Пошук по фразі «Стаття 152 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 152. Зґвалтування
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ... від трьох до п'яти років. 2. зґвалтування, вчинене повторно або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 153-155 цього кодексу, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. 3. зґвалтування, вчинене групою осі...
 3. Стаття 152. Поняття акціонерного товариства
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. {частина перша статті 152 в редакції закону № 514-vi від 17.09.2008} 2. акціонерне товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім св...
 4. Стаття 152. Підстави звільнення від відбування покарання
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...оком суду; закон україни про амністію; акт про помилування; скасування вироку суду і закриття кримінального провадження; {абзац статті 152 із змінами, внесеними згідно із законом № 4652-vi від 13.04.2012} закінчення строків давності виконання обвинувального вир...
 5. Стаття 152. Порядок проведення переобладнання і перепланування жилого будинку (квартири), що належить громадянинові
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ...жить громадянинові на праві приватної власності, провадяться з дозволу виконавчого комітету місцевої ради народних депутатів. ( стаття 152 із змінами, внесеними згідно із законом n 3187-12 від 06.05.93 )
 6. Стаття 152. Судові дебати
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ... справи, що розглядається. з дозволу суду після закінчення судових дебатів промовці можуть обмінятися репліками. {частина шоста статті 152 із змінами, внесеними згідно із законом № 2453-vi від 07.07.2010} 7. якщо під час судових дебатів виникає необхідність з'я...
 7. Стаття 152. Види забезпечення позову
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...тованого майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту; {пункт 5 частини першої статті 152 в редакції закону № 1720-vi від 17.11.2009; із змінами, внесеними згідно із законом № 2677-vi від 04.11.2010} 6) зупинення...
 8. Стаття 152. Вивантаження стороннього вантажу
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  У разі надання для перевезення вантажу всього судна, частини судна або окремих суднових приміщень відправник може вимагати вилуч
 9. Стаття 152. Порядок обчислення податку
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  152.1. податок нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною пунктом 151.1 статті 151 цього кодексу, від податкової бази, визначеної згідно зі статтею 149 цього кодексу. податок, отриманий від діяльності, яка...
 10. Стаття 152. Передача питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...я дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу. {стаття 152 із змінами, внесеними згідно з указом пвр № 8474-10 від 27.02.85; законом № 871-12 від 20.03.91}
 11. Стаття 152-1. Порушення правил паркування транспортних засобів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ... неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною четвертою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб суб’єктів гос...
 12. Стаття 152. Забезпечення права дитини на належне батьківське виховання
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. Право дитини на належне батьківське виховання забезпечується системою державного контролю, що встановлена законом. 2. Дитина
 13. Стаття 152. Способи захисту прав на земельні ділянки
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  1. Держава забезпечує громадянам та юридичним особам рівні умови захисту прав власності на землю. 2. Власник земельної ділянки а
 14. Стаття 152. Перевірка органами доходів і зборів дотримання митного режиму переробки на митній території
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Товари, поміщені в митний режим переробки на митній території, а також продукти їх переробки протягом всього строку перебуван
 15. Стаття 152. Права суб'єктів господарювання щодо використання природних ресурсів
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. Суб'єкт господарювання, здійснюючи господарську діяльність, має право: експлуатувати корисні властивості наданих йому природн
 16. Стаття 152. Вирішення питання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, якщо слідчий, про
 17. Стаття 152. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...их осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {стаття 152 із змінами, внесеними згідно із законом № 55/97-вр від 07.02.97, в редакції закону № 1825-vi від 21.01.2010}
 18. Стаття 152. Закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції України або якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності.
  Конституція України
  Закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційн
 19. Стаття 218. Адміністративні комісії
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 45, 46, 92, 99, 103-1 - 104-1, статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями 138, 141, 142, 149-...
 20. Стаття 5. Повноваження місцевих рад щодо прийняття рішень, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...міністративну відповідальність, а також рішення з питань боротьби з епізоотіями, за порушення яких відповідальність встановлено статтею 107 цього кодексу. сільські, селищні, міські ради встановлюють відповідно до законодавства правила, за порушення яких адмініс...
 21. Стаття 162. Аудиторська перевірка
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. акціонерне товариство, яке зобов'язане відповідно до закону публікувати для загального відома документи, передбачені статтею 152 цього кодексу, повинне для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності щорічно залучати аудитора,...
 22. Стаття 96-1. Спеціальна конфіскація
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...х установах, іншого майна, включаючи майно третіх осіб, у випадках, визначених цим кодексом, за вчинення злочину, передбаченого статтями 146-150-1, 152-156, 190-192, 198, 201, 209-212-1, 222, 233, 255-260, 301-320, 354, 361-365-2, 368-369-3 цього кодексу. {коде...
 23. Стаття 153. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ... років. 2. те саме діяння, вчинене повторно або групою осіб, або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 152 або 154 цього кодексу, а також вчинене щодо неповнолітньої чи неповнолітнього, - карається позбавленням волі на строк ві...
 24. Стаття 376. Вирішення питання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...х осіб) вирішується судом за місцезнаходженням житла чи іншого володіння особи за поданням державного виконавця. {частина перша статті 376 в редакції закону № 3538-iv від 15.03.2006} {офіційне тлумачення положень частини першої статті 376 у взаємозв'язку зі ста...
 25. Стаття 219. Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 92, 99 (коли правопорушення вчинено громадянином), статтями 104, 141, 142, 152, 159, статтею 175-1 (за порушення, вчинені у ...
 26. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 27. Стаття 158. Особливості оподаткування прибутку підприємств, отриманого у зв'язку із впровадженням енергоефективних технологій
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...та впровадження, критеріям енергоефективності та включені до галузевих програм з енергоефективності. {абзац другий пункту 158.2 статті 158 із змінами, внесеними згідно з законом № 5083-vi від 05.07.2012} ведення державного реєстру підприємств, установ, організа...
 28. Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності лише за умисне вбивство (статті 115-117), посягання на життя державного чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу, члена громадського формуванн...
 29. Стаття 477. Поняття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...почате слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінальних правопорушень, передбачених: 1) частиною першою статті 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження без обтяжуючих обставин), статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження), час...
 30. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...о доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та відповідно до законів україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “про охорону прав на пром...
 31. Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати: 1) уповноважені на те посадові особи: органів вну...
 32. "Стаття 234-4. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
  Про систему гарантування вкладів фізичних осіб
  ...м законодавства у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, нормативно-правових актів фонду гарантування вкладів фізичних осіб (стаття 166-19). від імені фонду гарантування вкладів фізичних осіб розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати а...
 33. Про акціонерні товариства
  1. цей закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім другого речення частини другої статті 20, яке набирає чинності через тридцять місяців з дня опублікування цього закону. { пункт 1 розділу xvii із змінами, внесеними...
 34. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  Защита прав собственности → Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  ...роду м. полтава ""200р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку), відповідно до п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 35. Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...ання, а в частині раніше проведеної оплати - за таким курсом, що діяв на дату здійснення оплати. {підпункт 153.1.2 пункту 153.1 статті 153 із змінами, внесеними згідно із законом № 3609-vi від 07.07.2011 - застосовується при визначенні податкових зобов'язань з ...
 36. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 66
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: предоставляется по согласию
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: 067 6307735
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Загрузка
Наверх