кодексу, стане небезпечним для судна, іншого вантажу або людей, які знаходяться на судні, то перевізник вправі обійт...
 19. Стаття 152. Зґвалтування
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ... від трьох до п'яти років. 2. зґвалтування, вчинене повторно або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 153-155 цього кодексу, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. 3. зґвалтування, вчинене групою осі...
 20. Стаття 376. Вирішення питання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...х осіб) вирішується судом за місцезнаходженням житла чи іншого володіння особи за поданням державного виконавця. {частина перша статті 376 в редакції закону № 3538-iv від 15.03.2006} {офіційне тлумачення положень частини першої статті 376 у взаємозв'язку зі ста...
 21. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 22. Стаття 156. Особливості оподаткування страховика
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  156.1. до доходів страховика, крім доходів, передбачених статтями 135 і 136 цього кодексу, належать також доходи від страхової діяльності. 156.1.1. для цілей оподаткування під доходом від ст...
 23. Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності лише за умисне вбивство (статті 115-117), посягання на життя державного чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу, члена громадського формуванн...
 24. Стаття 152. Порядок обчислення податку
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  152.1. податок нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною пунктом 151.1 статті 151 цього кодексу, від податкової бази, визначеної згідно зі статтею 149 цього кодексу. податок, отриманий від діяльності, яка...
 25. Стаття 154. Заміна виду забезпечення позову або скасування заходів забезпечення позову
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...безпечення позову іншим. заява про заміну способу забезпечення позову розглядається судом у строки, встановлені частиною другою статті 153 цього кодексу. на заміну способу забезпечення позову за заявою відповідача потрібна згода позивача, за винятком випадку, в...
 26. Стаття 242-1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...льного використання, відтворення і охорони природних ресурсів, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 47 - 50, 52 - 53-1, 53-3 - 54, 59 - 77-1, статтею 78 (крім порушень санітарних норм), статтями 78-1 - 79, статтями 80-83 (кр...
 27. Стаття 64. Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ... та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. {пункт 64.1 статті 64 доповнено абзацом другим згідно із законом № 4834-vi від 24.05.2012; із змінами, внесеними згідно із законом № 404-vii від ...
 28. Стаття 477. Поняття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...почате слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінальних правопорушень, передбачених: 1) частиною першою статті 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження без обтяжуючих обставин), статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження), час...
 29. Стаття 154. Звільнення від оподаткування
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...аженим органом відповідно до закону україни "про основи соціальної захищеності інвалідів в україні". {абзац другий пункту 154.1 статті 154 із змінами, внесеними згідно з законом № 5083-vi від 05.07.2012} у разі порушення вимог щодо цільового використання вивіль...
 30. Стаття 258. Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  протокол не складається в разі вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями 70, 77, частиною третьою статті 85, статтею 153, якщо розмір штрафу не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів г...
 31. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...о доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та відповідно до законів україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “про охорону прав на пром...
 32. Про акціонерні товариства
  1. цей закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім другого речення частини другої статті 20, яке набирає чинності через тридцять місяців з дня опублікування цього закону. { пункт 1 розділу xvii із змінами, внесеними...
 33. Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...70.1.3 цього пункту, оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування (виплати) за ставками, визначеними пунктом 167.1 статті 167 цього кодексу. {підпункт 170.1.4 пункту 170.1 статті 170 із змінами, внесеними згідно із законом № 71-viii від 28.12.2014}...
 34. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  Защита прав собственности → Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  ...роду м. полтава ""200р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку), відповідно до п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 35. Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати: 1) уповноважені на те посадові особи: органів вну...
 36. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 84
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 1
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: 067 6307735

Загрузка
Наверх