Пошук по фразі «Стаття 151 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 151. Ставки податку
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  151.1. основна ставка податку становить 18 відсотків. {абзац перший пункту 151.1 статті 151 із змінами, внесеними згідно із законом № 1166-vii від 27.03.2014} положення зазначеного пункту застосовуються з урахуванн...
 3. Стаття 151. Самоправне зайняття жилого приміщення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...-будівельних кооперативів - тягне за собою накладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {стаття 151 із змінами, внесеними згідно із законом № 55/97-вр від 07.02.97}
 4. Стаття 151. Зняття дисциплінарного стягнення
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...те до закінчення одного року. протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються. {стаття 151 із змінами, внесеними згідно із законом № 2134-12 від 18.02.92}
 5. Стаття 151. Незаконне поміщення в психіатричний заклад
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...рок від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. {статтю 151-1 виключено на підставі закону № 767-vii від 23.02.2014}
 6. Стаття 151. Обов'язки власника по забезпеченню схоронності жилого будинку (квартири)
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ...мання громадянином належного йому будинку (квартири) тягне за собою наслідки, передбачені цивільним кодексом української рср. ( стаття 151 із змінами, внесеними згідно із законом n 3187-12 від 06.05.93 )
 7. Стаття 151. Підстави для забезпечення позову
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...уд за заявою осіб, які беруть участь у справі, може вжити, передбачені цим кодексом, заходи забезпечення позову. {частина перша статті 151 із змінами, внесеними згідно із законом № 1720-vi від 17.11.2009} 2. у заяві про забезпечення позову повинно бути зазначен...
 8. Стаття 151-1. Зміна умов тримання засуджених до довічного позбавлення волі
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  1. зміна умов тримання засуджених до довічного позбавлення волі здійснюється в порядку, визначеному статтею 100 цього кодексу. 2. засуджені до довічного позбавлення волі чоловіки можуть бути переведені: з приміщень камерного типу, в ...
 9. Стаття 151. Використання природних ресурсів на праві користування
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. Суб'єктам господарювання для здійснення господарської діяльності надаються в користування на підставі спеціальних дозволів (р
 10. Стаття 151. Права батьків щодо виховання дитини
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. Батьки мають переважне право перед іншими особами на особисте виховання дитини. 2. Батьки мають право залучати до виховання д
 11. Стаття 151. Поняття товариства з додатковою відповідальністю
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Товариством з додатковою відповідальністю є товариство, засноване однією або кількома особами, статутний капітал якого поділе
 12. Стаття 151. Закінчення з'ясування обставин та перевірки їх доказами
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  1. Після з'ясування всіх обставин у справі та перевірки їх доказами головуючий у судовому засіданні надає сторонам та іншим особ
 13. Стаття 151. Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді довічного позбавлення волі
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ... 2. на осіб, які відбувають довічне позбавлення волі, поширюються права і обов'язки засуджених до позбавлення волі, передбачені статтею 107 цього кодексу. 3. засуджені до довічного позбавлення волі залучаються до праці тільки на території колонії з урахуванням ...
 14. Стаття 151. Строки переробки товарів на митній території України
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Строк переробки товарів на митній території України встановлюється органом доходів і зборів у кожному випадку під час видачі
 15. Стаття 151-2. Особливості виконання та відбування покарання жінками, засудженими до покарання у виді довічного позбавлення волі
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...волі, встановлюється режим, передбачений для тримання засуджених у виправній колонії середнього рівня безпеки. {закон доповнено статтею 151-2 згідно із законом № 1828-vi від 21.01.2010}
 16. Стаття 151. Приймання вантажу в разі затримки судна під навантаженням
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  У разі надання для перевезення вантажу всього судна капітан не вправі відмовитись від приймання вантажу, доставленого до закінче
 17. Стаття 151. Розгляд клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...слідчий суддя, встановивши, що клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом подано без додержання вимог статті 150 цього кодексу, повертає його прокурору, про що постановляє ухвалу. 4. під час розгляду клопотання про тимчасове обмеження ...
 18. Стаття 151. Порядок погодження питань, пов'язаних з викупом земельних ділянок для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  {назва статті 151 із змінами, внесеними згідно із законом № 3123-vi від 03.03.2011} 1. юридичні особи, зацікавлені у викупі земельних діляно...
