Пошук по фразі «Стаття 145 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 12
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 145. Заходи стягнення, що застосовуються до засуджених неповнолітніх
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...ня до засуджених неповнолітніх можуть застосовуватися такі заходи стягнення: попередження; догана; сувора догана; {абзац п'ятий статті 145 виключено на підставі закону № 1828-vi від 21.01.2010} скасування поліпшених умов тримання, передбачених статтею 143 цього...
 3. Стаття 145-1. Зберігання речових доказів
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...ності - сфотографовані. 3. суд вживає заходів для забезпечення зберігання речових доказів у незмінному стані. {кодекс доповнено статтею 145-1 згідно із законом № 4054-vi від 17.11.2011}
 4. Стаття 145. Заміна судна
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  Якщо вантаж повинен перевозитися на визначеному судні, він може бути завантажений на інше судно тільки за згодою відправника або
 5. Стаття 145. Права місцевого самоврядування захищаються в судовому порядку.
  Конституція України
 6. Стаття 145. Визначення прізвища дитини
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. Прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. Якщо мати, батько мають різні прізвища, прізвище дитини визначається за їх
 7. Стаття 145. Обов'язкове призначення експертизи
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. Призначення експертизи є обов'язковим у разі заявлення клопотання про призначення експертизи обома сторонами. Призначення екс
 8. Стаття 145. Незаконне розголошення лікарської таємниці
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  Умисне розголошення лікарської таємниці особою, якій вона стала відома у зв'язку з виконанням професійних чи службових обов'язкі
 9. Стаття 145. Дослідження речових доказів
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  1. Речові докази оглядаються судом, а також подаються для ознайомлення особам, які беруть участь у справі, а в разі необхідності
 10. Стаття 145. Клопотання про накладення грошового стягнення
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. У клопотанні про накладення грошового стягнення на особу під час досудового розслідування зазначаються: 1) найменування кримі
 11. Стаття 145. Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів. Методи нарахування амортизації
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...рахування амортизації нематеріальних активів здійснюється із застосуванням методів, визначених у підпункті 145.1.5 пункту 145.1 статті 145 цього кодексу, протягом таких строків: облік вартості, яка амортизується, нематеріальних активів ведеться за кожним з об'є...
 12. Стаття 145. Управління товариством з обмеженою відповідальністю
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори його учасників. 2. У товаристві з обмеженою відповідал
 13. Стаття 145. Майновий стан та облік майна суб'єкта господарювання
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. Майновий стан суб'єкта господарювання визначається сукупністю належних йому майнових прав та майнових зобов'язань, що відобра
 14. Стаття 145. Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, передбачену ліцензіями, дозволами
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення, передбачені частиною першою цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств і організацій усіх форм власності у розмірі від двохсот до...
 15. Стаття 145. Переваги і пільги для працівників, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  Працівникам, які успішно й сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги та пільги в галузі соціал
 16. Стаття 145. Користування жилим приміщенням членами сім'ї члена житлово-будівельного кооперативу
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ... дітей. якщо член житлово-будівельного кооперативу виключений з кооперативу (крім випадків, передбачених пунктами 1, 2, 4, 6, 7 статті 147), помер або вибув з нього з інших причин чи переселився в іншу квартиру в будинку того ж кооперативу, члени його сім'ї, як...
 17. Стаття 145. Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим безмитної торгівлі
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Іноземні товари, поміщені у митний режим безмитної торгівлі, зберігають статус іноземних товарів. 2. Українські товари, поміщ
 18. Стаття 145. Припинення права власності на земельну ділянку особи, якій земельна ділянка не може належати на праві власності
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  1. Якщо до особи переходить право власності на земельну ділянку, яка за цим Кодексом не може перебувати в її власності, ця ділян
 19. Стаття 6. Мова реклами
  Про рекламу
  мова реклами визначається статтею 26 закону україни "про засади державної мовної політики" ( 5029-17 ). { стаття 6 в редакції закону n 1407-iv ( 1407-15 ) від ...
 20. Стаття 17. Внутрішня реклама
  Про рекламу
  ...ною ним особою. при погодженні розміщення внутрішньої реклами втручання у форму та зміст реклами забороняється. { частина перша статті 17 із змінами, внесеними згідно із законом n 145-vi ( 145-17 ) від 18.03.2008 } 2. забороняється розміщення внутрішньої реклам...
 21. Стаття 5. Спонсорство
  Про рекламу
  { назва статті 5 в редакції закону n 145-vi ( 145-17 ) від 18.03.2008 } 1. у теле-, радіопередачах, матеріалах в інших засобах масової інформ...
 22. Стаття 9. Ідентифікація реклами
  Про рекламу
  ...версі, де знаходиться власне чи надане у користування особі приміщення, біля входу в таке приміщення, не вважається рекламою. { статтю 9 доповнено частиною шостою згідно із законом n 145-vi ( 145-17 ) від 18.03.2008 }
 23. Стаття 26. Контроль за дотриманням законодавства про рекламу
  Про рекламу
  ...ю за додержанням законодавства про захист прав споживачів - щодо захисту прав споживачів реклами; { абзац другий частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із законом n 145-vi ( 145-17 ) від 18.03.2008 } антимонопольний комітет україни - щодо дотрима...
