Пошук по фразі «Стаття 135 КТМУ»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 12
 1. Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ...реплавства регулюються відносини, що виникають з торгівельного мореплавства. кодекс набув чинності 12 липня 1995 року. згідно з ктм, торгівельним мореплавством вважається діяльність, що пов’язана з використанням суден з метою перевезення вантажів, багаж...
 2. Стаття 135. База оподаткування
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  135.1. базою оподаткування є грошове вираження об’єкту оподаткування, визначеного згідно із статтею 134 цього кодексу з урахуванням положень цього кодексу.
 3. Стаття 135. Учасники командитного товариства
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...в вкладників не повинен перевищувати п'ятдесяти відсотків складеного капіталу повного товариства. {абзац другий частини третьої статті 135 виключено на підставі закону № 3263-vi від 21.04.2011} 4. складений капітал підлягає сплаті учасниками командитного товари...
 4. Стаття 135. Безквитковий проїзд
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...артості проїзду; на суднах водного транспорту - тягне за собою накладення штрафу в п'ятикратному розмірі від вартості проїзду. {стаття 135 із змінами, внесеними згідно з указом пвр № 3282-11 від 19.12.86, законами № 210/95-вр від 02.06.95, № 2029-iii від 05.10....
 5. Стаття 135. Початок судового розгляду справи по суті
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...ує: чи підтримує позивач адміністративний позов, чи визнає його відповідач та чи не бажають сторони примиритися. {частина перша статті 135 із змінами, внесеними згідно із законом № 2453-vi від 07.07.2010} 2. при розгляді справи за відсутності особи, яка бере уч...
 6. Стаття 135-1. Письмові договори про повну матеріальну відповідальність
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...дуальну матеріальну відповідальність затверджуються в порядку, який визначається кабінетом міністрів україни. {кодекс доповнено статтею 135-1 згідно з указом пвр № 1616-09 від 24.12.76; із змінами, внесеними згідно із законом № 263/95-вр від 05.07.95}
 7. Стаття 135. Запис про батьків дитини, якщо батьківство, материнство не встановлене
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...різвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини записуються за її вказівкою. {абзац перший частини першої статті 135 із змінами, внесеними згідно із законом № 2398-vi від 01.07.2010} у разі смерті матері, а також за неможливості встановити...
 8. Стаття 135-3. Визначення розміру шкоди
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...вників, визначається для кожного з них з урахуванням ступеня вини, виду і межі матеріальної відповідальності. {кодекс доповнено статтею 135-3 згідно з указом пвр № 1616-09 від 24.12.76; із змінами, внесеними згідно з указом пвр № 2444-11 від 27.06.86; законом №...
 9. Стаття 135. Правовідносини перевізника і одержувача вантажу
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  Правовідносини між перевізником і одержувачем вантажу визначаються коносаментом. Умови договору морського перевезення, не виклад
 10. Стаття 135-2. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення. {кодекс доповнено статтею 135-2 згідно з указом пвр № 1616-09 від 24.12.76; із змінами, внесеними згідно з указами пвр № 2240-10 від 29.07.81, № 4617-1...
 11. Стаття 135. Умови прийому громадян до членів житлово-будівельного кооперативу
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ...итлових умов або користуються правом позачергового прийому до членів кооперативу, а також громадяни, зазначені в частині першій статті 143, частині другій статті 145 і частині першій статті 146 цього кодексу. { стаття 135 із змінами, внесеними згідно із законом...
 12. Стаття 135-1. Підроблення проїзних квитків і знаків поштової оплати
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...акладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або які завдали шкоди...
 13. Стаття 135. Залишення в небезпеці
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ... волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк. 3. діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили смерть особи або інші тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
 14. Стаття 135. Земельні торги
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  ...нди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється виключно на земельних торгах, крім випадків, встановлених частинами другою і третьою статті 134 цього кодексу. на земельних торгах не може бути використане переважне право купівлі. продаж земельних ділянок державної вл...
 15. Стаття 135. Організаційно-установчі повноваження власника
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ...ня, а також приймати рішення про припинення заснованих ним суб'єктів господарювання відповідно до законодавства. {частина перша статті 135 із змінами, внесеними згідно із законом № 642-vii від 10.10.2013} 2. власник має право особисто або через уповноважені ним...
 16. Стаття 135. Порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ляхом якнайшвидше, але в будь-якому разі з наданням їй необхідного часу для підготовки та прибуття за викликом. {частина восьма статті 135 із змінами, внесеними згідно із законом № 725-vii від 16.01.2014 - втратив чинність на підставі закону № 732-vii від 28.01...
 17. Стаття 135. Посадові особи, які застосовують заходи заохочення і стягнення, та обсяг їх повноважень
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  1. правом застосовувати заходи заохочення і стягнення, передбачені статтями 130 і 132 цього кодексу, користуються начальник колонії або особа, яка виконує його обов'язки, а також його прямі начальники...
 18. Стаття 135. Переміщення товарів між територіями вільних митних зон
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Товари, що перебувають на території вільної митної зони у митному режимі вільної митної зони, або товари, вироблені на терито
 19. Стаття 135. Розгляд заяви про забезпечення доказів
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. Заява про забезпечення доказів розглядається судом, який розглядає справу, а якщо позов ще не пред'явлено, - місцевим загальн
 20. Стаття 135. Межі матеріальної відповідальності у випадках, коли фактичний розмір шкоди перевищує її номінальний розмір
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...цінностей, а також у тих випадках, коли фактичний розмір шкоди перевищує її номінальний розмір, встановлюються законодавством. {стаття 135 із змінами, внесеними згідно з указом пвр № 2444-11 від 27.06.86; законом № 263/95-вр від 05.07.95}
 21. Стаття 135. Надання допомоги іноземним державам у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
  Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)
  1. Надання іноземним державам допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється на підставі запиту про допомогу
 22. Стаття 135. Автономна Республіка Крим має Конституцію Автономної Республіки Крим, яку приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим та затверджує Верховна Рада України не менш як половиною від конституційного складу Верховної Ради України.
