Пошук по фразі «Стаття 143 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 143. Заохочення за успіхи в роботі
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...осовуватись будь-які заохочення, що містяться в затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку. {стаття 143 із змінами, внесеними згідно із законом № 871-12 від 20.03.91}
 3. Стаття 143. Особливості відбування покарання у виховних колоніях
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...бітної плати; одержувати короткострокові побачення без обмежень і щомісяця одне тривале побачення. {абзац третій частини першої статті 143 в редакції закону № 435-vii від 05.09.2013} {абзац четвертий частини першої статті 143 виключено на підставі закону № 1828...
 4. Стаття 143. Статут товариства з обмеженою відповідальністю
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ... товариства з обмеженою відповідальністю є статут. статут товариства з обмеженою відповідальністю крім відомостей, передбачених статтею 88 цього кодексу, має містити відомості про: розмір статутного капіталу, з визначенням частки кожного учасника; склад та комп...
 5. Стаття 143. Особливості віднесення до складу витрат сум внесків на соціальні заходи
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ... за рахунок витрат на оплату праці такої найманої особи, включених до складу витрат платника податку відповідно до пункту 142.1 статті 142 цього кодексу, такий роботодавець не включає суму зазначених внесків до складу своїх витрат.
 6. Стаття 143. Підстави для примусового припинення прав на земельну ділянку
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  ... влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі; {пункт "б" статті 143 із змінами, внесеними згідно із законом № 5462-vi від 16.10.2012} в) конфіскації земельної ділянки; г) примусового відчуже...
 7. Стаття 143. Морехідний стан судна
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ... виявлені при прояві ним належної дбайливості (приховані недоліки). будь-які договори сторін, що суперечать частині першій цієї статті, недійсні.
 8. Стаття 143. Дослідження письмових доказів
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  1. Письмові докази, у тому числі протоколи їх огляду, складені за судовим дорученням або в порядку забезпечення доказів, оголошу
 9. Стаття 143. Виконання ухвали про здійснення приводу
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ржанням податкового законодавства, національного антикорупційного бюро україни або державного бюро розслідувань. {частина перша статті 143 із змінами, внесеними згідно із законами № 1698-vii від 14.10.2014, № 901-viii від 23.12.2015} 2. ухвала про здійснення пр...
 10. Стаття 143. Цінні папери у складі майна суб'єктів господарювання
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. Суб'єкт господарювання має право випускати власні цінні папери, реалізовувати їх громадянам і юридичним особам, а також придб
 11. Стаття 143. Порядок призначення експертизи
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. Для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, реме
 12. Стаття 143. Обмін жилого приміщення членом житлово-будівельного кооперативу
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ...перативу провадиться за рішенням загальних зборів членів кооперативу. при проведенні обміну застосовуються правила, встановлені статтею 83 цього кодексу. якщо між членом кооперативу та членами його сім'ї не досягнуто згоди про обмін, то член кооперативу, а тако...
 13. Стаття 143. Обов'язок батьків забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...кщо цього не зробила мати дитини. у разі якщо батько не перебуває у шлюбі, він набуває статусу одинокого батька. {частину другу статті 143 доповнено абзацом другим згідно із законом № 3354-vi від 12.05.2011} 3. дитина може бути залишена батьками у пологовому бу...
 14. Стаття 143. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...ям права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 3. дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені щодо особи, яка перебувала в безпорадному стані або в матеріальній чи іншій залежності від винного, - караються обмеж...
 15. Стаття 143. Особливості здійснення митного контролю товарів, що постачаються магазинами безмитної торгівлі на повітряні, водні або залізничні транспортні засоби комерційного призначення, які виконують міжнародні рейси, для реалізації пасажирам цих рейсів
  Митний кодекс України (МКУ)
  {назва статті 143 із змінами, внесеними згідно із законом № 588-vii від 19.09.2013} 1. постачання товарів магазинами безмитної торгівлі на п...
 16. Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.
  Конституція України
  {офіційне тлумачення положень частини першої статті 143 див. в рішенні конституційного суду № 10-рп/2010 від 01.04.2010} обласні та районні ради затверджують програми соціально-е...
 17. Стаття 149. Податкова база
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ... податковою базою для цілей цього розділу визнається грошове вираження прибутку як об'єкта оподаткування, визначеного згідно із статтею 134 цього кодексу, з урахуванням положень статей 135-137 та 138-143 цього кодексу.
 18. Стаття 145. Заходи стягнення, що застосовуються до засуджених неповнолітніх
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...ня до засуджених неповнолітніх можуть застосовуватися такі заходи стягнення: попередження; догана; сувора догана; {абзац п'ятий статті 145 виключено на підставі закону № 1828-vi від 21.01.2010} скасування поліпшених умов тримання, передбачених статтею 143 цього...
 19. Стаття 142. Порушення землекористувачами правил утримання ділянок, прилеглих до автомобільних шляхів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...мадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {стаття 142 із змінами, внесеними згідно із законом № 55/97-вр від 07.02.97} {статтю 143 виключено на підставі указу пвр № 7542-11 від...
 20. Стаття 135. Умови прийому громадян до членів житлово-будівельного кооперативу
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ...итлових умов або користуються правом позачергового прийому до членів кооперативу, а також громадяни, зазначені в частині першій статті 143, частині другій статті 145 і частині першій статті 146 цього кодексу. { стаття 135 із змінами, внесеними згідно із законом...
 21. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 22. Про рекламу
  1. цей закон набирає чинності з дня його опублікування. частина дев'ята статті 13 набирає чинності з 1 січня 2005 року. 2. частину першу статті 4 декрету кабінету міністрів україни від 21 січня 1993 року n...
 23. Стаття 132. Заходи стягнення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...я до засуджених можуть застосовуватися такі заходи стягнення: попередження; догана; сувора догана; {абзац п'ятий частини першої статті 132 виключено на підставі закону № 1828-vi від 21.01.2010} дисциплінарний штраф у сумі до двох мінімальних розмірів заробітної...
 24. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...о доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та відповідно до законів україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “про охорону прав на пром...
 25. Стаття 148-2. Порушення порядку та умов надання послуг зв'язку в мережах загального користування
  Про телекомунікації
  ...зичних осіб - суб'єктів господарської діяльності в розмірі від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; "стаття 148-4. використання технічних засобів та обладнання, що застосовуються в мережах зв'язку загального користування, без документ...
 26. Про здійснення державних закупівель
  ...правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому закону. 3. внести зміни до таких законодавчих актів україни: 1) у статті 164-14 кодексу україни про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (відомості верховної ради урср, 1984 р., додаток до n 5...
 27. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  Защита прав собственности → Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  ...роду м. полтава ""200р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку), відповідно до п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 28. Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...ання, а в частині раніше проведеної оплати - за таким курсом, що діяв на дату здійснення оплати. {підпункт 153.1.2 пункту 153.1 статті 153 із змінами, внесеними згідно із законом № 3609-vi від 07.07.2011 - застосовується при визначенні податкових зобов'язань з ...
 29. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Boychenko Lyudmila
м. Кіровоград
відповідей за тиждень: 7
Телефон: +380932302047
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 5
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх