Пошук по фразі «Стаття 107 Конституція України»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 12345678910 ... 98
 1. Конституція України
 2. Стаття 160. Конституція України набуває чинності з дня її прийняття.
  Конституція України
  {офіційне тлумачення статті 160 див. в рішенні конституційного суду № 4-зп від 03.10.97}
 3. Стаття 157. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.
  Конституція України
  конституція україни не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.
 4. Стаття 135. Автономна Республіка Крим має Конституцію Автономної Республіки Крим, яку приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим та затверджує Верховна Рада України не менш як половиною від конституційного складу Верховної Ради України.
  Конституція України
  ...равові акти верховної ради автономної республіки крим та рішення ради міністрів автономної республіки крим не можуть суперечити конституції і законам україни та приймаються відповідно до конституції україни, законів україни, актів президента україни і кабінету мініс...
 5. Стаття 11. Умови призначення допомоги при народженні дитини { Назва статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 }
  Про державну допомогу сім'ям з дітьми
  ...ва про народження дитини. опікунам зазначена допомога призначається на підставі рішення про встановлення опіки. { частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із законом n 573-vi ( 573-17 ) від 23.09.2008 } для призначення допомоги при народженні дитини...
 6. Стаття 107. Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України.
  Конституція України
  рада національної безпеки і оборони україни координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. головою ради національної бе...
 7. Стаття 107. Право касаційного оскарження
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...ького суду, ухвалені за результатами апеляційного розгляду; 2) ухвали місцевого господарського суду, зазначені в частині першій статті 106 цього кодексу, після їх перегляду в апеляційному порядку та постанови апеляційного господарського суду, ухвалені за резуль...
 8. Стаття 107. Окрема винагорода за затримку морського лоцмана
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ...н судна зобов'язаний сплатити підприємству, де працює морський лоцман, окрему винагороду в розмірі, встановленому відповідно до статті 106 цього кодексу. { стаття 107 із змінами, внесеними згідно із законом n 4709-vi ( 4709-17 ) від 17.05.2012 }
 9. Стаття 107. Суд першої інстанції
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. Усі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, розглядаються районними, районними у містах, міськими т
 10. Стаття 107. Відновлення меж
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  1. Основою для відновлення меж є дані земельно-кадастрової документації. 2. У разі неможливості виявлення дійсних меж їх встанов
 11. Стаття 107. Заходи щодо стягнення суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...вовідносинах. граничний строк стягнення податкового боргу в міжнародних правовідносинах визначається відповідно до пункту 102.4 статті 102 цього кодексу, якщо інше не передбачено міжнародним договором україни.
 12. Стаття 107. Оплата роботи у святкові і неробочі дні
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  робота у святковий і неробочий день (частина четверта статті 73) оплачується у подвійному розмірі: 1) відрядникам - за подвійними відрядними розцінками; 2) працівникам, праця яких оплачує...
 13. Стаття 107. Відкриття провадження в адміністративній справі
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...є представник належні повноваження (якщо позовну заяву подано представником); 3) відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтею 106 цього кодексу; 4) належить позовну заяву розглядати в порядку адміністративного судочинства; {пункт 4 частини першої стат...
 14. Стаття 107. Резерв служби цивільного захисту
  Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)
  ...я спеціальна перевірка в порядку, встановленому законом україни "про засади запобігання і протидії корупції". {частина четверта статті 107 із змінами, внесеними згідно із законом № 224-vii від 14.05.2013} 5. порядок та обсяги підготовки осіб, які уклали контрак...
 15. Стаття 107. Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...інімумів доходів громадян, на посадових осіб - у розмірі від дев'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {стаття 107 із змінами, внесеними згідно із законами № 4045-12 від 25.02.94, № 55/97-вр від 07.02.97, № 2342-iii від 05.04.2001, № 138...
 16. Стаття 107-1. Порушення законодавства про племінну справу у тваринництві
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення...
 17. Стаття 107. Порядок припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...строкового виконання зобов'язання, або забезпечення виконання зобов'язання, крім випадків, передбачених законом. {частина перша статті 107 із змінами, внесеними згідно із законом № 1617-vi від 24.07.2009; в редакції закону № 3795-vi від 22.09.2011} 2. після зак...
 18. Стаття 107. Розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою одного з подружжя
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ... одного із подружжя, якщо другий із подружжя: 1) визнаний безвісно відсутнім; 2) визнаний недієздатним. {пункт 3 частини першої статті 107 виключено на підставі закону № 2398-vi від 01.07.2010} 2. шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майновог...
