Пошук по фразі «Стаття 117 КЦЗУ»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 12
 1. Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)
  Кодекс цивільного захисту України регулює відносини, що пов’язані з захистом навколишнього природного середовища, насел
 2. Стаття 117. Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 цього кодексу, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його...
 3. Стаття 117. Порушення правил користування річковими і маломірними суднами
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...едження або накладення штрафу від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {абзац другий частини третьої статті 117 із змінами, внесеними згідно із законом № 1512-vi від 11.06.2009} {стаття 117 із змінами, внесеними згідно з указом пвр № ...
 4. Стаття 117. Права та обов'язки морського агента
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ... не передавати здійснення своїх функцій іншій особі (суб'єкту), якщо тільки він не був уповноважений на це своїм довірителем. { стаття 117 із змінами, внесеними згідно із законом n 5462-vi ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } { зміни до статті 117 див. в законі n 4709-...
 5. Стаття 117. Забезпечення адміністративного позову
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ... прийняв рішення, та є обов'язковою для виконання. 4. адміністративний позов, крім способу, встановленого частиною третьою цієї статті, може бути забезпечено забороною вчиняти певні дії. 5. не допускається забезпечення позову шляхом: 1) зупинення актів верховно...
 6. Стаття 117. Недопустимість спорів про підсудність
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. спори між судами про підсудність не допускаються. 2. справа, передана з одного суду до іншого в порядку, встановленому статтею 116 цього кодексу, повинна бути прийнята до провадження судом, якому вона надіслана.
 7. Стаття 117. Іноземне підприємство
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. Іноземним підприємством є унітарне або корпоративне підприємство, створене за законодавством України, що діє виключно на осно
 8. Стаття 117. Поновлення процесуального строку
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. Пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду
 9. Стаття 117. Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) у контролюючих органах
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...ну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, - 1020 гривень. {пункт 117.2 статті 117 виключено на підставі закону № 3609-vi від 07.07.2011}
 10. Стаття 117. Виконання примусового лікування
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  1. До засуджених до позбавлення волі осіб, які мають хворобу, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб, та тих, які не про
 11. Стаття 117. Передача права на тимчасове вивезення
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. За заявою особи, відповідальної за дотримання митного режиму тимчасового вивезення, орган доходів і зборів надає дозвіл на пе
 12. Стаття 117. Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів - карається обмеженням волі на стр
 13. Стаття 117. Обов'язки учасників господарського товариства
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Учасники господарського товариства зобов'язані: 1) додержуватися установчого документа товариства та виконувати рішення загал
 14. Стаття 117. Обов'язкове авіаційне страхування цивільної авіації
  Повітряний кодекс України (ПКУ)
  1. В Україні здійснюється обов'язкове авіаційне страхування цивільної авіації. 2. Обов'язкове авіаційне страхування цивільної ав
 15. Стаття 117. Саморегулівна організація арбітражних керуючих
  Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
  1. Саморегулівною організацією арбітражних керуючих є всеукраїнська громадська організація, що об’єднує арбітражних керуючих, як
 16. Стаття 117. Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства
  Бюджетний кодекс України (БКУ)
  ...ми - застосовується за порушення бюджетного законодавства, визначені пунктами 1-3, 10, 11, 14-29, 32-36, 38 і 40 частини першої статті 116 цього кодексу, у порядку, встановленому статтею 120 цього кодексу; 3) призупинення бюджетних асигнувань - застосовується з...
 17. Стаття 117. Виселення громадян у разі визнання ордера недійсним
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ...ення. у випадках визнання ордера на жиле приміщення недійсним з іншим підстав, крім випадку, передбаченого частиною першою цієї статті, громадяни, зазначені в ордері, підлягають виселенню з наданням іншого жилого приміщення або приміщення, яке вони раніше займа...
 18. Стаття 117. Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.
  Конституція України
  Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр України. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерст
 19. Стаття 117. Оформлення наказу господарського суду, виправлення помилки в ньому та визнання наказу таким, що не підлягає виконанню
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...ягувачеві і боржнику у п'ятиденний строк з дня її винесення. ухвала може бути оскаржена у порядку, встановленому цим кодексом. {стаття 117 із змінами, внесеними згідно із законами № 2056-iii від 19.10.2000, № 2539-iii від 21.06.2001; в редакції закону № 3538-iv...
 20. Стаття 117. Медичне та санаторно-курортне забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, членів їхніх сімей та основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб
  Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)
  ...ини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному кабінетом міністрів україни. {частину четверту статті 117 доповнено абзацом другим згідно із законом № 1166-vii від 27.03.2014} 5. особам рядового і начальницького складу служби ци...
