Пошук по фразі «Стаття 146 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 146. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  ...их потреб, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, здійснюється у випадках та в порядку, встановлених законом. {стаття 146 із змінами, внесеними згідно із законом № 1474-vi від 05.06.2009; в редакції законів № 1559-vi від 17.11.2009, № 3123-vi в...
 3. Стаття 146. Заохочення за особливі трудові заслуги
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  За особливі трудові заслуги працівники представляються у вищі органи до заохочення, до нагородження орденами, медалями, почесним
 4. Стаття 146. Визначення імені дитини
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. Ім'я дитини визначається за згодою батьків. Ім'я дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, у разі відсутності добр
 5. Стаття 146. Розміщення вантажу на судні
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  Вантаж розміщується на судні за розсудом капітана, але не може бути поміщений на палубі без письмової згоди відправника, за виня
 6. Стаття 146. Визначення вартості об'єктів амортизації
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...о водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності", як окремий об'єкт амортизації. {пункт 146.1 статті 146 в редакції закону № 3609-vi від 07.07.2011, зміненого законом № 4014-vi від 04.11.2011 - застосовується з першого числа зв...
 7. Стаття 146. Дослідження звуко- і відеозаписів
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  1. Відтворення звукозапису і демонстрація відеозапису проводяться в залі судового засідання або в іншому спеціально обладнаному
 8. Стаття 146. Наслідки ухилення від участі в експертизі
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. У разі ухилення особи, яка бере участь у справі, від подання експертам необхідних матеріалів, документів або від іншої участі
 9. Стаття 146. Посадові особи, які застосовують заходи заохочення і стягнення до засуджених неповнолітніх, та обсяг їх повноважень
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  1. крім посадових осіб, визначених у статті 135 цього кодексу, правом застосування заходів заохочення і стягнення користуються старші вихователі і вихователі. 2. старший ...
 10. Стаття 146. Поділ жилого приміщення між подружжям
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  Поділ квартири в будинку житлово-будівельного кооперативу між членом кооперативу і його дружиною допускається в разі розірвання
 11. Стаття 146. Приватизація державних та комунальних підприємств
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. Майно єдиного цілісного майнового комплексу державного (комунального) підприємства або його окремих підрозділів, що є єдиними
 12. Стаття 146. Завершення митного режиму безмитної торгівлі
  Митний кодекс України (МКУ)
  ..., або поміщення їх у інший митний режим, що допускається цим кодексом, а також у випадках, передбачених частиною четвертою цієї статті. 2. у разі псування товарів, поміщених у митний режим безмитної торгівлі, ці товари підлягають поміщенню у митний режим знищен...
 13. Стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ... волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. 3. діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або такі, що спричинили тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до дес...
 14. Стаття 146. Розгляд питання про накладення грошового стягнення на особу
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. Під час досудового розслідування клопотання слідчого, прокурора про накладення грошового стягнення на особу розглядається слі
 15. Стаття 146. Контроль за діяльністю виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Контроль за діяльністю виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю здійснюється у порядку, встановленому стату
 16. Стаття 146. Порушення правил реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, а також користування радіочастотним ресурсом України
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...инені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіск...
 17. Стаття 146. Інші питання організації місцевого самоврядування, формування, діяльності та відповідальності органів місцевого самоврядування визначаються законом.
  Конституція України
 18. Стаття 96-9. Ліквідація
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  1. ліквідація юридичної особи застосовується судом у разі вчинення її уповноваженою особою будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 260, 262, 258-258-5, 436, 436-1, 437, 438, 442, 444, 447 цього кодексу. {стаття 96-9 із змінам...
 19. Стаття 96-3. Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...арактеру є: 1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього кодексу; 2...
 20. Стаття 96-1. Спеціальна конфіскація
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...х установах, іншого майна, включаючи майно третіх осіб, у випадках, визначених цим кодексом, за вчинення злочину, передбаченого статтями 146-150-1, 152-156, 190-192, 198, 201, 209-212-1, 222, 233, 255-260, 301-320, 354, 361-365-2, 368-369-3 цього кодексу. {коде...
 21. Стаття 147. Облік операцій із землею та її капітальним поліпшенням
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...т, пов'язаних із купівлею такого окремого об'єкта власності, які збільшені на коефіцієнт індексації, визначений у пункті 146.21 статті 146 цього кодексу. у разі якщо витрати (з урахуванням зазначеної переоцінки), понесені у зв'язку з придбанням такого об'єкта в...
 22. Стаття 135. Умови прийому громадян до членів житлово-будівельного кооперативу
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ...итлових умов або користуються правом позачергового прийому до членів кооперативу, а також громадяни, зазначені в частині першій статті 143, частині другій статті 145 і частині першій статті 146 цього кодексу. { стаття 135 із змінами, внесеними згідно із законом...
 23. Стаття 423. Розпорядження товарами, які знаходяться в магазині безмитної торгівлі, у разі зупинення дії або анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію цього магазину
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...у режимі безмитної торгівлі, підлягають декларуванню утримувачем магазину до іншого митного режиму відповідно до частини першої статті 146 цього кодексу або розміщенню в порядку, встановленому цим кодексом, в іншому магазині безмитної торгівлі. 3. передбачену ц...
 24. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 25. Стаття 277. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи. справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 42-2, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 106-1, 106-2, 162, 173, 173-1, 173-2, 178, 185, частиною першою статті 185-3,...
 26. Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  { положення частини першої статті 268, за яким обмежується право на вільний вибір особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, як захисника св...
 27. Стаття 144. Об'єкти амортизації
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...рацівникам, які були зайняті на виготовленні (створенні) основних засобів та нематеріальних активів; {абзац третій пункту 144.1 статті 144 із змінами, внесеними згідно із законом № 4834-vi від 24.05.2012} витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізац...
 28. Стаття 214. Початок досудового розслідування
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ціональним антикорупційним бюро україни, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства. {частина друга статті 214 із змінами, внесеними згідно із законом № 1698-vii від 14.10.2014} 3. здійснення досудового розслідування до внесення відо...
 29. Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...и міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою - четвертою та сьомою статті 41, статтями 41-1 - 41-3, 42-1, 42-2, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, частинами другою, четвер...
 30. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...о доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та відповідно до законів україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “про охорону прав на пром...
 31. Стаття 477. Поняття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...почате слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінальних правопорушень, передбачених: 1) частиною першою статті 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження без обтяжуючих обставин), статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження), час...
 32. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  Защита прав собственности → Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  ...роду м. полтава ""200р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку), відповідно до п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 33. Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...ання, а в частині раніше проведеної оплати - за таким курсом, що діяв на дату здійснення оплати. {підпункт 153.1.2 пункту 153.1 статті 153 із змінами, внесеними згідно із законом № 3609-vi від 07.07.2011 - застосовується при визначенні податкових зобов'язань з ...
 34. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 7
Телефон: kasanovn535@gmail.com
не в мережі
Фото користувача
Boychenko Lyudmila
м. Кіровоград
відповідей за тиждень: 5
Телефон: +380932302047

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх