Пошук по фразі «Стаття 113 ПКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Податковий кодекс України (ПКУ)
  податковий кодекс україни набув чинності 01.01.2011 року. пк регулює відносини в сфері податків і зборів та визначає вичерпний перелік зборів та податків, що установлені  в україні. в...
 2. Повітряний кодекс України (ПКУ)
  Повітряний кодекс України регулює правові основи діяльності у галузі авіації. Державне регулювання діяльності та використання
 3. Стаття 113. Порушення правил міжнародних польотів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...жнародних польотів - тягне за собою накладення штрафу від шістдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {стаття 113 із змінами, внесеними згідно із законом № 55/97-вр від 07.02.97, кодексом № 3393-vi від 19.05.2011}
 4. Стаття 113. Диверсія
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...отій чи епіфітотій, - карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої. {стаття 113 із змінами, внесеними згідно із законами № 1183-vii від 08.04.2014, № 1689-vii від 07.10.2014}
 5. Стаття 113. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи)
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  113.1. строки застосування, сплата, стягнення та оскарження сум штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) здійснюються у порядку, виз...
 6. Стаття 113. Листування засуджених до позбавлення волі
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...ого рівня безпеки із загальними умовами тримання, середнього та максимального рівня безпеки, підлягає перегляду. {частина третя статті 113 в редакції закону № 1828-vi від 21.01.2010} 4. кореспонденція, яку засуджені адресують уповноваженому верховної ради украї...
 7. Стаття 113. Приватні підприємства
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. Приватним підприємством визнається підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців,
 8. Стаття 113. Поняття та види господарських товариств
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Господарським товариством є юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками. 2. Господа
 9. Стаття 113. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.
  Конституція України
  ...кож указами президента україни та постановами верховної ради україни, прийнятими відповідно до конституції та законів україни. {стаття 113 в редакції закону № 742-vii від 21.02.2014}
 10. Стаття 113-1. Прийняття заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...ві та прокурору, який брав участь у справі чи подав заяву про перегляд рішення за нововиявленими обставинами. {кодекс доповнено статтею 113-1 згідно із законом № 2539-iii від 21.06.2001; із змінами, внесеними згідно із законом № 2453-vi від 07.07.2010}
 11. Стаття 113. Митний режим тимчасового вивезення
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Тимчасове вивезення - це митний режим, відповідно до якого українські товари або транспортні засоби комерційного призначення
 12. Стаття 113. Поняття процесуальних строків
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. Процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у ме
 13. Стаття 113. Зони санітарної охорони
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  1. Зони санітарної охорони створюються навколо об'єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водооч
 14. Стаття 113. Право на вибір прізвища після розірвання шлюбу
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. Особа, яка змінила своє прізвище у зв'язку з реєстрацією шлюбу, має право після розірвання шлюбу надалі іменуватися цим прізв
 15. Стаття 113. Підсудність кількох вимог, пов'язаних між собою
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. Позови до кількох відповідачів, які проживають або знаходяться в різних місцях, пред'являються за місцем проживання або місце
 16. Стаття 113. Порядок оплати часу простою, а також при освоєнні нового виробництва (продукції)
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...новажений ним орган може провадити робітникам доплату до попереднього середнього заробітку на строк не більш як шість місяців. {стаття 113 із змінами, внесеними згідно з указом пвр № 5938-11 від 27.05.88; законами № 871-12 від 20.03.91, № 1356-xiv від 24.12.99}
 17. Стаття 113. Примирення сторін під час підготовчого провадження
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  1. Сторони можуть повністю або частково врегулювати спір на основі взаємних поступок. Примирення сторін може стосуватися лише пр
 18. Стаття 113. Організація та проведення пошуку і рятування
  Повітряний кодекс України (ПКУ)
  1. Повітряне судно, що зазнає або зазнало лиха, та всі особи, які перебувають (перебували) на його борту незалежно від громадянс
 19. Стаття 113. Повноваження органів державного фінансового контролю з контролю за дотриманням бюджетного законодавства
  Бюджетний кодекс України (БКУ)
  {назва статті 113 із змінами, внесеними згідно із законами № 3614-vi від 07.07.2011, № 5463-vi від 16.10.2012} 1. до повноважень органів дер...
 20. Стаття 113. Відмова служби регулювання руху суден від надання послуг судну
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  Якщо капітан судна, що проводиться за допомогою служби регулювання руху суден, не дотримується рекомендацій лоцмана-оператора сл
 21. Стаття 113. Вимоги, що пред'являються до благоустроєного жилого приміщення, яке надається у зв'язку з виселенням
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ...язку з виселенням інше благоустроєне жиле приміщення повинно знаходитись у межах даного населеного пункту і відповідати вимогам статті 50 цього кодексу. громадянам, які займали окрему квартиру, повинно бути надано окрему квартиру. якщо наймач займав більш як од...
