Пошук по фразі «Стаття 142 КТМУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ...реплавства регулюються відносини, що виникають з торгівельного мореплавства. кодекс набув чинності 12 липня 1995 року. згідно з ктм, торгівельним мореплавством вважається діяльність, що пов’язана з використанням суден з метою перевезення вантажів, багаж...
 2. Стаття 142. Тарування і пакування вантажу
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ...відає встановленим правилам збивання, а за відсутності таких правил - у стані, що забезпечує в цілості доставку плотів морем. { стаття 142 із змінами, внесеними згідно із законом n 2189-vi ( 2189-17 ) від 13.05.2010 }
 3. Стаття 142. Звільнення від оподаткування
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...ультатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до цього кодексу. {статтю 142 доповнено пунктом 142.2 згідно із законом № 364-viii від 23.04.2015} 142.3. звільняється від оподаткування прибуток підпри...
 4. Стаття 142. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Статути і положення про дисципліну
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...их правил. у деяких галузях народного господарства для окремих категорій працівників діють статути і положення про дисципліну. {стаття 142 із змінами, внесеними згідно з указами пвр № 4617-10 від 24.01.83, № 8474-10 від 27.02.85; законами № 2134-12 від 18.02.92...
 5. Стаття 142. Прибуток (доход) суб'єкта господарювання
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ...ких товариств, у статутних капіталах яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, здійснюється відповідно до статті 75 цього кодексу. {пункт 3 статті 142 із змінами, внесеними згідно із законом № 2505-iv від 25.03.2005} 4. держава може вплива...
 6. Стаття 142. Порушення землекористувачами правил утримання ділянок, прилеглих до автомобільних шляхів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...мадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {стаття 142 із змінами, внесеними згідно із законом № 55/97-вр від 07.02.97} {статтю 143 виключено на підставі указу пвр № 7542-11 від...
 7. Стаття 142. Рівність прав та обов'язків дітей щодо батьків
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. Діти мають рівні права та обов'язки щодо батьків, незалежно від того, чи перебували їхні батьки у шлюбі між собою.
 8. Стаття 142. Повернення речових доказів
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. Речові докази після огляду та дослідження їх судом повертаються особам, від яких вони були одержані, якщо останні заявили про
 9. Стаття 142. Проживання жінок, засуджених до позбавлення волі, за межами виправної колонії
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...ї на час звільнення від роботи у зв'язку з вагітністю і пологами, а також до досягнення дитиною трирічного віку. {частина перша статті 142 із змінами, внесеними згідно із законом № 1186-vi від 08.04.2014} 2. засуджені жінки, яким дозволено проживання за межами ...
 10. Стаття 142. Умови перебування товарів у митному режимі безмитної торгівлі
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Товари можуть перебувати в митному режимі безмитної торгівлі протягом всього строку їх придатності для споживання та/або вико
 11. Стаття 142. Договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Якщо товариство з обмеженою відповідальністю засновується кількома особами, ці особи у разі необхідності визначити взаємовідн
 12. Стаття 142. Незаконне проведення дослідів над людиною
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...ям права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 2. дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього, двох або більше осіб, шляхом примушування або обману, а так само якщо вони спричинили тривалий ...
 13. Стаття 142. Розгляд клопотання про здійснення приводу
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. Під час досудового розслідування клопотання слідчого, прокурора про здійснення приводу розглядається слідчим суддею у день йо
 14. Стаття 142. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...ід давання показань і за завідомо неправдиві показання, і не приводить їх до присяги. 3. особи, зазначені в частині першій цієї статті, можуть з дозволу суду задавати свідкові питання, а також висловлювати свою думку стосовно особи свідка, змісту його показань....
 15. Стаття 142. Добровільна відмова від права власності або права постійного користування земельною ділянкою
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  ... на земельну ділянку. угода про передачу права власності на земельну ділянку підлягає нотаріальному посвідченню. {частина друга статті 142 із змінами, внесеними згідно із законом № 402-vii від 04.07.2013} 3. припинення права постійного користування земельною ді...
 16. Стаття 142. Переважне право члена житлово-будівельного кооперативу на одержання жилого приміщення, що звільнилося в будинку кооперативу
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  член житлово-будівельного кооперативу, який потребує поліпшення житлових умов (частини друга і третя статті 134), має переважне право на одержання квартири, що звільнилася в будинку цього кооперативу. член житлово-будівельного коопера...
 17. Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.
  Конституція України
  {офіційне тлумачення частини першої статті 142 див. в рішенні конституційного суду № 11-рп/2001 від 13.07.2001} територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднуват...
 18. Стаття 143. Особливості віднесення до складу витрат сум внесків на соціальні заходи
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ... за рахунок витрат на оплату праці такої найманої особи, включених до складу витрат платника податку відповідно до пункту 142.1 статті 142 цього кодексу, такий роботодавець не включає суму зазначених внесків до складу своїх витрат.
 19. Стаття 141. Надання членові житлово-будівельного кооперативу квартири
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ... районної, міської, районної в місті ради народних депутатів. відмову у видачі ордера може бути оскаржено в судовому порядку. ( стаття 142 із змінами, внесеними згідно із законом n 3718-12 від 16.12.93)
 20. Стаття 218. Адміністративні комісії
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 45, 46, 92, 99, 103-1 - 104-1, статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями 138, 141, 142, 149-...
 21. Стаття 219. Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 92, 99 (коли правопорушення вчинено громадянином), статтями 104, 141, 142, 152, 159, статтею 175-1 (за порушення, вчинені у ...
 22. Стаття 156. Особливості оподаткування страховика
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  156.1. до доходів страховика, крім доходів, передбачених статтями 135 і 136 цього кодексу, належать також доходи від страхової діяльності. 156.1.1. для цілей оподаткування під доходом від ст...
 23. Стаття 477. Поняття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...почате слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінальних правопорушень, передбачених: 1) частиною першою статті 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження без обтяжуючих обставин), статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження), час...
 24. Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати: 1) уповноважені на те посадові особи: органів вну...
 25. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 94
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: 0964989772
Телефон: +380952114823
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08


Загрузка
Наверх