Пошук по фразі «Стаття 124 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 124. Відкриття судового засідання
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...ручено судові повістки та повідомлення тим, хто не прибув, і повідомляє причини їх неприбуття, якщо вони відомі. {частину третю статті 124 виключено на підставі закону № 2453-vi від 07.07.2010}
 3. Стаття 124. Право на вибір суднопіднімального підприємства
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ... суднопіднімальної організації. у такому разі підняття майна здійснює адміністрація морського порту за рахунок його власника. { стаття 124 в редакції закону n 4709-vi ( 4709-17 ) від 17.05.2012 }
 4. Стаття 124. Гарантії для донорів
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  За працівниками-донорами зберігається середній заробіток за дні обстеження в закладах охорони здоров'я і здавання крові для пере
 5. Стаття 124. Ветерани служби цивільного захисту
  Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)
  1. Статус ветерана служби цивільного захисту та члена сім’ї ветерана служби цивільного захисту встановлюється законом.
 6. Стаття 124. Порядок передачі земельних ділянок в оренду
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  ...дставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування згідно з їх повноваженнями, визначеними статтею 122 цього кодексу, чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладення ...
 7. Стаття 124. Відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...ння такої згоди є обов'язковим згідно з цим кодексом, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі вартості відчуженого майна. {статтю 125 виключено на підставі закону № 71-viii від 28.12.2014}
 8. Стаття 124. Форма і зміст зустрічної позовної заяви
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ... статей 119 і 120 цього кодексу. 2. до зустрічної позовної заяви, поданої з порушенням вимог, встановлених частиною першою цієї статті, застосовуються положення статті 121 цього кодексу.
 9. Стаття 124. Розподіл процесуальних витрат
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. У разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь потерпілого всі здійснені ним документально під
 10. Стаття 124. Роботи на місці авіаційної події
  Повітряний кодекс України (ПКУ)
  1. Розслідування, що проводиться на місці авіаційної події, інциденту, надзвичайної події чи пошкодження повітряного судна на зе
 11. Стаття 124. Підсудність судам справ за участю іноземних суб'єктів господарювання
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  Підсудність справ за участю іноземних суб'єктів господарювання визначається цим Кодексом, законом або міжнародним договором, зго
 12. Стаття 124. Відповідальність учасників повного товариства за його зобов'язаннями
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. У разі недостатності у повного товариства майна для задоволення вимог кредиторів у повному обсязі учасники повного товариства
 13. Стаття 124. Основні напрями, форми і методи соціально-виховної роботи із засудженими до позбавлення волі
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  1. У колоніях проводиться моральне, правове, трудове, естетичне, фізичне, санітарно-гігієнічне виховання засуджених, а також інш
 14. Стаття 124. Визначення походження дитини від батька у разі реєстрації повторного шлюбу з її матір'ю
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. Якщо дитина народилася до спливу десяти місяців від дня припинення шлюбу або визнання шлюбу недійсним, але після реєстрації п
 15. Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.
  Конституція України
  юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. {офіційне тлумачення положення частини другої статті 124 див. в рішеннях конституційного суду № 9-зп від 25.12.97, № 8-рп/2002 від 07.05.2002, № 15-рп/2002 від 09.07.2002, № 3-рп/...
 16. Стаття 124. Розгляд заяви про визнання іноземної процедури банкрутства
  Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
  1. Про надходження заяви про визнання іноземної процедури банкрутства господарський суд повідомляє боржника письмово у триденний
 17. Стаття 124. Оскарження рішення про застосування заходу впливу за порушення бюджетного законодавства
  Бюджетний кодекс України (БКУ)
  1. Рішення про застосування заходу впливу за порушення бюджетного законодавства може бути оскаржено у порядку, встановленому зак
 18. Стаття 124. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...о до закону україни "про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". { стаття 124 із змінами, внесеними згідно з указами пвр № 316-11 від 29.05.85, № 7542-11 від 19.05.89, № 1369-12 від 29.07.91, № 1818-1...