 24. Стаття 12. Соціальна реклама
  Про рекламу
  ..., на об'єкти права інтелектуальної власності, що належать виробнику товару або рекламодавцю соціальної реклами. { частина друга статті 12 в редакції закону n 145-vi ( 145-17 ) від 18.03.2008 } 3. на осіб, які безоплатно виробляють і розповсюджують соціальну рек...
 25. Стаття 1. Визначення термінів
  Про рекламу
  ... буфетів, кіосків, яток), де може розміщуватись інформація про товари, що безпосередньо в цих місцях продаються; { абзац третій статті 1 в редакції закону n 145-vi ( 145-17 ) від 18.03.2008 } заходи рекламного характеру - заходи з розповсюдження реклами, які пе...
 26. Стаття 8. Загальні вимоги до реклами
  Про рекламу
  ...о самоврядування, крім випадків, передбачених законами україни у сфері інтелектуальної власності; { абзац сьомий частини першої статті 8 в редакції закону n 145-vi ( 145-17 ) від 18.03.2008 } рекламувати товари, які підлягають обов'язковій сертифікації або виро...
 27. Стаття 243. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...стративні правопорушення, пов'язані з порушеннями законодавства про телекомунікації, поштовий зв'язок та радіочастотний ресурс (статті 144, 145, 147, 148-1 - 148-5 і 188-7). від імені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інф...
 28. Стаття 22. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби
  Про рекламу
  ...значених для повнолітніх осіб, обов’язковою умовою доступу до яких є попередня ідентифікація віку користувачів. { частина перша статті 22 в редакції законів n 145-vi ( 145-17 ) від 18.03.2008, n 3778-vi ( 3778-17 ) від 22.09.2011 } 2. реклама алкогольних напоїв...
 29. Стаття 135. Умови прийому громадян до членів житлово-будівельного кооперативу
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ...итлових умов або користуються правом позачергового прийому до членів кооперативу, а також громадяни, зазначені в частині першій статті 143, частині другій статті 145 і частині першій статті 146 цього кодексу. { стаття 135 із змінами, внесеними згідно із законом...
 30. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 31. Стаття 13. Реклама на телебаченні і радіо
  Про рекламу
  ...кламу і телепродаж, не може перевищувати 15 відсотків протягом кожної астрономічної години фактичного мовлення. { частина перша статті 13 в редакції закону n 3099-iv ( 3099-15 ) від 17.11.2005; із змінами, внесеними згідно із законом n 3253-iv ( 3253-15 ) від 2...
 32. Стаття 25. Реклама цінних паперів та фондового ринку
  Про рекламу
  ... провадження таким учасником своєї діяльності; 3) інформація про господарську діяльність осіб, зазначених у частині першій цієї статті, якщо така інформація не пов'язана з діяльністю на фондовому ринку; 4) узагальнені інформаційно-аналітичні матеріали та статис...
 33. Стаття 21. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації
  Про рекламу
  ...онавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, до застосування в україні; { абзац другий частини першої статті 21 із змінами, внесеними згідно із законами n 4196-vi ( 4196-17 ) від 20.12.2011, n 5463-vi ( 5463-17 ) від 16.10.2012 } лише ...
 34. Про ліцензування видів господарської діяльності
  ...15 ) від 16.01.2003, ввр, 2003, n 18, n 19-20, n 21-22, ст.144 законами n 546-iv ( 546-15 ) від 20.02.2003, ввр, 2003, n 23, ст.145 n 852-iv ( 852-15 ) від 22.05.2003, ввр, 2003, n 36, ст.276 n 1280-iv ( 1280-15 ) від 18.11.2003, ввр, 2004, n 12, ст.155 n 128...
 35. Стаття 146. Визначення вартості об'єктів амортизації
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...о водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності", як окремий об'єкт амортизації. {пункт 146.1 статті 146 в редакції закону № 3609-vi від 07.07.2011, зміненого законом № 4014-vi від 04.11.2011 - застосовується з першого числа зв...
 36. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...о доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та відповідно до законів україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “про охорону прав на пром...
 37. Додатково
  Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності
  1. цей закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. внести зміни до таких законодавчих актів україни: 1) статтю 15 господарського кодексу україни ( 436-15 ) (відомості верховної ради україни, 2003 р., nn 18-22, ст. 144) викласти в такій р...
 38. Стаття 477. Поняття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...почате слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінальних правопорушень, передбачених: 1) частиною першою статті 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження без обтяжуючих обставин), статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження), час...
 39. Стаття 148-2. Порушення порядку та умов надання послуг зв'язку в мережах загального користування
  Про телекомунікації
  ...зичних осіб - суб'єктів господарської діяльності в розмірі від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; "стаття 148-4. використання технічних засобів та обладнання, що застосовуються в мережах зв'язку загального користування, без документ...
 40. Про здійснення державних закупівель
  ...правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому закону. 3. внести зміни до таких законодавчих актів україни: 1) у статті 164-14 кодексу україни про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (відомості верховної ради урср, 1984 р., додаток до n 5...
Страницы: 12


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 47
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: 0964989772
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 12
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25
Телефон: 067 6307735

Загрузка
Наверх