Пошук по фразі «Стаття 112 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 12
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 112. Загальні умови притягнення до фінансової відповідальності
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  112.1. притягнення до фінансової відповідальності платників податків за порушення законів з питань оподаткування, іншого законодавс...
 3. Стаття 112. Одержання засудженими до позбавлення волі посилок (передач) і бандеролей
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  1. число посилок (передач) і бандеролей, що одержують засуджені до арешту та позбавлення волі, не обмежується. {частина перша статті 112 в редакції законів № 1828-vi від 21.01.2010, № 1186-vi від 08.04.2014} 2. максимальна вага однієї посилки або бандеролі ви...
 4. Стаття 74. Система екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112
  Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)
  1. правові та організаційні засади функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 визначаються законодавством.
 5. Стаття 112. Лоцман-оператор служби регулювання руху суден
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ...затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту. { зміни до статті 112 див. в законі n 5502-vi ( 5502-17 ) від 20.11.2012 }
 6. Стаття 112. Порушення правил поведінки на повітряному судні
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...дна - тягне за собою попередження або накладення штрафу від двадцяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {стаття 112 із змінами, внесеними згідно із законом № 55/97-вр від 07.02.97, кодексом № 3393-vi від 19.05.2011}
 7. Стаття 112. Застосування міжнародних договорів
  Водний кодекс України (ВКУ)
  Якщо міжнародним договором, в якому бере участь Україна, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені водним законодавством Ук
 8. Стаття 112. Посягання на життя державного чи громадського діяча
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ... позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої. {стаття 112 із змінами, внесеними згідно із законами № 1689-vii від 07.10.2014, № 1698-vii від 14.10.2014, № 576-viii від 02.07.2015}
 9. Стаття 112. Задоволення вимог кредиторів
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...ежать кожному кредитору цієї черги. 2. черговість задоволення вимог кредиторів за договорами страхування визначається законом. {статтю 112 доповнено частиною згідно із законом № 675-vi від 17.12.2008} 3. у разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог ...
 10. Стаття 112. Охоронні зони
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  1. Охоронні зони створюються: а) навколо особливо цінних природних об'єктів, об'єктів культурної спадщини, гідрометеорологічних
 11. Стаття 112. Повноваження Казначейства України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства
  Бюджетний кодекс України (БКУ)
  ...оджень і витрат державного бюджету та місцевих бюджетів, крім випадку, передбаченого абзацами третім і четвертим частини другої статті 78 цього кодексу, складанням та поданням фінансової і бюджетної звітності; {пункт 1 частини першої статті 112 із змінами, внес...
 12. Стаття 112. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...у, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане. {стаття 112 в редакції законів № 2539-iii від 21.06.2001, № 2453-vi від 07.07.2010}
 13. Стаття 112. Порядок оплати праці при виготовленні продукції, що виявилася браком
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...і не підлягає. частковий брак з вини працівника оплачується залежно від ступеня придатності продукції за зниженими розцінками. {стаття 112 із змінами, внесеними згідно з указом пвр № 5938-11 від 27.05.88}
 14. Стаття 112. Зміст повідомлення
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. У повідомленні повинно бути зазначено: 1) прізвище та посада слідчого, прокурора, слідчого судді, найменування суду, який зді
 15. Стаття 112. Підстави для розірвання шлюбу за позовом одного з подружжя
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. Суд з'ясовує фактичні взаємини подружжя, дійсні причини позову про розірвання шлюбу, бере до уваги наявність малолітньої дити
 16. Стаття 112. Завершення митного режиму тимчасового ввезення
  Митний кодекс України (МКУ)
  ... шляхом поміщення їх в інший митний режим, що допускається цим кодексом, а також у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті. 2. якщо заборони або обмеження щодо імпорту, що діяли на момент тимчасового ввезення товарів, скасовано протягом їх перебуван...
 17. Стаття 112. Підприємства об'єднань громадян, релігійних організацій
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. Підприємством об'єднання громадян, релігійної організації є унітарне підприємство, засноване на власності об'єднання громадян
 18. Стаття 112. Повідомлення про повітряні судна, що зазнають або зазнали лиха
  Повітряний кодекс України (ПКУ)
  1. Повідомлення про повітряні судна, що зазнають чи зазнали лиха, належать до повідомлень, які мають категорію абсолютного пріор
 19. Стаття 112. Припинення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
  Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
  1. Підставами для припинення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) є: 1) його
 20. Стаття 112. Надання жилого приміщення у зв'язку з виселенням з будинків (жилих приміщень), що загрожують обвалом
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  Якщо будинок (жиле приміщення) загрожує обвалом, громадянам, виселюваним з цього будинку (жилого приміщення), інше благоустроєне
 21. Стаття 112. Відмова від адміністративного позову та визнання адміністративного позову під час підготовчого провадження
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...чем і прийняття його судом може бути прийнята постанова суду про задоволення визнаних відповідачем позовних вимог відповідно до статті 164 цього кодексу. у разі повного визнання відповідачем адміністративного позову і прийняття його судом приймається постанова ...
