Пошук по фразі «Стаття 134 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 134. Надання платних послуг аварійно-рятувальними службами
  Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)
  ...лужби можуть надавати платні послуги, що не суперечать та не перешкоджають їх основній діяльності. {абзац перший частини першої статті 134 із змінами, внесеними згідно із законом № 353-vii від 20.06.2013} перелік платних послуг визначається кабінетом міністрів ...
 3. Стаття 134. Об’єкт оподаткування
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ... фінансові доходи та інші доходи; 134.1.2. дохід за договорами страхування, визначений згідно з підпунктом 141.1.2 пункту 141.1 статті 141 цього кодексу; 134.1.3. дохід (прибуток) нерезидента, що підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 141.4 статті 141 цього ко...
 4. Стаття 134. Провезення ручної кладі понад установлені норми і неоплаченого багажу
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ня, а також у маршрутних таксі - тягне за собою накладення штрафу від 0,1 до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. {стаття 134 із змінами, внесеними згідно з указом пвр № 3282-11 від 19.12.86, законом № 55/97-вр від 07.02.97}
 5. Стаття 134. Внесення змін до актового запису про народження у разі визнання батьківства, материнства
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. на підставі заяв осіб, зазначених у статті 126 цього кодексу, або рішення суду орган державної реєстрації актів цивільного стану вносить відповідні зміни до актового зап...
 6. Стаття 134. Судовий виклик
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. Слідчий суддя під час досудового розслідування чи суд під час судового провадження має право за власною ініціативою або за кл
 7. Стаття 134. Незаконне проведення аборту
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  1. Проведення аборту особою, яка не має спеціальної медичної освіти, - карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних
 8. Стаття 134. Заява про забезпечення доказів
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...трібні ці докази або з якою метою потрібно їх забезпечити. 2. до заяви про забезпечення доказів, яка не відповідає вимогам цієї статті, застосовуються наслідки, встановлені статтею 121 цього кодексу.
 9. Стаття 134. Випадки повної матеріальної відповідальності
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...ідприємству, установі, організації, у випадках, коли: 1) між працівником і підприємством, установою, організацією відповідно до статті 135-1 цього кодексу укладено письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності за незабезп...
 10. Стаття 134. Виплати в рамках проваджень, що проводяться одночасно
  Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
  1. Кредитор, який отримав часткове відшкодування за своєю вимогою в рамках іноземної процедури банкрутства, не може отримати від
 11. Стаття 134. Обов'язки присутніх у залі судового засідання
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...ісля вчинення порушення, для чого у судовому засіданні із розгляду адміністративної справи оголошується перерва. {частина друга статті 134 в редакції закону № 2453-vi від 07.07.2010; із змінами, внесеними згідно із законом № 721-vii від 16.01.2014 - втратив чин...
 12. Стаття 134. Засновницький договір командитного товариства
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...й договір підписується усіма повними учасниками. 2. засновницький договір командитного товариства крім відомостей, передбачених статтею 88 цього кодексу, має містити відомості про: розмір та склад складеного капіталу товариства; розмір та порядок зміни часток к...
 13. Стаття 134. Доказ існування та зміст договору морського перевезення вантажу
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ...удна, його частини або окремих суднових приміщень; 2) коносамент - якщо договір не передбачає умови, зазначеної в пункті 1 цієї статті; 3) інші письмові докази.
 14. Стаття 134. Облік громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ...дяни, які мають право бути взятими на облік для одержання жилих приміщень у будинках державного і громадського житлового фонду (стаття 34), а також громадяни, забезпечені жилою площею нижче за рівень, що визначається радою міністрів української рср і українсько...
 15. Стаття 134. Передача права власності на товари, поміщені у митний режим вільної митної зони
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...оварів надається органу доходів і зборів під час поміщення зазначених товарів в інший митний режим відповідно до частини першої статті 137 цього кодексу.
 16. Стаття 134. Порядок застосування заходів стягнення до осіб, позбавлених волі
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...ня. 6. стягнення у виді попередження або догани накладається усно чи письмово, інші стягнення - тільки письмово. {частина шоста статті 134 із змінами, внесеними згідно із законом № 1828-vi від 21.01.2010} 7. стягнення у виді дисциплінарного штрафу накладається ...
 17. Стаття 134. Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання.
  Конституція України
 18. Стаття 134. Право власності - основне речове право у сфері господарювання
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. Суб'єкт господарювання, який здійснює господарську діяльність на основі права власності, на свій розсуд, одноосібно або спіль
 19. Стаття 134. Обов'язковість продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах)
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  ...підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах), крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті. 2. не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) земельні ділянки державної чи комунальної власності або п...
 20. Стаття 136. Ставки податку
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...ження страхової діяльності юридичних осіб - резидентів одночасно із ставкою податку на прибуток, визначеною у пункті 136.1 цієї статті, ставки податку на дохід встановлюються у таких розмірах: 136.2.1. 3 відсотки за договорами страхування від об’єкта оподаткува...
