Пошук по фразі «Стаття 1193 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 12
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 1193. Урахування вини потерпілого і матеріального становища фізичної особи, яка завдала шкоди
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...е встановлено законом. 3. вина потерпілого не враховується у разі відшкодування додаткових витрат, передбачених частиною першою статті 1195 цього кодексу, у разі відшкодування шкоди, завданої смертю годувальника та у разі відшкодування витрат на поховання. 4. с...
 3. Стаття 17-2. Компетенція обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів
  Водний кодекс України (ВКУ)
  ...водних ресурсів належить: 1) видача дозволів на спеціальне водокористування; 2) погодження проектів водоохоронних зон; {пункт 3 статті 17-2 виключено на підставі закону № 1193-vii від 09.04.2014} 4) вирішення інших питань у галузі регулювання водних відносин, в...
 4. Стаття 17-1. Компетенція Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів
  Водний кодекс України (ВКУ)
  ...нання республіканських (автономної республіки крим) програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів; {пункт 3 статті 17-1 виключено на підставі закону № 5293-vi від 18.09.2012} 4) видача дозволів на спеціальне водокористування; 5) задоволення ...
 5. Стаття 17. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів
  Водний кодекс України (ВКУ)
  ...раці; 2) ведення державного обліку підземних вод та водного кадастру; 3) ведення державного моніторингу підземних вод; {пункт 4 статті 17 виключено на підставі закону № 1193-vii від 09.04.2014} {пункт 5 статті 17 виключено на підставі закону № 1193-vii від 09.0...
 6. Стаття 53. Охорона навколишнього природного середовища від неконтрольованого та шкідливого біологічного впливу
  Про охорону навколишнього природного середовища
  ...іквідації наслідків шкідливого впливу біологічних факторів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини. {частина перша статті 53 із змінами, внесеними згідно із законом № 1158-vi від 19.03.2009} створення нових штаммів мікроорганізмів та біологічно акт...
 7. Стаття 20-4. Компетенція обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері охорони навколишнього природного середовища
  Про охорону навколишнього природного середовища
  ...ів загальнодержавного значення, навколишнього природного середовища за межами відповідної території); {пункт "ґ" частини першої статті 20-4 із змінами, внесеними згідно із законом № 1193-vii від 09.04.2014} д) видача дозволів на здійснення операцій у сфері пово...
 8. Стаття 106. Проведення спеціальних робіт по спорудженню експлуатаційних свердловин на воду
  Водний кодекс України (ВКУ)
  ...гідно з проектно-кошторисною документацією організаціями, які мають відповідні дозволи на виконання таких робіт. {частину другу статті 106 виключено на підставі закону № 4220-vi від 22.12.2011} зазначена документація погоджується у порядку, встановленому законо...
 9. Стаття 61. Використання земельних лісових ділянок для розташування підприємств, споруд та інших об’єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів
  Лісовий кодекс України (ЛКУ)
  ...ення лісів, здійснюється після надання таких ділянок для зазначених цілей у порядку, встановленому земельним кодексом україни. {стаття 61 із змінами, внесеними згідно із законом № 5456-vi від 16.10.2012; в редакції закону № 1193-vii від 09.04.2014}
 10. Стаття 16. Зовнішня реклама
  Про рекламу
  ...трального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки дорожнього руху. { абзац третій частини першої статті 16 в редакції законів n 5463-vi ( 5463-17 ) від 16.10.2012, n 1193-vii ( 1193-18 ) від 09.04.2014 } зовнішня реклама на терито...
 11. Стаття 55. Охорона навколишнього природного середовища від забруднення відходами
  Про охорону навколишнього природного середовища
  ...використання відходів як вторинної сировини і безпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людей. {частина друга статті 55 в редакції закону № 1193-vii від 09.04.2014} {стаття 55 в редакції закону № 1288-xiv від 14.12.99}
 12. Стаття 10. Компетенція сільських, селищних, міських і районних рад у сфері регулювання гірничих відносин
  Про надра (КУпН)
  ... за використанням та охороною надр; 5) вирішення інших питань у сфері регулювання гірничих відносин у межах своєї компетенції. {стаття 10 із змінами, внесеними згідно із законом № 1193-vii від 09.04.2014}
 13. Стаття 57. Зміна цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання в цілях, не пов'язаних з веденням лісового господарства
  Лісовий кодекс України (ЛКУ)
  ...ислової забудови провадиться переважно за рахунок площ, зайнятих чагарниками та іншими малоцінними насадженнями. {частину третю статті 57 виключено на підставі закону № 1193-vii від 09.04.2014}
 14. Стаття 8-1. Компетенція обласних, Київської та Севастопольської міських рад у галузі регулювання водних відносин
  Водний кодекс України (ВКУ)
  ...ить: 1) забезпечення реалізації державної політики у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів; {пункт 2 статті 8-1 виключено на підставі закону № 5293-vi від 18.09.2012} 3) погодження державних цільових, міждержавних програм використання...
