Пошук по фразі «Стаття 107 МКУ»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 123
 1. Митний кодекс України (МКУ)
  Митний кодекс України був прийнятий 13 березня 2012 року. В ньому визначаються   засади організації та здійснення м
 2. Стаття 11. Умови призначення допомоги при народженні дитини { Назва статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 }
  Про державну допомогу сім'ям з дітьми
  ...ва про народження дитини. опікунам зазначена допомога призначається на підставі рішення про встановлення опіки. { частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із законом n 573-vi ( 573-17 ) від 23.09.2008 } для призначення допомоги при народженні дитини...
 3. Стаття 107. Право касаційного оскарження
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...ького суду, ухвалені за результатами апеляційного розгляду; 2) ухвали місцевого господарського суду, зазначені в частині першій статті 106 цього кодексу, після їх перегляду в апеляційному порядку та постанови апеляційного господарського суду, ухвалені за резуль...
 4. Стаття 107. Окрема винагорода за затримку морського лоцмана
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ...н судна зобов'язаний сплатити підприємству, де працює морський лоцман, окрему винагороду в розмірі, встановленому відповідно до статті 106 цього кодексу. { стаття 107 із змінами, внесеними згідно із законом n 4709-vi ( 4709-17 ) від 17.05.2012 }
 5. Стаття 107. Суд першої інстанції
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. Усі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, розглядаються районними, районними у містах, міськими т
 6. Стаття 107. Відновлення меж
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  1. Основою для відновлення меж є дані земельно-кадастрової документації. 2. У разі неможливості виявлення дійсних меж їх встанов
 7. Стаття 107. Оплата роботи у святкові і неробочі дні
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  робота у святковий і неробочий день (частина четверта статті 73) оплачується у подвійному розмірі: 1) відрядникам - за подвійними відрядними розцінками; 2) працівникам, праця яких оплачує...
 8. Стаття 107. Відкриття провадження в адміністративній справі
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...є представник належні повноваження (якщо позовну заяву подано представником); 3) відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтею 106 цього кодексу; 4) належить позовну заяву розглядати в порядку адміністративного судочинства; {пункт 4 частини першої стат...
 9. Стаття 107. Заходи щодо стягнення суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...вовідносинах. граничний строк стягнення податкового боргу в міжнародних правовідносинах визначається відповідно до пункту 102.4 статті 102 цього кодексу, якщо інше не передбачено міжнародним договором україни.
 10. Стаття 107. Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...інімумів доходів громадян, на посадових осіб - у розмірі від дев'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {стаття 107 із змінами, внесеними згідно із законами № 4045-12 від 25.02.94, № 55/97-вр від 07.02.97, № 2342-iii від 05.04.2001, № 138...
 11. Стаття 107-1. Порушення законодавства про племінну справу у тваринництві
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення...
 12. Стаття 107. Порядок припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...строкового виконання зобов'язання, або забезпечення виконання зобов'язання, крім випадків, передбачених законом. {частина перша статті 107 із змінами, внесеними згідно із законом № 1617-vi від 24.07.2009; в редакції закону № 3795-vi від 22.09.2011} 2. після зак...
 13. Стаття 107. Розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою одного з подружжя
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ... одного із подружжя, якщо другий із подружжя: 1) визнаний безвісно відсутнім; 2) визнаний недієздатним. {пункт 3 частини першої статті 107 виключено на підставі закону № 2398-vi від 01.07.2010} 2. шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майновог...
 14. Стаття 107. Резерв служби цивільного захисту
  Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)
  ...я спеціальна перевірка в порядку, встановленому законом україни "про засади запобігання і протидії корупції". {частина четверта статті 107 із змінами, внесеними згідно із законом № 224-vii від 14.05.2013} 5. порядок та обсяги підготовки осіб, які уклали контрак...
 15. Стаття 107. Субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів) з місцевих бюджетів
  Бюджетний кодекс України (БКУ)
  1. Субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів) надаються з одного місцевого бюджету іншому на підставі договору між
 16. Стаття 107. Компенсація пасажирам за зміну класу обслуговування
  Повітряний кодекс України (ПКУ)
  1. Авіаперевізник не має права вимагати будь-якої додаткової плати, якщо він розміщує пасажира у класі, вищому за зазначений у к
 17. Стаття 107. Операції з транспортними засобами, поміщеними в митний режим тимчасового ввезення
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Транспортні засоби комерційного призначення, поміщені в митний режим тимчасового ввезення, можуть піддаватися операціям техні
 18. Стаття 107. Розірвання договору найму жилого приміщення наймачем
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  Наймач жилого приміщення вправі за згодою членів сім'ї в будь-який час розірвати договір найму. У разі вибуття наймача та членів
 19. Стаття 107-2. Порушення вимог законодавства про ідентифікацію та реєстрацію тварин
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ... десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі порушення, - тягнуть за собою накладення ш...
 20. Стаття 107. Господарська діяльність виробничого кооперативу
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ...ахуванням їх трудової та іншої участі в діяльності кооперативу. нарахування і виплата часток доходу на паї здійснюються за підсумками фінансового року з доходу, що залишається у розпорядженні кооперативу з урахуванням необхідності формування його фондів. за ...