 19. Стаття 107. Субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів) з місцевих бюджетів
  Бюджетний кодекс України (БКУ)
  1. Субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів) надаються з одного місцевого бюджету іншому на підставі договору між
 20. Стаття 107. Компенсація пасажирам за зміну класу обслуговування
  Повітряний кодекс України (ПКУ)
  1. Авіаперевізник не має права вимагати будь-якої додаткової плати, якщо він розміщує пасажира у класі, вищому за зазначений у к
 21. Стаття 107. Операції з транспортними засобами, поміщеними в митний режим тимчасового ввезення
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Транспортні засоби комерційного призначення, поміщені в митний режим тимчасового ввезення, можуть піддаватися операціям техні
 22. Стаття 107. Розірвання договору найму жилого приміщення наймачем
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  Наймач жилого приміщення вправі за згодою членів сім'ї в будь-який час розірвати договір найму. У разі вибуття наймача та членів
 23. Стаття 107. Права і обов'язки засуджених до позбавлення волі
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ... в порядку, встановленому цим кодексом і нормативно-правовими актами міністерства юстиції україни: {абзац перший частини першої статті 107 із змінами, внесеними згідно із законом № 5461-vi від 16.10.2012} одержувати інформацію і роз'яснення про умови відбування...
 24. Стаття 107-2. Порушення вимог законодавства про ідентифікацію та реєстрацію тварин
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ... десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі порушення, - тягнуть за собою накладення ш...
 25. Стаття 107. Господарська діяльність виробничого кооперативу
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. Виробничий кооператив відповідно до його статуту самостійно визначає основні напрями господарської діяльності, здійснює її пл
 26. Стаття 107. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. Рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час
 27. Стаття 107. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...ування покарання, протягом невідбутої частини покарання нового злочину суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими у статтях 71 і 72 цього кодексу.
 28. Стаття 107. Відшкодування шкоди, заподіяної лісу внаслідок порушення лісового законодавства
  Лісовий кодекс України (ЛКУ)
  ...кодувати шкоду, заподіяну ними лісу внаслідок порушення лісового законодавства, у розмірах і порядку, визначених законодавством україни.
 29. Стаття 107. Шкідлива дія вод і заходи щодо запобігання їй та усунення її наслідків
  Водний кодекс України (ВКУ)
  Шкідливою дією вод є: 1) наслідки повені, що призвели до затоплення і підтоплення земель та населених пунктів; 2) руйнування бер
 30. Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України.
  Конституція України
  законопроекти, визначені президентом україни як невідкладні, розглядаються верховною радою україни позачергово. {стаття 93 в редакції закону № 742-vii від 21.02.2014}
 31. Стаття 151. Конституційний Суд України за зверненням Президента України або Кабінету Міністрів України дає висновки про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість.
  Конституція України
  за зверненням верховної ради україни конституційний суд україни дає висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення президента у...
 32. Стаття 107. Відповідальність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
  Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
  ...інарного стягнення робиться запис в єдиному реєстрі арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) україни.
 33. Стаття 154. Законопроект про внесення змін до Конституції України може бути поданий до Верховної Ради України Президентом України або не менш як третиною народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
  Конституція України
 34. Стаття 87. Верховна Рада України за пропозицією Президента України або не менш як однієї третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.
  Конституція України
  ...тягом року після схвалення програми діяльності кабінету міністрів україни або протягом останньої сесії верховної ради україни. {стаття 87 в редакції закону № 742-vii від 21.02.2014}
 35. Стаття 97. Кабінет Міністрів України відповідно до закону подає до Верховної Ради України звіт про виконання Державного бюджету України.
  Конституція України
  Поданий звіт має бути оприлюднений.
 36. Стаття 86. Народний депутат України має право на сесії Верховної Ради України звернутися із запитом до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності.
  Конституція України
  {офіційне тлумачення положень частини першої статті 86 див. в рішеннях конституційного суду № 4-рп/99 від 19.05.99, № 4-рп/2000 від 11.04.2000, № 4-рп/2002 від 20.03.2002, № 5-рп...
 37. Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов’язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України в період виконання ним обов’язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6-8, 10-13, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції України.
  Конституція України
  {стаття 112 в редакції закону № 742-vii від 21.02.2014}
 38. Стаття 110. Неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я має бути встановлена на засіданні Верховної Ради України і підтверджена рішенням, прийнятим більшістю від її конституційного складу на підставі письмового подання Верховного Суду України - за зверненням Верховної Ради України, і медичного висновку.
  Конституція України
 39. Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.
  Конституція України
  ...рахуванням малого державного герба україни та герба війська запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу верховної ради україни. головним елементом великого державного герба україни є знак княжої держави володимира велик...
 40. Стаття 89. Верховна Рада України для здійснення законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень, виконання контрольних функцій відповідно до Конституції України створює з числа народних депутатів України комітети Верховної Ради України та обирає голів, перших заступників, заступників голів та секретарів цих комітетів.
  Конституція України
  ...ок діяльності комітетів верховної ради україни, її тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій встановлюються законом. {стаття 89 в редакції закону № 742-vii від 21.02.2014}
Страницы: 12345678910 ... 98


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 104
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25
онлайн
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 5
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08

Загрузка
Наверх