 19. Стаття 151. Конституційний Суд України за зверненням Президента України або Кабінету Міністрів України дає висновки про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість.
  Конституція України
  За зверненням Верховної Ради України Конституційний Суд України дає висновок щодо додержання конституційної процедури розслідува
 20. Стаття 156. Особливості оподаткування страховика
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  156.1. до доходів страховика, крім доходів, передбачених статтями 135 і 136 цього кодексу, належать також доходи від страхової діяльності. 156.1.1. для цілей оподаткування під доходом від ст...
 21. Стаття 153. Продовження строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...нням про продовження строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом, яке розглядається у порядку, передбаченому статтею 151 цього кодексу. 2. слідчий суддя, суд відмовляє у продовженні строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним прав...
 22. Стаття 376. Вирішення питання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...х осіб) вирішується судом за місцезнаходженням житла чи іншого володіння особи за поданням державного виконавця. {частина перша статті 376 в редакції закону № 3538-iv від 15.03.2006} {офіційне тлумачення положень частини першої статті 376 у взаємозв'язку зі ста...
 23. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 24. Стаття 240. Допуск справи до провадження
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  .... питання про допуск справи до провадження вирішується суддею-доповідачем, визначеним у порядку, встановленому частиною третьою статті 151 цього кодексу. у разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є обґрунтованою, він відкриває провадження. у р...
 25. Стаття 154. Заміна виду забезпечення позову або скасування заходів забезпечення позову
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...безпечення позову іншим. заява про заміну способу забезпечення позову розглядається судом у строки, встановлені частиною другою статті 153 цього кодексу. на заміну способу забезпечення позову за заявою відповідача потрібна згода позивача, за винятком випадку, в...
 26. Стаття 153. Розгляд заяви про забезпечення позову, виконання ухвали про забезпечення позову
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...езпечення позову, негайно після її виконання. 8. суд, встановивши, що заяву про забезпечення позову подано без додержання вимог статті 151 цього кодексу, повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу. 9. ухвала про забезпечення позову виконується негайно в по...
 27. Стаття 395. Розгляд клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...вого розгляду клопотання, про що сторони повідомляються письмово не пізніше ніж за десять днів до його розгляду. {частина друга статті 395 із змінами, внесеними згідно із законом № 1837-vi від 21.01.2010} 3. за заявою будь-якої із сторін і за наявності поважних...
 28. Стаття 154. Звільнення від оподаткування
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...аженим органом відповідно до закону україни "про основи соціальної захищеності інвалідів в україні". {абзац другий пункту 154.1 статті 154 із змінами, внесеними згідно з законом № 5083-vi від 05.07.2012} у разі порушення вимог щодо цільового використання вивіль...
 29. Стаття 222. Органи Національної поліції
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...і вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина пе...
 30. Стаття 157. Оподаткування неприбуткових установ та організацій
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  157.1. ця стаття застосовується до неприбуткових установ та організацій, зареєстрованих згідно з вимогами законодавства та внесених контролюючи...
 31. Стаття 123. Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  ...втономної республіки крим, органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього кодексу, крім випадків, коли особа, зацікавлена в одержанні земельної ділянки у користування, набуває право замовит...
 32. Стаття 152. Порядок обчислення податку
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  152.1. податок нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною пунктом 151.1 статті 151 цього кодексу, від податкової бази, визначеної згідно зі статтею 149 цього кодексу. податок, отриманий від діяльності, яка...
 33. Стаття 160. Особливості оподаткування нерезидентів
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...кі доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з україни, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цією статтею. для цілей цього пункту під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з україни, розуміються: а) проценти, ...
 34. Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  {назва статті 20 в редакції закону № 5395-vi від 02.10.2012} 1. віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень...
 35. Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...ання, а в частині раніше проведеної оплати - за таким курсом, що діяв на дату здійснення оплати. {підпункт 153.1.2 пункту 153.1 статті 153 із змінами, внесеними згідно із законом № 3609-vi від 07.07.2011 - застосовується при визначенні податкових зобов'язань з ...
 36. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...о доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та відповідно до законів україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “про охорону прав на пром...
 37. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  Защита прав собственности → Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  ...роду м. полтава ""200р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку), відповідно до п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 38. Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати: 1) уповноважені на те посадові особи: органів вну...
 39. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 66
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: предоставляется по согласию
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: 067 6307735
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Загрузка
Наверх