Пошук по фразі «Стаття 123 ПКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Податковий кодекс України (ПКУ)
  податковий кодекс україни набув чинності 01.01.2011 року. пк регулює відносини в сфері податків і зборів та визначає вичерпний перелік зборів та податків, що установлені  в україні. в...
 2. Повітряний кодекс України (ПКУ)
  Повітряний кодекс України регулює правові основи діяльності у галузі авіації. Державне регулювання діяльності та використання
 3. Стаття 123. Зустрічний позов
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. відповідач має право пред'явити зустрічний позов до початку розгляду справи по суті. {частина перша статті 123 в редакції закону № 2453-vi від 07.07.2010 - зміни щодо здійснення повноважень верховного суду україни та вищого спеціаліз...
 4. Стаття 123. Організація і порядок діяльності органів прокуратури України визначаються законом.
  Конституція України
 5. Стаття 123. Визначення походження дитини, народженої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...чоловіком та жінкою) в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, батьками дитини є подружжя. {частина друга статті 123 із змінами, внесеними згідно із законом № 3760-vi від 20.09.2011} 3. подружжя визнається батьками дитини, народженої дружи...
 6. Стаття 123. Розподіл прибутку та збитків повного товариства
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Прибуток та збитки повного товариства розподіляються між його учасниками пропорційно до їхніх часток у складеному капіталі, я
 7. Стаття 123. Головуючий у судовому засіданні
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  1. При розгляді справи судом першої інстанції головуючим у судовому засіданні є суддя, який здійснював підготовче провадження. 2
 8. Стаття 123. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов'язання
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...ку на додану вартість платника податків на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4, 54.3.5, 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього кодексу, - тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового ...
 9. Стаття 123. Облік авіаційних подій
  Повітряний кодекс України (ПКУ)
  1. Експертна установа з розслідування авіаційних подій здійснює облік авіаційних подій, серйозних інцидентів, інцидентів, надзви
 10. Стаття 123. Гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного закладу
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  за час перебування в медичному закладі на обстеженні за працівниками, зобов'язаними проходити таке обстеження (статті 169, 191), зберігається середній заробіток за місцем роботи.
 11. Стаття 123. Порядок користування службовими жилими приміщеннями
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ...ристування службовими жилими приміщеннями застосовуються правила про договір найму жилого приміщення, крім правил, передбачених статтями 73 - 76, 79 - 83, 85, 90, частиною шостою статті 101, статтями 103 - 106 цього кодексу.
 12. Стаття 123. Порядок підняття небезпечного майна, що затонуло
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ...ного середовища, а власник майна, що затонуло, не піднімає його у термін, встановлений капітаном морського порту, згідно з цією статтею, адміністрація морського порту має право за рахунок власника затонулого майна вжити необхідних заходів до його негайного підн...
 13. Стаття 123. Відповідальність органів Казначейства України
  Бюджетний кодекс України (БКУ)
  1. Органи Казначейства України несуть відповідальність за: 1) невиконання вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та складання
 14. Стаття 123. Майнові відносини в об'єднанні підприємств
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. Учасники об'єднання підприємств можуть вносити на умовах і в порядку, передбачених його установчими документами, майнові внес
 15. Стаття 123. Процесуальні права і обов'язки іноземних суб'єктів господарювання
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  Іноземні суб'єкти господарювання мають такі самі процесуальні права і обов'язки, що і суб'єкти господарювання України, крім виня
 16. Стаття 123. Витрати, пов’язані із зберіганням і пересиланням речей і документів
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. Витрати, пов’язані із зберіганням і пересиланням речей і документів, здійснюються за рахунок Державного бюджету України в пор
 17. Стаття 123. Проїзд осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та рятувальників
  Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)
  1. У разі службових відряджень особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та рятувальники мають право на п
 18. Стаття 123. Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  1. Соціально-виховна робота - цілеспрямована діяльність персоналу органів і установ виконання покарань та інших соціальних інсти
 19. Стаття 123. Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного на
 20. Стаття 123. Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  ...втономної республіки крим, органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього кодексу, крім випадків, коли особа, зацікавлена в одержанні земельної ділянки у користування, набуває право замовит...
 21. Стаття 123. Порушення особами, які керують транспортними засобами, правил руху через залізничні переїзди
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ... керує транспортним засобом, правил руху через залізничний переїзд, крім порушень, передбачених частинами другою і третьою цієї статті, - тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. в'їзд на залі...