 21. Стаття 107. Права і обов'язки засуджених до позбавлення волі
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ... в порядку, встановленому цим кодексом і нормативно-правовими актами міністерства юстиції україни: {абзац перший частини першої статті 107 із змінами, внесеними згідно із законом № 5461-vi від 16.10.2012} одержувати інформацію і роз'яснення про умови відбування...
 22. Стаття 107. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. Рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час
 23. Стаття 107. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...ування покарання, протягом невідбутої частини покарання нового злочину суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими у статтях 71 і 72 цього кодексу.
 24. Стаття 107. Шкідлива дія вод і заходи щодо запобігання їй та усунення її наслідків
  Водний кодекс України (ВКУ)
  Шкідливою дією вод є: 1) наслідки повені, що призвели до затоплення і підтоплення земель та населених пунктів; 2) руйнування бер
 25. Стаття 107. Відшкодування шкоди, заподіяної лісу внаслідок порушення лісового законодавства
  Лісовий кодекс України (ЛКУ)
  Підприємства, установи, організації і громадяни зобов'язані відшкодувати шкоду, заподіяну ними лісу внаслідок порушення лісового
 26. Стаття 107. Відповідальність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
  Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
  1. Арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори) несуть за свої дії та заподіяну третім особам шкоду ци
 27. Стаття 107. Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України.
  Конституція України
  Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпе
 28. Стаття 39. Розмір допомоги по вагітності та пологах
  Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
  ... та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу), обчисленої відповідно до статті 53 цього закону, і не залежить від страхового стажу. сума допомоги по вагітності та пологах в розрахунку на місяць не повинна ...
 29. Стаття 111-8. Строк розгляду касаційної скарги
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  касаційна скарга у випадках, передбачених пунктом 1 частини першої статті 107 цього кодексу, розглядається протягом одного місяця, а у випадках, передбачених пунктом другим частини першої статті 107 ц...
 30. Стаття 13. Право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
  Про державну допомогу сім'ям з дітьми
  ...ч), яка фактично здійснює догляд за дитиною. допомога по догляду за дитиною, призначена опікуну, вважається власністю дитини. { статтю 13 доповнено частиною другою згідно із законом n 1390-vi ( 1390-17 ) від 21.05.2009 } { стаття 13 із змінами, внесеними згідно...
 31. Стаття 36. Соціально-побутове забезпечення державних службовців
  Про державну службу
  ...кі займають посади першої - четвертої категорій, мають право на першочергове встановлення квартирних телефонів. { частину третю статті 36 виключено на підставі закону n 107-vi ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з рішенням конститу...
 32. Стаття 14. Умови призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
  Про державну допомогу сім'ям з дітьми
  ...о надання особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. { статтю 14 доповнено частиною згідно із законом n 107-vi ( 107-17 ) від 28.12.2007 } особам, зареєстрованим у державній службі зайнято...
 33. Стаття 10. Право на допомогу при народженні дитини
  Про державну допомогу сім'ям з дітьми
  ...енні дитини за цим законом надається одному з батьків дитини (опікуну), який постійно проживає разом з дитиною. { частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із законом n 644-vii ( 644-18 ) від 10.10.2013 } одноразова допомога, призначена опікуну, вваж...
 34. Стаття 34. Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
  Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
  ...теріального забезпечення та соціальних послуг: 1) допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною) (статті 35, 37 цього закону); 2) допомога по вагітності та пологах (статті 38, 39 цього закону); { пункт 3 частини першої статті 34 ви...
 35. Стаття 53. Порядок розрахунку середньої заробітної плати (доходу) для обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах
  Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
  ...ержавне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, відповідно до статті 21 цього закону. { частина перша статті 53 із змінами, внесеними згідно із законом n 107-vi ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну ...
 36. Стаття 52. Строки розгляду документів, призначення та виплати матеріального забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
  Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
  ...ацездатності, по вагітності та пологах розглядаються не пізніше десяти днів з дня їх надходження. { абзац перший частини першої статті 52 із змінами, внесеними згідно із законом n 107-vi ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з рішенн...
 37. Стаття 4. На альтернативну службу направляються громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу і особисто заявили про неможливість її проходження як такої, що суперечить їхнім релігійним переконанням, документально або іншим чином підтвердили істинність переконань та стосовно яких прийнято відповідні рішення.
  Про альтернативну (невійськову) службу
  ...направленням для проходження альтернативної служби, виплачується вихідна допомога в розмірі двох мінімальних заробітних плат. { статтю 4 доповнено частиною третьою згідно із законом n 1014-v ( 1014-16 ) від 11.05.2007; в редакції закону n 107-vi ( 107-17 ) від ...
 38. Стаття 52. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення органів прокуратури
  Про прокуратуру
  ...тії, передбачені цим законом, надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ. { статтю 52 доповнено частиною згідно із законом n 107-vi ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з рішенням ...
 39. Стаття 24. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення міліції
  Про міліцію
  ...них органів, підприємств, установ, організацій і громадян, а також інших джерел, не заборонених законодавством. { частина перша статті 24 в редакції законів n 107-vi ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з рішенням конституційного су...
 40. Стаття 1. Поняття загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
  Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
  ...мується шляхом сплати страхових внесків роботодавцем, громадянами, а також за рахунок інших джерел, передбачених цим законом. { стаття 1 із змінами, внесеними згідно із законом n 107-vi ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з рішення...
Страницы: 123


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 47
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: 0964989772
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 12
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25
Телефон: 067 6307735

Загрузка
Наверх