Пошук по фразі «Стаття 128 ПКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Податковий кодекс України (ПКУ)
  податковий кодекс україни набув чинності 01.01.2011 року. пк регулює відносини в сфері податків і зборів та визначає вичерпний перелік зборів та податків, що установлені  в україні. в...
 2. Повітряний кодекс України (ПКУ)
  Повітряний кодекс України регулює правові основи діяльності у галузі авіації. Державне регулювання діяльності та використання
 3. Стаття 128. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...иком у всякому разі повинно бути збережено п'ятдесят процентів заробітку. обмеження, встановлені частинами першою і другою цієї статті, не поширюються на відрахування із заробітної плати при відбуванні виправних робіт і при стягненні аліментів на неповнолітніх ...
 4. Стаття 128. Заперечення відповідача проти позову
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...є право подати суду письмове заперечення проти позову із зазначенням доказів, що підтверджують його заперечення. {частина перша статті 128 із змінами, внесеними згідно із законом № 2453-vi від 07.07.2010 - зміни щодо здійснення повноважень верховного суду украї...
 5. Стаття 128. Визнання батьківства за рішенням суду
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. за відсутності заяви, право на подання якої встановлено статтею 126 цього кодексу, батьківство щодо дитини може бути визнане за рішенням суду. {частина перша статті 128 в редакції закону № ...
 6. Стаття 128-1. Порушення правил вивезення нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу з території акцизного складу
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...адання штрафу - 200 відсотків вартості вивезеної або транспортованої продукції, але не менше 15000 гривень. {главу 11 доповнено статтею 128-1 згідно із законом № 71-viii від 28.12.2014}
 7. Стаття 128. Порядок надання жилої площі в гуртожитках
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ...зв'язку із захворюванням на туберкульоз, надається в порядку, що визначається відповідними органами місцевого самоврядування. ( стаття 128 із змінами, внесеними згідно із законом n 3167-iv ( 3167-15 ) від 01.12.2005 )
 8. Стаття 128. Організація морських перевезень вантажів
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  Умови морського перевезення вантажів визначаються договором. Морські перевезення для державних потреб здійснюються у порядку, вс
 9. Стаття 128. Богослужіння і релігійні обряди в колоніях
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...іння, обряду або церемонії. адміністрація колонії не має виявляти свого ставлення до певної релігії чи конфесії. {частина третя статті 128 із змінами, внесеними згідно із законом № 1828-vi від 21.01.2010} 4. засуджені мають право на придбання і користування рел...
 10. Стаття 128. Цивільний позов у кримінальному провадженні
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...увати наявність підстав для здійснення представництва інтересів громадянина або держави в суді, передбачених частиною четвертою статті 25 закону україни "про прокуратуру". для представництва інтересів громадянина в суді прокурор також повинен надати документи, ...
 11. Стаття 128. Виключення зі складу учасників повного товариства
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Учасник повного товариства, який систематично не виконує чи виконує неналежним чином обов'язки, покладені на нього товариство
 12. Стаття 128-1. Організація душпастирської опіки засуджених
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...може допитувати священнослужителя, перекладача чи іншу особу з питань, пов’язаних з конфіденційністю сповіді. {кодекс доповнено статтею 128-1 згідно із законом № 419-viii від 14.05.2015}
 13. Стаття 128. Громадянин у сфері господарювання
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ...нення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до статті 58 цього кодексу. 2. громадянин-підприємець відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до закону...
 14. Стаття 128. Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження - карається громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двох
 15. Стаття 128. Неподання або подання з порушенням строку банками чи іншими фінансовими установами податкової інформації контролюючим органам
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  128.1. неподання або подання податкової інформації банками чи іншими фінансовими установами з порушенням строку, визначеного цим ко...
 16. Стаття 128. Наслідки неприбуття в судове засідання особи, яка бере участь у справі
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності, суд залишає позовну заяву без розгляду. {частина третя статті 128 із змінами, внесеними згідно із законом № 4054-vi від 17.11.2011} 4. у разі неприбуття відповідача, належним чином повідом...
 17. Стаття 128. Робочий час в органах та підрозділах цивільного захисту
  Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)
  1. Для осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту встановлюється 40-годинний робочий тиждень. 2. Із встанов
 18. Стаття 128-1. Порушення або невиконання правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...адення штрафу від ста до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. порушення, передбачені частиною першою цієї статті, що спричинили пошкодження транспортних засобів, вантажів, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд...