 22. Стаття 112. Забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та основних працівників аварійно-рятувальних служб спеціальним одягом, спорядженням і засобами індивідуального захисту
  Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)
  1. Для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж
 23. Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов’язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України в період виконання ним обов’язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6-8, 10-13, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції України.
  Конституція України
  {стаття 112 в редакції закону № 742-vii від 21.02.2014}
 24. Стаття 113. Порядок і строк подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...го рішення. при цьому заява про перегляд судового рішення господарського суду з підстави, передбаченої пунктом 1 частини другої статті 112 цього кодексу, може бути подана не пізніше трьох років з дня набрання судовим рішенням господарського суду законної сили. ...
 25. Стаття 194. Відмова позивача від адміністративного позову, примирення сторін під час апеляційного провадження
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...мови від адміністративного позову або примирення сторін суд апеляційної інстанції постановляє ухвалу відповідно до вимог статей 112 і 113 цього кодексу.
 26. Стаття 219. Відмова позивача від адміністративного позову, примирення сторін під час касаційного провадження
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...дмови від адміністративного позову або примирення сторін суд касаційної інстанції постановляє ухвалу відповідно до вимог статей 112 і 113 цього кодексу.
 27. Стаття 136. Відмова від адміністративного позову, визнання адміністративного позову, примирення сторін під час судового розгляду
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ... від адміністративного позову, визнанням адміністративного позову чи примиренням сторін ухвалюється за правилами, встановленими статтями 112, 113 цього кодексу.
 28. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 29. Стаття 591. Реалізація предмета застави
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...оги заставодержателя, він має право отримати суму, якої не вистачає, з іншого майна боржника в порядку черговості відповідно до статті 112 цього кодексу, якщо інше не встановлено договором або законом.
 30. Стаття 111. Підсудність справ за участю громадян України, якщо обидві сторони проживають за її межами
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  {назва статті 111 із змінами, внесеними згідно із законом № 1837-vi від 21.01.2010} 1. підсудність справ за участю громадян україни, якщо об...
 31. Водний кодекс України (ВКУ)
  ...и та джерела, а також територіальне море та внутрішні морські води. цей кодекс набув чинності 20.07.1995 року складається з 112 статей. 
 32. Стаття 228. Центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ольотів, правил поведінки на повітряному судні, правил міжнародних польотів, правил пожежної безпеки на повітряному транспорті (стаття 111, частина перша статті 112, стаття 113, частина друга статті 120). від імені центрального органу виконавчої влади з питань ...
 33. Стаття 297-1. Загальні положення спеціального досудового розслідування
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...е досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п’ятою статті 191 (у випадку зловживання служб...
 34. Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності лише за умисне вбивство (статті 115-117), посягання на життя державного чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу, члена громадського формуванн...
 35. Стаття 21. Надбавки до пенсії за віком
  Про пенсійне забезпечення
  ...у розмірі, встановлюються такі надбавки: а) непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї (статті 37, 38, 40, 41), - на кожного непрацездатного члена сім'ї в розмірі соціальної пенсії, передбаченої для відповідної категорії ...
 36. Стаття 39. Обов'язки операторів і провайдерів телекомунікацій
  Про телекомунікації
  ...екомунікацій, а у визначених законом випадках також за наявності відповідних ліцензій та/або дозволів; { пункт 1 частини першої статті 39 в редакції закону n 3566-vi ( 3566-17 ) від 05.07.2011 } 2) надавати безоплатний доступ споживачам до телекомунікаційних ме...
 37. Стаття 111. Порядок ліквідації юридичної особи
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...ідаційна комісія (ліквідатор) заявляє вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників юридичної особи. {частина перша статті 111 із змінами, внесеними згідно із законом № 835-viii від 26.11.2015} 2. ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана повідо...
 38. Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...и міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою - четвертою та сьомою статті 41, статтями 41-1 - 41-3, 42-1, 42-2, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, частинами другою, четвер...
 39. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...о доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та відповідно до законів україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “про охорону прав на пром...
 40. Стаття 216. Підслідність
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ро кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування. {частина перша статті 216 із змінами, внесеними згідно із законом № 901-viii від 23.12.2015} 2. слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідув...
Страницы: 12


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: +380952114823
Телефон: (050) 105-33-11

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх