Пошук по фразі «Стаття 110 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 12
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 110. Особи, які притягаються до відповідальності за вчинення правопорушень
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  110.1. платники податків, податкові агенти та/або їх посадові особи несуть відповідальність у разі вчинення порушень, визначених за...
 3. Стаття 110. Ліквідація юридичної особи
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...ння, які не можна усунути, за позовом учасника юридичної особи або відповідного органу державної влади; {пункт 2 частини першої статті 110 в редакції законів № 5042-vi від 04.07.2012, № 642-vii від 10.10.2013} 3) за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи ...
 4. Стаття 110. Строк подання касаційної скарги
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...ії постановляє ухвалу про повернення касаційної скарги у випадках, якщо вона подана після закінчення строків, установлених цією статтею, і суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку, та незалежно від поважності причини пропуску ...
 5. Стаття 110. Повідомлення працівника про розміри оплати праці
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...и виплат; б) розміри і підстави відрахувань та утримань із заробітної плати; в) сума заробітної плати, що належить до виплати. {стаття 110 із змінами, внесеними згідно із законами № 3694-12 від 15.12.93, № 263/95-вр від 05.07.95; в редакції закону № 357/96-вр в...
 6. Стаття 110. Поняття служби регулювання руху суден
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ...спорту, створюються служби регулювання руху суден, що здійснюють радіолокаційне обслуговування суден. { зміни до частини першої статті 110 див. в законі n 5502-vi ( 5502-17 ) від 20.11.2012 } зона дії і порядок руху суден в зоні встановлюються правилами плаванн...
 7. Стаття 110. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...олі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої. 3. дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, - караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти р...
 8. Стаття 110. Порушення правил користування засобами залізничного транспорту
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ітенах - тягне за собою попередження або накладення штрафу від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {стаття 110 із змінами, внесеними згідно з указом пвр № 3282-11 від 19.12.86; законами № 55/97-вр від 07.02.97, № 2899-iv від 22.09.20...
 9. Стаття 110. Повноваження Рахункової палати з контролю за дотриманням бюджетного законодавства
  Бюджетний кодекс України (БКУ)
  ...нання закону про державний бюджет україни, а також пропозиції щодо усунення порушень, виявлених у звітному бюджетному періоді. {стаття 110 в редакції законів № 2592-vi від 07.10.2010, № 176-viii від 10.02.2015}
 10. Стаття 110. Процесуальні рішення
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...го судді, суду. 2. судове рішення приймається у формі ухвали, постанови або вироку, які мають відповідати вимогам, передбаченим статтями 369, 371-374 цього кодексу. {частина друга статті 110 із змінами, внесеними згідно із законом № 192-viii від 12.02.2015} 3. ...
 11. Стаття 110. Застосування вимог міжнародних договорів
  Лісовий кодекс України (ЛКУ)
  У разі якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж т
 12. Стаття 110. Інші питання діяльності виробничого кооперативу
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. Інші питання діяльності виробничого кооперативу регулюються цим Кодексом, іншими законами.
 13. Стаття 110. Поняття обмеження у використанні земельних ділянок, обтяження прав на земельну ділянку
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  {назва статті 110 в редакції закону № 3613-vi від 07.07.2011} 1. на використання власником земельної ділянки або її частини може бути встано...
 14. Стаття 110. Право на пред'явлення позову про розірвання шлюбу
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...инив протиправну поведінку, яка містить ознаки кримінального правопорушення, щодо другого з подружжя або дитини. {частина друга статті 110 із змінами, внесеними згідно із законом № 245-vii від 16.05.2013} 3. чоловік, дружина мають право пред'явити позов про роз...
 15. Стаття 110. Підсудність справ за вибором позивача
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...прокуратури або суду, можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача. {частина четверта статті 110 із змінами, внесеними згідно із законом № 4652-vi від 13.04.2012} 5. позови про захист прав споживачів можуть пред'являтис...
 16. Стаття 110. Повітряне судно, що зазнає або зазнало лиха
  Повітряний кодекс України (ПКУ)
  1. Повітряне судно визнається таким, що зазнає лиха, якщо йому та/або особам, які перебувають на його борту, загрожує небезпека,
 17. Стаття 110. Підготовка справи до судового розгляду
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  1. Підготовку справи до судового розгляду здійснює суддя адміністративного суду, який відкрив провадження в адміністративній спр
 18. Стаття 110. Виселення з наданням громадянам іншого благоустроєного жилого приміщення
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  Громадяни виселяються з жилих будинків державного і громадського житлового фонду з наданням іншого благоустроєного жилого приміщ
 19. Стаття 110. Побачення засуджених до позбавлення волі з родичами, адвокатами та іншими особами. Телефонні розмови
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...катом та іншим фахівцем у галузі права в приміщенні без суцільного розмежуючого захисного скла за їхньою згодою. {частину третю статті 110 доповнено абзацом другим згідно із законом № 1186-vi від 08.04.2014} одержання правової допомоги поширюється на засуджених...
