Пошук по фразі «Стаття 108 КПКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  Кримінальний процесуальний кодекс України регулює порядок кримінального провадження на території України. Кодекс набрав чинно
 2. Стаття 108. Касаційна інстанція
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  судом касаційної інстанції є вищий господарський суд україни. {текст статті 108 в редакції закону № 2453-vi від 07.07.2010}
 3. Стаття 108. Оплата роботи у нічний час
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  робота у нічний час (стаття 54) оплачується у підвищеному розмірі, встановлюваному генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним договором,...
 4. Стаття 108. Визнання розірвання шлюбу фіктивним
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. за заявою заінтересованої особи розірвання шлюбу, здійснене відповідно до положень статті 106 цього кодексу, може бути визнане судом фіктивним, якщо буде встановлено, що жінка та чоловік продовжували проживати однією...
 5. Стаття 108. Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів
  Бюджетний кодекс України (БКУ)
  ...там, іншим бюджетам місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти. {частина перша статті 108 із змінами, внесеними згідно із законом № 79-viii від 28.12.2014} 2. порядок перерахування міжбюджетних трансфертів з держ...
 6. Стаття 108. Нарахування пені та штрафних санкцій на суму податкового боргу в міжнародних правовідносинах
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  108.1. пеня не нараховується на суму податкового боргу в міжнародних правовідносинах при виконанні документа іноземної держави, за ...
 7. Стаття 108. Перетворення юридичної особи
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми. 2. У разі перетворення до нової юридичної особи перехо
 8. Стаття 108. Грубе порушення механізаторами правил технічної експлуатації сільськогосподарських машин і техніки безпеки
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...и неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування зазначеними машинами на строк до одного місяця. {стаття 108 із змінами, внесеними згідно із законом № 586-vi від 24.09.2008}
 9. Стаття 108. Умови виконання авіаційних робіт
  Повітряний кодекс України (ПКУ)
  1. Перелік та умови виконання авіаційних робіт визначаються авіаційними правилами України. 2. Суб'єкт господарювання повинен мат
 10. Стаття 108. Окрема винагорода на повернення морського лоцмана
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ...сту витрати на повернення до місця служби (проїзд, добові, проживання в готелі) і, крім того, виплатити винагороду, передбачену статтею 107 цього кодексу за кожну добу перебування їх за межами району лоцманського проведення.
 11. Стаття 108. Журнал судового засідання
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання, в якому зазначаються такі відомості: 1) найменування та склад
 12. Стаття 108. Майнова відповідальність виробничого кооперативу
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. Виробничий кооператив відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном. Члени виробничого кооперативу несуть за
 13. Стаття 108. Спільне використання межових споруд
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  1. У випадках, коли сусідні земельні ділянки відокремлені рослинною смугою, стежкою, рівчаком, каналом, стіною, парканом або інш
 14. Стаття 108. Розірвання договору найму жилого приміщення на вимогу наймодавця
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  Договір найму жилого приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду може бути розірвано на вимогу наймодавця ли
 15. Стаття 108. Дисциплінарна комісія
  Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
  1. Дисциплінарна комісія утворюється у встановленому державним органом з питань банкрутства порядку для здійснення контролю за д
 16. Стаття 108. Присяга служби цивільного захисту
  Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)
  1. Громадяни України, які вперше приймаються на службу цивільного захисту, особисто складають та скріплюють власноручним підписо
 17. Стаття 108. Вилучення незаконно добутої деревини та інших лісових ресурсів
  Лісовий кодекс України (ЛКУ)
  Незаконно добута деревина та інші лісові ресурси підлягають вилученню в установленому порядку. В разі неможливості вилучення нез
 18. Стаття 108. Погашення та зняття судимості
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ... ними вісімнадцятирічного віку, здійснюється відповідно до статей 88-91 цього кодексу з урахуванням положень, передбачених цією статтею. 2. такими, що не мають судимості, визнаються неповнолітні: 1) засуджені до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, пі...
 19. Стаття 108. Строки тимчасового ввезення
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Строк тимчасового ввезення товарів встановлюється органом доходів і зборів у кожному конкретному випадку, але не повинен пере
 20. Стаття 108. Підсудність справ, у яких однією із сторін є суд або суддя
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. Підсудність цивільних справ, у яких однією із сторін є суд або суддя цього суду, визначається ухвалою судді суду вищої інстан
 21. Стаття 108. Придбання засудженими до позбавлення волі продуктів харчування і предметів першої потреби
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...и, що дозволяються до продажу засудженим, визначається нормативно-правовими актами міністерства юстиції україни. {частина сьома статті 108 із змінами, внесеними згідно із законом № 5461-vi від 16.10.2012}
 22. Стаття 108. Невідкладні заходи щодо запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об'єктах та ліквідації їх наслідків
  Водний кодекс України (ВКУ)
  ...ро аварію, стихійне лихо, їх масштаби, можливе порушення екологічної безпеки та про вжиті заходи щодо ліквідації їх наслідків. {стаття 108 із змінами, внесеними згідно із законом № 5456-vi від 16.10.2012}
 23. Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
  Конституція України
  Повноваження Президента України припиняються достроково у разі: 1) відставки; 2) неможливості виконувати свої повноваження за ст
 24. Стаття 108. Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  1. суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтею 106 цього кодексу, постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху, у якій зазначаються недоліки позовної заяви, спо...
