Пошук по фразі «Стаття 111 ПКУ»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 12
 1. Податковий кодекс України (ПКУ)
  податковий кодекс україни набув чинності 01.01.2011 року. пк регулює відносини в сфері податків і зборів та визначає вичерпний перелік зборів та податків, що установлені  в україні. в...
 2. Повітряний кодекс України (ПКУ)
  Повітряний кодекс України регулює правові основи діяльності у галузі авіації. Державне регулювання діяльності та використання
 3. Стаття 111-24. Повноваження Верховного Суду України
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  .... постанова верховного суду україни є остаточною і може бути оскаржена тільки з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 111-16 цього кодексу. {стаття 111-24 в редакції закону № 192-viii від 12.02.2015}
 4. Стаття 111-2. Відзив на касаційну скаргу
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...і особі, що подала скаргу. відсутність відзиву на касаційну скаргу не перешкоджає перегляду судового рішення, що оскаржується. {стаття 111-2 із змінами, внесеними згідно із законом № 2453-vi від 07.07.2010}
 5. Стаття 111-5. Порядок розгляду касаційної скарги
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...иключно для перевірки юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення у рішенні або постанові господарського суду. {стаття 111-5 із змінами, внесеними згідно із законом № 2453-vi від 07.07.2010}
 6. Стаття 111-4. Прийняття касаційної скарги
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...касаційної скарги суд вирішує не пізніше п'яти днів з дня її надходження. ухвала надсилається усім учасникам судового процесу. {стаття 111-4 із змінами, внесеними згідно із законами № 2453-vi від 07.07.2010, № 4176-vi від 20.12.2011}
 7. Стаття 111-8. Строк розгляду касаційної скарги
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  касаційна скарга у випадках, передбачених пунктом 1 частини першої статті 107 цього кодексу, розглядається протягом одного місяця, а у випадках, передбачених пунктом другим частини першої статті 107 ц...
 8. Стаття 111-6. Відмова від касаційної скарги
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...нови касаційною інстанцією. касаційна інстанція має право не прийняти відмову від скарги з підстав, зазначених у частині шостій статті 22 цього кодексу. про прийняття відмови від скарги касаційна інстанція виносить ухвалу, якщо рішення або постанову господарськ...
 9. Стаття 111. Правовий статус служби регулювання руху суден
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ...центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту. { зміни до частини першої статті 111 див. в законі n 5502-vi ( 5502-17 ) від 20.11.2012 } якщо зона дії служби регулювання руху суден охоплює акваторії кількох...
 10. Стаття 111-1. Надсилання касаційної скарги сторонам у справі
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...курор, який подає касаційну скаргу, надсилає сторонам у справі її копію і копії доданих до неї документів, відсутніх у справі. {стаття 111-1 із змінами, внесеними згідно із законом № 2453-vi від 07.07.2010}
 11. Стаття 111. Види відповідальності за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  111.1. за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі ...
 12. Стаття 111. Державна зрада
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...дставників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання. {стаття 111 із змінами, внесеними згідно із законами № 1183-vii від 08.04.2014, № 1689-vii від 07.10.2014}
 13. Стаття 111-13. Касаційні скарги на ухвали господарських судів
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...цевого та апеляційного господарського суду можуть бути оскаржені в касаційному порядку у випадках, передбачених частиною першою статті 106 цього кодексу. {офіційне тлумачення положення частини першої статті 111-13 див. в рішенні конституційного суду № 11-рп/201...
 14. Стаття 111. Форма і зміст касаційної скарги
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...повноваженим представником. до скарги додаються докази сплати судового збору і надсилання копії скарги іншій стороні у справі. {стаття 111 із змінами, внесеними згідно із законами № 2453-vi від 07.07.2010, № 4176-vi від 20.12.2011}
 15. Стаття 111-26. Постанова Верховного Суду України про відмову у задоволенні заяви
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...и, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 111-16 цього кодексу у зв’язку з правильністю застосування норми права, має міститися висновок про те, як саме повинна застосо...
 16. Стаття 111. Порядок оплати праці при невиконанні норм виробітку
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...ого йому розряду (окладу). при невиконанні норм виробітку з вини працівника оплата провадиться відповідно до виконаної роботи. {стаття 111 із змінами, внесеними згідно з указом пвр № 5938-11 від 27.05.88; законом № 871-12 від 20.03.91}
 17. Стаття 111-18. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень господарських судів
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...и засобів зв'язку, адреси електронної пошти, якщо такі є; 3) обґрунтування підстав для перегляду судового рішення, передбачених статтею 111-16 цього кодексу; {пункт 4 статті 111-18 виключено на підставі закону № 192-viii від 12.02.2015} 5) вимоги особи, яка под...
 18. Стаття 111-19. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...но заяву; 3) копії різних за змістом судових рішень, якщо заява подається з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 111-16 цього кодексу; 4) копія постанови верховного суду україни, якщо заява подається з підстави, передбаченої пунктом 3 част...
 19. Стаття 111-15. Право на звернення про перегляд судових рішень господарських судів
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...аційному порядку. заява про перегляд судового рішення в господарських справах з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 111-16 цього кодексу, може бути подана особою, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція ...
 20. Стаття 111-3. Повернення касаційної скарги
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...овернення касаційної скарги виноситься ухвала. після усунення обставин, зазначених у пунктах 1, 2, 3, 4 і 6 частини першої цієї статті, касаційна скарга може бути подана повторно. {стаття 111-3 із змінами, внесеними згідно із законами № 2453-vi від 07.07.2010, ...
 21. Стаття 111-25. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  суд задовольняє заяву за наявності однієї з підстав, передбачених частиною першою статті 111-16 цього кодексу. за наявності підстав, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 111-16 цього кодексу, суд має прав...
 22. Стаття 111-22. Підготовка справи до розгляду
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...а завершення інших підготовчих дій суддя-доповідач виносить ухвалу про призначення справи до розгляду верховним судом україни. {стаття 111-22 із змінами, внесеними згідно із законом № 3932-vi від 20.10.2011; в редакції закону № 192-viii від 12.02.2015}
 23. Стаття 111. Заходи суду щодо примирення подружжя
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. Суд вживає заходів щодо примирення подружжя, якщо це не суперечить моральним засадам суспільства.
 24. Стаття 111-9. Повноваження касаційної інстанції
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції; 6) залишити в силі одне із раніше прийнятих рішень або постанов. {стаття 111-9 із змінами, внесеними згідно із законом № 2453-vi від 07.07.2010}
 25. Стаття 111-27. Повідомлення про ухвалення рішення та його виготовлення
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  Постанова Верховного Суду України має бути виготовлена та направлена особам, які беруть участь у справі, не пізніше п'яти днів з
 26. Стаття 111-21. Допуск справи до провадження
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  питання про допуск справи до провадження вирішується суддею-доповідачем, визначеним у порядку, встановленому частиною третьою статті 2-1 цього кодексу. у разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є обґрунтованою, він відкриває провадження. у р...
 27. Стаття 111-11. Постанова касаційної інстанції
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...анова набирає законної сили з дня її прийняття. постанова надсилається сторонам у справі у триденний строк з дня її прийняття. {стаття 111-11 із змінами, внесеними згідно із законом № 2453-vi від 07.07.2010}
 28. Стаття 111-17. Строк подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  заява про перегляд судового рішення господарського суду з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 111-16 цього кодексу, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подається заява про перегл...
 29. Стаття 111. Короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...оїзду в обидва кінці (не більше трьох діб), у зв'язку з такими винятковими особистими обставинами: {абзац перший частини першої статті 111 в редакції закону № 435-vii від 05.09.2013; із змінами, внесеними згідно із законом № 1186-vi від 08.04.2014} смерть або т...
 30. Стаття 111-14. Перегляд судових рішень Верховним Судом України
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  Верховний Суд України переглядає рішення господарських судів виключно на підставі і в порядку, встановлених цим Кодексом.
 31. Стаття 111. Порушення правил безпеки польотів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...іяльність авіації, - тягне за собою накладення штрафу від шістдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {стаття 111 із змінами, внесеними згідно із законами № 55/97-вр від 07.02.97, № 2360-iii від 05.04.2001, кодексом № 3393-vi від 19.05....
 32. Стаття 111-23. Порядок розгляду справи Верховним Судом України
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...цим розділом у верховному суді україни справа про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 111-16 цього кодексу, розглядається судовою палатою у господарських справах верховного суду україни. засідання судової палати ...
 33. Стаття 111-28. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...а, викладений у його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 111-16 цього кодексу, є обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-пр...
 34. Стаття 111. Підсудність справ за участю громадян України, якщо обидві сторони проживають за її межами
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  {назва статті 111 із змінами, внесеними згідно із законом № 1837-vi від 21.01.2010} 1. підсудність справ за участю громадян україни, якщо об...
 35. Стаття 111. Сигнали лиха повітряного судна
  Повітряний кодекс України (ПКУ)
  1. Для своєчасного виявлення повітряного судна, що зазнає чи зазнало лиха, та надання йому допомоги використовуються єдині міжна
 36. Стаття 111. Поняття повідомлення у кримінальному провадженні
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. Повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд пові
 37. Стаття 111. Обтяження прав на земельну ділянку, обмеження у використанні земель
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  ...ьної ділянки в натурі (на місцевості). відомості про такі обмеження вносяться до державного земельного кадастру. {частина п'ята статті 111 із змінами, внесеними згідно із законом № 497-viii від 02.06.2015} {стаття 111 із змінами, внесеними згідно із законом № 1...
 38. Стаття 111-7. Межі перегляду справи в касаційній інстанції
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи переві
 39. Стаття 111. Попереднє судове засідання
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...зов, і роз'яснює сторонам можливості щодо примирення. 4. якщо спір не врегульовано у порядку, визначеному частиною третьою цієї статті, суд: 1) уточнює позовні вимоги та заперечення відповідача проти адміністративного позову; 2) з'ясовує питання про склад осіб,...
 40. Стаття 111-16. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...овою установою, юрисдикція якої визнана україною, порушення україною міжнародних зобов’язань при вирішенні даної справи судом. {стаття 111-16 в редакції закону № 192-viii від 12.02.2015}
Страницы: 12


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 35
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: (050) 105-33-11
Телефон: +380952114823

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25

Загрузка
Наверх