 22. Стаття 113. Порядок і строк подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...го рішення. при цьому заява про перегляд судового рішення господарського суду з підстави, передбаченої пунктом 1 частини другої статті 112 цього кодексу, може бути подана не пізніше трьох років з дня набрання судовим рішенням господарського суду законної сили. ...
 23. Стаття 113. Порядок припинення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
  Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
  1. У разі наявності підстав для позбавлення права арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) н
 24. Стаття 113. Забезпечення харчуванням осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та основних працівників аварійно-рятувальних служб
  Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)
  1. Особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, та основні працівники аварійно-рятувальних служб, служби ме
 25. Стаття 96-9. Ліквідація
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  1. ліквідація юридичної особи застосовується судом у разі вчинення її уповноваженою особою будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 260, 262, 258-258-5, 436, 436-1, 437, 438, 442, 444, 447 цього кодексу. {стаття 96-9 із змінам...
 26. Стаття 194. Відмова позивача від адміністративного позову, примирення сторін під час апеляційного провадження
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...ід адміністративного позову або примирення сторін суд апеляційної інстанції постановляє ухвалу відповідно до вимог статей 112 і 113 цього кодексу.
 27. Стаття 219. Відмова позивача від адміністративного позову, примирення сторін під час касаційного провадження
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...від адміністративного позову або примирення сторін суд касаційної інстанції постановляє ухвалу відповідно до вимог статей 112 і 113 цього кодексу.
 28. Стаття 26. Метрологічне забезпечення у сфері телекомунікацій
  Про телекомунікації
  ...абезпечення єдності і необхідної точності вимірювань відповідно до закону україни "про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-вр ). 2. нормативною основою метрологічного забезпечення у сфері телекомунікацій є державні стандарти, інші нормативні докум...
 29. Стаття 136. Відмова від адміністративного позову, визнання адміністративного позову, примирення сторін під час судового розгляду
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ... від адміністративного позову, визнанням адміністративного позову чи примиренням сторін ухвалюється за правилами, встановленими статтями 112, 113 цього кодексу.
 30. Стаття 96-3. Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...арактеру є: 1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього кодексу; 2...
 31. Про рекламу
  1. цей закон набирає чинності з дня його опублікування. частина дев'ята статті 13 набирає чинності з 1 січня 2005 року. 2. частину першу статті 4 декрету кабінету міністрів україни від 21 січня 1993 року n...
 32. Стаття 228. Центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ольотів, правил поведінки на повітряному судні, правил міжнародних польотів, правил пожежної безпеки на повітряному транспорті (стаття 111, частина перша статті 112, стаття 113, частина друга статті 120). від імені центрального органу виконавчої влади з питань ...
 33. Стаття 297-1. Загальні положення спеціального досудового розслідування
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...е досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п’ятою статті 191 (у випадку зловживання служб...
 34. Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності лише за умисне вбивство (статті 115-117), посягання на життя державного чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу, члена громадського формуванн...
 35. Стаття 79. Оскарження рішень Національного банку України
  Про систему гарантування вкладів фізичних осіб
  ...вими актами національного банку україни та договорами про страхування фінансової відповідальності"; 10) пункт 17 частини першої статті 7 закону україни "про страхування" (відомості верховної ради україни, 2002 р., № 7, ст. 50; 2010 р., № 2-3, ст. 11) після слів...
 36. Стаття 214. Початок досудового розслідування
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ціональним антикорупційним бюро україни, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства. {частина друга статті 214 із змінами, внесеними згідно із законом № 1698-vii від 14.10.2014} 3. здійснення досудового розслідування до внесення відо...
 37. Стаття 216. Підслідність
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ро кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування. {частина перша статті 216 із змінами, внесеними згідно із законом № 901-viii від 23.12.2015} 2. слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідув...
 38. Про здійснення державних закупівель
  ...правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому закону. 3. внести зміни до таких законодавчих актів україни: 1) у статті 164-14 кодексу україни про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (відомості верховної ради урср, 1984 р., додаток до n 5...
 39. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 37
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
онлайн
Фото користувача
Сімейний юрист
м. Київ
відповідей за тиждень: 8
Телефон: (050) 105-33-11
Телефон: +380952114823

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08

Загрузка
Наверх