Пошук по фразі «Стаття 126 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 126. Побої і мордування
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...ьної чи релігійної нетерпимості, - караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. {стаття 126 із змінами, внесеними згідно із законом № 1707-vi від 05.11.2009}
 3. Стаття 126. Порушення правил сплати (перерахування) податків
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...станнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу. {пункт 126.1 статті 126 із змінами, внесеними згідно із законами № 3609-vi від 07.07.2011, № 5083-vi від 05.07.2012; в редакції закону № 71-viii в...
 4. Стаття 126. Оформлення речових прав на земельну ділянку
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  ...ою ділянкою оформлюється відповідно до закону україни "про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень". {стаття 126 в редакції закону № 1066-vi від 05.03.2009; із змінами, внесеними згідно із законами № 3521-vi від 16.06.2011, № 5059-vi в...
 5. Стаття 126-1. Надання народним депутатам України службових жилих приміщень і користування ними
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ...х жилих приміщень і користування ними визначається окремим положенням, затвердженим верховною радою україни. ( кодекс доповнено статтею 126-1 згідно із законом n 287/95-вр від 11.07.95 )
 6. Стаття 126. Асоційовані підприємства. Холдингові компанії
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ...о у відомостях державної реєстрації залежного (дочірнього) підприємства та опубліковано відповідно до закону. {частина четверта статті 126 із змінами, внесеними згідно із законом № 2424-iv від 04.02.2005} 5. холдингова компанія - публічне акціонерне товариство,...
 7. Стаття 126. Вихід з повного товариства
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Учасник повного товариства, яке було створене на невизначений строк, може у будь-який момент вийти з товариства, заявивши про
 8. Стаття 126. Рішення щодо процесуальних витрат
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. Суд вирішує питання щодо процесуальних витрат у вироку суду або ухвалою. 2. Сторони кримінального провадження, свідки, експер
 9. Стаття 126. Незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією і законами України.
  Конституція України
  {офіційне тлумачення положення частини першої статті 126 див. в рішенні конституційного суду № 19-рп/2004 від 01.12.2004} вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється. {офіцій...
 10. Стаття 126. Відповідальність за порушення законодавства в галузі цивільної авіації
  Повітряний кодекс України (ПКУ)
  1. За протиправні дії юридичні і фізичні особи, діяльність яких пов'язана з використанням повітряного простору України, розробле
 11. Стаття 126. Витребування майна, піднятого адміністрацією морського порту
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  майно, підняте адміністрацією морського порту згідно зі статтею 124 цього кодексу, а також майно, підняте адміністрацією морського порту внаслідок того, що воно становило безпосередню загро...
 12. Стаття 126. Повідомлення про повне фіксування судового процесу технічними засобами
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  1. Секретар судового засідання повідомляє про здійснення повного фіксування судового засідання, а також про умови фіксування суд
 13. Стаття 126. Гарантії для працівників - авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...алізаторської пропозиції оплачується за погодженням сторін у розмірі не нижче середнього заробітку за місцем постійної роботи. {стаття 126 із змінами, внесеними згідно з указом пвр № 4617-10 від 24.01.83; законом № 75/95-вр від 28.02.95}
 14. Стаття 126. Визначення походження дитини від батька за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...ії актів цивільного стану повинен повідомити орган опіки та піклування про запис неповнолітнього батьком дитини. {частина друга статті 126 із змінами, внесеними згідно із законом № 524-v від 22.12.2006} 3. якщо заява про визнання батьківства не може бути подана...
 15. Стаття 126. Організація загальноосвітнього і професійно-технічного навчання засуджених до позбавлення волі
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  1. Організація загальноосвітнього і професійно-технічного навчання засуджених, у тому числі професійно-технічного навчання на ви
 16. Стаття 126. Ухвала господарського суду про визнання іноземної процедури банкрутства
  Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
  1. В ухвалі господарського суду про визнання іноземної процедури банкрутства зазначаються: повне найменування або ім’я боржника,
 17. Стаття 126. Зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...згода на обов'язковість якого надана верховною радою україни, а якщо його не укладено, - вимогам частин другої - четвертої цієї статті. у судовому дорученні про надання правової допомоги зазначається: 1) назва суду, що розглядає справу; 2) за наявності міжнарод...
