Пошук по фразі «Стаття 147 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 147. Стягнення за порушення трудової дисципліни
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...атутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення. {стаття 147 із змінами, внесеними згідно з указами пвр № 6237-10 від 21.12.83, № 2444-11 від 27.06.86, № 5938-11 від 27.05.88; законом...
 3. Стаття 147. Примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  підстави та порядок примусового відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності визначаються законом. {стаття 147 в редакції закону № 1559-vi від 17.11.2009}
 4. Стаття 147-1. Органи, правомочні застосовувати дисциплінарні стягнення
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...исципліну, дисциплінарні стягнення можуть накладатися також органами, вищестоящими щодо органів, вказаних у частині першій цієї статті. працівники, які займають виборні посади, можуть бути звільнені тільки за рішенням органу, який їх обрав, і лише з підстав, пе...
 5. Стаття 147. Перевезення вантажів в опломбованих приміщеннях
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  Вантажі можуть перевозитися в опломбованому відправником ліхтері, судновому приміщенні або контейнері.
 6. Стаття 147. Порушення правил охорони ліній і споруд зв'язку
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...мумів доходів громадян і на посадових осіб - у розмірі від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {стаття 147 в редакції закону № 386/96-вр від 01.10.96, із змінами, внесеними згідно із законом № 1876-iv від 24.06.2004}
 7. Стаття 147. Визначення по батькові дитини
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. По батькові дитини визначається за іменем батька. 2. По батькові дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, за умов
 8. Стаття 147. Облік операцій із землею та її капітальним поліпшенням
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...т, пов'язаних із купівлею такого окремого об'єкта власності, які збільшені на коефіцієнт індексації, визначений у пункті 146.21 статті 146 цього кодексу. у разі якщо витрати (з урахуванням зазначеної переоцінки), понесені у зв'язку з придбанням такого об'єкта в...
 9. Стаття 147. Огляд доказів на місці
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...м експертів, спеціалістів, перекладачів і свідків. 3. при огляді доказів на місці складається протокол у порядку, встановленому статтями 45, 46 цього кодексу.
 10. Стаття 147. Захоплення заручників
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  1. Захоплення або тримання особи як заручника з метою спонукання родичів затриманого, державної або іншої установи, підприємства
 11. Стаття 147. Митний режим переробки на митній території
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Переробка на митній території - це митний режим, відповідно до якого іноземні товари піддаються у встановленому законодавство
 12. Стаття 147. Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні.
  Конституція України
  Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне
 13. Стаття 147. Виключення з житлово-будівельного кооперативу
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  Члена житлово-будівельного кооперативу може бути виключено з кооперативу у випадках: 1) подання відомостей, що не відповідають д
 14. Стаття 147. Гарантії та захист майнових прав суб'єктів господарювання
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ... йому відповідно до закону. 4. право власності та інші майнові права суб'єкта господарювання захищаються у спосіб, зазначений у статті 20 цього кодексу.
 15. Стаття 147. Переведення засуджених із виховної колонії до виправної колонії
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...ань за рішенням педагогічної ради і поданням начальника виховної колонії, погодженим із службою у справах дітей. {частина друга статті 147 із змінами, внесеними згідно із законами № 609-v від 07.02.2007, № 5461-vi від 16.10.2012}
 16. Стаття 147. Проведення експертизи та висновок експерта
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...вини включити до свого висновку. 6. висновок експерта для суду не є обов'язковим і оцінюється судом за правилами, встановленими статтею 212 цього кодексу. 7. незгода суду з висновком експерта повинна бути мотивована в рішенні або ухвалі.
 17. Стаття 147. Скасування ухвали про накладення грошового стягнення
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. Особа, на яку було накладено грошове стягнення та яка не була присутня під час розгляду цього питання слідчим суддею, судом,
 18. Стаття 147. Перехід частки (її частини) учасника у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю до іншої особи
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ... третім особам протягом строку та в порядку, встановлених статутом і законом, або зменшити свій статутний капітал відповідно до статті 144 цього кодексу. 5. частка у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю переходить до спадкоємця фізичної о...