 19. Стаття 128. Порядок продажу земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  ...ся у процесі реформування збройних сил україни, державної спеціальної служби транспорту, встановлюються законом. {частину першу статті 128 доповнено абзацом третім згідно із законом № 4226-vi від 22.12.2011} {частина перша статті 128 із змінами, внесеними згідн...
 20. Стаття 128. Орган, уповноважений розглядати справи про правопорушення у галузі цивільної авіації
  Повітряний кодекс України (ПКУ)
  1. Справи про правопорушення у галузі цивільної авіації розглядаються уповноваженим органом з питань цивільної авіації, за резул
 21. Стаття 128. Судова допомога, що може бути надана після визнання іноземного провадження
  Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
  1. Після визнання іноземної процедури банкрутства, крім випадків, передбачених цим Законом, для захисту активів боржника або інт
 22. Стаття 128. Передача права власності на товари, поміщені у митний режим митного складу
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Допускається передача права власності на іноземні товари, поміщені у митний режим митного складу. Інформація про власника так
 23. Стаття 128. Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам або без необхідних документів, передбачених законодавством
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...тковуваних мінімумів доходів громадян. повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних...
 24. Стаття 128. Виконання доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...кий направляється з метою виконання доручення іноземного суду про вручення документів, згідно із частинами п'ятою і шостою цієї статті, зазначається інформація про наслідки відмови від отримання документів та неявки до суду для отримання документів. у разі якщо...
 25. Стаття 128. Перше призначення на посаду професійного судді строком на п'ять років здійснюється Президентом України. Всі інші судді, крім суддів Конституційного Суду України, обираються Верховною Радою України безстроково, в порядку, встановленому законом.
  Конституція України
  Голова Верховного Суду України обирається на посаду та звільняється з посади шляхом таємного голосування Пленумом Верховного Суд
 26. Стаття 125. Інші порушення правил дорожнього руху
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  інші порушення правил дорожнього руху, крім передбачених статтями 121-128, частинами першою і другою статті 129, статтями 139 і 140 цього кодексу, - тягнуть за собою попередження. {стаття 12...
 27. Стаття 130. Встановлення факту батьківства за рішенням суду
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...у батьківства приймається судом, якщо запис про батька дитини у книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до частини першої статті 135 цього кодексу. 2. заява про встановлення факту батьківства може бути подана особами, зазначеними у частині третій статті 1...
 28. Стаття 130. Розрахунки у разі виходу, виключення та вибуття з повного товариства
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. учасникові, що вийшов, якого виключено або який вибув з повного товариства з підстав, встановлених у статтях 126, 128 і 129 цього кодексу, виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна частці цього учасника у складеному ...
 29. Стаття 235-1. Військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ройних сил україни під час виконання ними службових обов'язків правопорушення, передбачені частинами першою, четвертою і п'ятою статті 121, статтею 121-1, частинами першою, другою і третьою статті 122, частиною першою статті 123, статтями 124-1 - 126, статтею 1...
 30. Стаття 116. Підстави набуття права на землю із земель державної та комунальної власності
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  {назва статті 116 із змінами, внесеними згідно із законом № 5245-vi від 06.09.2012} 1. громадяни та юридичні особи набувають права власності...
 31. Стаття 21. Прикінцеві та перехідні положення
  Про ліцензування видів господарської діяльності
  ... три місяці з дня його опублікування. 2. ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій, передбаченої пунктом 8 частини першої статті 7 цього закону, втрачає чинність з 1 січня 2018 року. 3. закон україни "про ліцензування певних видів господарської діяльності...
 32. Стаття 121. Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...асобом, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів, що має несправності, передбачені частиною першою цієї статті, або технічний стан і обладнання якого не відповідають вимогам стандартів, правил дорожнього руху і технічної експлуатації, - ...
 33. Стаття 222. Органи Національної поліції
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...і вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина пе...
 34. Стаття 71. Бюджет розвитку місцевих бюджетів
  Бюджетний кодекс України (БКУ)
  1. надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів включають: {пункт 1 частини першої статті 71 виключено на підставі закону № 2856-vi від 23.12.2010} {пункт 1-1 частини першої статті 71 виключено на підставі закону № 7...
 35. Стаття 477. Поняття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...почате слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінальних правопорушень, передбачених: 1) частиною першою статті 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження без обтяжуючих обставин), статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження), час...
 36. "Стаття 166-12. Порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності
  Про ліцензування видів господарської діяльності
  ...яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від вісімдеся...
 37. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 35
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: (050) 105-33-11
Телефон: +380952114823

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25

Загрузка
Наверх