 21. Стаття 117. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність чи земельних ділянок комунальної власності у державну власність
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  ...ого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій, крім випадків передачі таких об'єктів у державну власність. {стаття 117 в редакції закону № 5245-vi від 06.09.2012}
 22. за адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, другою, третьою, четвертою і шостою статті 109, статтею 110, частиною третьою статті 114, частиною першою статті 115, статтею 116-2, частиною другою статті 117, частинами першою і другою статті 133, частиною другою статті 135 цього Кодексу, крім того, - начальники лінійних пунктів міліції, а за порушення, передбачені частиною третьою статті 109, статтею 110 цього Кодексу, - також і інші працівники міліції, на яких покладено нагляд за додержанням відповідних правил. Розмір штрафу, що накладається начальниками лінійних пунктів міліції, не може перевищувати двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
 23. Стаття 78. Невключення днів тимчасової непрацездатності до щорічних відпусток
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...асвідченої у встановленому порядку, а також відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами до щорічних відпусток не включаються. {стаття 78 в редакції закону № 117-xiv від 18.09.98}
 24. Стаття 74. Щорічні відпустки
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...соби, надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати. {стаття 74 в редакції закону № 117-xiv від 18.09.98}
 25. Стаття 118. Застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства
  Бюджетний кодекс України (БКУ)
  .... 2. рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 цього кодексу, приймається міністерством фінансів україни, органами казначейства україни, органами державного фінансового ...
 26. Стаття 220. Обмеження надурочних робіт для працівників, які навчаються
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...ід виробництва в середніх і професійно-технічних навчальних закладах, забороняється залучати в дні занять до надурочних робіт. {стаття 220 в редакції закону № 117-xiv від 18.09.98}
 27. Стаття 77. Творча відпустка
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...них законодавством. тривалість, порядок, умови надання та оплати творчих відпусток установлюються кабінетом міністрів україни. {стаття 77 із змінами, внесеними згідно з указом пвр № 4534-11 від 03.09.87; законом № 263/95-вр від 05.07.95; в редакції закону № 117...
 28. Стаття 76. Щорічні додаткові відпустки та їх тривалість
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...вом. тривалість щорічних додаткових відпусток, умови та порядок їх надання встановлюються нормативно-правовими актами україни. {стаття 76 в редакції закону № 117-xiv від 18.09.98}
 29. Стаття 217. Збереження заробітної плати на час додаткових відпусток у зв'язку з навчанням
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  на час додаткових відпусток у зв'язку з навчанням (статті 211, 213, 216 цього кодексу, за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата. {стаття 217 в ред...
 30. Стаття 202. Створення необхідних умов для поєднання роботи з навчанням
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...риву від виробництва, власник або уповноважений ним орган повинен створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням. {стаття 202 із змінами, внесеними згідно із законом № 117-xiv від 18.09.98}
 31. Стаття 203. Заохочення працівників, які поєднують роботу з навчанням
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...бничого навчання, загальноосвітня і професійна підготовка, та успішне проходження працівниками навчання в навчальних закладах. {стаття 203 із змінами, внесеними згідно із законом № 117-xiv від 18.09.98}
 32. Стаття 180. Приєднання щорічної відпустки до відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...аткову відпустки незалежно від тривалості її роботи на даному підприємстві, в установі, організації в поточному робочому році. {стаття 180 в редакції закону № 117-xiv від 18.09.98}
 33. Стаття 116. Право на повторний шлюб після розірвання шлюбу
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...ня свідоцтва про розірвання шлюбу або рішення суду, яке набрало законної сили особа має право на повторний шлюб. {частина перша статті 116 із змінами, внесеними згідно із законом № 2398-vi від 01.07.2010} {статтю 117 виключено на підставі закону № 524-v від 22....
 34. Стаття 215. Пільги працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...аочною формами навчання, надаються додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, а також інші пільги, передбачені законодавством. {стаття 215 із змінами, внесеними згідно із законом № 263/95-вр від 05.07.95; в редакції закону № 117-xiv від 18.09.98}
 35. Стаття 208. Пільги для працівників, які навчаються в середніх і професійно-технічних навчальних закладах
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...корочена тривалість щоденної роботи із збереженням заробітної плати у встановленому порядку; їм надаються також і інші пільги. {стаття 208 із змінами, внесеними згідно із законом № 117-xiv від 18.09.98}
 36. Стаття 195. Відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...надаються за їх заявою до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації. {стаття 195 із змінами, внесеними згідно з указом пвр № 2240-10 від 29.07.81; в редакції закону № 117-xiv від 18.09.98}
 37. Стаття 213. Додаткова відпустка у зв'язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...а оплачувана відпустка для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом навчального року. {стаття 213 із змінами, внесеними згідно з указом пвр № 6237-10 від 21.12.83; законом № 871-12 від 20.03.91; в редакції закону № 117-x...
 38. Стаття 75. Тривалість щорічної основної відпустки
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...ивалість щорічної основної відпустки. при цьому тривалість їх відпустки не може бути меншою за передбачену частиною першою цієї статті. {стаття 75 із змінами, внесеними згідно із законом № 871-12 від 20.03.91; в редакції закону № 117-xiv від 18.09.98}
 39. Стаття 84. Відпустки без збереження заробітної плати
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  у випадках, передбачених статтею 25 закону україни "про відпустки", працівнику за його бажанням надається в обов'язковому порядку відпустка без збереження зар...
 40. Стаття 186-1. Гарантії особам, які виховують малолітніх дітей без матері
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  гарантії, встановлені статтями 56, 176, 177, частинами третьою - восьмою статті 179, статтями 181, 182, 182-1, 184, 185, 186 цього кодексу, поширюються так...
Страницы: 12


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 35
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: (050) 105-33-11
Телефон: +380952114823


Загрузка
Наверх