Пошук по фразі «Стаття 111 Кодекс адміністративного судочинства України»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 12345678910 ... 142
 1. Стаття 1. Призначення Кодексу адміністративного судочинства України
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...ративних справ, порядок звернення до адміністративних судів та порядок здійснення адміністративного судочинства. {частина перша статті 1 в редакції закону № 2453-vi від 07.07.2010}
 2. Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  кодекс адміністративного судочинства україни визначає  повноваження та юрисдикцію адміністративних судів щодо розгляду адміністра...
 3. Стаття 15. Мова адміністративного судочинства
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  мова адміністративного судочинства визначається статтею 14 закону україни "про засади державної мовної політики". {стаття 15 в редакції закону № 5029-vi від 03.07.2012}
 4. Стаття 5. Законодавство про адміністративне судочинство
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...повідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи. {абзац другий частини другої статті 5 виключено на підставі закону № 3156-vi від 17.03.2011}
 5. Стаття 7. Принципи адміністративного судочинства
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...ного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду, крім випадків, установлених цим кодексом; {пункт 6 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із законом № 2453-vi від 07.07.2010} 7) обов'язковість судових рішень.
 6. Розділ II. Організація адміністративного судочинства
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
 7. Стаття 2. Завдання адміністративного судочинства
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...ння делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ. {частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із законом № 2453-vi від 07.07.2010} 2. до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-як...
 8. Стаття 23. Здійснення адміністративного судочинства суддею одноособово
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ... вирішуються суддею одноособово. 2. суддя для розгляду конкретної справи визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 15-1 цього кодексу. {статтю 23 доповнено частиною другою згідно із законом № 1475-vi від 05.06.2009}
 9. Стаття 24. Здійснення адміністративного судочинства колегією суддів
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...лена цієї комісії розглядаються і вирішуються в окружному адміністративному суді колегією у складі трьох суддів. {частина перша статті 24 із змінами, внесеними згідно із законом № 2181-vi від 13.05.2010} 2. адміністративні справи розглядаються і вирішуються в о...
 10. Стаття 111-24. Повноваження Верховного Суду України
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  .... постанова верховного суду україни є остаточною і може бути оскаржена тільки з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 111-16 цього кодексу. {стаття 111-24 в редакції закону № 192-viii від 12.02.2015}
 11. Стаття 111. Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.
  Конституція України
  {офіційне тлумачення частини першої статті 111 див. в рішенні конституційного суду № 19-рп/2003 від 10.12.2003} питання про усунення президента україни з поста в порядку...
 12. Стаття 111-26. Постанова Верховного Суду України про відмову у задоволенні заяви
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...и, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 111-16 цього кодексу у зв’язку з правильністю застосування норми права, має міститися висновок про те, як саме повинна застосо...
 13. Стаття 111-14. Перегляд судових рішень Верховним Судом України
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  верховний суд україни переглядає рішення господарських судів виключно на підставі і в порядку, встановлених цим кодексом.
 14. Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  кримінальний процесуальний кодекс україни регулює порядок кримінального провадження на території україни. кодекс набрав чинності 20 листопада 2012 року. кримінал...
 15. Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  кодекс україни про адміністративні правопорушення – це кодифікований закон, що регламентує суспільні відносини щодо притягнення ...
 16. Стаття 111-25. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  суд задовольняє заяву за наявності однієї з підстав, передбачених частиною першою статті 111-16 цього кодексу. за наявності підстав, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 111-16 цього кодексу, суд має прав...
 17. Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  кодексом торгівельного мореплавства регулюються відносини, що виникають з торгівельного мореплавства. кодекс набув чинності 12 липня 1...
 18. Стаття 111-23. Порядок розгляду справи Верховним Судом України
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...цим розділом у верховному суді україни справа про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 111-16 цього кодексу, розглядається судовою палатою у господарських справах верховного суду україни. засідання судової палати ...
 19. Стаття 111-28. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...а, викладений у його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 111-16 цього кодексу, є обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-пр...
 20. Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  господарський процесуальний кодекс україни – нормативно-правий кодифікований акт, який вважається основним джерелом судочинства у господарських справах та с...
 21. Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов’язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України в період виконання ним обов’язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6-8, 10-13, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції України.
  Конституція України
  {стаття 112 в редакції закону № 742-vii від 21.02.2014}
 22. Кодекси України
 23. Стаття 111. Підсудність справ за участю громадян України, якщо обидві сторони проживають за її межами
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  {назва статті 111 із змінами, внесеними згідно із законом № 1837-vi від 21.01.2010} 1. підсудність справ за участю громадян україни, якщо об...
 24. Лісовий кодекс України (ЛКУ)
  лісовий кодекс україни регулює відносини, які стосуються володіння, користування і розпорядження лісами та спрямовані на забезпечення відтворе...
 25. Бюджетний кодекс України (БКУ)
  бюджетний кодекс україни регулює відносини в процесі складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів, звітування за їх виконання та конт...
 26. Водний кодекс України (ВКУ)
  водним кодексом регулюються відносини щодо збереження, наукового обґрунтованого, раціонального використання вод для потреб населення та різни...
 27. Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу України
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  1. кримінальний кодекс україни має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та...
 28. Кримінальний кодекс України (ККУ)
  кримінальний кодекс україни був прийнятий верховною радою україни 5 квітня 2001 року, а набув чинності  01 вересня 2001 року. в кк встановлені...
 29. Митний кодекс України (МКУ)
  митний кодекс україни був прийнятий 13 березня 2012 року. в ньому визначаються   засади організації та здійснення митної справи, а ...
 30. Господарський кодекс України (ГКУ)
  господарський кодекс україни регламентує відносини, що вникають в ході організації та здійснення господарської діяльності між різними суб’єкта...
 31. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  цивільній кодекс україни був прийнятий верховною радою 16 січня 2003 року. розробка цивільного кодексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 бе...
 32. Повітряний кодекс України (ПКУ)
  повітряний кодекс україни регулює правові основи діяльності у галузі авіації. державне регулювання діяльності та використання повітряного простор...
 33. Земельний кодекс України (ЗКУ)
  в земельному кодексі визначено, що земля є основним національним багатством і перебуває під особливою охороною держави. в кодексі також зазначено, ...
 34. Сімейний кодекс України (СКУ)
  у сімейному кодексі  визначаються засади шлюбу, особисті майнові та немайнові права та обов’язки подружжя, основи виникнення та зміст о...
 35. Податковий кодекс України (ПКУ)
  податковий кодекс україни набув чинності 01.01.2011 року. пк регулює відносини в сфері податків і зборів та визначає вичерпний перелік зборів та ...
 36. Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  кримінально-виконавчий кодекс регулює порядок и умови виконання та відбування  покарань з метою захисту інтересів суспільства, особи та держави шляхом с...
 37. Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)
  кодекс цивільного захисту україни регулює відносини, що пов’язані з захистом навколишнього природного середовища, населення, тер...
 38. Стаття 3. Сфера дії Повітряного кодексу України
  Повітряний кодекс України (ПКУ)
  ...і, що їх стосується, крім суб'єктів державної авіації, на яких поширюється дія статей 4, 7-9, 23-33, 38, 45, 46, частини першої статті 57, частини другої статті 63, 65, 69, статей 110-116 і частини другої статті 119; 2) за межами україни - на авіаційний персона...
 39. Стаття 2. Внесення змін до Податкового кодексу України
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  2.1. зміна положень цього кодексу може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього кодексу.
 40. Стаття 1. Завдання Сімейного кодексу України
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  {у тексті кодексу слова "державний орган реєстрації" в усіх відмінках і числах замінено словами "орган державної реєстрації" у відповідному відм...
Страницы: 12345678910 ... 142


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Марта Змисла
м. Львів
відповідей за тиждень: 7
Телефон: +38(099)445-52-40
Телефон: +380952114823


Загрузка
Наверх