 15. Стаття 48. Особливості проектування гірничодобувних об'єктів, а також підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
  Про надра (КУпН)
  ...ягають екологічній, науково-технічній та іншим видам експертизи та погодженню в порядку, встановленому законодавством україни. {статтю 49 виключено на підставі закону № 1193-vii від 09.04.2014}
 16. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 17. Стаття 68. Особливості спеціального водокористування та користування водними об'єктами для потреб рибного і мисливського господарства
  Водний кодекс України (ВКУ)
  ...бних запасів, а також утримувати в належному санітарному стані прибережні захисні смуги в місцях вилову риби. {частину четверту статті 68 виключено на підставі закону № 1193-vii від 09.04.2014} інші питання користування водами для потреб рибного і мисливського ...
 18. Стаття 9-2. Компетенція Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері регулювання гірничих відносин
  Про надра (КУпН)
  ...танням та охороною надр; 6) вирішення інших питань у сфері регулювання гірничих відносин, визначених законом. {кодекс доповнено статтею 9-2 згідно із законом № 3530-vi від 16.06.2011; із змінами, внесеними згідно із законом № 1193-vii від 09.04.2014}
 19. Стаття 62. Використання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин, прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства
  Лісовий кодекс України (ЛКУ)
  ...ійснюється після надання таких ділянок для зазначених цілей у порядку, встановленому земельним кодексом україни. {частина перша статті 62 із змінами, внесеними згідно із законами № 5456-vi від 16.10.2012, № 365-vii від 02.07.2013; в редакції закону № 1193-vii в...
 20. Стаття 20-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів
  Про охорону навколишнього природного середовища
  ...иродне середовище, на спеціальне використання природних ресурсів відповідно до законодавства україни. {пункт "г" частини першої статті 20-1 із змінами, внесеними згідно із законом № 1193-vii від 09.04.2014} центральний орган виконавчої влади, що реалізує держав...
 21. Стаття 41. Економічні заходи забезпечення охорони навколишнього природного середовища
  Про охорону навколишнього природного середовища
  ... встановлення лімітів використання природних ресурсів, скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище; {пункт "в" статті 41 із змінами, внесеними згідно із законами № 1288-xiv від 14.12.99, № 2556-iii від 21.06.2001, № 1193-vii від 09.04.2014} г) ...
 22. Стаття 9-1. Компетенція обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері регулювання гірничих відносин
  Про надра (КУпН)
  ...конодавчими актами, належить: 1) надання надр у користування для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення; {пункт 2 статті 9-1 виключено на підставі закону № 3959-vi від 21.10.2011} 3) погодження надання надр у користування з метою геологічного вивч...
 23. Стаття 48. Спеціальне водокористування
  Водний кодекс України (ВКУ)
  ...елів; проведення бурових, геологорозвідувальних робіт; інші роботи, які виконуються без забору води та скидання зворотних вод. {стаття 48 із змінами, внесеними згідно із законами № 1990-iii від 21.09.2000, № 5293-vi від 18.09.2012, № 1193-vii від 09.04.2014}
 24. Стаття 44. Ліміти скидів забруднюючих речовин
  Про охорону навколишнього природного середовища
  ...торії автономної республіки крим, областей, міст загальнодержавного значення або окремих регіонів встановлюються: {абзац перший статті 44 із змінами, внесеними згідно із законом № 1193-vii від 09.04.2014} у разі якщо це призводить до забруднення природних ресур...
 25. Стаття 9. Компетенція районних рад у галузі регулювання водних відносин
  Водний кодекс України (ВКУ)
  ...едення ними міжтериторіальних водогосподарських і водоохоронних заходів та подання їм відповідної методичної допомоги; {пункт 2 статті 9 виключено на підставі закону № 1193-vii від 09.04.2014} 3) організація роботи, пов'язаної з ліквідацією наслідків аварій та ...
 26. Стаття 15-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів
  Водний кодекс України (ВКУ)
  ...через орган виконавчої влади автономної республіки крим з питань охорони навколишнього природного середовища. {кодекс доповнено статтею 15-1 згідно із законом № 5456-vi від 16.10.2012; із змінами, внесеними згідно із законом № 1193-vii від 09.04.2014}
 27. Стаття 86. Організація охорони і захисту лісів
  Лісовий кодекс України (ЛКУ)
  ...ержавної політики у сфері лісового господарства, органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень. {частина друга статті 86 із змінами, внесеними згідно із законом № 5456-vi від 16.10.2012} захист лісів від шкідників і хвороб забезпечується шляхом...
 28. Стаття 17. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі охорони навколишнього природного середовища
  Про охорону навколишнього природного середовища
  ...ни екологічної політики; б) забезпечує розробку державних цільових, міждержавних екологічних програм; {пункт "б" частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із законами № 3421-iv від 09.02.2006, № 5456-vi від 16.10.2012} в) координує діяльність центра...
 29. Стаття 1. Визначення термінів
  Про рекламу
  ... буфетів, кіосків, яток), де може розміщуватись інформація про товари, що безпосередньо в цих місцях продаються; { абзац третій статті 1 в редакції закону n 145-vi ( 145-17 ) від 18.03.2008 } заходи рекламного характеру - заходи з розповсюдження реклами, які пе...
 30. Про ліцензування видів господарської діяльності
  ...ону n 732-vii ( 732-18 ) від 28.01.2014, ввр, 2014, n 22, ст.811 n 767-vii ( 767-18 ) від 23.02.2014, ввр, 2014, n 17, ст.593 n 1193-vii ( 1193-18 ) від 09.04.2014, ввр, 2014, n 23, ст.873 n 1253-vii ( 1253-18 ) від 13.05.2014, ввр, 2014, n 28, ст.935 n 1669-v...
 31. Стаття 20-3. Компетенція органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері охорони навколишнього природного середовища
  Про охорону навколишнього природного середовища
  ...вколишнє природне середовище, спеціальне використання природних ресурсів відповідно до законодавства; {пункт "д" частини першої статті 20-3 із змінами, внесеними згідно із законом № 1193-vii від 09.04.2014} е) забезпечення реалізації державної політики у сфері ...
 32. Стаття 19. Компетенція виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі охорони навколишнього природного середовища
  Про охорону навколишнього природного середовища
  {назва статті 19 із змінами, внесеними згідно із законом № 5456-vi від 16.10.2012} виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у галуз...
 33. Стаття 14. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів
  Водний кодекс України (ВКУ)
  ...дні об'єкти нормується, розроблення та затвердження критеріїв оцінки забруднення підземних горизонтів водних об'єктів; {пункт 8 статті 14 виключено на підставі закону № 2756-vi від 02.12.2010} {пункт 9 статті 14 виключено на підставі закону № 1990-iii від 21.09...
 34. Стаття 183-2. Скорочене провадження
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...’єкта владних повноважень або розпорядника інформації щодо розгляду звернення або запиту на інформацію; {пункт 1 частини першої статті 183-2 в редакції закону № 1170-vii від 27.03.2014 } 2) оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів вла...
 35. Стаття 49. Право на здійснення спеціального водокористування
  Водний кодекс України (ВКУ)
  ...тридцяти календарних днів з дня надходження на розгляд заяви та відповідних документів. органи, зазначені у частині другій цієї статті, зобов'язані протягом п'яти календарних днів з дня надходження заяви на отримання дозволу на спеціальне водокористування надіс...
 36. Стаття 18. Компетенція Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі охорони навколишнього природного середовища
  Про охорону навколишнього природного середовища
  {назва статті 18 із змінами, внесеними згідно із законом № 5456-vi від 16.10.2012} рада міністрів автономної республіки крим у галузі охорон...
 37. Стаття 20. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів
  Про охорону навколишнього природного середовища
  {назва статті 20 із змінами, внесеними згідно із законом № 5456-vi від 16.10.2012} до компетенції центрального органу виконавчої влади, що р...
 38. Стаття 16. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів
  Водний кодекс України (ВКУ)
  ...м україни та законом україни "про землеустрій" щодо відповідності зазначеної документації водному законодавству; {частину першу статті 16 доповнено пунктом 12-11 згідно із законом № 365-vii від 02.07.2013} 13) вирішення інших питань у галузі управління і контро...
 39. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...о доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та відповідно до законів україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “про охорону прав на пром...
 40. Стаття 18. Предметна підсудність адміністративних справ
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...іяльності суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності; {пункт 3 частини першої статті 18 виключено на підставі закону № 1691-vi від 18.02.2010 - зміну визнано неконституційною згідно з рішенням конституційного су...
Страницы: 12


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: +380952114823
Телефон: (050) 105-33-11

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх