Пошук по фразі «Стаття 136 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 136. Ставки податку
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...ження страхової діяльності юридичних осіб - резидентів одночасно із ставкою податку на прибуток, визначеною у пункті 136.1 цієї статті, ставки податку на дохід встановлюються у таких розмірах: 136.2.1. 3 відсотки за договорами страхування від об’єкта оподаткува...
 3. Стаття 136. Заява про виклик свідка
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...ереднього судового засідання, а якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться, - до початку розгляду справи по суті. {статтю 136 доповнено частиною другою згідно із законом № 2453-vi від 07.07.2010 - зміни щодо здійснення повноважень верховного суду у...
 4. Стаття 136. Реквізити рейсового чартеру
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  Рейсовий чартер повинен містити основні реквізити: найменування сторін, судна і вантажу, порту відправлення і призначення (або м
 5. Стаття 136. Управління командитним товариством
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Управління діяльністю командитного товариства здійснюється повними учасниками у порядку, встановленому цим Кодексом для повно
 6. Стаття 136. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...ацій та їх заступників матеріальної шкоди в судовому порядку провадиться за позовом вищестоящого в порядку підлеглості органу. {стаття 136 із змінами, внесеними згідно з указами пвр № 1616-09 від 24.12.76, № 6237-10 від 21.12.83, № 2444-11 від 27.06.86, законам...
 7. Стаття 136. Право господарського відання
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. Право господарського відання є речовим правом суб'єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, з
 8. Стаття 136. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. 3. діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили смерть потерпілого, - караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі ...
 9. Стаття 136. Порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на залізничному, морському, річковому та автомобільному транспорті
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ж перевізних пристроїв - тягне за собою накладення штрафу від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {стаття 136 із змінами, внесеними згідно із законами № 55/97-вр від 07.02.97, № 2742-vi від 02.12.2010}
 10. Стаття 136. Підстави і розмір матеріальної відповідальності засуджених до позбавлення волі
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  1. Засуджені до позбавлення волі несуть матеріальну відповідальність за заподіяні під час відбування покарання матеріальні збитк
 11. Стаття 136. Черговість прийому до членів житлово-будівельного кооперативу
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ... на обліку для одержання жилих приміщень у будинках державного або громадського житлового фонду, а також громадяни, зазначені в статті 45 цього кодексу. поза чергою до членів житлово-будівельного кооперативу приймаються громадяни, які користуються правом позаче...
 12. Стаття 136. Отримання Україною міжнародної допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
  Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)
  1. Отримання Україною міжнародної допомоги для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації здійснюється на підставі запиту про от
 13. Стаття 136. Підтвердження отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. Належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про от
 14. Стаття 136. Митний статус товарів, що поміщуються в митний режим вільної митної зони
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Іноземні товари, поміщені у митний режим вільної митної зони, зберігають статус іноземних товарів. 2. Товари, виготовлені (ви
 15. Стаття 136. Добір земельних ділянок державної чи комунальної власності та підготовка лотів для продажу на земельних торгах
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  ... що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин. {стаття 136 із змінами, внесеними згідно із законами № 3235-iv від 20.12.2005, № 489-v від 19.12.2006, № 107-vi від 28.12.2007 - зміну...
 16. Стаття 136. Відмова від адміністративного позову, визнання адміністративного позову, примирення сторін під час судового розгляду
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ... від адміністративного позову, визнанням адміністративного позову чи примиренням сторін ухвалюється за правилами, встановленими статтями 112, 113 цього кодексу.
 17. Стаття 136. Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, депутати якої обираються на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п’ять років. Припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим має наслідком припинення повноважень її депутатів.
  Конституція України
  {частина перша статті 136 в редакції законів № 2952-vi від 01.02.2011, № 742-vii від 21.02.2014} чергові вибори до верховної ради автономної республ...
 18. Стаття 218. Адміністративні комісії
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 45, 46, 92, 99, 103-1 - 104-1, статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями 138, 141, 142, 149-...
 19. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 20. Стаття 127. Обмеження відрахувань із заробітної плати
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ... відпустки. відрахування за ці дні не провадиться, якщо працівник звільняється з роботи з підстав, зазначених в пунктах 3, 5, 6 статті 36 і пунктах 1, 2 і 5 статті 40 цього кодексу, а також при направленні на навчання та в зв'язку з переходом на пенсію; 3) при ...
 21. Стаття 57. Строки сплати податкового зобов'язання
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...рської продукції, інститутів спільного інвестування, неприбуткових установ (організацій), у тому числі визначених пунктом 133.4 статті 133 цього кодексу, та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річ...
 22. Стаття 225. Органи морського і річкового транспорту
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...нтажів на морському і річковому транспорті, невиконання законних вимог посадових осіб органів морського і річкового транспорту (статті 114, 115, 116, 116-1, 116-2, 116-3, 117, 118, частина перша статті 120, частина третя статті 129, частини п'ята і шоста статті...
 23. Стаття 141. Особливості оподаткування окремих видів діяльності та операцій
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...ті оподаткування страховика 141.1.1. страховики сплачують податок на прибуток за ставкою, визначеною відповідно до пункту 136.1 статті 136 цього розділу, та податок на дохід за ставкою, визначеною відповідно до підпунктів 136.2.1 та 136.2.2 пункту 136.2 статті ...
 24. Стаття 137. Порядок обчислення податку на прибуток підприємств
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  137.1. податок нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною статтею 136 цього кодексу, від бази оподаткування, визначеної згідно зі статтею 135 цього кодексу. 137.2. податок, що підлягає сплаті...
 25. Стаття 224. Органи залізничного транспорту
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...прямованих на забезпечення схоронності вантажів на залізничному транспорті, правил пожежної безпеки на залізничному транспорті (статті 109, 110, частина перша статті 120, частина перша статті 133, частина перша статті 134, частини абзац другий статті 135, статт...
 26. Стаття 222. Органи Національної поліції
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...і вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина пе...
 27. Стаття 138. Встановлення результатів торгів
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  ...но здійснені витрати на підготовку до їх проведення, але не більше максимальної суми винагороди, що встановлена частиною шостою статті 135 цього кодексу, а виконавець земельних торгів повертає учасникам сплачені ними реєстраційні та гарантійні внески не пізніше...
 28. Стаття 140. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...но від їх юридичного оформлення. 140.2. для платника податку, у якого сума боргових зобов’язань, визначених в пункті 140.1 цієї статті, що виникли за операціями з пов’язаними особами-нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3, 5 рази (для фін...
 29. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...о доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та відповідно до законів україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “про охорону прав на пром...
 30. Стаття 156. Особливості оподаткування страховика
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  156.1. до доходів страховика, крім доходів, передбачених статтями 135 і 136 цього кодексу, належать також доходи від страхової діяльності. 156.1.1. для цілей оподаткування під доходом від ст...
 31. Стаття 477. Поняття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...почате слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінальних правопорушень, передбачених: 1) частиною першою статті 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження без обтяжуючих обставин), статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження), час...
 32. Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати: 1) уповноважені на те посадові особи: органів вну...
 33. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  Защита прав собственности → Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  ...роду м. полтава ""200р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку), відповідно до п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 34. Стаття 137. Підготовка до проведення та порядок проведення земельних торгів
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  ...о проведення торгів передає, а виконавець земельних торгів приймає документи та матеріали на лот, зазначені у частині четвертій статті 136 цього кодексу. 2. документація щодо кожного лота оформляється виконавцем земельних торгів в окрему справу і після закінчен...
 35. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 41
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Your Protect
м. Миколаїв
відповідей за тиждень: 9
Телефон: (050) 105-33-11

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Загрузка
Наверх