 20. Стаття 110. Відповідальність за порушення водного законодавства
  Водний кодекс України (ВКУ)
  Порушення водного законодавства тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність
 21. за адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, другою, третьою, четвертою і шостою статті 109, статтею 110, частиною третьою статті 114, частиною першою статті 115, статтею 116-2, частиною другою статті 117, частинами першою і другою статті 133, частиною другою статті 135 цього Кодексу, крім того, - начальники лінійних пунктів міліції, а за порушення, передбачені частиною третьою статті 109, статтею 110 цього Кодексу, - також і інші працівники міліції, на яких покладено нагляд за додержанням відповідних правил. Розмір штрафу, що накладається начальниками лінійних пунктів міліції, не може перевищувати двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
 22. Стаття 110. Права та обов’язки рятувальника
  Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)
  1. Рятувальник під час виконання покладених на нього обов’язків керується цим Кодексом, а також нормативно-правовими та іншими а
 23. Стаття 110. Забезпечення дотримання вимог митного режиму тимчасового ввезення
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Забезпечення дотримання вимог митного режиму тимчасового ввезення здійснюється шляхом: 1) застосування міжнародного митного д
 24. Стаття 110. Страхування відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
  Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
  1. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) укладає із страховиком договір страхування професійни
 25. Стаття 110-2. Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...айматися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна. 3. дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або з корисливих мотивів, або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, або якщо вони призв...
 26. Стаття 110. Неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я має бути встановлена на засіданні Верховної Ради України і підтверджена рішенням, прийнятим більшістю від її конституційного складу на підставі письмового подання Верховного Суду України - за зверненням Верховної Ради України, і медичного висновку.
  Конституція України
 27. Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов’язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України в період виконання ним обов’язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6-8, 10-13, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції України.
  Конституція України
  {стаття 112 в редакції закону № 742-vii від 21.02.2014}
 28. Стаття 96-9. Ліквідація
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  1. ліквідація юридичної особи застосовується судом у разі вчинення її уповноваженою особою будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 260, 262, 258-258-5, 436, 436-1, 437, 438, 442, 444, 447 цього кодексу. {стаття 96-9 із змінам...
 29. Стаття 297-1. Загальні положення спеціального досудового розслідування
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...е досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п’ятою статті 191 (у випадку зловживання служб...
 30. Стаття 132. Ліквідація повного товариства
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. повне товариство ліквідовується на підставах, встановлених статтею 110 цього кодексу, а також у разі, якщо в товаристві залишається один учасник. цей учасник має право протягом шести місяців з...
 31. Стаття 42. Надання жилих приміщень громадянам, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ...их умов та внесені до єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, крім випадків, передбачених статтею 46, частинами першою і другою статті 54, частиною першої статті 90, частиною шостою статті 101, статтями 102, 110, частиною п...
 32. Стаття 96-3. Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...арактеру є: 1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього кодексу; 2...
 33. Стаття 105. Припинення шлюбу внаслідок його розірвання
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. шлюб припиняється внаслідок його розірвання за спільною заявою подружжя відповідно до статті 106 або одного з них відповідно до статті 107 цього кодексу. {частина перша статті 105 в редакції закону № 524-v від 22.12.200...
 34. Стаття 3. Сфера дії Повітряного кодексу України
  Повітряний кодекс України (ПКУ)
  ...і, що їх стосується, крім суб'єктів державної авіації, на яких поширюється дія статей 4, 7-9, 23-33, 38, 45, 46, частини першої статті 57, частини другої статті 63, 65, 69, статей 110-116 і частини другої статті 119; 2) за межами україни - на авіаційний персона...
 35. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 36. Стаття 112. Завершення митного режиму тимчасового ввезення
  Митний кодекс України (МКУ)
  ... шляхом поміщення їх в інший митний режим, що допускається цим кодексом, а також у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті. 2. якщо заборони або обмеження щодо імпорту, що діяли на момент тимчасового ввезення товарів, скасовано протягом їх перебуван...
 37. Стаття 224. Органи залізничного транспорту
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...прямованих на забезпечення схоронності вантажів на залізничному транспорті, правил пожежної безпеки на залізничному транспорті (статті 109, 110, частина перша статті 120, частина перша статті 133, частина перша статті 134, частини абзац другий статті 135, статт...
 38. Стаття 222. Органи Національної поліції
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...і вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина пе...
 39. Стаття 258. Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  протокол не складається в разі вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями 70, 77, частиною третьою статті 85, статтею 153, якщо розмір штрафу не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів г...
 40. Стаття 214. Початок досудового розслідування
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ціональним антикорупційним бюро україни, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства. {частина друга статті 214 із змінами, внесеними згідно із законом № 1698-vii від 14.10.2014} 3. здійснення досудового розслідування до внесення відо...
Страницы: 12


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
не в мережі
Фото користувача
Lawyer
м. Львів
відповідей за тиждень: 7
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 6
Телефон: kasanovn535@gmail.com


Загрузка
Наверх