 21. Стаття 149. Податкова база
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ... податковою базою для цілей цього розділу визнається грошове вираження прибутку як об'єкта оподаткування, визначеного згідно із статтею 134 цього кодексу, з урахуванням положень статей 135-137 та 138-143 цього кодексу.
 22. Стаття 135. База оподаткування
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  135.1. базою оподаткування є грошове вираження об’єкту оподаткування, визначеного згідно із статтею 134 цього кодексу з урахуванням положень цього кодексу.
 23. Стаття 229. Органи автомобільного транспорту та електротранспорту
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, правил користування автомобільним транспортом та електротранспортом (стаття 119, частина п'ята статті 133, частини перша, друга, четверта, п'ята і сьома статті 133-1, стаття 133-2, частина друга статті ...
 24. Стаття 124. Порядок передачі земельних ділянок в оренду
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  ...дставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування згідно з їх повноваженнями, визначеними статтею 122 цього кодексу, чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладення ...
 25. Стаття 142. Переважне право члена житлово-будівельного кооперативу на одержання жилого приміщення, що звільнилося в будинку кооперативу
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  член житлово-будівельного кооперативу, який потребує поліпшення житлових умов (частини друга і третя статті 134), має переважне право на одержання квартири, що звільнилася в будинку цього кооперативу. член житлово-будівельного коопера...
 26. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 27. Стаття 225. Органи морського і річкового транспорту
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...нтажів на морському і річковому транспорті, невиконання законних вимог посадових осіб органів морського і річкового транспорту (статті 114, 115, 116, 116-1, 116-2, 116-3, 117, 118, частина перша статті 120, частина третя статті 129, частини п'ята і шоста статті...
 28. Стаття 16. Компетенція виконавчих комітетів селищних, сільських Рад народних депутатів у галузі використання і забезпечення схоронності житлового фонду
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ..., на території відповідної ради: 1) здійснюють державний контроль за використанням і схоронністю житлового фонду (частина перша статті 30); 2) керують житловим господарством, забезпечують правильну експлуатацію і схоронність жилих будинків, що є у віданні ради,...
 29. Стаття 224. Органи залізничного транспорту
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...прямованих на забезпечення схоронності вантажів на залізничному транспорті, правил пожежної безпеки на залізничному транспорті (статті 109, 110, частина перша статті 120, частина перша статті 133, частина перша статті 134, частини абзац другий статті 135, статт...
 30. Стаття 101. Переведення засуджених до позбавлення волі
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  1. засуджені, які стають на шлях виправлення, переводяться: {абзац перший частини першої статті 101 із змінами, внесеними згідно із законом № 1186-vi від 08.04.2014} з приміщень камерного типу в звичайні жилі приміщення ко...
 31. Стаття 15. Компетенція виконавчих комітетів районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів у галузі використання і забезпечення схоронності житлового фонду
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ...ї району, міста, району в місті: 1) здійснюють державний контроль за використанням і схоронністю житлового фонду (частина перша статті 30); 2) керують житловим господарством, забезпечують належний технічний стан, капітальний і поточний ремонт житлового фонду, щ...
 32. Стаття 258. Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  протокол не складається в разі вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями 70, 77, частиною третьою статті 85, статтею 153, якщо розмір штрафу не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів г...
 33. Про ліцензування видів господарської діяльності
  ...ст.92 n 2953-iii ( 2953-14 ) від 17.01.2002, ввр, 2002, n 17, ст.121 n 2984-iii ( 2984-14 ) від 17.01.2002, ввр, 2002, n 20, ст.134 n 3073-iii ( 3073-14 ) від 07.03.2002, ввр, 2002, n 31, ст.214 n 3077-iii ( 3077-14 ) від 07.03.2002, ввр, 2002, n 30, ст.207 n...
 34. Стаття 135. Земельні торги
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  ...нди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється виключно на земельних торгах, крім випадків, встановлених частинами другою і третьою статті 134 цього кодексу. на земельних торгах не може бути використане переважне право купівлі. продаж земельних ділянок державної вл...
 35. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...о доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та відповідно до законів україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “про охорону прав на пром...
 36. Про здійснення державних закупівель
  ...правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому закону. 3. внести зміни до таких законодавчих актів україни: 1) у статті 164-14 кодексу україни про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (відомості верховної ради урср, 1984 р., додаток до n 5...
 37. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  Защита прав собственности → Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  ...роду м. полтава ""200р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку), відповідно до п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 38. "Стаття 166-12. Порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності
  Про ліцензування видів господарської діяльності
  ...яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від вісімдеся...
 39. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Марта Змисла
м. Львів
відповідей за тиждень: 7
Телефон: +38(099)445-52-40
Телефон: +380952114823


Загрузка
Наверх