 25. Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов’язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України в період виконання ним обов’язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6-8, 10-13, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції України.
  Конституція України
  {стаття 112 в редакції закону № 742-vii від 21.02.2014}
 26. Стаття 109. Справляння зборів і стягнення штрафів
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  лоцманський збір, окрема винагорода і штрафи, передбачені статтями 102, 105, 106, 107, 108 цього кодексу, включаються в дохід підприємства, працівником якого є морський лоцман. { стаття 109 і...
 27. Стаття 250. Відкриття провадження за нововиявленими обставинами
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...о адміністративного суду, передається судді адміністративного суду, який визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 15-1 цього кодексу. у розгляді заяви та перегляді судового рішення за нововиявленими обставинами не може брати участь суддя, я...
 28. Стаття 14. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері технічного регулювання
  Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності
  ...-п, 754-2013-п, 755-2013-п, 927-2013-п ), якщо їх не затверджено законом, та плани заходів щодо їх застосування; { абзац третій статті 14 в редакції закону n 255-vi ( 255-17 ) від 10.04.2008 } укладає міжнародні договори україни щодо взаємного визнання результа...
 29. Стаття 244. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...дництва, правил технічної експлуатації самохідних сільськогосподарських машин і правил техніки безпеки під час їх експлуатації (статті 52 - 53-4, 54-56, 104-1, 108 та 188-5). від імені зазначеного органу розглядати справи про адміністративні правопорушення і на...
 30. Стаття 60. Участь у справі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...овної ради україни з прав людини вимог щодо надання зазначеного обґрунтування має наслідком застосування положень, передбачених статтею 108 цього кодексу. {частину першу статті 60 доповнено абзацом другим згідно із законом № 1697-vii від 14.10.2014} {частина пе...
 31. Стаття 67. Окремі особливості формування місцевих бюджетів
  Бюджетний кодекс України (БКУ)
  ...абезпеченості для обласних бюджетів та бюджетів міст обласного значення з урахуванням особливостей його статусу. {частина перша статті 67 в редакції закону № 1210-vii від 15.04.2014} 2. до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені ст...
 32. Стаття 106. Товари, що можуть поміщуватися у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...до конвенції про тимчасове ввезення (м. стамбул, 1990 рік) можуть поміщуватися товари (за винятком підакцизних), не зазначені у статтях 105, 189 цього кодексу, а також у додатках в.1-в.9, с, d до конвенції про тимчасове ввезення (м. стамбул, 1990 рік), або такі...
 33. Стаття 189. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...ва реєструється у день її надходження до адміністративного суду апеляційної інстанції в порядку, встановленому частиною третьою статті 15-1 цього кодексу, та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу. {частина перша статті 189 в редакції закону № 1...
 34. Стаття 214. Прийняття касаційної скарги судом касаційної інстанції
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...рга реєструється у день її надходження до адміністративного суду касаційної інстанції в порядку, встановленому частиною третьою статті 15-1 цього кодексу, та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу. {частина перша статті 214 в редакції закону № 1...
 35. Стаття 379. Умови тимчасового ввезення та ввезення з метою транзиту товарів на митну територію України громадянами
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...о з метою транзиту товари, сумарна фактурна вартість та загальна вага яких не перевищують критерії, встановлені частиною першою статті 374 цього кодексу, за умови усного або, за бажанням власника цих товарів чи на вимогу посадової особи органу доходів і зборів,...
 36. Стаття 23. Бюджетні призначення та асигнування
  Бюджетний кодекс України (БКУ)
  ...за наявності відповідного бюджетного призначення, якщо інше не передбачено законом про державний бюджет україни. {частина перша статті 23 із змінами, внесеними згідно із законом № 163-vii від 04.04.2013} 2. бюджетні призначення встановлюються законом про держав...
 37. Стаття 22. Прикінцеві положення
  Про податок з доходів фізичних осіб
  22.1. цей закон набирає чинності з 1 січня 2004 року. 22.1.1. підпункт 5.3.1 пункту 5.3 статті 5 та стаття 10 набирають чинності після набрання чинності законом, що регулює питання іпотеки, але не раніше 1 січня 2006 року...
 38. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 39
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: 0964989772
не в мережі
Фото користувача
Your Protect
м. Миколаїв
відповідей за тиждень: 10

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Загрузка
Наверх