 18. Стаття 126. Об'єднання і роз'єднання позовів
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. Суддя під час відкриття провадження у справі, підготовки справи до судового розгляду або суд під час її розгляду мають право
 19. Стаття 126. Митний статус товарів, поміщених у митний режим митного складу
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Іноземні товари, поміщені в митний режим митного складу, зберігають статус іноземних товарів. 2. Українські товари, поміщені
 20. Стаття 126. Оплата праці працівників, які забезпечують відомчу та місцеву пожежну охорону і входять до складу формувань або спеціалізованих служб цивільного захисту
  Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)
  1. Оплата праці працівників, які забезпечують відомчу та місцеву пожежну охорону, здійснюється відповідно до законодавства. 2. О
 21. Стаття 126. Жиле приміщення, що надається в зв'язку з виселенням з службового жилого приміщення
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ... зв'язку з виселенням з службового жилого приміщення інше жиле приміщення має відповідати вимогам, передбаченим частиною другою статті 114 цього кодексу. у разі знесення будинку або переобладнання будинку (жилого приміщення) в нежилий, а також якщо будинок (жил...
 22. Стаття 126. Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  {назва статті 126 в редакції закону № 3565-vi  від 05.07.2011} керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред'я...
 23. Стаття 149. На суддів Конституційного Суду України поширюються гарантії незалежності та недоторканності, підстави щодо звільнення з посади, передбачені статтею 126 цієї Конституції, та вимоги щодо несумісності, визначені в частині другій статті 127 цієї Конституції.
  Конституція України
 24. Стаття 134. Внесення змін до актового запису про народження у разі визнання батьківства, материнства
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. на підставі заяв осіб, зазначених у статті 126 цього кодексу, або рішення суду орган державної реєстрації актів цивільного стану вносить відповідні зміни до актового зап...
 25. Стаття 130. Розрахунки у разі виходу, виключення та вибуття з повного товариства
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. учасникові, що вийшов, якого виключено або який вибув з повного товариства з підстав, встановлених у статтях 126, 128 і 129 цього кодексу, виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна частці цього учасника у складеному ...
 26. Стаття 235-1. Військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ройних сил україни під час виконання ними службових обов'язків правопорушення, передбачені частинами першою, четвертою і п'ятою статті 121, статтею 121-1, частинами першою, другою і третьою статті 122, частиною першою статті 123, статтями 124-1 - 126, статтею 1...
 27. Стаття 128. Визнання батьківства за рішенням суду
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. за відсутності заяви, право на подання якої встановлено статтею 126 цього кодексу, батьківство щодо дитини може бути визнане за рішенням суду. {частина перша статті 128 в редакції закону № ...
 28. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 29. Стаття 276. Місце розгляду справи про адміністративне правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення. { офіційне тлумачення положення частини першої статті 276 див. в рішенні конституційного суду n 5-рп/2015 ( v005p710-15 ) від 26.05.2015 } справи про адміністративні правопорушення...
 30. Стаття 179. Відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...досягнення дитиною шестирічного віку. відпустки для догляду за дитиною, передбачені частинами третьою, четвертою та шостою цієї статті, можуть бути використані повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають...
 31. Стаття 63. Види та організаційні форми підприємств
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ... засадах спільного фінансування (утримання) відповідними територіальними громадами - суб’єктами співробітництва. {частину першу статті 63 доповнено новим абзацом згідно із законом № 1508-vii від 17.06.2014} в україні можуть діяти також інші види підприємств, пе...
 32. Стаття 21. Прикінцеві та перехідні положення
  Про ліцензування видів господарської діяльності
  ... три місяці з дня його опублікування. 2. ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій, передбаченої пунктом 8 частини першої статті 7 цього закону, втрачає чинність з 1 січня 2018 року. 3. закон україни "про ліцензування певних видів господарської діяльності...
 33. Стаття 121. Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...асобом, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів, що має несправності, передбачені частиною першою цієї статті, або технічний стан і обладнання якого не відповідають вимогам стандартів, правил дорожнього руху і технічної експлуатації, - ...
 34. Стаття 265-2. Тимчасове затримання транспортних засобів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...явності підстав вважати, що водієм вчинено порушення, передбачені частинами першою, другою, третьою, четвертою, шостою і сьомою статті 121, частиною третьою статті 122 (в частині порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загр...
 35. Стаття 222. Органи Національної поліції
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...і вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина пе...
 36. Стаття 477. Поняття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...почате слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінальних правопорушень, передбачених: 1) частиною першою статті 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження без обтяжуючих обставин), статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження), час...
 37. Зразок. Договір дарування житлового будинку
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування житлового будинку
  ...єстрації (ст.182 цивільного кодексу україни). 4.8. зміст ст.ст.182, 377, 717, 722 цивільного кодексу україни, ст.ст.120,125,126 земельного кодексу україни, ст. 12 закону україни «про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних люде...
 38. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...о доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та відповідно до законів україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “про охорону прав на пром...
 39. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  Защита прав собственности → Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  ...роду м. полтава ""200р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку), відповідно до п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 40. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 43
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: (050) 105-33-11
не в мережі
Фото користувача
Марта Змисла
м. Львів
відповідей за тиждень: 7
Телефон: +38(099)445-52-40

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Загрузка
Наверх