 22. Стаття 123. Судова допомога, що може бути надана після подання заяви про визнання іноземної процедури банкрутства
  Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
  ...ї, права, обов’язки або відповідальність боржника. 2. господарський суд може відмовити в наданні судової допомоги згідно з цією статтею, якщо така допомога буде заважати веденню основного провадження у справі про банкрутство в україні.
 23. Стаття 123-1. Порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, страхування додаткової пенсії
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...енсії, протягом перших п’яти років його дії розривається з будь-яких причин, крім випадку, передбаченого абзацом четвертим цієї статті, до закінчення мінімального строку його дії або до настання відповідного страхового випадку, встановлених цим кодексом та інши...
 24. Стаття 123. Умови поміщення у митний режим митного складу товарів, розміщених на митних складах, розташованих на територіях морських і річкових портів, аеропортів, залізничних станцій, в межах яких є пункти пропуску через державний кордон України, та їх реекспорту
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...рів не потребує. 3. поміщення у митний режим реекспорту товарів, розміщених на митних складах, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюється на підставі електронного повідомлення утримувача митного складу, що містить кількість та опис товарів, підписано...
 25. Стаття 125. Позов третьої особи із самостійними вимогами
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. положення статей 123 і 124 цього кодексу застосовуються до позовів третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у справі, у якій...
 26. Стаття 126. Витребування майна, піднятого адміністрацією морського порту
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  майно, підняте адміністрацією морського порту згідно зі статтею 124 цього кодексу, а також майно, підняте адміністрацією морського порту внаслідок того, що воно становило безпосередню загро...
 27. Стаття 139. Спір про материнство
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...и, про визнання свого материнства. оспорювання материнства не допускається у випадках, передбачених частинами другою та третьою статті 123 цього кодексу. 3. до вимоги про визнання материнства встановлюється позовна давність в один рік, яка починається від дня, ...
 28. Стаття 166-2. Неправомірні угоди між підприємцями
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ... осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, - до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {кодекс доповнено статтею 166-2 згідно із законом № 123/95-вр від 05.04.95}
 29. Стаття 166-1. Зловживання монопольним становищем на ринку
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ... осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, - до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {кодекс доповнено статтею 166-1 згідно із законом № 123/95-вр від 05.04.95}
 30. Стаття 166-3. Дискримінація підприємців органами влади і управління
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ів - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {кодекс доповнено статтею 166-3 згідно із законом № 123/95-вр від 05.04.95; із змінами, внесеними згідно із законом № 3720-vi від 08.09.2011}
 31. Стаття 166-4. Порушення порядку подання інформації та виконання рішень Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ницькою діяльністю, - до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. ухилення осіб, зазначених у частині першій цієї статті, від виконання рішень антимонопольного комітету україни та його територіальних відділень, чи несвоєчасне виконання їх рішень -...
 32. Стаття 124. Порядок передачі земельних ділянок в оренду
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  ...дставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування згідно з їх повноваженнями, визначеними статтею 122 цього кодексу, чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладення ...
 33. Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...и міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою - четвертою та сьомою статті 41, статтями 41-1 - 41-3, 42-1, 42-2, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, частинами другою, четвер...
 34. Стаття 235-1. Військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ройних сил україни під час виконання ними службових обов'язків правопорушення, передбачені частинами першою, четвертою і п'ятою статті 121, статтею 121-1, частинами першою, другою і третьою статті 122, частиною першою статті 123, статтями 124-1 - 126, статтею 1...
 35. Стаття 222. Органи Національної поліції
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...і вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина пе...
 36. Стаття 294. Набрання постановою судді у справі про адміністративне правопорушення законної сили та перегляд постанови
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...аконної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, за винятком постанов про застосування стягнення, передбаченого статтею 32 цього кодексу, а також постанов, прийнятих за результатами розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені ...
 37. Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати: 1) уповноважені на те посадові особи: органів вну...
 38. Стаття 39. Трансфертне ціноутворення
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...ня відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" проводиться за методами, визначеними пунктом 39.3 цієї статті, з метою перевірки правильності, повноти нарахування та сплати податку на прибуток підприємств. {підпункт 39.1.4 пункту 39.1 с...
 39. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 37
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
онлайн
Фото користувача
Сімейний юрист
м. Київ
відповідей за тиждень: 8
Телефон: (050) 105-33-11
Телефон: +380952114823

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08

Загрузка
Наверх