Пошук по фразі «Стаття 115-2 Кодекс адміністративного судочинства України»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 12345678910 ... 142
 1. Стаття 1. Призначення Кодексу адміністративного судочинства України
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...ративних справ, порядок звернення до адміністративних судів та порядок здійснення адміністративного судочинства. {частина перша статті 1 в редакції закону № 2453-vi від 07.07.2010}
 2. Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  кодекс адміністративного судочинства україни визначає  повноваження та юрисдикцію адміністративних судів щодо розгляду адміністра...
 3. Стаття 15. Мова адміністративного судочинства
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  мова адміністративного судочинства визначається статтею 14 закону україни "про засади державної мовної політики". {стаття 15 в редакції закону № 5029-vi від 03.07.2012}
 4. Стаття 5. Законодавство про адміністративне судочинство
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...повідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи. {абзац другий частини другої статті 5 виключено на підставі закону № 3156-vi від 17.03.2011}
 5. Стаття 7. Принципи адміністративного судочинства
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...ного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду, крім випадків, установлених цим кодексом; {пункт 6 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із законом № 2453-vi від 07.07.2010} 7) обов'язковість судових рішень.
 6. Розділ II. Організація адміністративного судочинства
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
 7. Стаття 2. Завдання адміністративного судочинства
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...ння делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ. {частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із законом № 2453-vi від 07.07.2010} 2. до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-як...
 8. Стаття 23. Здійснення адміністративного судочинства суддею одноособово
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ... вирішуються суддею одноособово. 2. суддя для розгляду конкретної справи визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 15-1 цього кодексу. {статтю 23 доповнено частиною другою згідно із законом № 1475-vi від 05.06.2009}
 9. Стаття 24. Здійснення адміністративного судочинства колегією суддів
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...лена цієї комісії розглядаються і вирішуються в окружному адміністративному суді колегією у складі трьох суддів. {частина перша статті 24 із змінами, внесеними згідно із законом № 2181-vi від 13.05.2010} 2. адміністративні справи розглядаються і вирішуються в о...
 10. Стаття 115. Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України.
  Конституція України
  ...верховною радою україни, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого кабінету міністрів україни. {стаття 115 в редакції закону № 742-vii від 21.02.2014}
 11. Стаття 115. Пошук і рятування за межами території України
  Повітряний кодекс України (ПКУ)
  1. пошук і рятування повітряних суден україни, що зазнають або зазнали лиха за межами території україни, здійснюються відповідно до правил виконання пошуково-рятувальних ро...
 12. Стаття 115-5. Виконання судових доручень закордонними дипломатичними установами України
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...стосовується процесуальний закон україни. для виконання доручення не можуть застосовуватися примусові заходи. {кодекс доповнено статтею 115-5 згідно із законом № 1837-vi від 21.01.2010}
 13. Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  кримінальний процесуальний кодекс україни регулює порядок кримінального провадження на території україни. кодекс набрав чинності 20 листопада 2012 року. кримінал...
 14. Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  кодекс україни про адміністративні правопорушення – це кодифікований закон, що регламентує суспільні відносини щодо притягнення ...
 15. Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  кодексом торгівельного мореплавства регулюються відносини, що виникають з торгівельного мореплавства. кодекс набув чинності 12 липня 1...
 16. Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  господарський процесуальний кодекс україни – нормативно-правий кодифікований акт, який вважається основним джерелом судочинства у господарських справах та с...
 17. Кодекси України
 18. Лісовий кодекс України (ЛКУ)
  лісовий кодекс україни регулює відносини, які стосуються володіння, користування і розпорядження лісами та спрямовані на забезпечення відтворе...
 19. Стаття 115-1. Звернення суду України із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ... україни, яке надсилає доручення міністерству закордонних справ україни для передачі дипломатичними каналами. {кодекс доповнено статтею 115-1 згідно із законом № 1837-vi від 21.01.2010}
 20. Бюджетний кодекс України (БКУ)
  бюджетний кодекс україни регулює відносини в процесі складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів, звітування за їх виконання та конт...
 21. Водний кодекс України (ВКУ)
  водним кодексом регулюються відносини щодо збереження, наукового обґрунтованого, раціонального використання вод для потреб населення та різни...
 22. Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу України
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  1. кримінальний кодекс україни має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та...
 23. Кримінальний кодекс України (ККУ)
  кримінальний кодекс україни був прийнятий верховною радою україни 5 квітня 2001 року, а набув чинності  01 вересня 2001 року. в кк встановлені...
 24. Митний кодекс України (МКУ)
  митний кодекс україни був прийнятий 13 березня 2012 року. в ньому визначаються   засади організації та здійснення митної справи, а ...
 25. Господарський кодекс України (ГКУ)
  господарський кодекс україни регламентує відносини, що вникають в ході організації та здійснення господарської діяльності між різними суб’єкта...
 26. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  цивільній кодекс україни був прийнятий верховною радою 16 січня 2003 року. розробка цивільного кодексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 бе...
 27. Повітряний кодекс України (ПКУ)
  повітряний кодекс україни регулює правові основи діяльності у галузі авіації. державне регулювання діяльності та використання повітряного простор...
 28. за адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, другою, третьою, четвертою і шостою статті 109, статтею 110, частиною третьою статті 114, частиною першою статті 115, статтею 116-2, частиною другою статті 117, частинами першою і другою статті 133, частиною другою статті 135 цього Кодексу, крім того, - начальники лінійних пунктів міліції, а за порушення, передбачені частиною третьою статті 109, статтею 110 цього Кодексу, - також і інші працівники міліції, на яких покладено нагляд за додержанням відповідних правил. Розмір штрафу, що накладається начальниками лінійних пунктів міліції, не може перевищувати двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
 29. Земельний кодекс України (ЗКУ)
  в земельному кодексі визначено, що земля є основним національним багатством і перебуває під особливою охороною держави. в кодексі також зазначено, ...
 30. Сімейний кодекс України (СКУ)
  у сімейному кодексі  визначаються засади шлюбу, особисті майнові та немайнові права та обов’язки подружжя, основи виникнення та зміст о...
 31. Податковий кодекс України (ПКУ)
  податковий кодекс україни набув чинності 01.01.2011 року. пк регулює відносини в сфері податків і зборів та визначає вичерпний перелік зборів та ...
 32. Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  кримінально-виконавчий кодекс регулює порядок и умови виконання та відбування  покарань з метою захисту інтересів суспільства, особи та держави шляхом с...
 33. Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)
  кодекс цивільного захисту україни регулює відносини, що пов’язані з захистом навколишнього природного середовища, населення, тер...
 34. Стаття 3. Сфера дії Повітряного кодексу України
  Повітряний кодекс України (ПКУ)
  ...і, що їх стосується, крім суб'єктів державної авіації, на яких поширюється дія статей 4, 7-9, 23-33, 38, 45, 46, частини першої статті 57, частини другої статті 63, 65, 69, статей 110-116 і частини другої статті 119; 2) за межами україни - на авіаційний персона...
 35. Стаття 2. Внесення змін до Податкового кодексу України
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  2.1. зміна положень цього кодексу може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього кодексу.
 36. Стаття 1. Завдання Сімейного кодексу України
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  {у тексті кодексу слова "державний орган реєстрації" в усіх відмінках і числах замінено словами "орган державної реєстрації" у відповідному відм...
 37. Стаття 1. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України
  Бюджетний кодекс України (БКУ)
  ...джетного законодавства, а також визначаються правові засади утворення та погашення державного і місцевого боргу. {частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із законом № 3614-vi від 07.07.2011}
 38. Стаття 1. Завдання Кодексу торговельного мореплавства України
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  кодекс торговельного мореплавства україни регулює відносини, що виникають з торговельного мореплавства. під торговельним мореплавством...
 39. Стаття 2. Завдання Кодексу України про надра
  Про надра (КУпН)
  завданням кодексу україни про надра є регулювання гірничих відносин з метою забезпечення раціонального, комплексного використання надр для задов...
 40. Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ... окремих випадках. хід судового засідання обов’язково фіксується технічними засобами. цпк складається з 11 розділів і 419 статті.
Страницы: 12345678910 ... 142


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 43
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Марта Змисла
м. Львів
відповідей за тиждень: 7
Телефон: +38(099)445-52-40
Телефон: +380952114823

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Загрузка
Наверх