 19. Стаття 124. Вихід учасника з об'єднання. Припинення об'єднання підприємств
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ... залишилося після ліквідації об'єднання, розподіляється між учасниками згідно зі статутом об'єднання підприємств чи договором. {статтю 125 виключено на підставі закону № 2522-vi від 09.09.2010}
 20. Стаття 124. Виселення з службових жилих приміщень без надання іншого жилого приміщення
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  Робітники і службовці, що припинили трудові відносини з підприємством, установою, організацією, а також громадяни, які виключені
 21. Стаття 124. Умови розміщення товарів, що переміщуються у складі консолідованих вантажів, на митному складі та подальшого розпорядження ними
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Під консолідованим вантажем розуміється вантаж, що перевозиться одним транспортним засобом і складається з двох і більше парт
 22. Стаття 124-1. Ненадання транспортних засобів працівникам міліції та медичним працівникам, а також ненадання військових транспортних засобів посадовим особам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...адках - тягне за собою накладення штрафу від чотирьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {кодекс доповнено статтею 124-1 згідно з указом пвр № 1369-12 від 29.07.91; із змінами, внесеними згідно з указом пвр № 1818-12 від 15.11.91; законами ...
 23. Стаття 124. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, н
 24. Стаття 127. Передання учасником частки (її частини) у складеному капіталі повного товариства
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...ку (її частину). особа, якій передано частку (її частину), відповідає за зобов'язаннями товариства відповідно до частини другої статті 124 цього кодексу. 3. у разі передання учасником товариства усієї частки іншій особі участь цього учасника в повному товариств...
 25. Стаття 125. Позов третьої особи із самостійними вимогами
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. положення статей 123 і 124 цього кодексу застосовуються до позовів третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у справі, у якій відкр...
 26. Стаття 126. Витребування майна, піднятого адміністрацією морського порту
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  майно, підняте адміністрацією морського порту згідно зі статтею 124 цього кодексу, а також майно, підняте адміністрацією морського порту внаслідок того, що воно становило безпосередню загро...
 27. Стаття 38. Затримання особи, що вчинила злочин
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...евищення заходів, необхідних для затримання злочинця, має наслідком відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 цього кодексу.
 28. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 29. Про рекламу
  1. цей закон набирає чинності з дня його опублікування. частина дев'ята статті 13 набирає чинності з 1 січня 2005 року. 2. частину першу статті 4 декрету кабінету міністрів україни від 21 січня 1993 року n...
 30. Стаття 36. Необхідна оборона
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...новці захисту. перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 цього кодексу. 4. особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане...
 31. Стаття 125. Особи, яких не може бути виселено з службових жилих приміщень без надання іншого жилого приміщення
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  без надання іншого жилого приміщення у випадках, зазначених у статті 124 цього кодексу, не може бути виселено: інвалідів війни та інших інвалідів з числа військовослужбовців, які стали інвалідами...
 32. Стаття 235-1. Військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ройних сил україни під час виконання ними службових обов'язків правопорушення, передбачені частинами першою, четвертою і п'ятою статті 121, статтею 121-1, частинами першою, другою і третьою статті 122, частиною першою статті 123, статтями 124-1 - 126, статтею 1...
 33. Стаття 265-2. Тимчасове затримання транспортних засобів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...явності підстав вважати, що водієм вчинено порушення, передбачені частинами першою, другою, третьою, четвертою, шостою і сьомою статті 121, частиною третьою статті 122 (в частині порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загр...
 34. Стаття 222. Органи Національної поліції
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...і вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина пе...
 35. Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...и міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою - четвертою та сьомою статті 41, статтями 41-1 - 41-3, 42-1, 42-2, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, частинами другою, четвер...
 36. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...о доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та відповідно до законів україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “про охорону прав на пром...
 37. Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати: 1) уповноважені на те посадові особи: органів вну...
 38. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  Защита прав собственности → Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  ...роду м. полтава ""200р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку), відповідно до п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 39. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 3
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: предоставляется по согласию

Загрузка
Наверх