 19. Стаття 96-9. Ліквідація
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  1. ліквідація юридичної особи застосовується судом у разі вчинення її уповноваженою особою будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 260, 262, 258-258-5, 436, 436-1, 437, 438, 442, 444, 447 цього кодексу. {стаття 96-9 із змінам...
 20. Стаття 178. Звільнення перевізника від відповідальності за нестачу вантажу
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ...ажу, що прибув у порт призначення: 1) у справних суднових приміщеннях, ліхтерах, контейнерах із справними пломбами відправника (стаття 147 цього кодексу); 2) у цілій і справній тарі без слідів її розпакування в дорозі; 3) у супроводі провідника відправника або ...
 21. Стаття 96-3. Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...арактеру є: 1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього кодексу; 2...
 22. Стаття 243. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...стративні правопорушення, пов'язані з порушеннями законодавства про телекомунікації, поштовий зв'язок та радіочастотний ресурс (статті 144, 145, 147, 148-1 - 148-5 і 188-7). від імені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інф...
 23. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 24. Стаття 148. Виселення з будинку житлово-будівельного кооперативу
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ...надання іншого жилого приміщення. якщо члена кооперативу виключено з кооперативу з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 6, 7 статті 147 цього кодексу, то виселенню підлягають також члени його сім'ї та інші особи, які проживають разом з ним. якщо член житлово...
 25. Стаття 137. Права та обов'язки вкладника командитного товариства
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...ереважно перед третіми особами набувати відчужувану частку (її частину) в складеному капіталі товариства відповідно до положень статті 147 цього кодексу. якщо бажання викупити частку (її частину) виявили декілька вкладників, зазначена частка розподіляється між ...
 26. Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності лише за умисне вбивство (статті 115-117), посягання на життя державного чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу, члена громадського формуванн...
 27. Стаття 145. Користування жилим приміщенням членами сім'ї члена житлово-будівельного кооперативу
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ... дітей. якщо член житлово-будівельного кооперативу виключений з кооперативу (крім випадків, передбачених пунктами 1, 2, 4, 6, 7 статті 147), помер або вибув з нього з інших причин чи переселився в іншу квартиру в будинку того ж кооперативу, члени його сім'ї, як...
 28. Стаття 18. Виправні колонії
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...виправній колонії цього виду можуть відбувати покарання також засуджені, переведені з виховних колоній у порядку, встановленому статтею 147 цього кодексу. у секторі середнього рівня безпеки виправної колонії цього виду можуть відбувати покарання також жінки, за...
 29. Стаття 214. Початок досудового розслідування
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ціональним антикорупційним бюро україни, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства. {частина друга статті 214 із змінами, внесеними згідно із законом № 1698-vii від 14.10.2014} 3. здійснення досудового розслідування до внесення відо...
 30. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...о доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та відповідно до законів україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “про охорону прав на пром...
 31. Стаття 148-2. Порушення порядку та умов надання послуг зв'язку в мережах загального користування
  Про телекомунікації
  ...зичних осіб - суб'єктів господарської діяльності в розмірі від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; "стаття 148-4. використання технічних засобів та обладнання, що застосовуються в мережах зв'язку загального користування, без документ...
 32. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  Защита прав собственности → Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  ...роду м. полтава ""200р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку), відповідно до п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 33. Стаття 22. Прикінцеві положення
  Про податок з доходів фізичних осіб
  22.1. цей закон набирає чинності з 1 січня 2004 року. 22.1.1. підпункт 5.3.1 пункту 5.3 статті 5 та стаття 10 набирають чинності після набрання чинності законом, що регулює питання іпотеки, але не раніше 1 січня 2006 року...
 34. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
онлайн
Фото користувача
Владислав Котигора
м. Одеса
відповідей за тиждень: 37
Телефон: 0964989772
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 9
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: 067 6307735
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Загрузка
Наверх