Пошук по фразі «Стаття 115 КЦЗУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)
  Кодекс цивільного захисту України регулює відносини, що пов’язані з захистом навколишнього природного середовища, насел
 2. Стаття 115. Порушення правил користування засобами морського транспорту
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...редження або накладення штрафу від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {абзац другий частини другої статті 115 із змінами, внесеними згідно із законом № 1512-vi від 11.06.2009} {стаття 115 із змінами, внесеними згідно з указом пвр № ...
 3. Стаття 115. Застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) у разі вчинення кількох порушень
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  115.1. у разі вчинення платником податків двох або більше порушень законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль...
 4. Стаття 115. Державна реєстрація розірвання шлюбу
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. розірвання шлюбу, здійснене в порядку, передбаченому статтями 106 і 107 цього кодексу, повинно бути зареєстроване в органі державної реєстрації актів цивільного стану. 2. рішення суду пр...
 5. Стаття 115. Умисне вбивство
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ... за попередньою змовою групою осіб; 13) вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, за винятком вбивства, передбаченого статтями 116-118 цього кодексу; 14) з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, - карається позбавленням волі на стро...
 6. Стаття 115. Обов'язковість виконання судових рішень
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...мців та громадських формувань, затвердженому міністерством юстиції україни спільно з державною судовою адміністрацією україни. {стаття 115 в редакції закону № 2539-iii від 21.06.2001; із змінами, внесеними згідно із законами № 2922-iii від 10.01.2002, № 835-vii...
 7. Стаття 115. Оплата послуг служби регулювання руху суден
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ...суден за послугами, а потім відмовився від них, зобов'язаний повністю сплатити належний за затребувані послуги збір. { зміни до статті 115 див. в законі n 4709-vi ( 4709-17 ) від 17.05.2012 }
 8. Стаття 115. Судове доручення
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ..., встановленому законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана верховною радою україни. {частина шоста статті 115 із змінами, внесеними згідно із законом № 1837-vi від 21.01.2010}
 9. Стаття 115. Наслідки порушення правил підсудності
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. Якщо суддя, вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, встановить, що справа не підсудна цьому суду, заява поверта
 10. Стаття 115. Строки виплати заробітної плати
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...вника. заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки. {стаття 115 із змінами, внесеними згідно з указом пвр № 2240-10 від 29.07.81; законом № 263/95-вр від 05.07.95; в редакції закону № 35...
 11. Стаття 115. Майно господарського товариства
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Господарське товариство є власником: 1) майна, переданого йому учасниками товариства у власність як вклад до статутного (скла
 12. Стаття 115. Пошук і рятування за межами території України
  Повітряний кодекс України (ПКУ)
  1. Пошук і рятування повітряних суден України, що зазнають або зазнали лиха за межами території України, здійснюються відповідно
 13. Стаття 115. Матеріально-побутове забезпечення засуджених до позбавлення волі
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...их колоніях, призначених для тримання і лікування хворих на туберкульоз, у стаціонарі - п'яти квадратних метрів. {частина перша статті 115 із змінами, внесеними згідно із законом № 1828-vi від 21.01.2010} 2. засудженим надається індивідуальне спальне місце і по...
 14. Стаття 115-5. Виконання судових доручень закордонними дипломатичними установами України
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...стосовується процесуальний закон україни. для виконання доручення не можуть застосовуватися примусові заходи. {кодекс доповнено статтею 115-5 згідно із законом № 1837-vi від 21.01.2010}
 15. Стаття 115. Зони особливого режиму використання земель
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  1. Зони особливого режиму використання земель створюються навколо військових об'єктів Збройних Сил України та інших військових ф
 16. Стаття 115-3. Виконання в Україні судових доручень іноземних судів
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...чення іноземному суду без виконання із зазначенням причин та подає відповідні документи, що це підтверджують. {кодекс доповнено статтею 115-3 згідно із законом № 1837-vi від 21.01.2010}
 17. Стаття 115. Обчислення процесуальних строків
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. Строки, встановлені цим Кодексом, обчислюються годинами, днями і місяцями. Строки можуть визначатися вказівкою на подію. 2. П
 18. Стаття 115-2. Зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...згода на обов'язковість якого надана верховною радою україни, а якщо його не укладено, - вимогам частин другої - четвертої цієї статті. 2. у судовому дорученні про надання правової допомоги зазначаються: 1) назва суду, що розглядає справу; 2) за наявності міжна...
 19. Стаття 115. Операції з транспортними засобами комерційного призначення, поміщеними у митний режим тимчасового вивезення
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Транспортні засоби комерційного призначення, поміщені у митний режим тимчасового вивезення, можуть піддаватися операціям техн
 20. Стаття 115. Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України.
  Конституція України
  ...верховною радою україни, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого кабінету міністрів україни. {стаття 115 в редакції закону № 742-vii від 21.02.2014}
 21. Стаття 115-1. Звернення суду України із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ... україни, яке надсилає доручення міністерству закордонних справ україни для передачі дипломатичними каналами. {кодекс доповнено статтею 115-1 згідно із законом № 1837-vi від 21.01.2010}
 22. Стаття 115. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних місцевих рад з контролю за дотриманням бюджетного законодавства
  Бюджетний кодекс України (БКУ)
  ...оріальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад; {пункт 2 частини першої статті 115 із змінами, внесеними згідно із законом № 176-viii від 10.02.2015} 3) міськими державними адміністраціями в містах києві т...
 23. Стаття 115-4. Виконання судового доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...у повістці, що направляється з метою виконання доручення іноземного суду про вручення документів, крім відомостей, зазначених у статті 34 цього кодексу, додатково зазначається інформація про наслідки відмови від отримання документів та неявки до суду для отрима...
 24. Стаття 115. Винагорода та відшкодування витрат арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
  Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
  1. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) виконує повноваження за грошову винагороду. 2. Грошов
 25. Стаття 115. Соціальний та правовий захист осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, працівників органів управління та сил цивільного захисту
  Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)
  1. Держава забезпечує соціальний та правовий захист осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, працівників
 26. Стаття 115. Виселення з жилих приміщень з наданням громадянам іншого жилого приміщення в інших випадках
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік законодавством Союзу РСР може бути передбачено й інші
 27. за адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, другою, третьою, четвертою і шостою статті 109, статтею 110, частиною третьою статті 114, частиною першою статті 115, статтею 116-2, частиною другою статті 117, частинами першою і другою статті 133, частиною другою статті 135 цього Кодексу, крім того, - начальники лінійних пунктів міліції, а за порушення, передбачені частиною третьою статті 109, статтею 110 цього Кодексу, - також і інші працівники міліції, на яких покладено нагляд за додержанням відповідних правил. Розмір штрафу, що накладається начальниками лінійних пунктів міліції, не може перевищувати двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
 28. Стаття 114. Фермерське господарство
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ...та діяльністю фермерських господарств, регулюються цим кодексом, а також законом про фермерське господарство, іншими законами. {стаття 114 із змінами, внесеними згідно із законом № 2454-iv від 03.03.2005} {статтю 115 виключено на підставі закону № 3269-vi від 2...
 29. Стаття 225. Органи морського і річкового транспорту
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...нтажів на морському і річковому транспорті, невиконання законних вимог посадових осіб органів морського і річкового транспорту (статті 114, 115, 116, 116-1, 116-2, 116-3, 117, 118, частина перша статті 120, частина третя статті 129, частини п'ята і шоста статті...
 30. Стаття 297-1. Загальні положення спеціального досудового розслідування
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...е досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п’ятою статті 191 (у випадку зловживання служб...
 31. Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності лише за умисне вбивство (статті 115-117), посягання на життя державного чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу, члена громадського формуванн...
 32. Стаття 80. Перенесення щорічної відпустки
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...ння власником або уповноваженим ним органом терміну письмового повідомлення працівника про час надання відпустки (частина п'ята статті 79 цього кодексу); 2) несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним органом заробітної плати працівнику за час щорічної...
 33. Стаття 35. Вручення повістки
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...равах, для яких встановлено скорочені строки розгляду, має бути вручена у строк, достатній для прибуття до суду. {частина третя статті 35 із змінами, внесеними згідно із законом № 4054-vi від 17.11.2011} 4. вважається, що повістку вручено також у разі одержання...
 34. Стаття 222. Органи Національної поліції
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...і вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина пе...
 35. Стаття 258. Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  протокол не складається в разі вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями 70, 77, частиною третьою статті 85, статтею 153, якщо розмір штрафу не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів г...
 36. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: предоставляется по согласию


Загрузка
Наверх