  Конституція України
  Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим не можуть
 23. за адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, другою, третьою, четвертою і шостою статті 109, статтею 110, частиною третьою статті 114, частиною першою статті 115, статтею 116-2, частиною другою статті 117, частинами першою і другою статті 133, частиною другою статті 135 цього Кодексу, крім того, - начальники лінійних пунктів міліції, а за порушення, передбачені частиною третьою статті 109, статтею 110 цього Кодексу, - також і інші працівники міліції, на яких покладено нагляд за додержанням відповідних правил. Розмір штрафу, що накладається начальниками лінійних пунктів міліції, не може перевищувати двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
 24. Стаття 131. Визнання материнства за рішенням суду
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...ини, може подати до суду заяву про визнання свого материнства, якщо запис про матір дитини вчинено відповідно до частини другої статті 135 цього кодексу.
 25. Стаття 149. Податкова база
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ... податковою базою для цілей цього розділу визнається грошове вираження прибутку як об'єкта оподаткування, визначеного згідно із статтею 134 цього кодексу, з урахуванням положень статей 135-137 та 138-143 цього кодексу.
 26. Стаття 229. Органи автомобільного транспорту та електротранспорту
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, правил користування автомобільним транспортом та електротранспортом (стаття 119, частина п'ята статті 133, частини перша, друга, четверта, п'ята і сьома статті 133-1, стаття 133-2, частина друга статті ...
 27. Стаття 130. Встановлення факту батьківства за рішенням суду
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...у батьківства приймається судом, якщо запис про батька дитини у книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до частини першої статті 135 цього кодексу. 2. заява про встановлення факту батьківства може бути подана особами, зазначеними у частині третій статті 1...
 28. Стаття 132. Встановлення факту материнства за рішенням суду
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...ту материнства приймається судом, якщо запис про матір дитини у книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до частини другої статті 135 цього кодексу. 2. заява про встановлення факту материнства може бути подана батьком, опікуном, піклувальником дитини, особ...
 29. Стаття 219. Усиновлення дитини без згоди батьків
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...ародження дитини не забрали її на виховання до себе в сім'ю та запис про них у книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до статті 135 цього кодексу. {частину першу статті 219 доповнено пунктом 5 згідно із законом № 3381-vi від 19.05.2011} 2. усиновлення ди...
 30. Стаття 146. Посадові особи, які застосовують заходи заохочення і стягнення до засуджених неповнолітніх, та обсяг їх повноважень
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  1. крім посадових осіб, визначених у статті 135 цього кодексу, правом застосування заходів заохочення і стягнення користуються старші вихователі і вихователі. 2. старший ...
 31. Стаття 128. Визнання батьківства за рішенням суду
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. за відсутності заяви, право на подання якої встановлено статтею 126 цього кодексу, батьківство щодо дитини може бути визнане за рішенням суду. {частина перша статті 128 в редакції закону № ...
 32. Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...систему оподаткування», «про фіксований сільськогосподарський податок». в цьому нормативному акті передбачено 135 різних платежів (зборів і податків). в податковому кодексі закріплені наступні принципи: загальність оподаткування;...
 33. Стаття 18-2. Умови призначення допомоги на дітей одиноким матерям
  Про державну допомогу сім'ям з дітьми
  ...тави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 сімейного кодексу україни ( 2947-14 ), або документа про народження, виданого компетентним органом іноземної держави, в як...
 34. Стаття 225. Органи морського і річкового транспорту
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...нтажів на морському і річковому транспорті, невиконання законних вимог посадових осіб органів морського і річкового транспорту (статті 114, 115, 116, 116-1, 116-2, 116-3, 117, 118, частина перша статті 120, частина третя статті 129, частини п'ята і шоста статті...
 35. Стаття 134. Випадки повної матеріальної відповідальності
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...ідприємству, установі, організації, у випадках, коли: 1) між працівником і підприємством, установою, організацією відповідно до статті 135-1 цього кодексу укладено письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності за незабезп...
 36. Стаття 137. Порядок обчислення податку на прибуток підприємств
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  137.1. податок нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною статтею 136 цього кодексу, від бази оподаткування, визначеної згідно зі статтею 135 цього кодексу. 137.2. податок, що підлягає сплаті...
 37. Стаття 224. Органи залізничного транспорту
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...прямованих на забезпечення схоронності вантажів на залізничному транспорті, правил пожежної безпеки на залізничному транспорті (статті 109, 110, частина перша статті 120, частина перша статті 133, частина перша статті 134, частини абзац другий статті 135, статт...
 38. Стаття 6. Землі зв'язку
  Про зв'язок
  ...створюються просіки. охорона ліній і споруд зв'язку на землях і водах здійснюється відповідно до правил охорони ліній зв'язку ( 135-96-п ), що затверджуються кабінетом міністрів україни. підприємствам зв'язку на наданих їм відповідно до земельного законодавст...
 39. Стаття 222. Органи Національної поліції
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...і вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина пе...
 40. Стаття 138. Встановлення результатів торгів
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  ...но здійснені витрати на підготовку до їх проведення, але не більше максимальної суми винагороди, що встановлена частиною шостою статті 135 цього кодексу, а виконавець земельних торгів повертає учасникам сплачені ними реєстраційні та гарантійні внески не пізніше...
Страницы: 12


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: предоставляется по согласию

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх