Пошук по фразі «Стаття 1186 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 12
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 1186. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Шкода, завдана фізичною особою, яка в момент її завдання не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними,
 3. Стаття 121. Відрахування із заробітку або іншого доходу засуджених до позбавлення волі
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ... із нарахованого їм заробітку, пенсій та іншого доходу відшкодовують комунально-побутові та інші надані послуги. {частина перша статті 121 в редакції закону № 1186-vi від 08.04.2014} 2. відшкодування засудженими витрат на послуги, визначені у частині першій ціє...
 4. Стаття 163. Органи, що здійснюють контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  {статтю 160 виключено на підставі закону № 1186-vi від 08.04.2014} {статтю 161 виключено на підставі закону № 1186-vi від 08.04.2014} ...
 5. Стаття 26. Порядок виконання покарання у виді штрафу
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...вироком суду законної сили і повідомити про це відповідний суд шляхом представлення документа про сплату штрафу. {частина перша статті 26 із змінами, внесеними згідно із законом № 1186-vii від 08.04.2014} 2. у разі призначення основного покарання у виді штрафу ...
 6. Стаття 9. Основні обов'язки засуджених
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...окарань, а також до інших засуджених; з'являтися за викликом адміністрації органів і установ виконання покарань. {частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із законом № 1186-vii від 08.04.2014} 2. невиконання засудженими своїх обов'язків і встановлени...
 7. Стаття 51. Порядок і умови виконання покарання у виді арешту
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...ронних органах. іноземні громадяни і особи без громадянства, як правило, тримаються окремо від інших засуджених. {частина перша статті 51 в редакції закону № 1186-vii від 08.04.2014} 2. на засуджених до арешту поширюються права, обов'язки, заборони і обмеження,...
 8. Стаття 114. Одержання і відправлення засудженими до позбавлення волі грошових переказів
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...іністрації колонії - й іншим особам. одержані за переказами гроші зараховуються на особовий рахунок засудженого. {частину другу статті 114 виключено на підставі закону № 1186-vi від 08.04.2014}
 9. Стаття 27. Наслідки ухилення від сплати штрафу
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...асуджений ухиляється від сплати штрафу, як основного покарання, він притягується до кримінальної відповідальності відповідно до статті 389 кримінального кодексу україни. {стаття 27 із змінами, внесеними згідно із законом № 1186-vii від 08.04.2014} {статтю 28 ви...
 10. Стаття 142. Проживання жінок, засуджених до позбавлення волі, за межами виправної колонії
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...ї на час звільнення від роботи у зв'язку з вагітністю і пологами, а також до досягнення дитиною трирічного віку. {частина перша статті 142 із змінами, внесеними згідно із законом № 1186-vi від 08.04.2014} 2. засуджені жінки, яким дозволено проживання за межами ...
 11. Стаття 73. Побачення і телефонні розмови засуджених військовослужбовців
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...озмови без обмеження їх кількості, у тому числі під час перебування в стаціонарних закладах охорони здоров'я. {частина четверта статті 73 в редакції закону № 1828-vi від 21.01.2010; із змінами, внесеними згідно із законом № 1186-vi від 08.04.2014} 5. для одержа...
 12. Стаття 101. Переведення засуджених до позбавлення волі
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  1. засуджені, які стають на шлях виправлення, переводяться: {абзац перший частини першої статті 101 із змінами, внесеними згідно із законом № 1186-vi від 08.04.2014} з приміщень камерного типу в звичайні жилі приміщення ко...
 13. Стаття 35. Наслідки ухилення від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...ння права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю він притягується до кримінальної відповідальності відповідно до статті 389 кримінального кодексу україни. {частину другу статті 35 виключено на підставі закону № 1186-vii від 08.04.2014}
 14. Стаття 145. Заходи стягнення, що застосовуються до засуджених неповнолітніх
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...ня до засуджених неповнолітніх можуть застосовуватися такі заходи стягнення: попередження; догана; сувора догана; {абзац п'ятий статті 145 виключено на підставі закону № 1828-vi від 21.01.2010} скасування поліпшених умов тримання, передбачених статтею 143 цього...
 15. Стаття 110. Побачення засуджених до позбавлення волі з родичами, адвокатами та іншими особами. Телефонні розмови
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...катом та іншим фахівцем у галузі права в приміщенні без суцільного розмежуючого захисного скла за їхньою згодою. {частину третю статті 110 доповнено абзацом другим згідно із законом № 1186-vi від 08.04.2014} одержання правової допомоги поширюється на засуджених...
 16. Стаття 151. Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді довічного позбавлення волі
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ... 2. на осіб, які відбувають довічне позбавлення волі, поширюються права і обов'язки засуджених до позбавлення волі, передбачені статтею 107 цього кодексу. 3. засуджені до довічного позбавлення волі залучаються до праці тільки на території колонії з урахуванням ...
 17. Стаття 113. Листування засуджених до позбавлення волі
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...ого рівня безпеки із загальними умовами тримання, середнього та максимального рівня безпеки, підлягає перегляду. {частина третя статті 113 в редакції закону № 1828-vi від 21.01.2010} 4. кореспонденція, яку засуджені адресують уповноваженому верховної ради украї...
 18. Стаття 21. Застосування до засуджених заходів медичного характеру
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...юється лікування. утримання осіб, хворих на туберкульоз, проводиться в окремих приміщеннях від інших ув'язнених. {частина перша статті 21 в редакції закону № 1186-vii від 08.04.2014} 2. якщо під час відбування покарання буде встановлено, що засуджений захворів ...
 19. Стаття 118. Залучення засуджених до позбавлення волі до суспільно корисної праці
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...страція зобов'язана створювати умови, що дають змогу засудженим займатися суспільно корисною оплачуваною працею. {частину першу статті 118 доповнено абзацом згідно із законом № 1828-vi від 21.01.2010} праця засуджених регламентується кодексом законів про працю ...
 20. Стаття 109. Придбання засудженими до позбавлення волі літератури і письмового приладдя
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...особових рахунках, літературу через книготорговельну мережу, письмове приладдя, передплачувати газети і журнали. {частину другу статті 109 виключено на підставі закону № 1828-vi від 21.01.2010} 3. засудженому дозволяється мати при собі не більше десяти примірни...
 21. Стаття 63. Медичне обслуговування засуджених до обмеження волі
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ... проводиться на загальних підставах відповідно до законодавства про охорону здоров'я закладами охорони здоров'я. {частина перша статті 63 із змінами, внесеними згідно із законом № 5461-vi від 16.10.2012} 2. направлення засуджених до лікувальних закладів визнача...
 22. Стаття 93. Відбування засудженими всього строку покарання в одній виправній чи виховній колонії
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...ї одиниці відповідно до його місця проживання до засудження або місця постійного проживання родичів засудженого. {частина перша статті 93 із змінами, внесеними згідно із законом № 1276-vi від 16.04.2009; в редакції закону № 1186-vi від 08.04.2014} 2. переведенн...
 23. Стаття 154. Порядок дострокового звільнення від відбування покарання
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...ія застосовується законом до громадян, засуджених судами україни, незалежно від місця відбування ними покарання. {частину другу статті 154 виключено на підставі закону № 1186-vi від 08.04.2014} 3. стосовно засудженого, щодо якого відповідно до статей 81, 82 кри...
 24. Стаття 13. Кримінально-виконавча інспекція
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ... ухвалив вирок, про прийняття вироку до виконання та про закінчення виконання таких покарань у триденний термін. {частина перша статті 13 із змінами, внесеними згідно із законом № 1186-vii від 08.04.2014} 2. кримінально-виконавча інспекція здійснює контроль за ...
 25. Стаття 11. Види органів і установ виконання покарань
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ... у сфері виконання кримінальних покарань, його територіальні органи управління, кримінально-виконавча інспекція. {частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із законом № 5461-vi від 16.10.2012} 2. установами виконання покарань є: арештні доми, криміна...
 26. Стаття 153. Припинення відбування покарання і порядок звільнення
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...тановленого зразка, де зазначаються підстави звільнення. на прохання особи, яка звільняється, видається довідка. {частина третя статті 153 в редакції закону № 1186-vi від 08.04.2014} 4. паспорт особі, яка звільняється від відбування покарання у виді арешту, обм...
 27. Стаття 139. Виправні колонії середнього рівня безпеки
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...робітної плати; одержувати щомісяця короткострокове і один раз на три місяці тривале побачення. {абзац четвертий частини першої статті 139 виключено на підставі закону № 1828-vi від 21.01.2010} 2. при сумлінній поведінці і ставленні до праці після відбуття не м...
 28. Стаття 111. Короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...оїзду в обидва кінці (не більше трьох діб), у зв'язку з такими винятковими особистими обставинами: {абзац перший частини першої статті 111 в редакції закону № 435-vii від 05.09.2013; із змінами, внесеними згідно із законом № 1186-vi від 08.04.2014} смерть або т...
 29. Стаття 156. Надання допомоги засудженим у трудовому і побутовому влаштуванні
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...ення інформацію для організації трудового і побутового влаштування засудженого за обраним ним місцем проживання. {частина перша статті 156 в редакції закону № 1186-vi від 08.04.2014} 2. в установах виконання покарань організовуються курси підготовки засуджених ...
 30. Стаття 8. Основні права засуджених
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...е забезпечення у порядку, встановленому цим законом та нормативно-правовими актами міністерства юстиції україни. {частина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із законами № 3166-iv від 01.12.2005, № 1828-vi від 21.01.2010; в редакції закону № 1186-vii ві...
 31. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 32. Стаття 25. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених. Громадський контроль за дотриманням прав засуджених під час виконання кримінальних покарань
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...опомогу органам та установам виконання покарань у виправленні засуджених і проведенні соціально-виховної роботи. {частина перша статті 25 в редакції закону № 1186-vii від 08.04.2014} 2. громадський контроль за дотриманням прав засуджених під час виконання кримі...
 33. Стаття 34. Обов'язки засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...ставини, що фактично позбавляють його можливості своєчасно прибути за викликом і які документально підтверджені. {частина перша статті 34 із змінами, внесеними згідно із законом № 1186-vii від 08.04.2014} 2. засудженому забороняється без дозволу кримінально-вик...
 34. Стаття 112. Одержання засудженими до позбавлення волі посилок (передач) і бандеролей
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  1. число посилок (передач) і бандеролей, що одержують засуджені до арешту та позбавлення волі, не обмежується. {частина перша статті 112 в редакції законів № 1828-vi від 21.01.2010, № 1186-vi від 08.04.2014} 2. максимальна вага однієї посилки або бандеролі ви...
 35. Стаття 138. Виправні колонії мінімального рівня безпеки
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...робітної плати; одержувати щомісяця короткострокове і один раз на три місяці тривале побачення. {абзац четвертий частини першої статті 138 виключено на підставі закону № 1828-vi від 21.01.2010} 2. при сумлінній поведінці і ставленні до праці після відбуття не м...
 36. Стаття 89. Залишення в слідчому ізоляторі чи направлення у виправну колонію максимального рівня безпеки засуджених до позбавлення волі для роботи з господарського обслуговування
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...оляторі чи направлено у виправну колонію максимального рівня безпеки для роботи з господарського обслуговування. {частина перша статті 89 із змінами, внесеними згідно із законом № 1186-vi від 08.04.2014} 2. залишення засуджених для виконання роботи з господарсь...
 37. Стаття 116. Медико-санітарне забезпечення засуджених до позбавлення волі
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...док примусового годування не повинен порушувати стандарти, визначені практикою європейського суду з прав людини. {частина третя статті 116 в редакції закону № 1186-vi від 08.04.2014} 4. порядок надання особам, які позбавлені волі, медичної допомоги, організації...
 38. Стаття 31. Обов'язки кримінально-виконавчої інспекції щодо виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ... до кримінально-виконавчої інспекції без поважних причин, та розшуку засуджених, місцезнаходження яких невідоме. {частина перша статті 31 в редакції закону № 1186-vii від 08.04.2014} 2. у разі невиконання власником підприємства, установи, організації або уповно...
 39. Стаття 84. Матеріально-побутове та медичне забезпечення засуджених військовослужбовців
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...ів, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, зараховують на їхні особові рахунки. {частина третя статті 84 із змінами, внесеними згідно із законом № 158-viii від 05.02.2015} 4. хворих засуджених військовослужбовців у разі потреби ...
 40. Стаття 143. Особливості відбування покарання у виховних колоніях
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...бітної плати; одержувати короткострокові побачення без обмежень і щомісяця одне тривале побачення. {абзац третій частини першої статті 143 в редакції закону № 435-vii від 05.09.2013} {абзац четвертий частини першої статті 143 виключено на підставі закону № 1828...
Страницы: 12


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 54
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
онлайн
Фото користувача
Boychenko Lyudmila
м. Кіровоград
відповідей за тиждень: 7
Телефон: +380932302047
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 5
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08

Загрузка
Наверх