Пошук по фразі «Стаття 130 КПКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  Кримінальний процесуальний кодекс України регулює порядок кримінального провадження на території України. Кодекс набрав чинно
 2. Стаття 130. Зупинення строків нарахування пені
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ... адміністративного оскарження приймає рішення про продовження строків розгляду скарги платника податків понад строки, визначені статтею 56 цього кодексу, пеня не нараховується протягом таких додаткових строків, незалежно від результатів адміністративного оскарж...
 3. Стаття 130. Заборона приймання вантажу до перевезення
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ...вної політики у сфері транспорту, з повідомленням про це заінтересованих організацій і уряду україни. { зміни до частини першої статті 130 див. в законі n 5502-vi ( 5502-17 ) від 20.11.2012 } у випадках явищ стихійного характеру, катастроф і аварій, що викликал...
 4. Стаття 130. Заходи заохочення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...оди заохочення: подяка; нагородження похвальною грамотою; грошова премія; нагородження подарунком; {абзац шостий частини першої статті 130 виключено на підставі закону № 1828-vi від 21.01.2010} надання додаткового короткострокового або тривалого побачення; {абз...
 5. Стаття 130. Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...риємством, установою, організацією прибуток може бути покладена лише на працівників, що є посадовими особами. {частина четверта статті 130 в редакції закону № 1255-vii від 13.05.2014} працівник, який заподіяв шкоду, може добровільно покрити її повністю або част...
 6. Стаття 130. Порядок користування жилою площею в гуртожитках
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  Порядок користування жилою площею в гуртожитках визначається законодавством Союзу РСР і Української РСР.
 7. Стаття 130. Попереднє судове засідання
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...данні судового рішення у разі відмови від позову, визнання позову, укладення мирової угоди проводиться в порядку, встановленому статтями 174 і 175 цього кодексу. 5. якщо між сторонами укладено договір про передачу спору на вирішення третейського суду, суд поста...
 8. Стаття 130. Покупці земель сільськогосподарського призначення
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  1. Покупцями земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можут
 9. Стаття 130. Встановлення факту батьківства за рішенням суду
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...у батьківства приймається судом, якщо запис про батька дитини у книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до частини першої статті 135 цього кодексу. 2. заява про встановлення факту батьківства може бути подана особами, зазначеними у частині третій статті 1...
 10. Стаття 130. Кредитні спілки у сфері господарювання
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. Громадяни, які постійно проживають на території України, можуть об'єднуватися у кредитні спілки. 2. Кредитною спілкою є непри
 11. Стаття 130. Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. Шкода, завдана незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове ро
 12. Стаття 130. Митний режим вільної митної зони
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Вільна митна зона - це митний режим, відповідно до якого іноземні товари ввозяться на територію вільної митної зони та вивозя
 13. Стаття 130. Захист речових прав кредиторів та інших заінтересованих осіб
  Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
  1. Під час прийняття рішення про надання судової допомоги, відмову в її наданні або припинення її надання господарський суд пови
 14. Стаття 130. Порядок оскарження постанови у справі про правопорушення у галузі цивільної авіації
  Повітряний кодекс України (ПКУ)
  1. Постанову у справі про правопорушення у галузі цивільної авіації може бути оскаржено до суду в порядку, встановленому законом
 15. Стаття 130. Розрахунки у разі виходу, виключення та вибуття з повного товариства
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. учасникові, що вийшов, якого виключено або який вибув з повного товариства з підстав, встановлених у статтях 126, 128 і 129 цього кодексу, виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна частці цього учасника у складеному ...
 16. Стаття 130. Держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на утримання судів.
  Конституція України
  {офіційне тлумачення положення частини першої статті 130 див. в рішенні конституційного суду № 7-рп/2010 від 11.03.2010} для вирішення питань внутрішньої діяльності судів діє судд...
 17. Стаття 130. Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...є носієм цього вірусу, - карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. 3. дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені щодо двох чи більше осіб або неповнолітнього, - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. 4. ум...
 18. Стаття 130. Планування діяльності єдиної державної системи цивільного захисту
  Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)
  1. Для організації діяльності єдиної державної системи цивільного захисту Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономно
 19. Стаття 130. Роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їхніх прав та обов'язків
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  1. Головуючий у судовому засіданні роз'яснює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, їхні права та обов'язки, вста
 20. Стаття 130. Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...арешт на строк від семи до десяти діб. повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, - тягне  за собою на водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк від двох до трьох років з оплатн...
 21. Стаття 138. Обов'язок доказування наявності умов для покладення матеріальної відповідальності на працівника
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...цівника матеріальної відповідальності за шкоду власник або уповноважений ним орган повинен довести наявність умов, передбачених статтею 130 цього кодексу.
 22. Стаття 144. Заходи заохочення, що застосовуються до засуджених неповнолітніх
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...асть у роботі самодіяльних організацій і виховних заходах до засуджених неповнолітніх можуть застосовуватися, крім передбачених статтею 130 цього кодексу, такі заходи заохочення: надання права відвідування культурно-видовищних і спортивних заходів за межами вих...
 23. Додатково
  Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту
  ...членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - 130 гривень, учасникам війни - 50 гривень згідно із законом n 3235-iv ( 3235-15 ) від 20.12.2005 } { установити, що у 2005 році вип...
 24. Стаття 13. Відповідальність неповнолітніх
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ом від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративні правопорушення, застосовуються заходи впливу, передбачені статтею 24-1 цього кодексу. у разі вчинення особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років адміністративних правопорушень, перед...
 25. Стаття 12. Розмір допомоги при народженні дитини
  Про державну допомогу сім'ям з дітьми
  ...упні 12 місяців призначається щомісячна допомога у розмірі 130 гривень, в порядку, встановленому кабінетом міністрів україни. { статтю 12 доповнено частиною другою згідно із законом n 120-viii ( 120-19 ) від 15.01.2015 } { стаття 12 із змінами, внесеними згідно...
 26. Стаття 135. Посадові особи, які застосовують заходи заохочення і стягнення, та обсяг їх повноважень
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  1. правом застосовувати заходи заохочення і стягнення, передбачені статтями 130 і 132 цього кодексу, користуються начальник колонії або особа, яка виконує його обов'язки, а також його прямі начальники...
 27. Стаття 21. Передача матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації або трудового колективу
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...рактеру вчиненого правопорушення і особи правопорушника до нього доцільно застосувати захід громадського впливу. {частину другу статті 21 виключено на підставі закону № 2342-iii від 05.04.2001} про заходи громадського впливу, застосовані до осіб, які вчинили пр...
 28. Стаття 15. Розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
  Про державну допомогу сім'ям з дітьми
  ...ісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 гривень. { частина перша статті 15 в редакції закону n 107-vi ( 107-17 ) від 28.12.2007 } { щодо дії частини першої статті 15 додатково див. закони n 3235-iv ...
 29. Стаття 276. Місце розгляду справи про адміністративне правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення. { офіційне тлумачення положення частини першої статті 276 див. в рішенні конституційного суду n 5-рп/2015 ( v005p710-15 ) від 26.05.2015 } справи про адміністративні правопорушення...
 30. Стаття 225. Органи морського і річкового транспорту
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...нтажів на морському і річковому транспорті, невиконання законних вимог посадових осіб органів морського і річкового транспорту (статті 114, 115, 116, 116-1, 116-2, 116-3, 117, 118, частина перша статті 120, частина третя статті 129, частини п'ята і шоста статті...
 31. Стаття 116. Порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на річковому транспорті і маломірних суднах
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...го до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. під маломірними суднами у частинах першій, третій, четвертій і п'ятій статті 116, частині другій статті 116-1, частині третій статті 116-2, частині першій статті 117, статті 118, частині третій статті 12...
 32. Стаття 121. Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...асобом, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів, що має несправності, передбачені частиною першою цієї статті, або технічний стан і обладнання якого не відповідають вимогам стандартів, правил дорожнього руху і технічної експлуатації, - ...
 33. Стаття 265-2. Тимчасове затримання транспортних засобів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...явності підстав вважати, що водієм вчинено порушення, передбачені частинами першою, другою, третьою, четвертою, шостою і сьомою статті 121, частиною третьою статті 122 (в частині порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загр...
 34. Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...и міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою - четвертою та сьомою статті 41, статтями 41-1 - 41-3, 42-1, 42-2, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, частинами другою, четвер...
 35. Стаття 12. Пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них
  Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту
  ...ти неоподатковуваних мінімумів доходів за кожний повний місяць згідно із законом № 3898-12 від 01.02.94} учасникам бойових дій (статті 5, 6) надаються такі пільги: 1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичног...
 36. Стаття 477. Поняття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...почате слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінальних правопорушень, передбачених: 1) частиною першою статті 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження без обтяжуючих обставин), статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження), час...
 37. Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати: 1) уповноважені на те посадові особи: органів вну...
 38. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 83
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 6
Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25

Загрузка
Наверх